selkiduuni_dioina

Report
Selki-duuni: työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä ympäristöä suojelemalla
1.11.2010 – 30.10.2013
Projekti on tukiorganisaatio - ”apumoottori”
Projektin tavoitteena on
- luoda työllistämisen jatkopolkuja kuntouttavalle työtoiminnalle
- tukea työpaikkojen syntymistä Selkikeskuksen alueelle, toimimalla
välikätenä työtä etsivän ja työnantajan välillä
- pääpaino on Selkikeskuksen alueelle syntyvän yritystoiminnan
tukemisessa työvoiman etsinnän, työnohjauksen sekä muun työllistämistä
käynnistävän toiminnan keinoin
- myös muualla talousalueella verkottuminen yritysten ja yhteisöjen kanssa
- tukea tekstiilijätteen hyödyntämiseen liittyvien erityiskysymysten
ratkaisujen löytämistä verkottumalla ja etsimällä tietoa muualta
maastamme tai EU:n alueelta. Tarvittaessa käyttämällä tiedon saamiseksi
ulkopuolista tutkimusapua projektin talousarvion puitteissa.
Alihankintatyöt
- työelämävalmennus
- palkkatuki
Selkissä
- keittiötyö
- siivoustyöt
- toimistotyöt
- kiinteistönhuoltotyöt
- korjaustyöt
Vanerimyynti
- työelämävalmennus
- palkkatuki
Muut yhteistyö
Selki-duuni: projektipäällikkö Kimmo sädeaho
työnohjaaja Heikki Nordfors
Samaria-Shop kirpputori,
Vihti – Selki
- työelämävalmennus
- palkkatuki
Projektiassistentti Anne Sädeaho (50%)
- Hamk, Forssa
- Dafecor Oy
- Samaria-groupin muut toimipisteet
- alueen seurakunnat
- TE-toimisto
TYP
Ely-keskus
Sininauhaliitto
Mestaritoiminta oy
Työ- ja toiminta ry
Tema Consult oy
Alestalon Mattokutomo oy
Kiinteistö Oy Selin Hakapelto
Kiinteistö Oy Hakapörtiö
Samaaria Eesti Misjon
ja Samarija Liettua
- Baltian varasto, Selki
Kuntouttava työtoiminta
Perusterveyskuntayhtymä
Karviainen
Varastovuokraus
Rakennustarvikekierrätys
Tekstiilin kierrätys
Alihankintatyöt
- aputyöt
- palkkatuella työllistettävät
Tukiorganisaationa toimiminen
Selkikeskuksen alueella
Innovaationa yrityksille ”helppous” käyttää sosiaalista
työvoimaa, koska hanke toimii välissä tarjoten apua
sopivien henkilöiden löytämiseksi, apua työnohjauksessa
ja mahdollisesti syntyvissä ongelmatilanteissa.
Hanke toimii hakijaorganisaation työvälineenä, kun
Selkikeskuksen alueelle tarvitaan omaan työhön
työvalmennuksella tai palkkatuella työvoimaa.
Tukee Oy Noark Ab:n sekä muiden Selkikeskuksessa
aloittavien toiminnan käynnistymistä, poistaen
työvoiman saatavuuteen, työvoiman osaamiseen tai
työnohjaukseen liittyviä esteitä.
Selkikeskuksen ulkopuolinen verkottuminen
Pääpaino alueella Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Vihti
- yritykset, yhteisöt, seurakunnat
- lisävaihtoehtoja – työpaikkoja - työllistymiseen
- tekstiilikierrätykseen liittyvässä verkostoitumisessa koko EU
- Hamk, Forssa – tekstiilikierrätykseen liittyvät hankkeet ja suunnitelmat
- Dafecor Oy
- tekstiilin hyödyntämiseen liittyvät yhteydet; jäteala, energia-ala, maastavienti, kotimainen
teollisuus
Projektin organisaatio
Projektipäällikkö Kimmo Sädeaho 100%
Työnohjaaja Heikki Nordfors
100%
Projektiassistentti 1.4.2012 alkaen
Anne Sädeaho
50%
Ohjausryhmä
Päivi Heimonen
Jukka Anttila
Terttu Korvala-Lilja
tai
Maija-Leena Heino
Risto Saha
Päivi Valkoniemi
Ismo Valkoniemi
Krister Lindberg
Kimmo Sädeaho
Anne Sädeaho
Sininauhaliitto
Ely-keskus
Länsi-Uudenmaan TE-toimisto
Dafecor Oy
Oy Noark Ab
Samaria rf
Samaria rf hallitus
Projektipäällikkö
Projektiassistentti
Evaluointi (arviointi)
Sininauhaliiton Nina K. Hietakangas konsultoi sisäistä arviointia
Hankkeen kautta työmarkkinatoimenpiteissä
2011 25.1.
29.4.
Muut
Palkkatuella Samaria rf
Työelämävalmennus
Joista työllistyneet
2
6
5
5
Yhteensä
8
10
1.12. 30.3
8
6
6
1
13
7
5
4
2
11
30.6
2
2
4
0
8

similar documents