Seminaarin avaus

Report
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
•
•
•
•
1
[6.3.2013]
Avaus
Heikki Jämsä
Hallituksen asiat
Ossi Himanka
Toimikuntien ja Valiokuntien näkemykset
Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
• PANK ry on vakaavarainen yhdistys!
• PANK ry:n päätehtävät
Päällystealan toimintaedellytysten kehittäminen
- Päällystealan edistäminen
* lobbaus, vaikuttaminen ja markkinointi
* tutkimustoiminnan tukeminen
- Päällystealan tietyt tehtävät
* valiokunnat ja toimikunnat
• PANK ry:n on tehokas ja toimiva, sen aktiivisten toimikuntien
ja valiokuntien ansiosta.
Tähän ei muut vastaavat järjestöt pysty!
• Kaikki päällystealan toimijat ovat mukana toiminnassa:
• PANK ry edustaa siis koko alaa!
2
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
PANK ry:n hallitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heikki Jämsä
Lars Forstén
Ossi Himanka
Terhi Pellinen
Jarmo Eskola
Sami Horttanainen
Anders Nordström
Ville Routama
Ville Alatyppö
Kari Ström
Jukka Karjalainen
Kyösti Laukkanen
• Tuomas Vasama
3
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
Infra ry
puh.joht
Infra ry / LIOY
varapuh.joht
Nynas Oy
Aalto-yliopisto
ELY-keskus
Infra ry / NCC
Infra ry / Cleanosol Oy
Infra ry / kiviainesjaosto
Kuntaliitto / Helsinki
Kuntaliitto / Jyväskylä
Liikennevirasto
VTT
ELY-keskus
sihteeri
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
Infra ry:n ja PANK ry:n yhteiset valiokunnat
KOULUTUSVALIOKUNTA
Juuso Lukkarinen (NCC Roads Oy)
Atte Lyytikäinen (Lemminkäinen Infra Oy)
Pekka Kinnunen (Salon seudun aikuisopisto)
Jussi Länsitalo (Amomatic Oy)
Pertti Pohjola
Pasi Räty (Jyväskylän AO)
Petri Sikanen (SL Asfaltti Oy)
Antti Sulamäki (Amiedu)
Olli Ruotsalainen (Skanska Asfaltti Oy)
Seppo Tirkkonen (Rakennusliitto)
Heikki Jämsä (Infra ry)
4
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
TEKNINEN VALIOKUNTA
Tero Ahokas (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Katri Eskola (Liikennevirasto)
Mika Häkli (Lemminkäinen Infra Oy)
Ville Alatyppö (HKR)
Matti Juola (Andament Oy)
Heikki Jämsä (Infra ry)
Petri Järvensivu (NCC Roads Oy)
Vesa Räme (Skanska Asfaltti Oy)
Kyösti Laukkanen (VTT)
Veijo Jattu (Espoon kaupunki)
Tapio Kärkkäinen (Nynas Oy), sihteeri
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
Infra ry:n ja PANK ry:n yhteiset valiokunnat
TIEDOTUSVALIOKUNTA
Uusi ryhmä PANK ry:ssä, joka hyödyntää Infra ry:n
viestintäryhmää.
Jaakko Rahja
Heikki Jämsä
Ville Alatyppö
Vesa Männistö
Ossi Himanka
NN
5
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
TURVALLISUUSVALIOKUNTA (YHTEISTYÖ
INFRAN YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KANSSA)
Antti Lyytinen (Skanska Asfaltti Oy)
Atte Lyytikäinen (Lemminkäinen Infra Oy)
Seppo Pesonen (NCC Roads Oy)
Aarni Isotalo (Kuljetusliike Aarni Isotalo Oy)
Mika Kortene (Infra ry)
Antti Kaarlela (SL Asfaltti Oy)
Timo Blomberg (Nynas Oy)
Heikki Jämsä (Infra ry)
Eija Ehrukainen (Infra ry)
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
PANK ry:n omat toimikunnat
ASIAKIRJATOIMIKUNTA
Marika Kämppi (Kuntaliitto), puh.joht.
Pekka Isoniemi (Helsinki)
Mikko Eerola (NCC Roads Oy)
Marko Vuori (Lemminkäinen Infra Oy)
Jorma Alanko (Vantaa)
Anne Valkonen (Pirkanmaan ELY-keskus)
Timo Vainionpää (NCC Roads Oy)
Kari Ström (Jyväskylä)
Heikki Jämsä (Infra ry)
Kim Niemelä (Skanska Asfaltti Oy)
6
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
ASFALTTINORMITOIMIKUNTA
Pirjo Kuula-Väisänen (TTY), puh.joht.
Eija Ehrukainen (Infra ry)
Katri Eskola (Liikennevirasto)
Ville Alatyppö (Helsinki)
Juhani Tirkkonen (Turku)
Kimmo Tiikkainen (Pohjois-Savon ELY-keskus)
Kyösti Laukkanen (VTT)
Timo Blomberg (Nynas Oy)
Reijo Hiukka (Skanska Asfaltti Oy)
Vesa Laitinen (Lemminkäinen Infra Oy)
Jussi Tuominen (NCC Roads Oy)
Ilmo Hyyppä (NCC Roads Oy), sihteeri
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
PANK ry:n omat toimikunnat
LABORATORIOTOIMIKUNTA
Vesa Laitinen (Lemminkäinen Infra Oy), puh.joht.
Kyösti Laukkanen (VTT)
Pasi Niskanen (Rudus Oy)
Jussi Tuominen (NCC Roads Oy)
Sami Similä (Destia Oy)
Katri Eskola (Liikennevirasto)
Kari Laakso (Aalto-yliopisto)
Riitta Alve (Stara)
Tapio Kärkkäinen (Nynas Oy)
Pertti Virtala (Destia Oy)
Jukka Naukkarinen (Stara)
Reijo Hiukka (Skanska Asfaltti Oy)
Maria Sjöberg (TTY), sihteeri
7
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
TIEMERKINTÄVALIOKUNTA
Anders Nordström ( Cleanosol Oy), puh.joht.
Harri Linnakoski (Tielinja Oy)
Tero Ahokas (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Jarmo Nousiainen (NCC Roads Oy)
Anne Valkonen (Pirkanmaan ELY-keskus)
Antero Arola (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
Tuomas Österman (Liikennevirasto)
Jarkko Valtonen (Aalto-yliopisto)
Vesa Karvonen (Skanska Asfaltti Oy)
Jukka Kirjavainen (Carement Oy)
Antti Korte (Raisio)
Kari Narva (Road Consulting)
Harri Spoof (Pöyry CM Oy)
Mikael Sulonen (Ramboll Oy, Roadlux)
Juha Äijö (Ramboll Oy, Roadlux)
Markku Oila (Teknos)
Keijo Pulkkinen (Tietomekka Oy)
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
PANK ry:n omat toimikunnat
HANKINTAMENETTELYT AD HOC -TYÖRYHMÄ
Tero Ahokas (Varsinais-Suomen ELY-keskus), puheenjohtaja
Ossi Himanka (Nynas Oy)
Heikki Jämsä (Infra ry)
Jukka Karjalainen (Liikennevirasto)
Vesa Laitinen (Lemminkäinen Infra Oy)
Jussi Rantanen (Lemminkäinen Infra Oy)
Harri Spoof (Pöyry CM Oy)
Kari Holma (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
Antero Arola (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
Reijo Hiukka (Skanska Asfaltti Oy)
Sami Horttanainen (NCC Roads), sihteeri
8
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
• PANK ry:n tulevaisuus – PANK ry:n kehittäminen
Valio- ja toimikunnat:
- lähiajan haasteet
- toimikuntien painopistealueet
• Kysymyksiä valio- ja toimikunnille:
- Ovatko tehtävät selkeät?
- Onko toimikunnan kokoonpano ja tehtävä ajan tasalla
- Saatteko tukea hallitukselta tai muilta toimikunnilta?
- Onko resurssit riittävät? (henkilöresurssit, muut resurssit)
- Onko erityisiä tarpeita jatkossa?
- Haluaako toimikunta nostaa jokin asia erityisesti esille?
- Tarvitseeko toimikunta apua hallitukselta (tai mahdolliselta
muulta taholta)
- Onko yhteistyö PANK ry:n sisällä riittävä?
9
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
• Erityiskysymyksiä:
• Turvallisuus- ja ympäristövaliokunta:
Pitäisikö valiokunta hajottaa kahteen eri valiokuntaan?
- turvallisuus
- ympäristö
Entäs terveys?
• Asiakirjatoimikunta:
Miten saada PANK:n asiakirjoille parempi vastaanotto
Kuntaliitossa?
• Tiedotusvaliokunta:
On ollut irti päällystystoiminnasta!
Päällystäjät mukaan!
Hallituksen kanssa tiiviimpi yhteistyö – (työrukkanen?)
Uusi kokoonpano hahmoteltu.
10
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
PANK ry:n TULEVAISUUS – SEMINAARI
6.3.2013, Rantasipi Airport Congress Center
• Erityiskysymyksiä:
• Hankintamenettelyt Ad hoc.:
Tärkeä aihe! Voisiko ajatella aiheesta PANK-seminaari.
”Väliaika-tietoja”
• Muita kysymyksiä:
• Onko meillä tarvetta uusille toimikunnille?
Onko ylimääräisiä toimikuntia (ilmeisesti ei!)?
Kone- ja laitevalmistajat?
Tuotemallit ja BIM
• Yhteistyömahdollisuudet:
- Muiden järjestöjen kanssa?
- Ulkomaisten ”veljestahojen” kanssa?
11
[6.3.2013]
[Lars Forstén]
© LEMMINKÄINEN
Lars Forstén
Tutkimusjohtaja
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 02071 5000l
[email protected]
www.lemminkainen.fi

similar documents