VentureExpress_hakulomake

Report
HAKULOMAKE - OHJEISTUS
Arvioimme yrityksenne soveltuvuutta Venture Expressiin hakulomakkeen pohjalta (4 sivua – nykytila, markkinatarve- ja ratkaisu, tiimi,
rahoitustilanne).
Täytä punaisella merkityt kohdat. Käytä lyhyitä kuvauksia ja pyöristettyjä lukuja, haluamme kokonaiskuvan yrityksenne tilanteesta.
Valmiiksi täytetty esimerkki löytyy tämän tiedoston lopusta.
Hakukierroksen cut off -päivät löydät osoitteesta www.trailmaker.com. Jätä hakemus osoitteella [email protected]
Kysyttävää? Ole yhteydessä Venture Express -koordinaattori Anne Kontulaan puh. 0400 284 876, [email protected]
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
HAKULOMAKE
Yritys Oy
Yrityksen perustamisvuosi: vvvv
Yrityksen yhteyshenkilö: X, puh. X, s-posti X
Yrityskehittäjä (hautomo, kiihdyttämö tms.): X, yhteyshenkilö X
Hakemuksen päiväys: pp.kk.vvvv
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
Nykytila
LIIKETOIMINTA:
Mitä yrityksenne tarjoaa ja kenelle?
TOIMINNAN LAAJUUS:
Nykyisin asiakkaana yritykset X toimialalta/segmentistä / kuluttajat maassa x ja maassa y
TAVOITELTU MUUTOS:
Voimakas kasvu, tavoiteliikevaihto 2019 X M€
MYYNTI JA ASIAKKAAT:
Liikevaihto 2013 X €. Kumulatiivinen myynti vuoden 2014 alusta nykyhetkeen X €.
Asiakkaat: yritys X, yritys Y, yritys Z
Neuvotteluvaiheessa olevat asiakkaat: yritys X, yritys Y, yritys Z
TARJOOMA:
Myyntivalmiina: Tuote tai palvelu X
Kehitysvaiheessa: Tuote tai palvelu X, kehityspanostus nykyhetkestä alkaen X henkilötyökuukautta
MYYNTIKANAVAT:
Myyntikanavat: yritys X, yritys Y, yritys Z
Neuvotteluvaiheessa olevat myyntikanavat: yritys X, yritys Y, yritys Z
MARKKINOINTIVIESTINTÄ:
Toistaiseksi toteutetut tai sovitus markkinointitoimenpiteet (lyhyesti): xxxxxxxx
SAATAVUUS:
Tuotteen tai palvelun tuotanto: oma tuotanto TAI alihankkijana yritys X TAI tuotantoa ei vielä järjestetty TAI softa, ei tuotantoa
Nykyinen kapasiteetti: riittää X € liikevaihtoon asti TAI lisättävä välittömästi. Myyntikate: X %
ORGANISAATIO JA
Tiimin koko ja osaaminen kuvataan sivulla ”Tiimi”
JOHTAMINEN:
Kuka yrityksessä tekee päätökset: hlö X, hlö Y
RAHOITUS JA HALLINTO:
Kuvataan sivulla ”Rahoitustilanne”
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
3
Markkinatarve ja ratkaisu
TAUSTAA MARKKINATARPEELLE JA MARKKINAPOTENTIAALI:
•
Mistä laajemmasta ongelmasta on kysymys ja miten laajalle se heijastuu?
•
Globaalin markkinan koko on X Mrd €
Huom 1: Markkinan koolla tarkoitetaan teoreettista lukua, jos kaikki maailman asiakkaat ostaisivat tuotteen
Huom 2: Jos globaalin markkinakoon arviointi on vaikeaa, arvioi markkinan koko esim. Suomessa
ASIAKASTARVE:
•
Maksavia asiakkaita ovat X.
•
Mikä on asiakkaan ongelma? Kuinka merkittävästä tarpeesta on kysymys? Mikä rahallinen vaikutus ongelmalla on asiakkaalle? Onko
ratkaisulla kiire?
•
Onko tällä hetkellä mitään muita kilpailevia ratkaisuja?
•
RATKAISU:
•
Mikä on yrityksenne ratkaisu asiakkaan ongelmaan?
•
Millaisen kustannussäästön, myynnin lisäyksen tai muun konkreettisen hyödyn asiakas saa?
•
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
4
Tiimi
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi (esim. 2 pvä/vko = 40 %)
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Hlö X / Titteli
•
X % työpanos yhtiön hyväksi
•
X % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: xxxx
•
Ydinosaaminen: xxxx
•
Aiemmat positiot: xxxx
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
5
Rahoitustilanne
MITEN YRITYS ON RAHOITETTU TÄHÄN MENNESSÄ:
•
•
•
•
•
•
•
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
Yrittäjät
Yksityissijoittajat
Sijoitusyhtiöt
Tekes-tuet *
Tekes-lainat *
Muut julkiset tuet (esim. ELY)
Lainat
* Jos Tekes-rahoitusta saatu, yhteyshlö Tekesissä: hlö X
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS (VÄHINTÄÄN 35.000 €):
•
•
•
•
Kassa
Nostamattomat lainat
Nostamattomat sijoitukset
Muu sisään tuleva raha
•
•
Esim. asiakasmaksut
Esim. ELY-projektin maksatus
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
xxxxx €
pp.kk.vvvv
On jo sovittu pankin tms. kanssa kyllä / ei
On jo sovittu sijoittajien kanssa kyllä / ei
Huom. Tiedossa olevat kassaanmaksut seuraavan 6 kk:n aikana
xxxxx €
xxxxx €
Asiakasyritys kk.vvvv (rahan sisääntuloajankohta)
kk.vvvv (rahan sisääntuloajankohta)
RÄSTISSÄ OLEVAT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT:
•
Onko yrityksellä verorästejä ei / kyllä
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
6
HAKULOMAKE
Waterfront Oy
Yrityksen perustamisvuosi: 2009
Yrityksen yhteyshenkilö: Ville Virtanen, puh. 040 123 4567, s-posti [email protected]
Yrityskehittäjä (hautomo, kiihdyttämö tms.): PK-seudun Yrityskeskus Oy, yhteyshenkilö Maija Mattila
Hakemuksen päiväys: 27.08.2014
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
Nykytila
LIIKETOIMINTA:
Nanopartikkeleihin perustuvat vedenpuhdistusjärjestelmät teollisuudelle ja vesilaitoksille
TOIMINNAN LAAJUUS:
Asiakkaana kemianteollisuuden yritykset Suomessa
TAVOITELTU MUUTOS:
Voimakas kasvu, tavoiteliikevaihto 2019 80 M€
MYYNTI JA ASIAKKAAT:
Liikevaihto 2013 200.000 €. Kumulatiivinen myynti vuoden 2014 alusta nykyhetkeen 180.000 €.
Asiakkaat: Kemira, BASF
Neuvotteluvaiheessa olevat asiakkaat: Orion
TARJOOMA:
Myyntivalmiina: Teolliseen käyttöön soveltuva puhdistusjärjestelmä.
Kehitysvaiheessa: Juomaveden puhdistusjärjestelmä, kehityspanostus nykyhetkestä alkaen 12 henkilötyökuukautta
MYYNTIKANAVAT:
Myyntikanavat: Tällä hetkellä vain suoramyynti
Neuvotteluvaiheessa olevat myyntikanavat: ABB
MARKKINOINTIVIESTINTÄ:
Toistaiseksi toteutetut tai sovitut markkinointitoimenpiteet (lyhyesti): ”Sustainable Trade Exhibition”-messut
Amsterdamissa
SAATAVUUS:
Tuotteen tai palvelun tuotanto: alihankkijat Metallipaja Vehviläinen Oy ja NanoX Oy
Nykyinen kapasiteetti: riittää 2.000.000 € liikevaihtoon asti. Myyntikate: 60 %
ORGANISAATIO JA
Tiimin koko ja osaaminen kuvataan sivulla ”Tiimi”.
JOHTAMINEN:
Kuka yrityksessä tekee päätökset: Ville Virtanen, Kalle Koskinen
RAHOITUS JA HALLINTO:
Kuvataan sivulla ”Rahoitustilanne”
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
8
Markkinatarve ja ratkaisu
TAUSTAA MARKKINATARPEELLE JA MARKKINAN KOKO:
•
Puhtaan veden puute kasvaa jatkuvasti. Tarve on valtava sekä teollisuudessa että juomavesipuolella.
•
Globaalin markkinan koko on 10 Mrd €.
MARKKINA- JA ASIAKASTARVE:
•
Maksavia asiakkaita ovat teollisuusyritykset (kemian-, lääke- ja kaivosteollisuus) ja juomavedenpuhdistamot.
•
Kilpailevia ratkaisuja ovat perinteiset mekaaniset puhdistusjärjestelmät (esim. ABB:n XYZ-järjestelmä).
•
Kilpailevat ratkaisut eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan ratkaisuja riittävän suurille vesivolyymeille ja niiden kustannukset ovat korkeat.
•
RATKAISU:
•
Waterfront Oy on kehittänyt tehokkaan ja edullisen nanoteknologiaan perustuvan vedenpuhdistusjärjestelmän.
•
Hyödyt asiakkaalle:
•
Pystytään käsittelemään kerralla suuria vesivolyymeja, 50 % korkeampi käsittelyvolyymi samassa ajassa.
•
Asiakkaan vedenpuhdistustoiminnan kokonaiskustannukset pienenevät 10 %.
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
9
Tiimi
Ville Virtanen / Toimitusjohtaja
•
100 % työpanos yhtiön hyväksi (esim. 2 pvä/vko = 40 %)
•
40 % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: myynti, hallinto
•
Ydinosaaminen: 15 vuoden kokemus kansainvälisestä
myynnistä kemianteollisuudessa
•
Aiemmat positiot: Sales Manager EMEA Kemira Oyj
Lasse Lehtinen / CTO
•
100 % työpanos yhtiön hyväksi
•
30 % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: tuotekehitys, toimitusketjun
hallinta
•
Ydinosaaminen: 20 vuoden kokemus
vedenpuhdistusteknologian tutkimuksesta ja kehityksestä
•
Aiemmat positiot: Vanhempi tutkija Helsingin yliopisto,
VTT Tutkimusinsinööri
Kalle Koskinen / Hallituksen puheenjohtaja
•
10 % työpanos yhtiön hyväksi
•
10 % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: strategian suunnittelu
toimitusjohtajan kanssa, kontaktit lääketeollisuuteen
•
Ydinosaaminen: 10 vuotta suuryritysten ylemmän johdon
tehtävissä
•
Aiemmat positiot: Toimitusjohtaja Orion Oyj,
Liiketoimintajohtaja Kone Oyj
Matti Mikkonen / Advisor
•
10 % työpanos yhtiön hyväksi
•
0 % omistus yhtiöstä
•
Vastuualue yrityksessä: taloushallinto ja rahoitus
•
Ydinosaaminen: 10 vuotta taloushallinnon johtotehtävissä
•
Aiemmat positiot: Hallituksen jäsen Hagströms Oy,
Business Area Controller Koskisen Oy
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
10
Rahoitustilanne
MITEN YRITYS ON RAHOITETTU TÄHÄN MENNESSÄ:
•
•
•
•
•
•
•
20.000 €
100.000 €
0€
0€
100.000 €
0€
100.000 €
Yrittäjät
Yksityissijoittajat
Sijoitusyhtiöt
Tekes-tuet *
Tekes-lainat *
Muut julkiset tuet (esim. ELY)
Lainat
* Jos Tekes-rahoitusta saatu, yhteyshlö Tekesissä: Matti Möttönen
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS (VÄHINTÄÄN 35.000 €):
•
•
•
•
Kassa
Nostamattomat lainat
Nostamattomat sijoitukset
Muu sisään tuleva raha
•
•
•
Esim. asiakasmaksut
Esim. asiakasmaksut
Esim. ELY-projektin maksatus
20.000 €
20.000 €
0€
20.000 €
27.8.2014
On jo sovittu pankin tms. kanssa ei
On jo sovittu sijoittajien kanssa
Huom. Tiedossa olevat kassaanmaksut seuraavan 6 kk:n aikana
20.000 €
5.000 €
0€
Kemira 10.2014
BASF 9.2014
RÄSTISSÄ OLEVAT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT:
•
Onko yrityksellä verorästejä ei
Luottamuksellinen – Hakijan antama informaatio on tarkoitettu ainoastaan Venture Expressin arviointipaneelin käyttöön
Tämä template on Trailmaker Oy:n omaisuutta ja sen hyödyntäminen on sallittua vain Venture Express -haun yhteydessä.
11

similar documents