Reklame

Report
REKLAME
• ”Å rope ut”
• Hensikt:
– Selge et produkt
– Forandre holdninger
– Gi informasjon
Hva,fra hvem,til hvem, hvordan og
hvorfor?
•
•
•
•
Produkt
Sender
Mottaker
Virkemidler
– Komposisjon
– Språk
KOMPOSISJON
• BLIKKFANG
– Bilde
• Ofte produktbilde
– Overskrift
– Tekst (språklige
virkemidler)
– Logo
• Det er alltid et samspill mellom bilde og tekst i en
reklame
Nyhet!!
REIS TIL HARDANGER OG
OPPLEV KJÆRLIGHET VED
FØRSTE BLIKK PÅ ULLENSVANG
HOTELL
Hvorfor Hardanger?
Hardanger er verdenskjent for
den flotte naturen og de vennlige
menneskene som bor der.
Fruktblomstringen i Hardanger
er en unik opplevelse som du
ikke kan gå glipp av.
Senere på året kan du treffe
hyggelig morellselgere langs den
flotte Sør-fjorden, og du kan ta
inn på Ullensvang hotell som
tilbyr deg og spesielt barna et
unikt badebasseng og flotte
lekerom i en 1800-talls
atmosfære.
Ullensvang
hotell
ULLENSVANG: STEDET DU IKKE KAN LA VÆRE!
Bildets betydning i reklamen
• lett og raskt å oppfatte
• et bilde sier mer enn teksten
– ”lykke” lettere å vise med bilde
• bilde appellerer til stemninger og følelser
– mottaker blir mer mottakelig
Analyse av bilde
Hva beskriver bildet?
• Varen?
• Situasjon knyttet til varen?
• Miljø?
• Livsstil?
Linjer i bildet
• Horisontale linjer
– Ro og harmoni
• Vertikale linjer
– Makt og autoritet
• Diagonale linjer
– Bevegelse og styrke
Bildeutsnitt
• Ultratotalt bilde (store oversiktsbilder)
• Totale bilder
– Halvtotale bilder (personer fra knærne og
oppover)
– Halvnære bilder (får frem minespill i ansiktet)
• Ultranært bilde (bildeutsnitt av en detalj)
– Formidler følelser
Musikk: ”Peer Gynt – Morgenstemning”(Grieg)
Musikk: ”Sæterjentens søndag” av Ole Bull
Erik Werenskiold: Telemarksjenter
Brudeferden i Hardanger (Tiedemand og Gude)(1848-53)
Fanitullen (musikk)
”Olav Trygvasson”
1871: Tyskland samles i Speilsalen i Verzailles
Rolf Groven:
”2007 Telemarksjenter.
(Fritt etter Werenskiold)”
Rolf Groven: Bevar Hardanger
Reklame
(eksamen 2009)
Budskap
– Er visse sider ved varen, sender eller
mottaker fremhevet?
– Appellerer bildet til visse stemninger,
følelser eller holdninger?
– Forteller bildet det samme eller noe
annet enn teksten?
Komposisjon\virkemidler
• Hva er spesielt fremhevet i bildet?
• Hva er forholdet mellom forgrunn og
bakgrunn?
• Farger?
• Kontraster?
• Bildets virkning på mottaker?
Hvem er mottaker?
•
•
•
•
•
Aldersgruppe?
Yrkesgruppe?
Hobby?
Kjønn?
Landsdel?
Hvem lar seg lettest påvirke?
• Ungdom
• Kvinner fra 20 til 50
• Barn
Språkfunksjoner i reklamen?
• Appellativ
– bruk av imperativ (”kjøp”, ”kom”..)
– personlig pronomen ”du”
• Ekspressiv
– bruk av plussord og adjektiv
• Informativ i :
– annonser på dagligvarer (pris), biler (pris, ytelse
m.m.), hvite- og brunevarer, datamaskiner
Oftest blanding av appellativ, ekspressiv og informativ
språkfunksjon
Argumentasjonsknep
Nyhetsknepet
• Vekt på ”nytt”, ”nyhet”, ”moderne”….
• Hensikt:
– skape nysgjerrighet
• Nyhetens interesse er alltid stor!
Argumentasjonsknep
Kjendisknepet
• Bruk av kjendiser for å skape positive
assosiasjoner til produktet
– gir produktet tyngde
Argumentasjonsknep
Ekspertknepet
• Bruk av ”eksperter” for å gi produktet
troverdighet
– ekspertene er ofte ikke navngitt
Argumentasjonsknep
”Best i test”
• Viser til tester eller undersøkelser av
flere produkt
• Favoriserer produktet framfor andre
konkurrerende produkter
Argumentasjonsknep
Eksklusivitetsknepet
• Kobler produktet til en følelse av å være
eksklusiv
– ofte vist gjennom bruk av flotte biler, slott,
store båter eller mennesker fra øvre klasser i
samfunnet, ofte kjendiser
– merkevarer i høy prisklasse
Argumentasjonsknep
Fellesskapsknepet
• Spiller på fellesskap og fortrolighet
mellom sender og mottaker
• Her brukes ord som ”alle”, ”vi”, ”dere”,
”du”, ”oss”, ”folkebevegelse” m.m.
Argumentasjonsknep
”Drømmen om det gode liv”
• Kobling mellom produkt og lykke
• Bruk av lykkelige mennesker koblet til
produktet
– viser ofte til mangelsituasjon uten (før)
produktet som kontrast til den lykkelige
forbruker
Argumentasjonsknep
Humor
• Gir reklamen oppmerksomhet
• Gir produktet positive assosiasjoner
Argumentasjonsknep
Bruk av kropp og sex
• Kobling mellom produkt og kropp/sex
– som oftest bruk av unge, vakre kvinner og
menn i intime situasjoner koblet til
produktet
• Antyder at produktet gjør kjøperen
seksuelt tiltrekkende
• Spiller på mottakers lyster og
emosjonelle behov
Argumentasjonsknep
Livsstilsknepet
• Kobler produktet til en bestemt gruppe
eller livsstil
– Gir mottaker assosiasjoner om et spesielt
fellesskap
• sportsungdom
• rappemiljø ……
Slutt

similar documents