BASE SAS => SAS EG, lääkkeitä muutosvastarintaan

Report
BASE SAS:IN KÄYTÖSTÄ SAS
ENTERPRISE GUIDE:N KÄYTTÖÖN
- LÄÄKKEITÄ MUUTOSVASTARINTAAN
Jussi Varjus
Varjus Consulting
www.varjusconsulting.com
Jussi Varjus
Syntynyt 1970 Turussa
Ei-valmistunut Helsingin yliopistosta 1996; pääaineena tilastotiede, opiskeli myös
tietojenkäsittelyoppia, kansantaloutta, matematiikkaa jne.
Harrastukset: ….Koripallo….
1996-----1997-------------2002------------2005-----------2007------------------2011---------------?
Aloittanut SAS Institute Oy:ssä SAS Data Mining tuotepäällikkönä. Sen jälkeen toiminut
sekä konsulttina, tuotepäällikkönä että tiiminvetäjänä niin CRM:n kuin myös analytiikan
aihealueilla. Erikoistunut nykyään SAS asiakkaiden konsultointiin, erityisosaamisalueina
asiakasanalytiikka, CRM ja kysynnän ennustamisratkaisut.
Base SAS vs. SAS Enterprise Guide
SAS/Connect
”SAS Fat Client”:
Base SAS
SAS/STAT
Etc.
”SAS Server”:
Base SAS
SAS/STAT
Etc.
Base SAS vs. SAS Enterprise Guide
”SAS Server”:
Base SAS
SAS/STAT
Etc.
SAS/Connect
”SAS Fat Client”:
Base SAS
SAS/STAT
Etc.
SAS Integration
Technologies
SAS Integration
Technologies
”SAS Thin Client”:
SAS Enterprise
Guide
”SAS Meta Server”:
- SAS Servers
- SAS Users
- SAS Applications
Base SAS SAS Enterprise Guidessa
SAS Enterprise Guide
Plussaa:
• Matala aloituskynnys
SAS’iin
• Helppo asennus PC:eille
• SAS palvelimen täysi teho
• SQL & SQL PassThrough
• Generoi SAS koodia
• SAS/Graph- task:it
• SAS Program task:in
SYSLAST- makromuuttuja
Miinusta:
• Tarve SAS Management
Console:lle
• Data Step- task puuttuu
• Keep-, Drop- & select * optiot puuttuu
• Ei generoi koodia
metadatan pohjalta
• SAS Program task:issä
vain yksi SYSLASTmakromuuttuja
Lääkkeita muutosvastarintaan
- www.varjusconsulting.com downloads
Merge:
• Yhdistää 1-9 SAS
datasettiä mergetoiminnolla
• By- muuttujat haetaan
automaattisesti inputtauluista
• Output- taulu on view
Append:
• Lataa input- taulun outputkirjastoon käyttäen proc
append- proseduuria
• Output- kirjasto voi olla
annettuna macromuuttujana, tai luetaan
input taulun label- kentästä.
”Tutustumistarjous!!!”
- www.varjusconsulting.com downloads
Runtimes- koodi:
• Hakee tallennetusta SAS Log- tiedostosta ”Real Time” ja
”CPU Time” tekstejä ja päättelee niiden ohjaamana
paljonko kukin SAS ohjelaman vaiheista on käyttänyt
aikaa.
• Auttaa löytämään pitkissä ajojonoissa olevat hitaat
vaiheet.

similar documents