Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden saavutettavuustiedon

Report
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
saavutettavuustiedon tuottaminen ja
kartoittaminen yhteisöllisesti
mobiiliteknologiaa hyödyntäen –
(KUPS!) 15.8.2013-31.12.2013
Projektiryhmän aloituskokous
3.9.2013
Pj. Merja Saarela
Pilotti projektin tarkoitus
• kehittää menetelmiä kulttuuripalveluiden
saavutettavuustietojen tuottamiseen ja
kartoittamiseen,
• mahdollistaa vammaisille henkilöille itselleen
pääsy kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
saavutettavuustiedon tuottamiseen ja
kartoittamiseen mobiiliteknologiaa hyödyntäen.
Asialista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hanketoimijoiden esittely
Hankesuunnitelman ja päätöksen esittely
Sisältösuunnitelman muokkaaminen
Aikataulusta ja rooleista sopiminen
Projektin hallinnointiasiat
Muut mahdolliset asiat
1. Hanketoimijoiden esittely
• Vekka Pia-Nina, Hämeenlinnan vammaisneuvosto
• Vähänen Kari, Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry
• Lehikoinen Sari, Hämeenlinnan seudun Invalidit ry
(estynyt)
• Jokinen Maija ja Sara Löyttyjärvi, Hämeenlinnan
Settlementti ry
• Sylberg Juha, Näkövammaisten Keskusliitto
• Forssen Tuulikki, Hämeenlinnan kaupungin
vammaispalvelut
• Pirttimaa Ilkka, Mipsoft Oy (osallistuu skypen kautta)
• Astor Jouko, Verkatehdas (estynyt)
• Viherluoto Päivi, Hämeenlinnan taidemuseo
• Saarela Merja, Hämeen ammattikorkeakoulu
• Rämö Sari, Hämeen ammattikorkeakoulu
2. Hankesuunnitelman ja
päätöksen esittely
• Tavoite kouluttaa Hämeenlinnan seudun
näkövammaisista ja liikuntavammaisista henkilöistä
koostuva joukko käyttämään mobiililaitteita ja
tietokantoja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
saavutettavuustietojen tuottamiseksi ja
kartoittamiseksi.
• Koulutuksen jälkeen vammaisten henkilöiden
koulutettua joukkoa rohkaistaan luomaan yhteisö,
joka tuottaa Hämeenlinnassa jatkuvasti
päivittyvää, ajantasaista tietoa kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden saavutettavuudesta vammaisten
henkilöiden itsensä näkökulmasta.
• saavutettavuustietojen tuottaminen ja kartoitus
toteutetaan Verkatehtaan ja Hämeenlinnan
Taidemuseon yksiköissä
• saavutettavuustiedon tuottaminen ja
kartoittaminen toteutetaan mobiilisovelluksia
hyödyntäen
• saavutettavuustiedoista ja mobiilisovelluskokeilusta kootaan raportti
• Odotettavat tulokset:
1. Yhteisöllinen mobiilipohjainen menetelmä
ajantasaisten kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden saavutettavuustietojen
tuottamiseen ja kartoittamiseen.
2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
saavutettavuustietojen kartoitusraportit
Hämeenlinnan Taidemuseosta ja Verkatehtaan
yksiköistä.
3. Raportti mobiilisovellusten soveltuvuudesta
kulttuuripalveluiden saavutettavuustietojen
tuottamiseen ja kartoittamiseen.
3. Sisältösuunnitelman muokkaaminen
• Rajaaminen:
▫ Millainen saavutettavuustieto valitaan perustellusti
kohteeksi?
• Mobiililaitteet ja sovellukset:
▫ Millaiset laitteet valitaan perustellusti kokeilukäyttöön?
▫ Millaiset sovellukset näihin valitaan perustellusti?
• Kokeilijat / Informantit:
▫ 2-3 Näkövammaisten yhdistys ry:stä, 2-3 Invalidit ry:stä
• Yhteisön luominen – facebook vai joku muu ympäristö?
▫ Mikä on saavutettavuustiedon tuottamiselle paras
julkaisuympäristö?
4. Aikataulusta ja rooleista
sopiminen
• 15.8.2013: Hankkeen käynnistyminen
• 3.9.; xx.xx; xx.xx.; xx.xx: Projektikokoukset
• 15.8.-30.9.2013: Koulutusosioiden suunnittelu ja toteutus
▫ 27.9. klo 9-16: Mobiilien ja sovellusten käyttö, yhteisöllisyys,
peleistäminen, crowdsearching
▫ 25.10. klo 9-12: Saavutettavuus mobiileilla
▫ 8.11. klo 9-12: Seminaari
• 1.10.-30.10.2013: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
saavutettavuustiedon kerääminen
• 1.11.-31.12.2013: Tulosten yhteenveto ja raporttien
kirjoittaminen
• 1.1.-30.1.2014: Tulosten julkistaminen ja levittäminen
▫ Seminaari?
▫ Raportti
• 28.2.2014: Hankkeen päättäminen
5. Projektin hallinnointi
• Projektikokoukset
▫ kuinka usein ja milloin konkreettisesti?
• Yhteinen projektitiedon keruu ja yhteydenpito –
Projektori (HAMK),Moodle? Facebook? Sähköposti?
▫ Muistioiden ym. dokumenttien jakaminen ja
säilyttäminen
▫ Yhteydenpitäminen
• Kustannukset
▫ Matkat, kokous- ja koulutuspalkkiot, laitekulut
▫ Tiedottaminen, julkaisut
▫ Koordinointi

similar documents