Ull/Kisa Fotball

Report
Ull/Kisa Fotball Bredde
Sportsplan: Ulltråden
Fra Barn- til Ungdomsfotball
For barn 6 år
Innhold:




6 åringens første fotballår
Hva kreves for å få en god
trening for en 6 åring
Treningsøkten
6 åringens første fotballår
2
ULLTRÅDEN 2011-13
Generelt:





Første kontakt med organisert idrett.
Start med holdningsmessig arbeid fra første dag.
Trygghet og trivsel er viktigste mål
Etablere god kommunikasjon med spillere, trenere, foreldre, lagkamerater.
Alle barn skal gis like muligheter, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller ferdighetsnivå.
Hva skal 6 åringen lære seg?






Kunne gå med ballen (føring).
Innføring av elementære basisferdigheter isolert og i samspill
Lære seg at alle skal angripe – og alle skal forsvare
Lære seg å spille sammen
Ikke noen faste roller – og alle prøver å være keeper
Innføring av enkle regler: Hva skjer ved: Innkast / Corner / Utspill /
Bakgrunn:




Jevn og harmonisk vekst
Motorisk gullalder og stor aktivitetstrang
Selvsentrerte og har kort konsentrasjonstid
Tar verbal instruksjon dårlig
For å få en god trening for en 6 åringen kreves;












Hold et høyt aktivitetsnivå
Kom raskt i gang
Ny øvelse – unngå prat / vise øvelsen
Bruk mye kjente øvelser
Fortell hensikten med øvelsen
Hold ikke på for lange med en og samme øvelse
Unngå kø
Få flyt mellom øvelsene
Mange ballberøringer
Som prinsipp aldri mer enn 2-3 pr ball
Unntak spill, der vi kan spille 3 v 3 og 4 v 4
Hvis barna mister motivasjon eller aktiviteten minsker – bytt til ny øvelse eller legg inn en ren lekøvelse
Ull/Kisa IL Fotball
Ull/Kisa IL Fotball
3
ULLTRÅDEN 2011-13
Treningsøkten
(velg noe av forslagene nedenfor, i hver blokk og skap din egen økt)
Ved hver økt: Skape trygghet og trivsel!
Begynn med å snakke med barna – opprop – hva lærte vi sist økt – hva skal vi gjøre i dag!
Treningsøkt 1
Treningsøkt 2
Individuell ballbehandling
Individuell ballbehandling
En spiller pr ball – sjef over ballen
Organisert i en ring.
a.
b.
Føring av ball i firkant fritt, ut- og innsiden foten,
vende, finte, sitt på ball ved signal, kaste opp ball
og kontrollere, pasning til trener utenfor firkant
med m.m.
Føring av ball rett fram med flere av de samme
øvelsene som 1.a + mellom kjegler, gjennom
porter m.m.
a.
b.
c.
Pasninger til hverandre med 1-2 baller
Samme – plassbytte, følg etter ball
Nummerball 1 > 2, 2 >3, 3>1 osv. Med 6 spiller to
baller.
Spill sammen med
Spill sammen med
Avslutt på mål
Pasningsspill i en firkant og finn rett størrelse på banen
Kort avstander, treffer ofte mål og scorer ofte
Finn den beste vanskelighetsgraden.
a.
b.
c.
d.
Skudd på liggende ball
Føring 2-3 m skudd
Veggspill skudd
Avslutt 2 v 1 - Avslutt 1 v 1
a.
b.
6 v 1, 5 v 1, 4 v 1, 6 v 2, 5 v 2,
Trener kan gjerne være en joker – være med på
det laget som har ball
Spill sammen mot
Sett opp en liten markert bane (f.eks. 3 v 3 på en bane 20-25m x 15 x 20m)
Trener kan gjerne være en joker – være med på det laget som har ball
Vi spiller mye, men ta regelmessige pauser for drikking og lit prat om spillerne har det moro, hva har vi lært og hva kan vi
gjøre bedre.
Variere gjerne ulike former for spill under spillesekvensen.
Fokusere på: Retting i spillet, pasningen, pasninger til hverandre og iver
a.
b.
2 v 2, 3 v 3 og 4 v 4
Det samme antallet spillere, men med en joker
Lek
Politi og tyv - Følge John - Hauk og due – Konkurranser - Annet
Ull/Kisa IL Fotball
Ull/Kisa IL Fotball

similar documents