Kuntoutumisen tukeminen hoitotyössä Amanda Simpson

Report
Yksityinen sairaala
 Invalidisäätiön omistama
 Sijainti Ruskeasuo
 Lääkäriasema, kipuklinikka, lasten- ja
nuorten kuntoutus sekä sairaala- ja
kuntoutusosasto
 Palvelut: ortopedinen leikkaustoiminta,
kuntoutus ja yksilölliset terapiapalvelut







Lähihoitajia n.5-6 , kuntoutusavustajia 2,
sairaanhoitajia 3.
Moniammatillinen tiimi. Fysioterapeutteja,
toimintaterapeutteja, neuropsykologeja,
puheterapeutteja, sosiaalityöntekijä ja lääkäri
Asiakaspaikkoja n. 32
Asiakasryhmät: neurologiset (HUS), trauma
(HUS), KELA, vakuutusyhtiö, omaishoidettavat
sekä itsemaksavat
Kuntoutus on asiakaslähtöistä
Tavoitteena asiakkaan tukeminen ja ohjaus
Suurin osa asiakkaista AVH-potilaita
 HUS maksaja
 Tulevat akuuttivaiheen osastohoidon
jälkeen
 Jakso kestää 1-2kk
 Moniammattillinen tiimi tekee yhteistyötä
 Tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma ->
tuetaan kotona selviytymistä

Yöhoitajan raportin kuuntelu
 Lukujärjestykset ja kalenteri
 Työnjako
 Aamutoimet kuntoutujien kanssa
 Aamupalan seuraaminen
 Kokoukset
 Lukujärjestyksen noudatus
 Kirjaaminen

Lounas-> siirtymiset, ruokailun seuranta
 Motomed/seisomateline tai lepo
 Uuden kuntoutujan vastaanotto
 Kirjaaminen
 Raportti iltavuorolle












Yksilö- ja terveyslähtöinen hoitaminen
Kuntoutuja ja hoitaja ovat molemmat subjekteja
Tavoitteiden saavutus
Kuntoutusta ympäri vuorokauden
Moniammatillinen työryhmä
Motivaatio
Haastavuus päivittäisissä toiminnoissa
Yhtenäiset toimintatavat
Omaisten huomiointi
Huolellinen raportointi
Hoitajalla avainasema kuntoutumista edistävässä
hoitotyössä!
Omat kokemukset
 Orton.fi
 Kuntoutumista edistävä hoitotyö- Sh
Minna Helansuo ja Sh Taija Vuori


similar documents