KRYSP-projektin tulokset kuntien ja yritysten käytössä

Report
KRYSP-projektin tulokset kuntien
ja yritysten käytössä
Kuntien paikkatietoseminaari, Kuntatalo
7.-8.2.2012
Pasi Lappalainen
[email protected]
GSM 0400 858 101
KRYSP (2009 – 2011)
Projektin rahoittajat
•
•
Valtiovarainministeriö / KuntaIT (päärahoittaja)
Omalla työpanoksella
– Projektikunnat: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kuopio,
Lahti, Oulu, Tampere ja Vantaa
– Ympäristöministeriö ja SYKE
– Väestörekisterikeskus
– Liikennevirasto
– Maanmittauslaitos
•
Suomen Kuntaliitto ry
Projektin omistaja
•
Suomen Kuntaliitto ry
Projektin johto
•
•
Hankejohtaja: Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto ry
Projektipäällikkö: Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy (FCG)
TAVOITETILA
KRYSP-projektissa pyrittiin ratkaisemaan seuraavat tunnistetut
haasteet
» Kunnissa palveluita jo käytössä
 kuntien tasapuolinen kohtelu
» Vapaan ja avoimen kilpailun toimivuuden
varmistaminen
» Jos käytetään avointa lähdekoodia, sen ylläpidon
järjestäminen ja rahoittaminen
» Kuntien rajapintojen ja sähköisten
asiointipalvelujen käyttöönoton varmistaminen
Toteutetut rajapinnat - KRYSP
Skeemojen (xml/gml) toteutus, www.paikkatietopalvelu.fi
– Rakennusvalvonnan rajapinta
• Rakennuslupa
• Valmis rakennus
– Ympäristötoimen rajapinta
•
•
•
•
Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat, ilmoitukset ja päätökset
Pilaantuneet maa-alueet
Luontotieto
Ympäristön tila ja seuranta
– Opastavien tietojen rajapinta
• Osoitteen antaminen
• Opaskartta, palvelut, toimipaikat
• Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia
– Asemakaavatietojen rajapinnan päivittäminen
– Kantakarttatietojen rajapinnan päivittämien
– Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
Kunnat saavat käyttöoikeuden toteutettuihin
rajapintatoiminnallisuuksiin
Rajapintatoteutukset - KRYSP
AIRIX Ympäristö Oy
Basepoint Kajaani Oy
Bentley Systems Finland Oy
Digia Finland Oy
Karttakeskus Oy
Keypro Oy
Logica Suomi Oy
Sito Tietotekniikka Oy
Tekla Oyj
Vianova Systems Finland Oy
Ohjeistus kunnille
rajapintojen
käyttöönottoon
www.paikkatietopalvelu.fi
Suositukset
www.paikkatietopalvelu.fi/Suositus
Kuntaliiton suositukset
1) Kunnan paikkatietopalvelurajapinta
(JHS 178 päivitys)
Liite A Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten
Liite B Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten
Liite C Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten
Liite D Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen
mallinnus tiedonsiirtoa varten
• Liite E Kunnan ympäristötoimen tietojen mallinnus tiedonsiirtoa
varten
• Liite F Opaskartan ja siinä esitettävien palveluiden mallinnus
tiedonsiirtoa varten
• Liite G Osoitetiedon mallinnus tiedonsiirtoa varten
•
•
•
•
2) Teknisen- ja ympäristötoimen paikkatietopohjaiset
asiointipalvelut
3) Karttaliittymä
Kokoava tietopalvelu (KTP)
• Haku- ja metatietopalveluiden tuottaminen
• Käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinta sekä
e-kaupankäynnin tuki
• KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu
• KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu
• KRYSP-tietotuotteiden xml-tiedostojen
latauspalvelu
• Inspire-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu
• Inspire-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu
• Järjestelmän operointi
Tiedonkulku kunnista yrityksiin ja valtionhallintoon Kokoavan tietopalvelun (KTP)
kautta
MML
Kunnat
Kunnat
Kunnat
Kunta
YYY
KTP
Yritykset
VRK
XXX
OPEROINTI
WFS
-
Seuranta
Hinnoittelu
Laskutus
Aineistojen
hallinta
KAUPPAPAIKKA
-
Aineistojen
valinta
ASIAKAS
Tietojärjestelmä
Kunta
KYSELY
Tietopalvelu
Metatieto
WMS
”PALAUTE”
KTP
Ei tiedon
välivarastoa
Tunnistautuminen
Hakurajaus
Versiohallinta
Koordinaatistot
Inspire—skeemamuunnos
Käyttöoikeus
Lisenssi
KATSO
Kunnat
Kunnat
Kunnat
Kunta
OPEROINTI ?
Operointi
Maksuliikenne
Sopimukset
Sopimus
MML
YYY
KTP
Yritykset
VRK
XXX
Pasi Lappalainen
[email protected]
GSM 0400 858 101
Nosto Consulting Oy
Lemminkäisenkatu 46
20520 TURKU
www.nostoconsulting.fi

similar documents