Se PDF

Report
Energi. Nivå 1.
Power Point-presentasjon 21
Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet.
Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke
og for å sove. Kroppen får energi fra maten vi spiser, og maten vi
spiser får energi fra sola.
Energi er nødvendig for å varme opp hus, koke mat og vaske klær.
Alle maskiner, biler, fly og båter trenger energi.
Kan du gi eksempler på elektriske apparater?
Vi får energi fra energikilder. De viktigste energikildene i verden er
olje og gass, vannkraft, kjernekraft og kull.
oljeplattform
vannkraftverk
kjernekraftverk
kullkraftverk
og
kullgruve
Skriveoppgaver side 119-120
Lev sunt. Nivå 2.
Power Point-presentasjon 16
Hvis du lever usunt, kan du få kreft og hjertesykdommer. Mange blir
tjukke fordi de spiser for mye og trener for lite. Hvis du er tjukk, kan
du få diabetes (sukkersyke).
Hvis du vil være frisk, må du passe på kroppen din. Du må spise sunn
mat og trene. Du må ikke bruke rusmidler.
Mat
I maten er det næringsstoffer som kroppen trenger. Vi deler
næringsstoffene inn i fem grupper:
- karbohydrater
- proteiner
- fett
- vitaminer
- mineraler
Karbohydrater
frukt
grønnsaker
poteter
korn
Karbohydrater gir oss energi. Karbohydrater er ”bensin” til kroppen.
Vi får karbohydrater fra frukt, grønnsaker, poteter, korn og sukker.
grovt brød
pasta
sukker
Noen karbohydrater er bra for kroppen. Disse karbohydratene
kommer fra grovt brød, ris, pasta, poteter, frukt og grønnsaker.
Usunne karbohydrater kommer fra hvitt brød og sukker. Det er mye
sukker i brus, godteri og kaker.
Proteiner
kjøtt
fisk
egg
melk
Proteiner er kroppens byggeklosser. Kroppen trenger proteiner for å
vokse. Kroppen trenger også proteiner for å reparere skader.
Proteiner kommer fra kjøtt, fisk, egg, melk og ost.
Fett
olje
margarin
Fett gir oss også energi. Kroppen trenger fett, men bare litt. Fett fra
planteoljer og fisk er bra for kroppen. Mye fett fra andre dyr, er ikke
så bra for kroppen.
Vitaminer
Vitaminer er stoffer som finnes i mange forskjellige matvarer.
Kroppen trenger litt av disse stoffene.
- Vitamin A gjør at du ser godt og får fin hud. A-vitamin finnes i
fisk, gulrøtter, margarin, egg, kål og paprika.
- Vitamin B er bra for huden, håret og neglene. B-vitamin finnes i
kjøtt, grønnsaker, melk og fisk.
- Vitamin C gjør at du ikke blir så fort syk. C-vitamin finnes i frukt,
jus og grønnsaker.
- Vitamin D gjør skjelettet sterkt. D-vitamin får du når du soler
deg. D-vitamin finnes i margarin, tran og fet fisk som for
eksempel laks, makrell og ørret.
- Vitamin E beskytter mot kreft og andre farlige sykdommer. Evitamin finnes i planteoljer, brokkoli, kål og egg.
- Vitamin K er viktig for blodet. K-vitamin finnes i yoghurt, egg og
fisk.
Mineraler
Mineraler er også stoffer som kroppen trenger litt av. De viktigste
mineralene er:
- Kalsium. Kalsium er viktig for skjelettet. Kalsium finnes i melk og
melkeprodukter.
- Jern. Jern er viktig for blodet. Jern finnes i grovt brød, lever,
kjøtt og grønne grønnsaker.
Det er viktig å spise forskjellig slags mat. Da får kroppen det den
trenger slik at den blir sunn og sterk.
Trening
Hvis du trener, blir kroppen sterkere. Du får det bedre og blir sjelden
syk. Hvis du bruker kroppen, lever du lenger. Du sover bedre. Hjertet
blir sterkere, og blodet jobber bedre. Fordøyelsen blir bedre.
Musklene blir sterkere, og lungene jobber bedre. Du vil tåle mer
stress og vil klare å jobbe mer.
Rusmidler
Rusmidler er stoffer som gir en rus. Hasj og heroin er eksempler på
narkotika. Tobakk og alkohol er lovlige rusmidler. Hasj og heroin er
eksempler på ulovlige rusmidler.
Sigaretter og snus er tobakk. Tobakk dreper 5 millioner mennesker i
verden hvert år. De som selger tobakk, tjener mange penger.
Alkohol forandrer hjernen. Når du drikker alkohol, blir du full. Alkohol
kan skade kroppen. Hvis en gravid dame drikker alkohol, kan babyen
bli skadet fordi alkoholen kommer inn i blodet.
I Norge må du være over 18 år for å kjøpe alkohol. Det er forbudt å
kjøpe alkohol til personer som er under 18 år.
I Norge skjer det over 60 000 skader og ulykker hvert år fordi folk har
drukket alkohol.
Snakk sammen:
Nevn tre ting som er viktig for helsa di.
Hvilke fem grupper deler vi næringsstoffene inn i?
Hvorfor er det farlig å være tjukk?
Nevn eksempler på hvordan vi kan trene.
Hva liker du å gjøre for å holde deg i form?
Jorda. Nivå 1. Oppgaver.
Hvilket ord er det motsatte? Bruk ordene i setningene under.
kaldt ↔
sommer ↔
nord ↔
natta ↔
Rundt ekvator er det
hele året.
Det er varmere om
enn om natta.
Nord og
på jorda er det kaldt.
Når det er sommer på Sørpolen, er det
på Nordpolen.
Adjektiv. Les.
Nord og sør på jorda er det kaldt. Det er kaldere om natta enn om
dagen. Det er kaldest om vinteren.
Strek under adjektivene:
Det er varmt om sommeren. Det er varmere om dagen enn om natta.
Det er varmest rundt ekvator.
Skriv inn verbene som mangler.
Jorda
Vi
varme av sola.
at det er varmere om dagen enn om natta.
Det
varmest rundt ekvator.
Jorda
i bane rundt sola.
Sett ordene inn på riktig sted.
sommer, er, kald, vinter, vår, får, varm, høst, januar, kjenner, rund,
stor, mars, september, oktober, går
ÅRSTID
MÅNED
ADJEKTIV
VERB
Hvilken årstid er det?
desember, januar og februar: ………………………………………………………..
mars, april og mai: …………………………………………………………………………
juni, juli og august: …………………………………………………………………………
september, oktober og november: …………………………………………………
Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen.
nord, sør, øst, sola
Jorda får varme fra
september, jorda, mai, mars
er rund og går i bane rundt sola.
ekvator, sommer, høst, vinter
Det er varmest rundt
Energi. Nivå 2. Oppgaver.
Lag sammensatte ord. Bruk ordene i setningene under.
miljø
energi
bio
vennlig
vannkraft
plattform
kull
verk
olje
gruve
rør
olje
rå
ledninger
energi
møller
vind
kildene
I et
blir energi i vannet gjort om til elektrisk energi.
På Svalbard har Norge en
Fra en
blir olje pumpet opp.
Oljen blir transportert gjennom
Olje som kommer direkte fra oljefeltet, kalles
De viktigste
i verden er kull, olje og gass.
lager elektrisitet av vind.
Ved, sagflis og plantedeler er eksempler på
Solceller gir
energi.
Hvordan lager vannkraftverk elektrisk energi? Fyll inn ordene som
mangler.
I et vannkraftverk er det energien i ........................................ som får
........................................ til å ........................................ rundt.
Dynamo i et vannkraftverk kalles ........................................ Dynamoen
lager elektrisk ........................................ Elektrisk energi blir
transportert i ........................................ fra kraftverket til husene.
Sett strek og lag setninger.
Kull, olje og
fra døde dyr og planter.
Kull, olje og gass er rester
år på å lage olje, kull og gass.
Naturen bruker mange millioner
kullgruve.
På Svalbard ligger en norsk
gass er fossilt brensel.
I 1969 fant Norge olje
mest energi fra vannkraft.
I Norge får vi
i Nordsjøen.
Energikilder som kan ta slutt, kalles
kalles fornybare energikilder.
Energi som ikke tar slutt,
ikke-fornybare energikilder.
Vind, sol og bioenergi er fornybare
å lage energi.
Kjernekraftverk bruker uran for
energikilder.
Radioaktiv stråling kan være
farlig.
Skriv tekst til tegningen. Fyll inn ordene som mangler.
 Flere tusen meter under ........................................ kan vi
........................................ olje og gass.
 Når vi har funnet oljen, ........................................ vi
........................................ ned til der oljen ligger. Vi må bygge
........................................ for å ........................................ opp
oljen.
 På oljeplattformen blir gass og ........................................ skilt
fra ........................................
 Oljen blir ........................................ til land gjennom
........................................ , eller oljen blir fraktet til land med
store ........................................
 På land ........................................ vi oljen i store tanker.
Årstidene. Nivå 1 og 2.
Klipp opp og sett sammen til riktige setninger.
Om vinteren
er dagene korte.
Om våren smelter
snøen.
Om sommeren er dagene
lange.
Noen dyr
sover hele vinteren.
Om våren kommer
trekkfuglene tilbake.
Dyreunger blir født
om våren.
Om høsten blir bladene
oransje, røde eller gule.
Trekkfuglene flyr til
varme land om høsten.
I Norge
Om vinteren er
har vi fire årstider.
det kaldt.
Dyr. Nivå 1 og 2. Ark til elevene.
Jobb i par og forklar ordene for hverandre.
rovdyr
tynn
pattedyr
tjukk
planteeter
møbler
insekt
gulv
hale
vegg
pels
frukt
nøtter
døgn
egg
pigger
skog
reir
svømmer
innsjø
vinger
elv
flyr
maurtue
gård
antenne
Dyr. Nivå 1 og 2. Ord til boksen.
Klipp ordene opp og legg dem i en boks. En elev om gangen trekker
en lapp og forklarer/mimer uten å bruke selve ordet. De andre
gjetter.
rovdyr
tynn
pattedyr
tjukk
planteeter
møbler
insekt
gulv
hale
vegg
pels
frukt
nøtter
døgn
egg
pigger
skog
reir
svømmer
innsjø
vinger
elv
flyr
maurtue
gård
antenne
Lev sunt. Nivå 1. Jeg kan-ark.
ja
Jeg kan fortelle hva det betyr å leve sunt.
Jeg kan gi eksempler på hva som er sunn mat.
Jeg kan fortelle hvorfor jeg bør holde meg i
form.
Jeg kan gi eksempler på hva jeg kan gjøre for å
holde meg i form.
Jeg kan fortelle hvorfor jeg ikke bør bruke
rusmidler.
Jeg kan gi eksempler på rusmidler.
Jeg kan forklare hva god hygiene er.
Jeg kan fortelle hvorfor det er viktig å vaske seg
og skifte klær.
delvis nei
Kroppen. Nivå 2. Prøve.
Navn: ………………………………..
1) Sett navn på kroppsdelene.
1. hår
7.
13.
2.
8.
14.
3.
9.
15.
4.
10.
16.
5.
11.
17.
6.
12.
Maks 51 poeng
2) Skriv navn på indre organer. 11 poeng
1………………………………………………..
2………………………………………………..
3………………………………………………..
4 muskel
5………………………………………………..
6………………………………………………..
7………………………………………………..
8………………………………………………..
9………………………………………………..
10…………………………………………..
11…………………………………………..
12…………………………………………..
3) Hvilke fem sanser har vi?
5 poeng
4) Hvor mange knokler har vi?
1 poeng
5) Hva er skjelettets oppgaver? 2 poeng
6) Hvordan kan jeg bli sterkere? 1 poeng
7) Hva er hjernens oppgaver? 7 poeng
8) Hva er hjertets oppgave? 1 poeng
9) Hva er blodets oppgaver? 3 poeng
10) Hvor mange liter blod har vi i kroppen? 1 poeng
11) Hva er lungenes oppgaver?
2 poeng
12) Hvor mange ganger i minuttet puster vi inn? 1 poeng

similar documents