Mette Johnsgaard - XMRV-virus.pdf

Report
Mette
Sophie
Johnsgaard,
MD
Medisinsk ansvarlig
Forskning
Daglig leder
Integrert medisin
Ernæring/kosttilskudd
ME/CFS
Medikamenter
Psykososiale aspekter
Pasienter ifra hele Norge
Kroniske smerter
Noen svenske og danske pasienter
Fordøyelsesplager
Satelitt klinikker
Andre
Forskning
Internasjonalt
samarbeide
Fibromyalgi
- Smerter:
ledd, muskler, hodepine, morgenstivhet, redusert smerteterskel,
væravhengig
- Fordøyelse:
kvalme, diare, obstipasjon, «IBS»
-Hormoner:
mens problemer/PMS,
- Andre:
vannlatinsproblemer, søvnproblemer, vektforandringer, svimmelhet, utmattelse, kognitiv svikt,
depresjon, muskelsvakhet
Familiært
ME
Fibro
Andre
Immunsystemet
Inflammasjon
Våre erfaringer så langt:
- Mange forskjellig triggere gir liknende sykdom
- Stor grad reaktiverte / kroniske infeksjoner
- Gastrointestinale plager sees ofte
- Biotoxin sykdom sees ofte
- Hormonelle plager sees ofte
* Clusters
* Partners blir og blir ikke syke
* Kreft og autoimmune sykdommer i familien
* Familie medlemmer føler seg ikke friske
* Varierende effekt på behandling, behov for individuell oppf.
XMRV
An
infectious
retrovirus
susceptible
to
an
IFN
antiviral
pathway
from
human
prostate
tumors.
Beihua
Dong,
Sanggu
Kim,
Seunghee
Hong,
Robert
H
Silverman,
Proc
Natl
Aca...
104:1655
(2007)
PMID
17234809
Detection
of
an
infectious
retrovirus,
XMRV,
in
blood
cells
of
patients
with
chronic
fatigue
syndrome.
Lombardi
VC,
Ruscetti
FW,
Das
Gupta
J,
Pfost
MA,
Hagen
KS,
Peterson
DL,
Ruscetti
SK,
Bagni
RK,
Petrow‐Sadowski
C,
Gold
B,
Dean
M,
Silverman
RH,
Mikovits
JA..
2009
Oct
23;326(5952):585‐9.
Epub
2009
Oct
Detection
of
MLV­related
virus
gene
sequences
in
blood
of
patients
with
chronic
fatigue
syndrome
and
healthy
blood
donors.
Lo
SC,
Pripuzova
N,
Li
B,
Komaroff
AL,
Hung
GC,
Wang
R,
Alter
HJ.
Proc
Natl
Acad
Sci
U
S
A.
2010
Sep
7;107(36):15874‐9.
Epub
2010
Aug
23
21.12.2010
Forurensede prøver førte til ME-tabbe
En ny britisk undersøkelse avviser at kronisk utmattelsessyndrom (ME) skyldes XMRV-viruset.
www.NRK.no
21.12.2010
- Forurensede prøver ga falskt ME-håp
Påvisning:
Allment tilgjengelig:
- Serologi
- Cellekultur
I tillegg er disse brukt i forskning:
- PCR
- electron mikroskopi
- Western blot på proteiner
-Immunohistochemistry
- FISH
Kontaminering
Gjelder kun PCR teknikker
Forklarer ikke hvorfor det er positivt på andre metoder
Forklarer ikke hvorfor det er så stor forskjell mellom de som er
syke og de som er friske
Andre negative studier
Mye av problemene går på for dårlig metodikk
Human T Lymfotropic Virus, HTLV
- Finnes i Japan og i Karibiske øyer
- Kan gi en aggressiv blodkreft type (ATLL) eller en
neurologisk tilstand kalt Tropisk spastisk paraparese
XMRV
Studie med aper og XMRV
Apene fikk XMRV injisert
Etter noen få uker var det ikke
mulig å finne retrovirus i blodet
Infeksjonen var spredt til flere
organer i kroppen
Deretter ble de injisert med noe
som gir samme effekt som en
infeksjon, en vaksinasjon eller
en akutt mugg påvirkning
Deretter ble det igjen funnet større mengder infeksiøs XMRV
Hva vet vi så langt?
- ME kjennetegnes av å angripe mange organsystemer, immun overaktivering og inflammasjon
- Det er påvist immundefekter hos ME pasienter over flere år som kan likne en retrovirus infeksjon
- XMRV er et nytt «menneske» retrovirus
Envelope proteins
p15E gp70
- XMRV er overførbart hos mennesker
- XMRV er funnet i USA, England, Spania og Norge
Core proteins
p30
p15
p12
p10
- XMRV er stimulert av hormoner og inflammasjon
- XMRV er svært lik retrovirus som kan gi neuroimmun sykdom
og kreft hos dyr
- XMRV er funnet hos pasienter med prostata kreft og bryst kreft
Core proteins
Envelope proteins
Nevada and California State Licensed Clinical Laboratory
CLIA Certified
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) regulates all laboratory testing
(except research) performed on humans in the U.S. through the Clinical Laboratory
Improvement Amendments (CLIA). In total, CLIA covers approximately 200,000
laboratory entities. The Division of Laboratory Services, within the Survey and
Certification Group, under the Center for Medicaid and State Operations (CMSO) has
the responsibility for implementing the CLIA Program.
The objective of the CLIA program is to ensure quality laboratory testing.
XMRV culture test
XMRV serology
Finner virus deler
på cellekultur
Finner antistoffer mot XMRV
Foretrekker XMRV
Kan sannsynligvis påvise antistoffer mot
flere typer gamma retrovirus
Viser virus mengde i blod
Kan vise virus mengde i andre vev
Kan vise aktiv infeksjon
Kan være negativ i pasienter med
redusert immun svar
Dyrere
Noe rimeligere
Pågående forskning
«NO-CFS, stadie 1. Finnes gammaretrovirus hos pasienter med ME/CFS?»
LILLESTRØM HELSEKLINIKK
30 syke
30 friske
60 stk
Whitemore Peterson Institute
USA
San Raffaele Institute
Milano
Pågående forskning
«NO-CFS, stadie 2. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS»
Behandlings muligheter idag:
Behandle kroniske infeksjoner og reaktiverte virus
Behandle mage tarm forstyrrelser
Behandle biotoxin sykdom
Behandle kronisk systemisk inflammasjon
Immunmodulerende behandling
Anti retrovirals ?
Lillestrøm
helseklinikk
Senter
for
behandling
av
kroniske
lidelser
www.lillestromhelseklinikk.no
Odalsgt.
25,
2003
Lillestrøm
TLF:
63
81
85
00
fax:
63
81
85
02
e‐mail:
[email protected]‐hk.nhn.no

similar documents