buraya tıklayarak

Report
Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları
Gereksiz kelime kullanımı
Tamlama yanlışlığı
Kelimenin yanlış yerde kullanımı
Eklerin eksik, fazla, yanlış kullanımı
Yanlış anlamlı kelime kullanımı
Özne-yüklem uyumsuzluğu
Çelişkili kelime kullanımı
Deyim ve atasözleri yanlışlığı
Mantık yanlışlığı
Anlam belirsizlikleri
Öğe eksikliği
Ek fiil, yardımcı fiil, fiilimsi yanlışlığı
Çatı uyuşmazlığı
1- Gereksiz Kelime Kullanımı:
Bilgili insanlardan yararlanmayı
yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz.
< eş anlamlı >
Artık bundan sonra bizi anlayacak bir lider istiyoruz.
< eş anlamlı >
Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi dört derece.
< eş anlamlı >
KURAL 1:
Cümle içinde eş anlamlı kelimelerin kullanımı
anlatım bozukluğuna neden olur.
Atatürk’ün yenilikçi devrimleri, yaşamımızı kökten değiştirmiştir.
Devrimler zaten yenilik için yapılır.
Bu şarkıyı duyunca geçmişteki anılarım canlandı.
Anılar, zaten geçmişte yaşanmıştır.
Yasemin’le bu okulda ilk kez tanıştık.
Tanışma eylemi zaten bir kez yapılır.
KURAL 2:
Bir sözcüğün anlamının cümle içinde başka bir
sözcükte bulunması anlatım bozukluğuna
neden olur.
Türkçe ve Çince dilleri çok zengin dillerdir.
-çe ekleri “dil” anlamını vermektedir.
Ahmet de belki pikniğe gelebilir.
-ebilmek eki “belki” anlamı vermektedir.
Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmasındandır.
-dan eki “neden” anlamı vermektedir.
KURAL 3:
Bir sözcüğün anlamının cümlede başka bir ek
içinde de olması anlatım bozukluğuna neden
olur.
Mert’ten kuşku etmek büyük hataydı.
kuşku etmek= kuşkulanmak
Hafta sonu Yağmur da gelir diye umut etmiştim.
umut etmek=ummak
Ailesi Selçuk’un evden çıkmasını yasak etmiş.
yasak etmek=yasaklamak
KURAL 4:
Cümlede “etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi
yardımcı eylemlerin anlamı, isim soylu sözcüğe
gelecek bir ekle verilebiliyorsa; yardımcı eylemin
kullanımı gereksizdir.
İpucu:
Cümleden
bir
kelimeyi
çıkardığımızda
cümlenin anlamı bozulmuyorsa, çıkardığımız
kelime gereksizdir.
2- Kelimenin Yanlış Yerde Kullanımı:
Bir kelimenin cümlede bulunması gereken
yerde bulunmamasıdır.
Sıfatların zarflar yerine, zarfların da sıfatlar
yerine
kullanılması
bu
tür
anlatım
bozukluklarının bir nedenidir.
Elektrik faturasını en son ayın yirmisine kadar yatırmalıyız.
Buradan, en son ayın yani Aralık ayının yirmisi anlamı çıkmaktadır.
Oysa anlatılmak istenen, bulunulan ayın en geç yirmisidir.
İzinsiz inşaata girmek yasaktır!
İzinsiz olan inşaat mıdır? Yoksa inşaata girmek midir?
Bugün her zamankinden çok karnım acıktı.
Hepimizin karnı bir tane olduğuna göre,
doğrusu “karnım çok acıktı” olmalıdır.
Meclis 395’e karşılık 180 oyla bu yasayı kabul etti.
Yasa kabul edildiğine göre yüksek oy ikinci sırada olmalıdır.
3- Yanlış Anlamlı Kelimenin Kullanımı:
Kimliğim için resim çektirmem gerekiyor.
Yanlış! Resim çizilir, fotoğraf çektirilir.
Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun.
Yanlış! Ürünler pahalı olur, fiyatlar yüksek olur.
Bugün söylediklerin, bunalıma girmemi sağladı.
Yanlış! “Bunalıma girmek” gibi olumsuz durumlara “neden olunur”.
KURAL 1:
Anlamları yakın ancak birbirlerini karşılamayan
sözcüklerin birbirlerinin yerine kullanılması
anlatım bozukluğuna neden olur.
Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor.
AYRINTI
AYRIM
Üniversite öğretimini Trabzon’da tamamladı.
ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
Bu sene “Huzur Sokağı” romanı bir diziye uygulandı.
UYGULANDI
UYARLANDI
KURAL 2:
Aynı kökten türediği için yazılış ve okunuş
açısından birbirine benzeyen ancak anlamları
farklı
kelimelerin
birbirlerinin
yerine
kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

similar documents