DittOslo.no 29.08.13

Report
26 ● NYHETER
Torsdag 29. augusT 2013
dittOslO.nO
Tok vesken
fra kvinne
BEKKELAGET: Politiet fikk
lørdag kveld melding om
veskenapping i Tormods vei
på Bekkelaget. Damen ble
ikke skadet, men vesken
med blant annet mobiltelefon ble borte. Hun fikk lånt
en, og fikk ringt politiet.
En patrulje satte i gang søk
i området, og kunne etter en
tid pågripe to gutter og 15 og
16 år. De er nå mistenkt i
saken.
Kjørte ut
av veien
ABILDSØ: Fredag litt over
klokken 10 ble det meldt at
en bil med henger hadde
kjørt ut på E6 sørgående ved
Lambertseterveien. Hengeren hadde punktert. Det ble
ingen personskader, men
den 35 år gamle føreren er
anmeldt.
Innbrudd på
Østensjø
ØSTENSJØ: Fredag ettermiddag ble det meldt om at
det hadde vært innbrudd i
en bolig i Fugleliveien på
Østensjø. Huset er under
rehabilitering. Det er ukjent
om noe er stjålet.
Stjal to biler
fra Rett hjem
RYEN: Sent fredag kveld
gikk innbruddsalarmen hos
Rett hjem i Sandstuveien 70
på Ryen. En dør var åpnet,
bilnøkler stjålet og to biler
var borte. Kort etter ble to
personer pågrepet og bilene
er kommet til rette.
Hytteinnbrudd
STENSRUD: Lørdag formiddag ble det meldt om
hytteinnbrudd i Stensrudlia.
En datamaskin skal være
borte.
FÅR HJELP: syklister i Oslo har i lang tid klaget på manglende sykkelveier og generelt vanskelige forhold i trafikken. Nå har byrådet hentet
svensk hjelp for å gjøre Oslo til en god sykkelby.
ARKIvFoTo
Svensk firma med på laget for å forme Oslos sykkelstrategi:
Hjelp fra svenskene
Byrådet har ambisiøse planer for å
gjøre Oslo til en god
sykkelby. Nå får de
hjelp fra nabolandet.
sykkel
Hege Braaten
[email protected]
OSLO: For byrådet har valgt
svenske Spacescape som samarbeidspartner for Oslos nye
sykkelstrategi.
– Den nye sykkelstrategien
skal peke på hva som er nødvendig for å gjøre Oslo til en
god sykkelby. Om noen år skal
vi være like fornøyd med forholdene for sykkel som vi i dag
er med byens kollektivtilbud,
sier Ola Elvestuen (V), byråd
for miljø og samferdsel.
Det var stor interesse for
oppdraget med å utarbeide ny
sykkelstrategi for Oslo. Svenskene ble valgt, og Spacescape
AB var blant annet sentral i utarbeidelsen av Stockholms
sykkelstrategi. De leverte også
et godt løsningsforslag for
Oslo, ifølge en pressemelding.
Elvestuen forteller at en del
av oppdraget er å finne ut mer
om hvordan sykkelen brukes i
dag, og hvordan små og store
tiltak kan legge til rette for mer
sykling i Oslo. Elvestuen understreker at utbyggingen av
hovedsykkelveinettet og andre
sykkeltiltak fortsetter for fullt i
regi av byrådets sykkelprosjekt
og Bymiljøetaten.
Arbeidet
med den nye strategien starter
umiddelbart. Byrådet vil fremme sak om ny sykkelstrategi i
god tid før den vedtatte strategien går ut i 2015.
Arbeiderpartiet er imidlertid
ikke fornøyd med byrådets
sykkelstrategi, som de mener
er langt fra så ambisiøs som
den bør være. Bystyrerepresentant, Abdullah Alsabeehg
(Ap) mener byrådet bør gjennomføre allerede vedtatte planer, før de lager nye strategier.
– Oslo har en vedtatt strategi
fra 2006 som ikke er fulgt opp.
Vi trenger ikke nye strategier,
planer eller nye vedtak. Det vi
!
Om noen år
skal vi være
like fornøyd
med forholdene for sykkel som vi i dag er med
byens kollektivtilbud.
Ola elvestuen (v)
Byråd for miljø og samferdsel
trenger er gjennomføring av
det Oslo bystyre allerede har
bestemt, sier Alsabeehg, som
viser til en undersøkelse av
Statens institutt for forbruksforskning, der 50.000 brukere
svarer at 76 prosent vil sykle
hvis de fikk flere sykkelveier.

similar documents