x, y

Report
ГРАФІЧНИЙ РЕЖИМ.
МАЛЮНКИ В PASCAL. МЕТОД
КООРДИНАТ
Автор: Сердюк А.А.
Графік
функції
Сонце сідає
Графічний режим екрана
( модуль Graph)
program Назва програми;
uses graph;
Процедура initgraph
initgraph (ім’я драйвера, режим, шлях до
драйвера);
GRAPH.TPU, EGEVGA.BGI
driver:= detect;
initgraph (driver, mode, ‘’);
Для закінчення роботи в
графічному режимі
використовують процедуру:
closegraph
Загальна структура програми
program Назва програми;
uses graph;
var driver, mode: integer;
begin
driver:= detect;
initgraph (driver, mode, ‘’);
….
closegraph;
end.
program Назва програми;
uses сrt, graph;
{використовується графічний і
текстовий режим}
var driver, mode: integer;
begin
driver:= detect;
initgraph (driver, mode, ‘’);
….
closegraph;
end.
Графічний екран монітора
(639, 0)
(0,0)
X
y
(319, 239)
x
(x,y)
(0, 479)
Y
Координати точок можуть бути тільки цілі
числа!
Кодування кольорів
0
1
2
3
4
5
6
7
чорний
синій
зелений
блакитний
червоний
фіолетовий
коричневий
яскраво-сірий
8
9
10
11
12
13
14
15
темно-сірий
яскраво-синій
яскраво-зелений
яскраво-блакитний
рожевий
бузковий
жовтий
білий
Задавання кольору зображення
Setcolor (n);
n - номер кольору.
Задавання
кольору фону
Setbkcolor (n);
n - номер кольору.
Процедура виведення на екран
точки заданого кольору
Putpixel (x, y, n);
X- координата точки
по осі ОХ;
Y- координата точки по
осі OY;
n- колір точки.
Процедура виведення лінії
Line (x1, y1, x2, y2);
x1, y1- координати початку лінії;
x2, y2- координати кінця лінії.
Програма, яка виводить на екран
зображення лінії
Program Liniya;
Uses Graph;
Var GrDriver, grMode: integer;
Begin;
GrDriver := Detect;
InitGraph (GrDriver, grMode, ‘ ‘);
SetColor (5);
Line (50,100,600,300);
Readln;
Close Graph;
End.
Процедура виведення
зображення кола
Circle (x, y, r);
x, y - координати
центра кола;
r- довжина радіуса (в
пікселях).
Процедура виведення
зображення еліпса aбо дуги
Ellipse (x, y, sa, ka, rx, ry);
x, y - координати центра
еліпса;
sa, ka- початковий та
кінцевий кут дуги (в
градусах).
rx, ry -довжина радіуса по
горизонталі та вертикалі.
Для еліпса вказується
Ellipse (x, y, 0, 360, rx, ry);
Процедура побудови
прямокутника (контурів)
Rectangle (x1, y1, x2, y2);
x1, y1- координати однієї з вершин;
x2, y2- координати протилежної вершини.
Встановлення кольору фігури, яка є
частиною площини
SetFillStyle (Номер шаблону, номер кольору);
Існують такі види різноманітних шаблонів для заповнення фігур:
Номер
шаблону
Дія
Номер
шаблону
Дія
Номер
шаблону
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
0
Дія
Колір
фону
Вибір шрифтів
SetTextStyle (тип шрифту, спосіб виведення
тексту, розмір шрифту);
Тип шрифту
0 – матричний шрифт 8х
8
1 – напівжирний шрифт
2 - шрифт з тонким
накресленням
3 – книжна гарнітура
(рубаний шрифт)
4 – готичний шрифт
спосіб виведення
тексту
0 –
горизонтальне
розташування
шрифту
1 –
вертикальне
розташування
шрифту
розмір шрифту
Задається
цілими
числами від
1 до 10
Виведення тексту
OutTextXY (x, y, t);
x,y - координати
лівого верхнього
кутка початку тексту;
t - сам текст або
текстова змінна, що
його містить
Практична робота
Результат
Готова програма










Program snig;
Uses Graph;
Var GrDriver, grMode:
integer;
Begin;
GrDriver := Detect;
InitGraph (GrDriver, grMode,
‘ ‘);
SetColor (15);
Line (125,30,155,30);
Line (120,60,125,30);
Line (155,30,160,60);












Line (120,60,160,60);
Circle(140,80,20);
Circle(135,75,2);
Circle(144,75,2);
Circle(140,90,3);
Circle(140,130,30);
Circle(140,220,60);
Circle(100,130,10);
Circle(180,130,10);
Readln;
Close Graph;
End.
Домашнє завдання
Вивчити теоретичний матеріал.
 Творче завдання: на аркуші в клітинку,
побудувати малюнок, використовуючи лінії,
точки, можливо, коло; записати координати
точок малюнка та скласти програму до
малюнка.

Автомобіль
Слон
Пригаючий
м’яч

similar documents