Diasarjamallit Diasarja sisältää erilaisia

Report
Ouluun lukioon 2015
Oulun lukioissa on valinnanvaraa
• Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua.
– Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio,
valtion lukio Oulun Normaalikoulu sekä kaksi yksityistä
lukiota: Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i
Uleåborg.
– Lukion voi suorittaa myös etäopintoina eLukiossa.
• Useimmat Oulun lukiot ovat yleislukioita, joissa on erilaisia
painotuksia.
– Madetojan musiikkilukio on musiikin opetuksen
erikoislukio.
– Kastellin lukiossa toimii urheilulukiolinja
– Oulun Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-ohjelma.
Oulun kaupungin lukioiden opiskelijamäärät,
aloituspaikat ja sisäänpääsyrajat keväällä 2014
Lukio
Haukipudas
Opiskelijoita
Aloituspaikat
128
Alin ka.
6,33
Kastelli
Urheilulinja
Kiiminki
700
260
200
25
85
8,15
15,52/20
5,42
Laanila
320
100
7,83
Madetojan
musiikkilukio
Merikoski
340
112
12,88/20
290
102
7,25
Oulun aikuislukio
1700
ei rajattu
ei alarajaa
Oulun Lyseo
IB
Oulunsalo
750
220
175
50
80
8,83
12,49/20
6,75
Oulun Suomalainen
Yhteiskoulu
Pateniemi
610
190
8,25
200
80
5,58
320
Oulun kaupungin lukioiden kielitarjonta
Lukio
A-kielet
B1-kieli
B2/B3-kielet
S2-kieli
Haukipudas
EN, RA, SA
RU
RA, SA, VE
Kastelli
EN, RA, SA
RU
RA, SA, VE
Kiiminki
EN, SA
RU
RA, SA
Laanila
EN, SA
RU
RA, SA
Madetojan
musiikkilukio
Merikoski
EN, SA, VE
RU
IA, RA, SA, VE
EN, SA, VE
RU
IA, RA, SA
x
Oulun aikuislukio
EN, SA
RU
EA, RA, SA, VE, SM, SMI
x
Oulun Lyseo
EA, EN, RA, RU, SA
RU
EA, LA, RA, SA, VE
Oulunsalo
EN
RU
RA, SA
Oulun Suomalainen
Yhteiskoulu
EA, EN, ESL, RA, SA
RU
EA, RA, SA, VE
Pateniemi
EN
RU
RA, SA
MIKSI LAANILAN LUKIO?
Luja Lämmin Luotettava
Ilmapiiri Opettajat Oppilaskunta Tutorit
Sähköistäminen Kurssitarjonta
MIKSI LAANILAN LUKIO?
Millainen tulevaisuuden koulu haluamme olla:
Hyvinvointi, vetovoimaisuus
• arvot, identiteetti – tilat, työvälineet
• sitoutuminen, yhteisöllisyys, osallisuus
• jokaisen työn arvostaminen, autonomia, täydennyskoulutus
Kestävä kehitys ja kansainvälisyys
• yhteinen asia, lukuvuositavoitteet
• luontevasti integroitunut kursseihin, tapahtumiin...
Vuorovaikutus
• avoimuus, positiivisuus, luottamus, rohkeus
• turvallinen, välittävä, hyvä yhteishenki
Koulukohtaisia soveltavia kursseja
• ABI-kurssi
• Global Me - kansainvälisyyskasvatuskurssi
• Elektroniikka
• Ihmisen biofysiikka ja
biokemia
• Ilmaisutaito
• Kansainvälinen kulttuurikurssi
• Kemian ja fysiikan laborointi
• Lukiodiplomit kuvataiteessa,
musiikissa ja liikunnassa
• Luontokurssi
• Mediakurssi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opiskelutekniikka
Salibandy, Aerobickurssi
Sosiaalipsykologia
Survival-kurssi
Tietotekniikka
Tutor-kurssi
Tähtitiede
Uskonto mediassa ja
elokuvissa
Vapaaehtoistyön kurssi
Viittomakielen kurssi
Vuosikirjakurssi
Yrittäjyyskurssi
Laanilasta pääset jatko-opintoihin
YLIOPPILAIDEN JATKO-OPINNOT: VUONNA 2010
KIRJOITTANEET 20.9.2012 MENNESSÄ
Ammatillinen koulutus
8
Ammattikorkeakoulututkinto
20
Yliopistokoulutus
39
Koulutusaste tuntematon
3
YHTEENSÄ
70
Laanilasta valmistuneet opiskelee mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
biologia (OY, Englanti)
maantiede (OY)
lääketiede (OY)
hammaslääketiede (OY)
farmasia (KY)
kemian tekniikka (Aalto)
biokemia (TUY)
rakennustekniikka (TAY)
hyvinvointitekniikka (OY)
ympäristötekniikka (OY)
konetekniikka (OY)
tuotantotalous (OY)
oikeustiede (LAY, TUY, Hollanti)
kansainvälinen luokanopettaja (OY)
luokanopettaja (OY, HY)
varhaiskasvatus (OY)
kulttuuriantropologia (OY)
teologia (HY)
kuvataide (LAY)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
logopedia (OY)
taloustiede (OY)
teatterikorkeakoulu (HKI)
suomen kieli (OY, TAY, Vaasa)
kirjallisuus (OY)
pohjoismainen filologia ja kulttuuri (OY)
germaaninen filologia ja viestintä (OY)
kansainvälinen politiikka (Wien)
viestintä (TAY)
hallintotiede (LAY)
tanssinopettaja (OAMK)
kätilö (OAMK)
rakennusinsinööri (OAMK)
liiketalous (OAMK)
fysioterapeutti (Lapin amk)
terveydenhoito (Lapin amk)
matkailu – ja ravitsemus (Lapin amk)
elintarvikeala (OSOA)
turvallisuusala (OSAO)
Lisää tietoa Laanilan lukiosta
Laanilan lukio
Hintantie 66
90650 Oulu
www.laanilanlukio.fi
Rehtori Timo Kärkkäinen 044 703 9294
Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin 044 703 9303
Tervetuloa opiskelemaan!
Opiskelusta lukiossa
• Lukio-opintojen kautta hankittu
yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat
ovet monipuolisiin jatko-opintoihin.
• Opiskelu painottuu lukuaineisiin, koska
tavoitteena on laaja yleissivistys ja
jatko-opintokelpoisuus. Opintoihin
sisältyy myös taito- ja taideaineita.
• Lukio-opinnot voi suorittaa 2-4
vuodessa. Useimmilla ne kestävät kolme
vuotta.
Mikä muuttuu yläkouluun verrattuna?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Itsenäisen opiskelun osuus kasvaa
Vapaus lisääntyy, samoin vastuu
Tahti on tiiviimpi
(75 minuutin oppitunnit)
Opiskeluryhmät ovat suurempia ja
ne vaihtelevat
Lukiossa on koeviikko
Lukiossa ei ole luokkia, mutta
jokainen opiskelija kuuluu ryhmään,
jolla on oma ryhmänohjaaja
Uusia, mukavia juhlaperinteitä:
vanhojen päivä, penkkarit ja
lakkiaiset
Uusia kavereita ja unohtumattomia
kokemuksia loppuelämän ajaksi!
Lukio-opiskelu on joustavaa
•
Kaikki Oulun lukiot ovat luokattomia. Opiskeluryhmät vaihtelevat aineesta
toiseen eikä opinnoissa etenemistä ole sidottu vuosiluokkiin.
•
Jokainen etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelija ei
jää luokalle, siirry luokalta toiselle tai saa ehtoja.
•
Oulun lukioiden lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.
•
Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Koko
lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia.
– pakollisia 47-51 kurssia
– syventäviä 10 kurssia
– koulukohtaisia 14-18 kurssia
•
Voit valita rajoitetusti opintoja myös toisten lukioiden kurssitarjottimilta.
Ylioppilastutkinto
• Kokeet järjestetään kaksi kertaa
vuodessa: keväällä ja syksyllä.
• Sisältää neljä pakollista koetta.
– Äidinkieli tai suomi toisena kielenä
kaikille pakollinen.
– Lisäksi valittava kolme koetta
seuraavista: toinen kotimainen kieli,
vieras kieli, matematiikka, jonkin
reaaliaineen koe.
• Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita.
• Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa
enintään kolmeen perättäiseen
tutkintokertaan.
• Yo-kokeet muuttuvat sähköisiksi
portaittain syksystä 2016 alkaen.
Näin haet Oulun lukioihin
• Lukioihin haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa kerran
vuodessa täyttämällä sähköinen lomake osoitteessa
www.opintopolku.fi.
• Kevään 2015 yhteishaku on 24.2.–17.3.2015.
• Yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta. Ne kaikki
kannattaa käyttää.
• Sähköisen yhteisvalintalomakkeen lisäksi on täytettävä
ainevalintakortti. Erikoislukioihin hakevan tulee lisäksi
täyttää erillinen hakulomake.
• Yhteishaun tulokset julkaistaan 11.6.2015.
Lisää tietoa Oulun lukioista
• Ouluun lukioon 2015 -2016 –opas: www.ouka.fi/ouluunlukioon
• Oulun lukioiden avoimet ovet –päivät yhdeksäsluokkalaisille
14.–15.1.2015
• Osoitteesta www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lukioopetus
• Oulun yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajat
• Katso myös Oulun lukioiden esittelyvideo
OULUN LUKIO – MUN LUKIO Youtubessa:
www.ouka.fi/ouluunlukioon

similar documents