PowerPoint Sunusu - Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
1
ŞEMDİNLİ
Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında Çaldıran Zaferinden sonra Osmanlı egemenliğine
girdiği ve tarih boyunca bir çok kavimlere belde olduğu görülmüştür.
Fakat güneyde Cizre’de hüküm süren İzzettin Şir Ruslar tarafından kandırılarak isyan
çıkarması sağlandı, Yezidi ve Nasturi’lilerle birleşen İzzettin Şir Musul ve Bitlis
dolaylarını yağma ile işgal etti.(1854).
Rusların 1853 yılında Türk’lere savaş açması sonunda Dağistan’daki Şeyh Şamil ile
işbirliği yapan Şemdinli’li Seyit Taha düşmana savaş ilan etmiştir.
Fakat Diyarbakırlı Hacı Timur Ağa asileri tamamen ortadan kaldırdı 1865’te Van
Vilayetinin kurulması ile ilçeler Van’a bağlandı.
2
1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul ve Hakkari’nin 5 bölgesi sınır dışı
kaldı. Nihayet Çölemerik (Hakkari),Gever (Yüksekova),Şemdinan (Şemdinli)
ilçelerinden meydana gelen Hakkari Vilayeti kuruldu. Cumhuriyet döneminde bir süre
Van Vilayeti içerisinde kaldı.4 Ocak 1936 tarihinde Hakkari tekrar Vilayet olunca
Şemdinli de Hakkari’ye bağlandı.
3
10000
4818
960
323
102
ERKEK SAYISI
6800
3016
2663
1896
3453
3376
4092
4031
4365
4362
20000
25425
17823
30000
1434
4771
67
108
702
685
ŞEMDİNLİ NÜFUS VE EĞİTİM DURUMU
BAYAN SAYISI
0
4
DOĞUM:1387 - ÖLÜM: 175
=
+ 1212
ORAN ARTI DEĞER OLMASINA RAĞMEN BÜYÜME HIZI DÜŞÜKTÜR.
5
Milli Eğitim Müdürü
Fahrettin ÇELİK
Eğitim Öğretim
Şube Müdürü
Köksal BULUT
Şef : 3
VHKİ: 1
Destek-Strateji Geliştirme
Şube Müdürü
Yakup Kadri ÖZTÜRK
Memur : 6
Hukuk-İnsan Kaynakları Şube Müdürü
Reşat DEMİRTAŞ
Hizmetli : 4
6
MİSYONUMUZ:
Eğitim hizmetini; bilimsel yöntemleri
kullanma ,teknolojiden azami düzeyde
faydalanma, eşit fırsatlar sunma temelinde
yürütme ve bunu sağlayabilmek için ise fiziki
yapı, eğitim öğretim materyalleri yönünden
kapasitesini geliştirerek verimi arttırmak
suretiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızı
kendilerini
gerçekleştirebilen,
toplum
sorunlarına akıl yoran ve çözümlere katkı
sunabilen iyi birer yurttaş ve mutlu bireyler
olarak yetişebilmelerine yardımcı olmaktır.
7
VİZYONUMUZ:
Eğitim-öğretim süreci içinde, yaşadığı toplumun
değerlerine saygı gösteren, kendisine, ailesine ve
ülkesine karşı sorumluklarının farkında ve
farkındalığının gereklerini yerine getiren,
demokratik
yaşam
kültürünü
özümsemiş
bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
8
OKULLAR
Okulöncesi
Okul Sayısı
:26
Derslik Sayıs
:34
Öğrenci Sayısı
:444
Derslik Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
:13
İlkokul ve Ortaokul
Orta Öğretim
Okul Sayısı
: 108
Derslik Sayısı
: 281
Öğrenci Sayısı
: 12791
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 45
Bilgi Teknoloji Sınıfı Sayısı
: 12
Lojman Sayısı : 85+4
Okul Sayısı
:6
Derslik Sayısı
: 81
Bilgi Teknoloji Sınıfı Sayısı
:6
Öğrenci Sayısı :2270
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 29
Lojman Sayısı : 1
9
1- Okul öncesi
Bağımsız Anaokulu
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
İlkokul Bünyesinde ;
Okul Sayısı
Derslik Sayıs
Öğrenci Sayısı
:2
:8
:92
:24
: 26
:352
10
2-İlkokul
ve Ortaokul
a) İlkokul
Okul Sayısı
Birleştirilmiş Sınıf
Bağımsız İlkokul
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
Lojman Sayısı
: 90
:2
: 76 ( Köy:10 , Merkez: 4 )
:
233 ,
37
:
5746 ,
1638
:
85
----
b) Ortaokul
Okul Sayısı
: 12 (köy :9- , Merkez: 3)
Derslik Sayısı
:
tahsisli
-tahsisli
Öğrenci Sayısı
:
2423
969
Bilgi Teknoloji Sınıfı Sayısı :
12
Lojman Sayısı
: 2
c- İmam Hatip Ortaokulu
Okul Sayısı
Derslik sayısı
Öğrenci Sayısı
Lojman Sayısı
:2
:tahsisli
: 253
:----11
d- Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
Okul Sayısı
:2
Derslik Sayısı
: 37
Öğrenci Sayısı
:1629
Bilgi Teknoloji Sınıfı
: 2
Lojman Sayısı
:2
3- Orta Öğretim
Okulları
a) Anadolu Lisesi
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
Pansiyon durumu var, yatak kapasitesi:0
:2
: 12
: 1002
Kalan: 300 Erkek
b) Anadolu Lisesi
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
:2
: 31
: 1066
C) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(Kız meslek)
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
:1
:8
: 228
d) İmam Hatip Lisesi
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
:1
: 15
:554
12
4-Halk Eğitim Merkezi
5-Öğretmenevi
Müdür
: 1
Müdür Başyardımcısı: 1
Müdür Yardımcısı : 1
Memur
:2
Hizmetli
:2
Öğretmen
:
Öğretmenevi ASO Binası 1998 yılında hizmete açıldı.
48 yatak kapasitesi var.
1 memur 4 tane sözleşmeli personeli var.
Müdür
: ---Müdür Yardımcısı : 1
13
6-Özel Eğitim Kurumları
1-Rehabilitasyon Merkezi
A)Özel Terslale Reh. Merk.
B)Özel Nehir Rehabilitasyon Merkezi
2-MTSK
A)Özel Şemdinli MTSK
B)Özel Macit MTSK
14
Öğretmen ve
Personel Durumu
İdareci Sayısı
Okul Öncesi Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Branş Öğretmeni
KADROLU GENEL TOPLAMI
Ek ders Karşılığı Ücretli Öğretmen
Şef
Memur
Veri hazırlama ve İşletmeni
Hizmetli
Kaloriferci
Bekçi
Aşçı
İşkur çalışanı
Hizmet alıma çalışanı
İlçe Geneli Çalışan Sayısı
: 75
: 17
: 395
: 207
: 602
: 235
: 2
: 3
: 5
: 28
: -: 1
: -: 100
: 5
: 144
15
Okullaşma Oranı
Okul Öncesi
Çağ nüfusu:
1210
Kayıtlı öğrenci Sayısı: 444
Okullaşma Oranı:
% 36
İlkokul/Ortaokul
Çağ nüfusu:
16850
Kayıtlı öğrenci Sayısı: 12791
Okullaşma Oranı:
%75
Orta Öğretim
Çağ nüfusu:
4210
Kayıtlı öğrenci Sayısı: 2270
Okullaşma Oranı: %53
16

similar documents