hskk ennakointikamari Mika Sjöholm Metso Automation Inc

Report
Mielenkiintoiset työurat kansainvälisellä
kone- ja metallituoteteollisuuden alalla
Metso Automation Oy
Mika Sjöholm
Vice President,
North Europe Sales and Service Area
Metso
Yleiskatsaus
Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden
kansainvälinen toimittaja
 Asiakkaamme toimivat seuraavilla
toimialoilla:
 Kaivosteollisuus
 Maarakennusteollisuus
 Voimantuotanto
 Öljy- ja kaasuteollisuus
 Kierrätys
 Massa- ja paperiteollisuus
Noin 29 000 työntekijää yli 50
maassa
 Vuoden 2010 liikevaihto
5,6 miljardia euroa
 Osakkeemme noteerataan
NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä
3
© Metso
Metso yleisesitys lokakuu 2011
Uudistimme visiomme, missiomme sekä arvomme
Visiomme
Missiomme
Mikä on tavoitteemme?
Miksi olemme olemassa?
Yhteistyöllä
ykköseksi
Autamme asiakkaitamme
jalostamaan luonnonvaroja
ja kierrättämään materiaaleja
kestävällä tavalla
arvokkaiksi tuotteiksi
Asiakaslupauksemme on:
Expect results
4
© Metso
Metso yleisesitys lokakuu 2011
Arvomme
Millaiset arvot ohjaavat
päivittäistä työtämme?
• Edistämme asiakkaan menestystä
• Kehitämme uusia ratkaisuja
• Saamme aikaan tuloksia yhdessä
• Kunnioitamme toisiamme
Metso kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla
Kehittyneet
markkinat
Kehittyvät
markkinat
Metson
toimintamaat
Liikevaihto,
milj. euroa (2001)
Liikevaihto,
milj. euroa (2010)
Osuus Metson
liikevaihdosta, %
Osuus henkilöstöstä
2001, %
Osuus henkilöstöstä
2010, %
5
© Metso
Metso yleisesitys lokakuu 2011
Meillä on kolme segmenttiä
Liikevaihto segmenteittäin
2010 liikevaihto 5,6 miljardia euroa
Henkilöstö segmenteittäin
Noin 29 000 työntekijää
100
7%
80
36 %
60
36 %
40
20
21 %
0
2009
2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia
Energia- ja ympäristöteknologia
Paperi- ja kuituteknologia
6
© Metso
Metso yleisesitys lokakuu 2011
Kaivos- ja maarakennusteknologia
Energia- ja ympäristöteknologia
Paperi- ja kuituteknologia
Konsernihallinto ja muut
This is Automation
A wide scope of automation and information
technology
Automation
systems
Advanced process
controls
Information
management
Condition and
runnability monitoring
Quality control
systems
Automation solutions
Profilers
8
© Metso
Automated on/off
valves
Intelligent control
valves
ESD valves
Analyzers, measurements and laboratory
Expanding our global presence
We are continually expanding our network to be able to serve our customer
better. With our new state-of-the-art facilities and equipment we ensure high
quality, cost efficiency and on-time deliveries. Latest expansions:
14
New facility in
Helsinki, Finland
New facility in
Shanghai, China
New facility in
Mumbai, India
New facility in
Sorocaba, Brazil
• Valve, positioner
• Manufacturing,
• Automation
• Valve services,
and actuator
manufacturing,
R&D, customer
training and local
services
• Scheduled for
action in the first
half of 2011
R&D and supply
center for valves
and automation
systems production
• Inaugurated in
2010
engineering,
customer training
and local services
• Inaugurated in
2009
engineering and
assembling of
process
automation
systems
• Inaugurated in
2008
© Metso
New Helsinki factory
 Factory area 23 000 m2
 Purpose built new factory
 Office area 12 300 m2
 Renovated existing office building
 Valve capacity 25 000 pcs
 Actuator capacity 15 000 pcs
 Positioner capacity 75 000 pcs
10
© Metso
Factory move 19.1. 2011
Metso Valve Technology Center
11
© Metso
Factory move 19.1. 2011
Panostamme jatkuvasti osaamisen
ja johtamisen kehittämiseen
Toimintaa ohjaavat arvomme:
 Edistämme asiakkaan
menestystä, kehitämme uusia
ratkaisuja, saamme aikaan
tuloksia yhdessä,
kunnioitamme toisiamme
 Ylläpidämme ja vahvistamme
henkilöstömme osaamista ja
motivaatiota liiketoiminnan nykyisiä
ja tulevia tarpeita varten:
Yhteisillä johtamisperiaatteilla
Globaaleilla koulutusohjelmilla
Säännöllisillä
kehityskeskusteluilla
TellUs-henkilöstötutkimuksilla
12
© Metso
Metso yleisesitys lokakuu 2011
Metson henkilöstön työurat kansainvälisessä
liiketoiminnassa
Metson arvot pohjana työurien ja henkilöstön kehittymiselle
Edistämme asiakkaan
menestystä
 Markkinatilanteen ja asiakastarpeiden mukaisen osaamisen
kehittäminen
 Kehitys – ja tavoitekeskustelut
 Toiminta asiakkaiden lähellä, hyvä palvelukyky
 Kyky toimia monissa kulttuureissa
Kehitämme uusia ratkaisuja
 Olemme osa asiakkaidemme prosessia
 Tehtävänä on luoda asiakkaillemme paremmat
toimintaedellytykset
 Uudet tuotteet ja palvelut kehitetään yhdessä
asiakkaidemme kanssa
 Toimimme vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti
Saamme aikaan tuloksia
yhdessä
 Kehitys – ja liiketoiminnan tavoitteet sovitaan yhdessä
 Niiden kehitystä seurataan säännöllisesti
 Ryhmätyöskentely on toimintatapamme, myös yli kulttuurija yritysrajojen
Kunnioitamme toisiamme




13
© Metso
Date Author Title
Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus
Erilaisuutta arvostetaan
Edistetään avointa keskustelua
Tehdään työpaikasta terveellinen, turvallinen ja
ympäristöystävällinen
 Opitaan toisiltamme
Millainen on mielenkiintoinen työura?
Miten kansainvälinen liiketoiminta voi edesauttaa sitä?

Työura on osa elämänuraa – mielenkiinto voi syntyä omaa osaamista
tietyllä alueella kehittämällä tai vaihtelevilla työtehtävillä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on avainasemassa
urakehityksessä.


Työuran mielenkiinto on itsestä kiinni – omaa panostusta tarvitaan
Yrityksen tehtävänä on luoda mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä
asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi

14
© Metso
Kansainvälisessä liiketoiminnassa uusia, haastavia ja mielenkiintoisia
tehtäviä syntyy markkinoiden ja asiakkaiden jatkuvasti kehittyessä.
Käytännön esimerkkejä työurien kehityksestä
Metso Automation Oy:ssä
 Koulutusta ammattitaidon edelleen kehittämiseksi valmistuksen koneistus-,
asennus- tai tarkastustehtävissä
Jatkokoulutusta huoltoteknikon tehtäviin
 Uusien tuotantoyksiköiden käyntiinajo– ja koulutustehtäviä
 Kielikoulutusta, kulttuurien tuntemusta
 Työkiertoa; Valmistus, myynti, suunnittelu
 Jatko-opintojen tukemista, ammatillista erikoistumista
Yhteistyötä lukuisten ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen kanssa
15
© Metso
Date Author Title

similar documents