LARK3_aloitus_Leena Koski

Report
Alueellisen laatuverkoston “LARK 3 - Laatua
ammatillisen koulutuksen arkeen (osallistaminen ja
pilotointi) ensimmäinen tapaaminen 13.1.2014
Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta
Opetusneuvos Leena Koski
Leena Koski
Opetusneuvos
Opetushallitus
Email:[email protected]
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta
- valtionavustushankkeet
•
Vuoden 2013 hakukierros
•
Hakemuksia yhteensä 13
•
Mukana oli kahta lukuun ottamatta vuoden 2012 hauessa
hyväksytyt alueelliset verkostot, uusia alueellisia
verkostoja ja toimintajärjestelmän erityispiirteitä korostava
verkosto
•
Haettu summa yhteensä melkein 1,7 milj. euroa
•
Haettu summa vaihteli 65.665 -217.575 euroa
•
Partnereiden määrä vaihtelee.
•
Valintaperusteet
• Kehittämisverkoston monipuolisuus ja laatustrategian
toimeenpanossa
• Koordinaattoreiden ja partnereiden toiminta verkoston
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Leena Koski
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta
- valtionavustushankkeet
•
Valintaperusteet (jatkuu)
• Henkilöstön laadunhallintaosaamisen lisääminen
osallistamalla henkilöstöä ja sidosryhmien mukaanotto
• Toimenpiteiden vaikuttavuuden edistäminen
• Verkoston sisäinen ja verkostojen välinen hyvien
käytäntöjen tunnistaminen ja niistä oppiminen
• Eri verkostojen kattavuus
•
Käyttöaika päätöksen päivämäärästä vuoden 2014 loppuun.
Leena Koski
Laatustrategian tuki - verkostot 2013
Jatkavat alueelliset verkostot
• Etelä-Savon Koulutus Oy – Itä-Suomi La Strada_Kehittämme
yhdessä
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä-LARK 3 - Laatua
ammatillisen koulutuksen arkeen
• Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
- Vertaisarviointitulokset toiminnaksi 2, VETO!! (koordinaattori
vaihtui)
• Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä Lappia – LAATUSAMPO
• Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi - Hyvin tekemistä länteen
2014
• Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi - Koordinaatit laatumatkalle! _
Osallistava oerehdyttämismateriaali laadunhallintaan ja laatutyöhön
• Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - LOISTE -Laatua oppivien
itäsuomalaisten tekemänä
Leena Koski
Laatustrategian tuki - verkostot 2013
• Sastamalan koulutuskuntayhtymä - Laadulla tulosta
• Helsingin Diakonissalaitos / Helsingin Diakoniaopisto - YHDESSÄ
ETEENPÄIN_2_LAATUSTRATEGIAN TOIMEENPANON TUKI
Uudet verkostot
• Raahen Porvari- ja kauppakoulurahasto – Laatustrategiaa
pedagogisella johtamisella
• Jyväskylän ammattiopisto – Samassa veneessä -Kehittävää
arviointia Keski-Suomessa
Leena Koski
Vuoden 2012 laatustrategian valtionavustushankkeiden
tulokset
•
•
•
Verkostojen toiminnan vakiintuminen ja toinen
toisilta oppiminen
Päätösseminaarin materiaali mm. kunkin hankkeen
posteri
www.turkuai.fi/hyvintekemistalanteen
•
Tulosten levitys ja hyvien käytäntöjen esittäminen
Opetushallituksen hyvät käytännöt – sivustolle
•
www.oph.fi/Ohjeet ja säädökset/laadunhallinnan tuki
Leena Koski
Kuulumisia EQAVET-laatuverkostosta
• Hollannnin laadunhallinnan yhteyspiste järjesti yhdessä OPH:n
kanssa hollantilaisen ryhmän vierailun Suomeen.
• Työryhmä 1: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunvarmistus
• Työryhmä 2: Mm. EQAVET ja olemassa olevat muut
laadunhallintajärjestelmät
• Study visit: ITC sektori ja laadunvarmistus
• Kommission/CEDEFOP:n järjestämä seminaarin laadunhallinta
ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa
• Study visit: Saavutettujen taitojen hyödyntäminen työpaikalla
(Indikaattori 6)
Leena Koski
Vertaisarvioinnin kehittämistyö
•
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen
koulutukseen (uusin versio Opetushallituksen sivustolla)
•
Uudistettu vertaisarvioinnin kriteeristö ammatilliseen
peruskoulutukseen on viimeistelyssä.
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet
ja – kriteerit on viimeistelyssä.
Hanketoiminnan vertaisarvioinnin kriteeristö
•
Arviointialueilla 1. Hanketoiminnan johtaminen ja 2.
Hanketoiminnan vaikuttavuus arvioidaan organisaation
hanketoimintaa yleisesti. Arviointialueilla 3-6 arvioidaan
yksittäistä hanketta. Hankkeilla tarkoitetaan sekä ulkoisella
että organisaation omalla rahoituksella toteutettavia
hankkeitta. Arvioitavat hankkeet voidaan toteuttaa
alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti
•
•
Vertaisarvioinnin kehittämistyö
•
•
Menevät ammatillisen koulutukseen johtoryhmään.
Sen jälkeen ovat saatavissa Opetushallituksen sivustolta.
•
Yhteiset linjaukset Opetushallituksen tai CIMO:n hankkeissa
rahoittamaan vertaisarviointiin.
•
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin edistämiseksi on perustettu
yhdistys.
Leena Koski
Osaamisprofiilit laadunhallinnassa
• Lähtökohtana on aiemmassa komission rahoittaman projektissa
VET CERT kehitetyt osaamisprofiilit laadunhallinnan varsinaisille
toimijoille.
• Otetaan huomioon kansallinen toimintaympäristö
• Laadunhallinnan osaamista tulee tarkastella ainakin seuraavien
ryhmien näkökulmasta:
• Laatutyöstä organisaatiossa vastaavat
• Laadunhallinta osana opetus- ja muun henkilöstön
osaamista.
•
Projektiryhmä on asetettu (Esedu)
• Toimivan laadunvarmistusta ja laadun kehittämistä tukevan
kriteeristön ja prosessin pilotointi kevään 2013 aikana.
Leena Koski

similar documents