Boligsameiet Ulven Terrasse INFO FRA STYRET

Report
Boligsameiet Ulven Terrasse
INFO FRA STYRET
September 2011
HØST DUGNAD.
Det er høst dugnad tirsdag 11.oktober.2011 kl. 18:00. Oppmøte blir kl. 17:30.
Nærmere informasjon vil bli gitt.
STOPPEKRANER.
Vi har nå satt i gang utskifting av stoppekraner igjen etter ferien.
2 blokker er ferdig og 119 står for tur. Det blir befaring i denne blokken denne
uken. Videre tas 125 og 123. Beboerne får nærmere beskjed.
VENTILASJONSANLEGGET / KJØKKENVIFTER.
Vi starter også opp igjen kontroll av kjøkkenvifter.
Blokk 119 er neste ut.
Det er mange som har feil eller defekte vifter som må ordnes omgående.
Det er utført kontroll på blokk 117 og 121 og det var mange som hadde
defekte eller feil vifte.
De respektive har fått brev angående dette og kontroll for utførsel av
mangler blir foretatt nå i september.
LAMPER I FELLESOMRÅDET.
Vi er nå godt i gang med utskifting til nye lamper i blokkene.
Vi har byttet til sensor lamper noe som også på sikt vil minisere strømutgiftene
våres. Vi har utført skifting av lamper snart i 2 blokker og fått mye god
tilbakemelding på disse. Arbeidet tas fortløpende.
PARKERING INNE PÅ OMRÅDET.
Det er observert at flere parkerer inne på området. Området vårt er bil fritt og
dette er ikke tillatt. Dette kan medføre bøt legging eller borttauing for eiers
regning.
TERRASSER
Vi minner om at sluk og renner renholdes jevnlig på terrassene slik at vann
lekkasje unngås.
BOM.
Vi har igjen hatt hærverk på våre bommer. Det ser ut til at folk bare knekker
disse tilside selv om bommen er nede. Vi ber beboere følge litt med og
informere styret dersom dette oppdages.
Adresse:
Vaktmester fax:
Styrerom:
E­post:
0665 Oslo
Vaktmester mobil:
Styrets vakttelefon:
Org.nr.:
922 46 117
917 28 619
971 518 111
Ulvenveien 125B
21 94 20 60
21 94 20 61
[email protected]
Boligsameiet Ulven Terrasse
POSTKASSENE.
Vi har informert tidligere om at det er forbudt å klistre på lapper eller påføre
navn med penn på postkassene.
Postkassene våres er ganske nye og vi ønsker å holde disse så pene som mulig.
Vi har kontroller på dette og har tilskrevet de det gjelder. Noen av beboerne
responderer dessverre ikke og vi ber nå igjen om at dette skjerpes.
Klistrelapper som blir hengt opp blir revet bort.
GET.
Vi har fornyet avtalen med GET og har forhandlet oss frem til en bedre avtale.
Vi betaler kr. 3,- pr. beboer pr. måned mer enn vi gjør i dag. For dette får vi HD
dekoder for de som ikke har det og to valgfrie kanaler ut i fra listen til GET,
samt raskere bredbånd. Mer informasjon om dette vil komme.
VÅR WEB SIDE.
Vi har laget en ny og bedre Web side og vi setter pris på innspill fra beboerne.
Web adressen vår er den samme som tidligere: www.butulven.no
Ulven 05 september 2011
Styret
Ulvenveien 125B, 0665 Oslo

similar documents