felvételi tájékoztató 2015

Report
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2015
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
* EGYETEM, FŐISKOLAgépészmérnöki ;
Osztott képzés:
 Alapképzés:

6-8 félév
 Mesterképzés:

alkalmazott közgazdaságtan ;
informatikus könyvtáros;
mérnökinformatikus;
pénzügy és számvitel;
programtervező informatikus;
villamosmérnöki;
óvodapedagógus
2-4 félév, az alapképzésre épül
Osztatlan képzés:
 10-12
félév
tanári;
orvosi;
jogász;
mérnöktanári;
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
* FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
 Gazdaságinformatikus
 Kereskedelem
és marketing
 Csecsemő- és kisgyermeknevelő
 Pénzügy és számvitel
 Mérnökinformatikus
 Programtervező informatikus
 Gazdálkodási és menedzsment
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
 2015.

felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az Efelvételiben elektronikusan; a felvételi
eljárás díjának befizetése
 2015.

február 23.
E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldése,
illetve az Ügyfélkapu regisztráción keresztüli
hitelesítés
 2015.

február 15.
április 28-tól
folyamatos online tájékoztatás a felvi.hu-n
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
 2015.

általános hiánypótlási tájékoztatás a felvi.hu-n
 2015.

július 23.
Ponthatárok közlése, kiértesítés a felvételről
 15

július 9.
A jelentkezés óta megszerzett érettségi (szakmai)
bizonyítványok másolatának beküldése
 2015.

június 23.
hiánypótlásra felszólítás
 2015.

június 16.
napon belül
fellebbezési lehetőség
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA

Minimum 9.000 Ft, ami tartalmazza:


Legfeljebb 3 különböző jelentkezés megjelölése
(ugyanazon képzés kétféle finanszírozási formája egy
jelentkezésnek számít)
További jelentkezések esetén 2.000 Ft/jelentkezés
(legfeljebb 6 sor, maximum 13.000 Ft)

Átutalással (bankkártyáról vagy internetes banki
tranzakcióval)
Kedvezményezett neve:
Oktatási Hivatal
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Közlemény:
a felvételi azonosító (12 karakter hosszú)
Az átutalásról szóló bizonylatot beszkennelve fel kell tölteni vagy a
fénymásolatot postai úton elküldeni az Oktatási Hivatal címére:
„Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190”
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
A JELENTKEZÉS MÓDJA
ELEKTRONIKUSAN (E-felvételi)
az E-felvételi keretében a felvi.hu oldalon,
regisztrációt követően
az elektronikus jelentkezés
érvényesítése


a) ügyfélkapus jóváhagyással vagy
b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával,
aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380
Budapest, Pf. 1190” címre történő küldése postai
úton.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
AZ E-FELVÉTELI FOLYAMATA
1) Regisztráció a felvi.hu oldalon
 2) Bejelentkezés ► „Profilom” ► „Én felvim”
 3) Felhasználási feltételek elfogadása

Az e-felvételi menüpont ► a felhasználási feltételek
elfogadása (jogok és kötelezettségek) ► elengedhetetlen
feltétel!

4) Biztonsági kód kiküldése
A rendszer automatikusan kiküldi a megadott e-mail
címre az egyedi biztonsági kódot (minden belépés alkalmával
szükséges!)

5) Első belépés a biztonsági kóddal ► felvételi
azonosító
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
A JELENTKEZÉS MENETE
1. A jelentkezési helyek megadása

Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma, rangsor
2. Űrlapok kitöltése

Személyes adatok, eredmények közlése, dokumentumok
feltöltése (határidő: 2015. február 15.)
3. Eljárási díj befizetése

banki átutalás vagy internetes tranzakció
(határidő: 2015. február 15.)
4. Hitelesítés

Ügyfélkapu regisztráció vagy hitelesítő adatlap
(határidő: 2015. február 23.)
5. Hiánypótlás, egyszeri sorrendváltoztatás

(határidő: 2015. július 9.)
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
ÜGYFÉLKAPUS HITELESÍTÉS
1. Személyes adatok igazolása és regisztrációs kód
kérése személyesen az Okmányirodában
(internetes időpont egyeztetés)
2. Az E-felvételi felületén található hitelesítés
funkció használatával a két rendszerbe történő
párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés
automatikusan megtörténik, melyről elektronikus
értesítés érkezik.
(Elektronikusan rendezhető ügyek:
- Felsőoktatási felvételi jelentkezés)
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
HITELESÍTŐ ADATLAP
1. Az űrlapok kitöltése után (adatok ellenőrzése és
mentése) ki kell nyomtatni a felületről az ún.
hitelesítő adatlapot (tartalmazza a személyes
adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott
sorrendben)
2. Aláírással hitelesítve postázni kell a következő
címre:
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.
(ajánlott küldemény)
Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a
hitelesítés után válik érvényessé. Hitelesítés
után már nem lehet változtatni a jelentkezésen!
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
DOKUMENTUMKEZELÉS



AZ
E-FELVÉTELIBEN
A kötelezően benyújtandó dokumentummásolatok
elektronikus formában feltölthetők a felületre (nem
kell postán elküldeni).
Az e-jelentkezés véglegesítésekor a hitelesítő
adatlap „Csatolt dokumentumok” pontjában
ellenőrizni kell, hogy minden, már rendelkezésére
álló dokumentum fel van-e töltve.
Hiánypótlás szintén megtehető az elektronikus felvételi
ügyintézés felületén: 2015. július 9-ig
(érettségi bizonyítvány, a pontszámításhoz szükséges
középiskolai bizonyítvány)
A szükséges bizonyítványok másolata postai úton is
elküldhető az
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS,…



a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított
elektronikus felületen nyújtotta be
jelentkezését,
a jelentkezési határidőig – igazolhatóan –
befizette a 2015. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési
helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat,
E-felvételiben a rögzített adatokat a megadott
módon hitelesítette és aláírva beküldte az
Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest,
Pf. 1190.) vagy Ügyfélkapun keresztül
hitelesített.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
a
jelentkezéshez kötelezően benyújtandó
dokumentumok,
 a tanulmányi pont számításához szükséges
dokumentumok,
 a többletpontokat igazoló dokumentumok,
 a felsőoktatási felvételi eljárás
intézményspecifikus dokumentumai,
 a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos
dokumentumai.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
KÖTELEZŐEN BEKÜLDENDŐ
DOKUMENTUMOK

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY

ÉRETTSÉGI TANÚSÍTVÁNY

(FELSŐFOKÚ OKLEVÉL)

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS
DÍJÁNAK IGAZOLÁSA
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
TANULMÁNYI PONT SZÁMÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES DOKUMENTUM

KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY
 Minden olyan oldalát csatolni kell a
jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok
számításához szükséges középiskolai
eredményeket támasztja alá.
 Többnyire az utolsó két év számít, de ha a
felvételihez szükséges tantárgyat nem az utolsó
két évben tanulta a felvételiző, akkor további
oldalak is szükségesek. (természettudományi tárgyak!)
 Ha nem csatoljuk, a tanulmányi pontszámot
nem veszik figyelembe a felvételin!
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
A TÖBBLETPONTOKAT IGAZOLÓ
DOKUMENTUMOK
Nem kötelező, de hiánya esetén a jelentkező nem kapja
meg a többletpontokat. (Az Oktatási Hivatal hiánypótlási
felszólítást nem küld, ezek jelentkezéshez csatolása a jelentkező
felelőssége!)
1. Nyelvtudást igazoló dokumentum
2. Tanulmányi és művészeti versenyeredmény
igazolása
3. Szakképesítést igazoló dokumentum
4. Sporteredmény igazolása
5. Hátrányos helyzet igazolása
6. Fogyatékosság igazolása
7. Gyermekgondozás igazolása
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS DOKUMENTUMOK
BETÖLTÖTT MUNKAKÖR IGAZOLÁSA
 Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben
megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni.
 ALKALMASSÁGI VIZSGÁRÓL SZÓLÓ
IGAZOLÁS
 Egyes felsőoktatási intézmények
(elő)alkalmassági vizsgákat tartanak, amelyek
eredményéről igazolást adnak ki.
 ORVOSI IGAZOLÁSOK
 az adott képzésre való alkalmasságot különböző
orvosi igazolások bekérésével (is)
megállapíthatják. (általános háziorvosi igazolás,
tüdőszűrő).

Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS
JÁRULÉKOS DOKUMENTUMAI

NÉVVÁLTOZTATÁS IGAZOLÁSA

A jelentkező által csatolt papírok beazonosítását segítő
hivatalos dokumentum. Ha a jelentkező okmányai
különböző nevek szerint kerültek kitöltésre, mert
időközben a jelentkező által viselt név megváltozott,
úgy a jelentkező névváltoztatási okirattal tudja
bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum őhozzá
tartozik. Bizonyos esetekben az azonosításhoz elegendő a
jelentkező születési vagy házassági anyakönyvi
kivonatának fénymásolata is.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
TECHNIKAI TUDNIVALÓK
Az adott dokumentum szkennelt példányát (postai
benyújtás esetén fekete-fehér, A4-es formátumú
fénymásolatát) kell csatolni a jelentkezéshez.
 A dokumentummásolatokat – a jelentkezési helyek
számától függetlenül – mindig csak egy példányban
kell feltölteni vagy benyújtani.
 Minden dokumentumon szerepeljen a név!
 Az összetartozó dokumentumokat lehetőleg egy
oldalra kell másolni. Összetűzni semmit sem szabad!
 Minden adat jól olvasható legyen!
 A befizetést igazoló dokumentumok másolatát (sikeres
banki átutalás igazolása, sárga csekk) is csatolni kell!
 Hiánypótláskor a felvételi azonosító számot a
dokumentum-másolatokon mindig fel kell tüntetni.

Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
HIÁNYPÓTLÁS

A jelentkezők 2015. június 23-ig felszólítást kapnak emailben a következő hiánypótlásról:





személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési
neve, születési helye és ideje, neme, stb.)
az állampolgárság megjelölésének hiánya vagy pontatlansága;
elérhetőségei (lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus
levelezési cím) hiánya vagy pontatlansága;
alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási
szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi
bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára
vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága;
a jelentkezési szakok adatainak hiánya vagy pontatlansága,
Amennyiben a jelentkező a hiányt 8 napon belül nem
pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal
elutasítja, az eljárást a jelentkező számára megszűnteti!
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
PONTSZÁMÍTÁS
Összesen
maximum
500
500
Tanulmányi pontok
200
0
Érettségi pontok *2
200
400
Többletpontok
100
100
Minimális felvételi pontszám:
280 pont!
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA
1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi
osztályzatainak összege:
 magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 történelem,
 matematika,
 legalább két évig tanult választott idegen nyelv
 egy legalább két évig tanult választott természettudományos
tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott
természettudományos tantárgy.
2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények
(maximum 100 pont)

a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott érettségi
vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát
egész számra kell kerekíteni.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
PONTSZÁMÍTÁS „A”
Kerekítés
nélküli átlag
1. KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNY
Utolsó előtti éves
osztályzat
Utolsó éves osztályzat
4,5
4
Matematika
4
5
Történelem
5
4
Idegen nyelv
5
4
Természettudományos tárgy
4
4
Magyar nyelv
Irodalom
2. ÉRETTSÉGI ÁTLAG
Magyar nyelv és irodalom
75 %
Matematika
62 %
Történelem
79 %
Idegen nyelv
81 %
Informatika
58 %
71 %= 71 pont
(max. 100 pont)
42,5 * 2 = 85 pont
(max. 100 pont)
85 + 71 = 156 pont
(max. 200 pont)
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA


A felsőfokú intézmény által előírt tantárgyak
érettségi vizsgán elért százalékos eredménye.
Az érettségi pont számításakor nincs különbség az
emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért
százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga
teljesítését meghatározott feltételek esetén
többletpontokkal kell értékelni (50 pont/tantárgy)
Pl.:
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
75 %
78 %
146 % = 146 pont
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
PONTSZÁMÍTÁS
Összesen
maximum
500
500
Tanulmányi pontok
156
0
Érettségi pontok *2
146
292
0
0
302
292
Többletpontok
Kalkulátor
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
TÖBBLETPONTOK
A
különböző jogcímeken elért
többletpontok összege legfeljebb 100
pont lehet!
 A felvételi kormányrendelet alapján adható
többletpontokat két csoportra lehet osztani:


jogszabály alapján adható többletpontok (pl.
nyelvtudás, hátrányos helyzet, fogyatékosság,
sporteredmények)
képzési területenként adható többletpontok (pl.
emelt szintű érettségi, versenyeredmények, OKJ-s
képzések).
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)
HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA
A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény
(továbbiakban: Nftv.) 108. § 10. pontja alapján hátrányos
helyzetű az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek
minősül, figyelemmel az Nftv. 114/F. §-ára.
A hátrányos helyzet igazolására a jegyző, az illetékes
gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el.
Az igazolási jogcímeknek 2014. december 23. és 2015.
június 30. közötti valamely időtartamban kell
fennállniuk.
Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

similar documents