Klepp – Sandnes – Sola Kommune/ landbruks

Report
Klepp – Sandnes – Sola Kommune/ landbruks / Miljø
Tjelta 15-01-2012
Side 1 / 2 og bilde vedlegg
Ny stor utvidelse av industrilager for eksplosiver på Hegre i Klepp / Sandnes Kommune
På grunlag av Ann Sesilie Tekfeldt, kommunikasjonssjef i Halliburton. Uttaler at det er ikkje
grunn til å frykta forureining, og det er ingen teikn til fare for omgjevnadane. I følge et klipp fra Sola
Bladet nett utgave
Vi grunneiere i området får bare enda mer frykt for langtidskonsekvenser på etablering av
denne virksomhet i LNF område, når vi ser, rutiner Halliburton har i et LNF område.
En gårdbruker har rutiner for beredskap 24 timer x 7 dager x 52 uker. Dette handler om
levende dyr som produserer mat til befolkningen. Dette arealet er grovforgrunnlaget, som er
maten til dyra på gården som er hele livs grunnlag for hans familie /barn og bolig område.
Halliburton har ikke kompetanse på landbruk er vår påstand etter desse uttalelser til Sola
Bladet. Sola Bladet refererer også til Landbruksdirektør Hadle Nevøy : Så bøndene har grunn til å
vera bekymra for forureining? – Ja, det har dei. Me er bekymra, slår Nevøy fast.
( kommunikasjonssjef i Halliburton blei på lørdag kl 17 50 informert om ; pr E MAIL
Ref til Sola bladet fra dere i dag . (Det er ingenting å frykta) Her er vi sterkt uenige med
Halliburton uttalelse der er mye slurve feil som en har påvist, håper dere utbedrer de.)
(Bilde PDF sendt som vedlegg med kommentar)
En av naboene av anlegget har sitt stuevindu ut mot området, har meget bra oversikt på
hva som hender i område. Vi trodde at Halliburton ville utbedre alvorlige slurvefeil
omgående på grunn av uttalelser i Sola Bladet. Hadde de ment det som står hadde dei
reagert straks, Halliburton er nok dessverre ikke klar over hvor sensitivt dette område
er.
Har ikke enda insett alvoret med tung industri i LNF område. Vi tror ikke Sola bladet
heller vet hvor store konsekvenser på forurensing kan få på lenger sikt for dette
området. Det kan bli dramatiske konsekvenser for heile vassdraget like ned til utløpet
på Sele. ( større risiko for enda mer tungmetaller som forurenser slammet som til tider
renskes opp fra elven. Risikerer at dette blir spesialavfald og må transporteres bort i
containere til godkjente deponi. ( hvem skal eventuelt ta denne merkostnaden, etter
Sandnes kommune skyver bare problem over på Senkningslaget.
Men det er ikke Senkningslaget som gir tillatelse til den store totale utbyggingen i
nedslagsfelt. Senknings lag har kun utgifter med rensking og vedlikehold av vassdraget.
Bare Smedaheia og området nye Rv 44 og E 39 i tillegg til ny utbygning i
Kleppekrossen alleine antar vi forurenser meir med tungmetaller enn heile landbruket.
Så får vi utbygningen av stor industri for eksplosiver på Hegre nå i tilegg.
Vi er og bekymret for kongen som har sin årlige fisketur i Bjellandhytta på Sele da han fisker
i Figgjovassdraget , dette kan fort bli historie med all den utbrygningen som nå er i området.
Side 2 / 2
Halliburton har ikke reagert på denne hendelse. Lørdag setter vi en meget stor tvil om
anlegget er overlat til seg selv på nattes tid og i helger. Da brannvesenet var nevnt tok vi
kontakt med dem for å etterspørre. Brannvesenet opptrådte heilt korrekt og spurte om det var
akutt, noe vi bekreftet de ikke var, med på grunn av påpekte slurvefeila fra Halliburton og
brannvesenet hadde vert der på fredag, tok de turen ut for å sjekke forholda. Brigadesjef
Sven Kåre Hagevik og 2 andre forklarte grundig at de hadde bare med akutte beredskap,
Dette tilfelle så var det Klepp kommune som hadde ansvaret, for denne type forurensing. På
grunn av dei alvorlige slurvefeila ble vi oppfordret til å ta dette direkte med kommunen på
mandag. Med denne etableringen burde det vert folk her 24 timer i døgnet og følge med på
utviklingen hva som skjer nå når vannstanden står så langt opp til bebyggelsen her. Nok en
grunn til å stille spørsmål ved denne industri utvidelsen i LNF område. Med tanke på den
henvendelsen brannvesenet hadde på fredag burde de reagert annleis er min oppfatning.
Klepp Kommune bør sette helt andre betingelser for denne virksomheten i dette område.
Informere industrien Halliburton hvor sensitivt område er for forurensing. Bør også følge
mye bedre opp for å se at Halliburton driver etter midlertidige godkjenningen som de har
fått. Klepp Kommune bør undersøke dette med tung metaller som er et problem for
vassdrage med utvidelsen så nærme vassdraget .
Konkrete på visninger hos ( Halliburton / Hegre industriområde).
Forurensing nr 1. De oppsamlingskar med utstyr oppi, renner over, Sammensetningen av
dette stålet kan inneholde tung metaller rester av kjemikalier, Tydelig spor av renningen
med rustvatn som kan inneholde spor av stoffer som ikke skal i dette område
Forurensing nr 2. Diesel tank med oppsamling, der tank oppi oppsamlingskaret har
kranen som stenger/ åppen og vatn og oljerester går rett i asfalten og regnvatn tar dette
videre til Skas vatn/Kanal så heile funksjonen er bortkastet.
Forurensing nr 3. anleggs område, på vist olje film på vannet som kommer fra område
som er klargjort for ny bygging mer asfaltering?
Forurensing nr 4. avregning fra selve området der store åpne, lange spesialcontainere
som er merket med fare emblemer eksplosiver, Fare for tungmetaller som kan komme på
aveier, da olje vann utskillere ikke er beregnet for å fange dette opp. Det er også påvist vatn
som renner over asfaltert vei og går videre ut i jordbruks areal, med avstander til
vannkanten varierer litt etter nedbørs mengde, har oppservert avstand til under 10 meter til
asfaltert / gruset veg.
Eget bilde vedlegg som følger
På vegne av flere grunneiere i området .
Arvid Gimre Vigdelsvegen 539 4054 Tjelta
[email protected]

similar documents