ÅRSPLAN FOR FUGLEKONGEN FAMILIEBARNEHAGE Vinter

Report
ÅRSPLAN
FOR
FUGLEKONGEN
FAMILIEBARNEHAGE
Vinter-våren 2014
1
FUGLEKONGEN VÅREN 2014
Barnegruppen består av:
Navn
Scott
Kaja
Ola
Kristin
Håkon
Nora
Hermine
Hennie
Fødselsdato
13.03.2011
20.08.2011
17.10.2012
17.04.2012
27.04.2012
29.06.2012
17.08.2012
01.02.2012
2
TEMAER
Dyr og eventyr
Fremover ønsker vi å jobbe med tema ”dyr”, med ulike innfallsvinkler. I det daglige vil vi
blant annet bruke samlingsstunden til å sette fokus på dette. Flere av turene våre utover våren
vil også bli brukt til å besøke dyr, som f.eks zoologisk museum, gårdsbesøk, tur til
Frognerparken (fugler, hunder), til dyrebutikken.
For å gjøre oss kjent med de ulike dyra vil vi bruke sanger/regler, bilder, figurer og små
fortellinger/eventyr. Mange barn i denne aldersgruppen bruker dyr og dyrelyder som
innfallsport til språket. Dette ønsker vi å ta tak i å bygge videre på. Har barna et dyr hjemme,
eller dyr de er spesielt opptatt av så gi oss beskjed.
Gjennom dette tema vil vi også jobbe med de estetiske fag som forming, musikk og drama.
Her vil den enkelte assistents ressurser og interesser komme frem i barnehagehverdagen.
Når ulike aktiviteter fastsettes vil stå på månedsplanen.
Videre vil vi følge årstiden . Her vil vi få med oss skiftninger i naturen. Vi trekker kalenderen
hver dag og ser på vær og føre. Høytider vil vi markere, som påske og 17-mai. Før påske vil
foreldrene bli invitert i barnehagen på foreldrekaffe.
De ulike årstidene vil vi også fokusere på når vi er ute eller på tur.
Barn i balanse:
«Barn i balanse», som er overordnet for hele Tårnsvalen og som står beskrevet i årsplan dere
fikk i høst, vil være gjennomgående for oss i vårsemseteret også.
Fødselsdager:
Bursdager vil bli feiret med krone og sang i barnehagen. Det er fint om foreldrene tar med
noe vi kan kose oss med. Hva som er akseptert å ta med ble vi enig om på foreldremøte.
Grupper:
En gang pr måned de dagene veileder er i gruppa og vi ikke er på tur, ønsker vi på
formiddagen å dele inn i mindre grupper. På denne måten har vi bedre mulighet til å holde på
med en avgrenset aktivitet/lek over en liten periode uten avbrytelser. Samtidig som vi prøver å
sette sammen grupper ut i fra interesser/ferdigheter
En gruppe kan f. eks gå en tur, mens de andre tilbys to ulike aktiviteter/lek i barnehagen. Hva
dette er kan variere. Det kan f. eks være ulike varianter av gjemmeleker, sangleker med
bevegelse, ordleker, kle seg ut, bake, male. Hvilke dager det er grupper vil stå på
månedsplanen. Fint om alle er i barnehagen til 09.30 disse dagene.
Turer:
Vi vil satse på å dra på tur hver |14 dag utover våren, med hele eller deler av gruppa.Når det
gjelder turmål ønsker vi å bruke nærmiljøet, men vi vil også av og til dra på lengre turer og
3
som sagt så ønsker vi at noen av turene våre skal gjenspeile temaet ”Dyr”. I vår planlegger vi
tur til zoologisk-museum og et bondegårdsbesøk.
Når og hvor vil vi komme nærmere tilbake til.
Hvilke dager vi drar på tur vil stå på månedsplanen, eller på tavlen i barnehagen.
Vi ser frem til vårsemester og håper på gode dager i barnehagen for små og store.
Målet er at alle skal føle seg trygge i gruppa slik at barnehagen blir et sted de kan vokse og
utvikle seg. Alle skal få sin ”dose” med oppmerksomhet, samtidig som de må erfare og lære å
dele med andre
ÅRSKALENDER VÅREN 2014
Januar
Tema
Eventyr
Målsetting
Utvikle fantasi
La barna bli kjent eller bedre kjent med noen av de tradisjonelle
barneeventyrene og -fortellingene. For eks. de tre bukkene bruse
o.l.
 Fortelle eventyr i samlingsstund
 La barna dramatisere og ha rollelek
 Lage forskjellige figurer av plastilina
 Dra på teater
Eventyr og teater utvikler barna sin fantasi, språk og kreativitet.
Det gir barna orientering i omverden og er med på å utvikle sosiale
ferdigheter.
Hvordan
Hvorfor
Fagområdene
Kommunikasjon, språk og tekst.
Kunst, kultur og kreativitet.
Antall, rom og form.
4
Februar
Tema
Målsetting
Hvordan
Hvorfor
Fagområdene
Troll/Fastelavn
Bli kjent med norske eventyr om troll og musikken.
La barna bli fortrolig med å kle seg ut, male seg og at de blir trygge
på å se andre som er utkledd og malt.



Vi skal danse og dramatisere troll etter Edward Grieg.
Lage troll av forskjellige materialer.
Utvikle barna sin fantasi ved å kle seg ut som troll og pynte
avdelingen: barna skal få anledning til å bidra med sin
kreativitet.
 Vi lager fastelavnsboller.
For å skape interesse for norske eventyr og musikk, som vesentlige
deler av barnehagekulturen og den norske kulturen generelt.
For å skape glede i en mørk og dyster måned.
Kunst, kultur og kreativitet
Kropp, bevegelse og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
Mars
Tema
Målsetting
Hvordan
Hvorfor
Fagområdene
Påske/sol og måne
Lære barna om påske tradisjoner, og natt og dag
 Vi lager påsketing, synger påskesanger
 Vi maler egg, besøker bondegård der barna kan se kyllinger
og hane.
 Vi arrangerer leker med som kan assosieres med påsken.
 Vi planter frø for å bruke gresset som pynt med de malte
eggene.
 Vi trener på fargen gul
Påsken er en tradisjonsfylt høytid og en viktig kulturell begivenhet
som barna bør ha kjennskap til
Barna får kjennskap til fargen gul.
Etikk, religion og filosofi
Kunst, kultur og kreativitet
Antall, rom og form
Natur, miljø og teknikk
5
April
Tema
Målsetting
Hvordan
Hvorfor
Fagområdene
Dyr og fugler
Barna skal bli bedre kjent med ulike dyr som de allerede kjenner
til (eks: bondegårddyr, kjæledyr), og få kunnskap om fugler





Vi leker med dyrefigurer i samlingsstund
Vi drar på tur til Zoologisk Museum og til bondegård
Vi lærer å gjenkjenne dyr etter lyd, utseende...
Vi har klippe- og limeøvelser og lager dyr
Vi lærer om fugler, drar på turer for å mate fugler
For å gi barna kunnskap om dyr og fugler som lever i Norge. Vi vil
også formidle at det er viktig å ta vare på dyr.
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Nærmiljø og samfunn
Kommunikasjon, språk og tekst
Mai
Tema
Målsetting
Hvordan
17 mai/Klær og vær
Lære barna om Norges bursdag og hvordan den feires.
Lære barna hva klær heter og hvilke klær man skal ha på seg etter
værforholdene.
Vi lærer fargen blå
 Lære barna Ja vi elsker og hvordan nasjonaldagen feires.
 Vi lager flagg sammen med barna.




Hvorfor
Fagområdene
Vi pynter barnehagen med flagg og ballonger.
Vi øver på å kle av og på oss
Vi synger sanger om klær
Vi har forskjellige aktiviteter med været og kjenne
forskjellen på kaldt og varmt
For å ivareta tradisjonen og å skape nasjonalfølelsen hos barna.
For å lære å bli selvstendige.
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Natur, miljø og teknikk
Antall, rom og form
Nærmiljø og samfunn
Kunst, kultur og kreativitet
6
Juni
Tema
Målsetting
Hvordan
Hvorfor
Fagområdene
Skogen vår og livet ut i naturen
Bry seg om naturen og bli glad i skogen. Få gode opplevelse av alt
som finnes i naturen
 Gå turer i skogen
 Lage kunst av ting vi finner i naturen.
 Ha forskjellige leker i skogen
 Lage egen mat i skogen
 Barna får et mer allsidig lekerepertoar. De får grovmotoriske
utfordringer.
 Barna får kjennskap til skogen og hvordan de skal benytte
seg av den
 Skogen skaper ro
Språk, tekst og kommunikasjon
Kropp, bevegelse og helse
Nærmiljø og samfunn
Natur, miljø og teknikk
NOEN ENKLE REGLER
VI VIL AT FORELDRENE SKAL FØLGE - FOR EN BEDRE HVERDAG FOR ALLE

Åpningstiden er fra 07.30 - 16.30.
Foreldrene betaler uoppfordret 100,- pr. for hvert påbegynte kvarter etter 16.30.

Port må ALLTID være igjen, da barna kan smette ut.

Det er fint om foreldre og barn tar av sko eller setter på seg "blå sokker" ute i gangen.
Dette underletter for renhold, og det er lettere for oss å følge opp regelen om å ikke gå inn
med sko på bena. Barnas sko skal stå i gangen.

Ikke vær redd for å sette grenser på barnet ditt mens vi hører, spør gjerne oss hvordan vi
gjør i barnehagen.

Ta kontinuerlig med hjem ting barna legger på hyllene sine.

Navn alt tøy , støvler, og sko.

Bruker barnet bleier, ta med 2 pakker av bleier og 2 pakker av våtservietter hver måned.
Vi tar ikke imot up&go bleier.

Barna skal ta med seg 2 frukt hver uke i barnehagen.

Ha alltid reservetøy i kurven .

Kle barna enkelt og praktisk etter værforhold.
7
.


Misforståelser, problemer og irritasjoner løses lettest om dere tar det opp med oss før dere
blir for sinte. Gjerne send meg e-post : [email protected]
Dersom dere opplever noe positivt, er spesielt fornøyde eller har noe annet hyggelig på
lager, tar vi gjerne i mot det også.
PLAN FOR FERIE OG FRIDAGER VÅREN 2014
MÅNED
FERIE OG FRIDAGER
JANUAR
FEBRUAR
Planleggingsdag 14. februar
APRIL
Påskeferie fra 14.04 til 21.04. Første dag for barna etter
påskeferie er tirsdag 22.04.
MAI
Fri:
01.05
29.05
Planleggingsdag: 30.mai.
JUNI
30.06.13. siste dag før sommerferien.
Første dag etter sommerferie blir 29.juli.
Ønsker et godt samarbeid med dere Vinter-Våren 2014!
Mvh. Kristina Volfaite , pedagogisk veileder i fuglekongen.
8

similar documents