Nytt i Collettsgate 54 v2012

Report
Nytt i Colletts gate 54
Informasjon fra styret, mars 2012
Hei alle sammen!
Her kommer litt informasjon om hva som skjer i borettslaget denne våren.
Generalforsamling
Det blir avholdt generalforsamling 21. mai 2012. En formell innkalling og mer informasjon
om tid og sted kommer senere.
Samtlige styremedlemmer (faste og vara) er på valg denne våren. Er det noen som kan tenke
seg å benytte sin påvirkningskraft i form av styreengasjement, meld gjerne interesse i forkant
av generalforsamlingen og møt opp den 21. mai!
Vårdugnad
Vi har vårdugnad torsdag 10. mai 2012, kl 17.00. Det blir helt sikkert fint vårvær, og vi
avslutter med grilling på ny platting! Det kommer mer informasjon om planlagte
dugnadsoppgaver senere.
Hagegruppa har også videre planer for beplantning rundt platting.
Oppbevaring av gjenstander i fellesarealer (en gjenganger)
Nok en gang oppfordrer vi alle til ikke å oppbevare gjenstander og/eller rot i ganger og rom
utenfor bodene. Vi fjernet en masse skrot under høstdugnaden, men det må ikke bli slik at det
skal være borettslagets ansvar å fjerne eiendeler beboerne ikke lenger vil ha! Lapper med
«vær så god naboer, dette blir fjernet hvis ingen vil ha det» holder ikke (og lappene er stort
sett uten dato og avsender). Vi har meget begrenset plass i fellesrom for oppbevaring og dette
må vi alle ta hensyn til!
Vedlikehold
Generelt: Dette er hjemmet vårt, og vi vil jo gjerne ha det rent og pent og trivelig?
Kontinuerlig, forebyggende, enkelt vedlikehold er bedre enn utbedringer når skader først har
har skjedd. All utbedring koster, disse utgiftene faller på beboerne selv, og allment forfall vil
være med på å forringe verdien av eiendommen og den enkelte leilighet.
Heis
Vedlikehold- og rehabiliteringsbehov vurderes løpende av styret.
Vinduer
Det har blitt byttet noen vinduer som hadde råteskader. Behov for videre utskiftning blir
løpende vurdert.
Gulv og listverk
Det har blitt stygge riper i gulvene, og dermed er det vanskelig å utføre tilfredsstillende
renhold. Gulvene vil bli bonet for å se om det kan forbedre renholdet, men alle bør utvise en
viss forsiktighet når det gjelder å påføre skader; for eksempel la være å kjøre innendørs med
kjøredoninger som ikke har skikkelige gummihjul og se seg for så ikke lister og dører blir
ødelagt når man tar sykler og andre større gjenstander ut og inn.
Unngå forsøpling
Søppel, sneiper og hundeposer i blomsterbed og ved inngangsparti – la oss alle gjøre vårt for
at det skal være hyggelig for alle som bor her!
Utearealet
De fleste har vel sett at uteområdet har blitt gravd opp og noenlunde lappet sammen igjen.
GET måtte gjøre dette for å kunne gi tilfredsstillende kabeltilbud til våre naboer. De har tatt
det fulle ansvaret for at uteområdet skal være i stand til utesesongen starter, og har tatt
initiativ til å starte dette arbeidet snarest.
Kildesortering av søppel
Vi har fremdeles mulighet til å blir bedre hva angår kildesortering. Samtlige
dagligvarebutikker i området har grønne og blå poser til gratis utdeling. Vi oppfordrer alle om
å sortere søppel iht. Renovasjonsetatens retningslinjer.
Vi ser færre søppelposer i korridoren i påvente av ”neste tur ned”, det er flott!
Fremleie av leiligheter
Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet.
Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som
ivaretar kontakten med borettslagenes styrer. Skjema for søknad om godkjenning av fremleie
får du tilsendt ved å kontakte OBOS på tlf. 22 86 82 36 (direktenr. til vår saksbehandler Anne
Aukrust).
Med referanse til Vedtekter for Colletts gate 54 Borettslag, pkt. 4.2 – Overlating av bruk
(av andel), minner styret om at ”Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate
bruken av boligen til andre.” Andelseiere plikter å søke styret om fremleie av sine leiligheter,
og styret på sin side forholder seg til at ”Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom
brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke
kunne blitt andelseier.”
Styresammensetning i Collettsgate 54 2011/2012
Nærmere info om ansvarsområder finnes på borettslagets hjemmeside.
Styreverv
Styreleder
Styremedlem
Navn
Sissel Vemundvik
Gaute Elsbak
Leil.
302
402
Mobil
480 84 969
908 28 901
E-post
[email protected]
[email protected]
Styremedlem
Varamedlem
Ann Iren Kråkholm
Lars-Even Eilertsen
303
503
996 19 675
473 00 072
[email protected]
[email protected]
Varamedlem
Line Riise Jensen
306
906 14 868
[email protected]
Med vennlig hilsen
Styret Collettsgate 54
www.cg54.no

similar documents