IIR Heroriëntatie Pensioenfondsen

Report
Bent u klaar voor de verhuizing?
Dit is het spannendste moment van de grote trek: de oversteek van de Mara-rivier. Aan de overkant van de rivier is
voldoende voedsel te vinden voor alle gnoes. Het oversteken van de rivier is gevaarlijk. Veel gnoes belanden in de
grote bek van een Nijlkrokodil. Anderen worden vertrapt, raken hun moeder kwijt, of verdrinken.
Even voorstellen....
Koos Haakma
• Partner Mastermind
• Transitiemanager PME
Dave van Voorst
• Managing Consultant
• Transitiemanager Syntrus
Het pensioenstelsel in Nederland is hard geraakt en stelt pensioenfondsen voor de strategische vraag: fuseren, liquideren of toch
zelfstandig doorgaan?
DNB
Solvabiliteit
Deskundig bestuur
Rechtmatigheid
Kosten
AFM
Bestuur
OPF en BPF
Werknemer
Werkgevers
rente
rendement
solidariteit
transparantie
tucht van de markt
kosten
Quinto
De consolidatie en afname in aantallen pensioenfonds is sterk gaande
Aantal fondsen neem stelselmatig af met name OPF
Recente voorbeelden
Bron: CBS
Aantal deelnemers (*1000) stijgt met name bij Bpf
•
•
•
•
•
•
•
Bron: CBS
Bron: CBS
•
•
•
•
•
PME en Koopvaardij naar Mn Services
Vervoer en Landbouw naar TKP
Ontstaan APG groep uit Cordares en ABP
Schoonmaak naar Cordares
PF Film en bioscoopbedrijf fuseert met
PF PNO media
Aansluiting PF Siemens bij PME
Aansluiting PF Stork bij PME
Aansluiting PF De Schelde bij PME
Aansluiting BPF Verf bij PGB
Aansluiting CSM bij PGB
Flexsecurity naar AZL
…
Daarmee bent u er nog niet:
Pensioenakkoord, PPI, API, Quinto, Verplichtstelling, Communicatie, …
Schaal is King
Volledige digitalisering
•
•
•
•
•
Totale digitale keten
GBA, Fiscus, UWV, KvK
Toezichthouders
Betrokkenheid en gemak
Kostenreductie
Sterke vereenvoudiging
• Terugdringen
overgangsbepalingen
• Basis en Excedent
• Collectief / Individueel
• PPI / API oplossingen
Foutloos Werken
•
•
•
•
•
First time Right
100% juiste gegevens
1-way-ofworking
Zero tolerance op fouten
Output sturing
Goedkoop, Begrijpbaar en Foutloos
En dus
Schaal is King
Volledige digitalisering
•
•
•
•
•
Totale digitale keten
GBA, Fiscus, UWV, KvK
Toezichthouders
Betrokkenheid en gemak
Kostenreductie
Sterke Vereenvoudiging
•
•
•
•
Terugdringen
overgangsbepalingen
Basis en Excedent
Collectief / Individueel
PPI / API oplossingen
Foutloos Werken
•
•
•
•
•
First time Right
100% juiste gegevens
1-way-ofworking
Zero tolerance op fouten
Output sturing
Stelling 1
Over 10 jaar zijn er nog uitsluitend 5 grote pensioenuitvoerders in Nederland
Stelling 2
Alle OPF-en en BPF-en zijn via fusies en liquidaties ondergebracht bij deze 5
uitvoerders
Stelling 3
U bent niet klaar voor deze verhuizing!
Deze consolidatie vindt vanaf 2008/2009 versneld plaats in vier scenario’s
I. Wijziging van pensioenuitvoerder
Kosten
Kwaliteit
Modernisering/Digitalisering
Samenwerking
II. Fusie/Multi-OPF
• Eigenheid met schaalvoordelen
Schaal is King
Volledige digitalisering
Sterke vereenvoudiging
Foutloos Werken
III. Collectieve waardeoverdracht naar BPF
Goedkoop, Begrijpbaar en Foutloos
• Liquidatie
• Schaalvoordelen en deskundigheid
• Harmonisatie per sector
IV. Collectieve waardeoverdracht naar
verzekeraar of PPI
• Liquidatie
• Verzekerde regeling
Transitie
•
•
•
•
Zit u dus de komende jaren als fonds letterlijk tussen de verhuisdozen?
Ja!
Hoe voorkomt u dan dat u als fonds ten onder gaat in dit transitiegeweld?
Op welke wijze houdt u de transitiekosten beheersbaar?
Hoe borgt u dat u klaar staat voor de volgende verhuizing?
Hoe voorkomt u dat u als fonds ten onder gaat in het transitiegeweld?
Onderhandeling &
Conditiestelling
Condities
•Type overdracht (83 of 84)
•Doelreglement
•Actuariële grondslagen
•Voorlopige overdrachtswaarde
•Overgangsbepalingen
•Assets /liquide
•Procedures verrekening
•Controle regiem
•Kwaliteitseisen
•Aansprakelijkheid
•Toestemming DNB
•
•
Beëindigingsovereenkomst
Overdrachtscontract
Administratieve
Overdracht
Pensioenadministratie
Vermogensbeheer
Financiële administratie
•
•
•
•
•
Organisatie en Mensen
Data
Processen
Archieven
Onderhanden werk
•
•
•
(Deel)plannen
Transitieorganisatie
Fysieke en
elektronische
overdracht
Implementeren nieuwe
operatie
Finale Kwijting
Nieuwe mensen en
organisatie
Juridische kwijting aan
latende uitvoerder
•
•
•
•
•
•
Processen
Werkprocedures
Systemen
Cultuur
Reglement
SLA’s
•Regulieren pensioenuitvoering
•Volledigheid en juistheid
administratie
•Rechtmatigheid
pensioenrechten
•
Nieuw ingerichte
organisatie die op SLA
niveau acteert
•
•
Finale Kwijting
Definitieve
eindafrekening
De transitie is alleen succesvol als samenwerkingsverband tussen latende en ontvangende organisatie
Latende
organisatie
Implementeren
Administratie
Schonen
Administratie
Archieven
- Processen
- Systemen
- Mensen
- Middelen
Onderhanden werk
Reglementen
Communicatie
Controle & acceptatie
Afsluiten
Administratie
Controle & overdracht
Data
Overdracht
Administratie
Ontvangende
organisatie
Transitie activiteiten
(gezamenlijk)
Conversie
Administratie
Op welke wijze houdt u de transitiekosten beheersbaar?
Onderhandeling &
Conditiestelling
Transitiemanager
Actuaris
Pensioenjurist
Reglement analist
Business analist
Transitieondersteuning
Administratieve
Overdracht
Transitiemanager
PM latent
PM ontvangend
Actuaris
Accountant
Pensioenanalist
Data-analist
Procesanalist
Implementeren nieuwe
operatie
Transitiemanager
PM ontvangend
Procesanalist
SLA specialist
Accountant
Actuaris
pensioenanalist
Finale Kwijting
Transitiemanager
Jurist
Accountant
Actuaris
Transformatie-straat
met geautomatiseerde
ondersteuning
Totale kosten transformatie afhankelijk van schaalgrootte, waarbij drie variabelen een rol spelen:
1. Aantal deelnemers en uitkeringsgerechtigden
2. Aantal werkgevers
3. Aantal regelingen en excedenten
Verhuiskosten
# deelnemers en
Kosten-indicatie
uitkeringsgerechtigden
250.000 – 750.000
# werkgevers
Ruzie
geld
50.000kost
– 150.000
5.000 – 10.000
2.500 – 4.000
< 1.500
1.000 – 2.500
500 – 1.000
< 500
Kosten per
deelnemer
€6.250.000
€18.750.000 € 25,=
Kosten-indicatie
Kosten per
€2.500.000
€ 7.500.000 € 50,=
werkgever
€ 500.000
€ 1.000.000 € 100,=
€Balans
600.000
€ 150
€ 225.000 € 150,=
Kwaliteit
& kosten
€ 400.000
€ 160
€ 200.000
€ 100.000
Geautomatiseerde
€ 200
Audit trail
€ 200
Wat zijn dan de do’s en de dont’s van een succesvol
transitietraject
Wat u wel moet doen:
1. Bronadministratie juiste en volledig.
2. Onafhankelijke regievoerder is key.
3. Commit de toezichthouder vanaf start.
Wat u moet voorkomen:
4. Volledige audittrail.
1. Financiële discussies door slechte
contractuele afspraken.
5. Continuïteit van dienstverlening centraal.
2. Besparen bij latende partij.
3. Overjuridiseren/overaccountiseren.
4. Historische ballast meenemen.
Hoe borgt u dat u klaar bent voor de volgende verhuizing?
Schaal is King
Volledige digitalisering
•
•
•
•
•
Totale digitale keten
GBA, Fiscus, UWV, KvK
Toezichthouders
Betrokkenheid en gemak
Kostenreductie
Sterke Vereenvoudiging
• Terugdringen
overgangsbepalingen
• Basis en Excedent
• Collectief / Individueel
• PPI / API oplossingen
Foutloos Werken
•
•
•
•
•
First time Right
100% juiste gegevens
1-way-ofworking
Zero tolerance op fouten
Output sturing
Kosten,
Foutloos
En daarmee
dus Begrijpbaar
klaar voor de en
volgende
verhuizing

similar documents