Ruukki RD og RDs peler

Report
www.ruukki.no/infra
Borede
peler for
krevende
forhold
Ruukki RD® OG RDs® peler
Vår virksomhet kombinerer ekspertise
innen stål og fundamentering
Ruukki er en av de ledende leverandørene av stålfundamenter i Europa. Vårt hjemmemarked omfatter
de nordiske landene og områdene rundt Østersjøen,
men takket være vår effektive logistikk er vi også i
stand til å levere løsninger for krevende prosjekter
andre steder i Europa. Ruukki er din kompetente
partner. Våre løsninger er økonomisk konkurransedyktige og teknisk førsteklasses. De bygger på
vår omfattende knowhow og ansvarlige driftsform.
For oss omfatter et samarbeid med kunden en forp-
liktelse for hurtig og korrekt levering og konsultasjon
under både prosjekterings- og utførelsesfasen, hvis
nødvendig.
RD® pelen er en pålitelig boret stålrørspel i ekstremt
høy kvalitet produsert av Ruukki for krevende forhold.
Det tykkveggede stålrøret i RD-pelen fungerer som
foring under boring og som lastbærende struktur i
den installerte pelen. Borede peler kan drives gjennom alle jordlag ned til ønsket dybde, helt inn i fjell.
2
RD® og RDs® peler
Den enkle skjøtemetoden som er utviklet for RD-peler
med liten diameter tilfredsstiller de høyeste kravene
som settes til mekaniske peleskjøter og bidrar til å øke
både produktiviteten i pelearbeidet og kvaliteten på
fundamentene. En RD-pel med stor diameter er det riktige valget når pelen, i tillegg til pålitelighet og kvalitet,
også skal utsettes for store belastninger.
RD-pelene, men er laget av Ruukkis sterke S550J2H
stålkvalitet, som øker lastkapasiteten betraktelig. RDpelene og RDs-pelene som produseres av Ruukki er
registrerte varemerker.
Når du velger en nøkkelferdig løsning fra Ruukki får
du også alle de andre komponentene og de generelle
løsningene for fundamenteringen fra èn leverandør.
Ruukki RD-peler gir deg et stort utvalg av peledimensjoner og stålkvaliteter. RDs-pelene ligner på
3
Dette kan du bruke RD® peler til
Installasjonsmetoden for RD® peler
gir betydelige fordeler når:
Bruken av RD® peler som fundamenter i ulike bygninger
og konstruksjoner gir deg et pålitelig resultat også på
tomter med krevende grunn- eller installasjonsforhold
og tomter som krever peler med høy lastbærende kapasitet og små installasjonstoleranser.
· Pelingen stiller høye presisjons- og kvalitetskrav.
· Pelearbeidet finner sted nær eksisterende bygninger
eller strukturer og det er strenge krav til miljøpåvirkningen knyttet til pelingen som vibrasjon, setninger
og forskyvninger.
· Pelingen finner sted der det er begrenset tilgang og
takhøyde.
RD® pelene egner seg til krevende
bruksformål når:
• Grunnen inneholder hindringer som er vanskelig å
trenge gjennom, så som stein, kampesteiner eller
gamle fundamenter.
• Målet er å sikre at pelene bærer sikkert på grunnfjellet.
· Grunnfjellet heller og pelene må hindres fra å gli ved å
bore dem ned i fjellet.
· Grunnfjellet ligger nær overflaten og det kreves en
stiv installasjon ved at pelene blir boret ned i grunnfjellet slik at de gir et stabilt fundament.
· Når fundamentet blir utsatt for høykonsentrerte
belastninger og grunnforholdene krever pelefundamenter, der bruken av konvensjonelle peler ellers vil
kreve et stort antall peler og en stor fundamentplate.
· Fundamentet er gjenstand for høykonsentrert belastning i grunn med store friksjonskrefter der et konvensjonelt fundament med stor bæreflate krever en stor
fundamentplate og omfattende grunnarbeid.
4
RD® og RDs® peler
RD- og RDs-peler for alle typer konstruksjoner
RD-peler egner seg for bygging av eneboliger, blokker,
samt kontor- og næringsbygg. Takket være det omfattende utvalget av dimensjoner kan pelefundamentering
optimaliseres på en effektiv måte. Bruken av RDs-peler
gir mulighet for høyere belastning på pelene og dermed
et lavere antall peler.
Bruken av RD-peler gir mange fordeler også ved
bygging av bruer og havner. I kaiprosjekter der grunnforholdene er krevende sikrer for eksempel RD-peler
med små dimensjoner risikofri utførelse av pelingen.
Varigheten for RD-pelingen kan også anslås nøyaktig.
RD-peler egner seg godt for refundamentering på trange
steder ved bruk av korte peleelementer. RD-pelene kan
brukes med gjengede skjøtehylser som gir helt rette
peler etter installasjon, og installasjonstoleransene er
små, noe som gjør den lastbærende kapasiteten til RDpelene meget høy.
RD-peler kan også brukes som energipeler. For mer
informasjon om energipeler kan du se Ruukkis brosjyre
for eRR®- og eRD® energipeler.
RD® rørpelevegg
RD® rørpelevegg er en støtteveggløsning basert på Ruukkis RD® peler, egner seg for spesielt krevende forhold og
installeres altså ved hjelp av boring. RD rørpelevegg øker
hastigheten på gjennomføringen av fundamenteringen og
er en økonomisk sunn løsning. For mer informasjon kan du
se Ruukkis brosjyre for RD rørpelevegg.
5
RD® peler med små diametre
Pelerør og peleelementer
RD® peler med små diametre er basert på høykvalitets stålrør med langsgående sveis.
RD90-RD220 peler leveres som rørelementer utstyrt med gjengede skjøter eller som
pelerør uten skjøter. RD270-RD320 peler leveres som pelerør uten skjøtehylser.
Standardlengdene på elementene er 6 eller 12 meter, avhengig av peledimensjonen. Anbefalte
prosjektspesifikke lengder på elementene er 6, 4, 3, 2, 1,5, 1,2 eller 1,0 meter. For egenskapene til de
ulike dimensjonene bes du se for eksempel tabellene på Ruukkis hjemmesider eller
dimensjoneringsanvisninger i egne brosjyrer fra Ruukki.
Stålkvaliteter og standarder
Stålkvaliteter som brukes til RD-pelene er spesielt utviklet av Ruukki, nettopp for peler. Stålkvaliteten i RDpelene er S440J2H og kvaliteten i RDs-pelene er S550J2H. På spesialbestilling kan pelene også leveres i MH
stålkvalitet i samsvar med EN-10219 standarden. Valg av stålkvalitet påvirker kapasiteten til pelen betydelig. Pelediameter eller veggtykkelse kan i mange tilfeller reduseres eller det totale antallet peler reduseres ved å velge
en høyere stålkvalitet.
Peleskjøter
RD- og RDs-peler leveres med gjengede skjøtehylser som tilfredsstiller kravene til stive skjøter i blant annet
Peleveiledningen. Gjengede skjøtehylser kan brukes på dimensjonene RD/RDs90 til RD/RDs220. Pelene kan også
skjøtes ved sveising og i slike tilfeller leveres pelene med fasede ender. Pelestørrelsene RD270 til RD320 skjøtes
ved hjelp av sveising.
Identifisering av peler
Fordeler med gjengede skjøtehylser
Rukkis RD-peler identifiseres ved
hjelp av merking på siden av
pelene. Pelebuntene leveres med
produktbeskrivelser som, i tillegg
til produsenten og dimensjonene,
også angir stålkvaliteten.
Når du bruker gjengede skjøtehylser blir det enklere å lage pålitelige
skjøter. Hylsene eliminerer behovet for en kvalifisert sveiser under
installasjonen. I tillegg vil ikke vær og vind utgjøre noen utfordring for
implementering av en perfekt skjøt. Tiden som trenges til skjøtingen blir
også betydelig kortere enn ved sveising. Andre fordeler med gjengede
skjøtehylser er en skjøt med høy utmattings- og strekkstyrke.
Produktutvalg
RD90
RDs90
RD115/6.3
RDs115/6.3
RD115/8
RDs115/8
RD140/8
RDs140/8
RD140/10
RDs140/10
RD170/10
RDs170/10
RD170/12.5
RDs170/12.5
RD220/10
RDs220/10
RD220/12.5
RDs220/12.5
RD® gjenget skjøtehylse
6
RDs® gjenget skjøtehylse
RD® og RDs® peler
Topplater
Vanligvis blir det montert en topplate oppå RD-pelen for å
overføre lasten fra overbygningen til pelen. Topplaten sentreres
på pelen ved hjelp av en innvendig fals (rørstuss) som holder
topplaten på plass.
Installering med lett utstyr
Topplate
Gjenget
peleelement
Gjenget skjøtehylse
RD-peler med små diametre kan installeres med betydelig lettere utstyr enn konvensjonelle peler med tilsvarende kapasitet.
Dette er en stor fordel når forholdene er vanskelige for større
installasjonsutstyr eller atkomsten er begrenset. I tillegg forårsaker installasjon av RD-peler lite rystelser.
(RD90-RD220 og
RDs90-RDs220)
Sveiset skjøt
(fasede ender)
Borsko/
ringborkrone
7
RD® peler med store diametre
Pelerør
RD® peler med store diametre er basert på høykvalitets spiralsveisede stålrør. Pelene
dekker dimensjonene fra 400 til 1200 mm. Størrelsesutvalget av RD-peler finner du i
Tabell 2. RD-peler med store diametre kan også lages i andre diametre og kundespesifikke
veggtykkelser spesifisert innenfor 0,1 mm toleranse. For mer detaljerte egenskaper for peledimensjonene bes du se Ruukkis dimensjonerings- og utførelsesinstrukser for stålrørspeler.
Stålkvaliteter
For RD-peler med store diametre brukes standard stålkvalitet S355J2H og stålkvalitet S440J2H
samt S550J2H spesialprodusert av Ruukki. På spesialbestilling kan pelene også leveres i MH
stålkvalitet i samsvar med EN-10219 standarden eller X kvalitet i henhold til API5L.
CE-kvalitet
Ruukki ønsker å sikre at kundene alltid får et høykvalitetsprodukt
som tilfredsstiller deres behov og krav med tanke på det aktuelle
bruksformålet. Kvaliteten og tilbehørene til alle RD-peler med
store diametre laget av Ruukki er sertifisert med CE-merking.
Identifisering av peler
Skjøting av peler
Ruukki RD-pelene identifiseres
med merking på siden. Pelene
leveres med produktbeskrivelser
som, i tillegg til peleprodusenten
og dimensjonene, også angir
stålkvaliteten i RD-pelene.
Opp til 39 meter lange RD-peler med store diametre uten skjøtesveiser
kan produseres på ordre. De lengste stålrørspelene uten sveiseskjøter
levert av Ruukki har vært 45 m lange. Peler levert etter mål i samsvar med
kundens spesifikasjoner bidrar til å redusere skjøtesveising på stedet
og gir betydelige besparelser med tanke på byggekostnader og tid. Ved
behov kan RD-pelene skjøtes på stedet.
Tilbehør til peler
Lagerførte størrelser L=12m
RD400/12.5
S355J2H
RD500/12.5
S355J2H
RD600/12.5
S355J2H
RD700/12.5
S355J2H
RD800/12.5
S355J2H
RD-peler med store diametre kan leveres individuelt i samsvar med
kundens behov. Ved behov kan borsko/ringborkroner som leveres eller
spesifiseres av kunden sveises på pelene. Ruukki produserer ikke borsko/
ringborkroner selv.
Pelene i en RD-pelevegg er utstyrt med låser i samsvar med konstruktørens spesifikasjoner. Ved behov kan RD-pelene også leveres med beskyttelsesmaling eller HDPE 3-lags overflatebehandling.
8
RD® og RDs® peler
9
Dimensjonering av RD® peler
Korrosjon i stålrørspelene vurderes vanligvis ved å
trekke et korrosjonsmonn, tilpasset den beregnede
levetiden for konstruksjonen, fra veggtykkelsen til
tverrsnittet.
RD® stålrørspeler dimensjoneres i henhold til gjeldende
europeiske normer (CEN) og standarder og/eller nasjonale bestemmelser og retningslinjer. Det store utvalget
av dimensjoner og stålkvaliteter i Ruukkis stålrørspeler
gir et godt grunnlag for en god økonomisk fundamenteringsløsning.
Bæreevnen til RD-pelene bestemmes vanligvis av
RD-pelene alene, fordi nordisk grunnfjell som regel har
høyere kapasitet. Bæreevnen kan for eksempel sikres ved
å bore RD-pelen med en avstand som tilsvarer 3 ganger
pelediameteren, men ikke mindre enn 0,5 m ned i grunnfjellet. Noen slag med hammeren etter optrekk sikrer
god fjellkontakt.
Pelene kan dimensjoneres enten som rene stålstrukturer
eller som stål-betong samvirkekonstruksjon. Hvis pelene,
i tillegg til den vertikal belastningen, også belastes horisontalt, dimensjoneres de for de kombinerte lastene.
Tabell 1. RD®-pelenes kjemiske og mekaniske egenskaper.
Stålkvalitet
Karbonekvivalent
Kjemisk sammensetning, maks.
Mekaniske egenskaper
Slagseighet
CEV max.
C
Mn
P
S
fy min
fu
A5 min
T
KV min
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[MPa]
[MPa]
[%]
[°C]
[J]
S355J2H
0.39
0.22
1.6
0.03
0.03
355
470-630
20
-20
27
S440J2H
0.39
0.16
1.6
0.02
0.02
440
490-630
17
-40*)
27
S550J2H
0.43
0.12
1.9
0.02
0.02
550
605-760
14
-20*)
27
0.03
0.03
415
≥520
18
0
27
0.03
0.03
485
≥570
18
0
27
X60
0.43
0.19
1.75**)
X70
0.43
0.19
2.00**)
**) Manganinnholdet kan økes hvis karboninnholdet reduseres. Se API 5L/ISO 3183 Tabell 4, Note b.
*) Ved veggtykkelser som overstiger 12,5 mm bestemmes slagseighetsverdiene separat.
10
RD® og RDs® peler
Tabell 2. Peledimensjoner og stålkvaliteter.
Pel
Diameter
[mm]
RD90
88.9
RD115
114.3
RD140
139.7
RD170
168.3
RD220
219.1
RD270
273.0
RD320
323.9
RD400
406.4
RD450
457.0
RD500
508.0
RD550
559.0
RD600
610.0
RD650
660.0
RD700
711.0
RD750
762.0
RD800
813.0
RD900
914.0
RD1000
1016.0
RD1200
1220.0
Veggtykkelse [mm]
6.3
8
10
12.5
14.2
Stålkvaliteter S440J2H og S550J2H
Stålkvaliteter S440J2H, S550J2H, S355J2H, X60 og X70
Stålkvaliteter S440J2H og S355J2H
11
16
18
20
RD® peler er en fordel for miljøet
4
Ruukki er en pioner i utviklingen av høyfaste stålkvaliteter.
Utviklingen har som mål å tilby mer effektive stålkonstruksjoner og utnyttelse av kapasiteten til høyfast stål.
Stålkvaliteten som brukes til RDs-peler er spesielt
utviklet for peler og gir materialbesparelser fra
25 til 40 % sammenlignet med konvensjonelle
stålkvaliteter.
3
Hele leveringskjeden av Ruukkis
stålpeler fra råmateriale til sluttprodukt blir nøye styrt og kontrollert. Det er utviklet en miljøerklæring for stålpelene som
samsvarer med kravene i standardene ISO 14020 og ISO 14040.
Kunden kan være 100 % sikker på
nøyaktigheten.
Den svenske Byggvarubedömningen anbefaler Ruukkis stålpeler i
sin klassifikasjon av miljøvennlige
byggematerialer og produkter.
2
Ruukkis stålproduksjon slipper ut
300.000 tonn mindre karbondioksid
årlig enn gjennomsnittet til de europeiske
stålprodusentene som produserer den
samme mengden stål.
Andelen resirkulert stål i stålproduksjonen
er opp til 30 %.
En stor andel av råmaterialene som brukes til å lage
stål er produsert nær Finland. Reisen en stålpel foretar
fra råmateriale til sluttprodukt er relativt kort.
1
Ruukki stål er miljøvennlig stål laget i Finland. Dette indikeres ved at
Ruukki inntok posisjonen som industriledende i Dow Jones Sustainability
Indexes (Dow Jones indeks for bærekraft): DJSI World og DJSI Europe.
12
RD® og RDs® peler
Stål er et svært holdbart materiale i forhold til vekten.
Transport og håndtering av RD-pelene krever
betydelig mindre energi enn andre
fundamenterings- og grunnforsterkningsløsninger.
De gjengede skjøtehylsene som brukes for
skjøting av Ruukki-pelene gjør skjøtingen
vesentlig hurtigere. Produktiviteten i
arbeidet øker, og det gir mindre ubehag
for folk som lever og arbeider i nærheten.
5
6
Alle mekaniske skjøter til Ruukki-pelene
er utformet slik at hele tverrsnittskapasiteten kan utnyttes i
dimensjoneringen av pelene.
Rukki-skjøtene er testet og
er meget pålitelige.
RD peleveggen er en ny, innovativ
måte å lage fundamenter til en
bygning med kjeller, eller andre
vanntette konstruksjoner på en
hurtig og kosteffektiv måte. Den
reduserer antall arbeidsoperasjoner,
samt mengde energi som brukes og
reduserer forstyrrelsene for miljøet.
RD-peler kan også installeres med lett utstyr;
installasjonen forårsaker lite vibrasjon og
og gir marginal fortrengning av grunnen.
RD-peler kan også enkelt brukes som energipeler.
I energipeleløsningen settes kollektorslanger
inn i pelen slik at pelen utgjør en del av bygningens
varme- og kjølesystem. Energipeler gir en betydelig
tilleggsverdi til å være et fundament og forbedrer
miljøeffektiviteten til stålpelene ytterligere.
Stål er det mest resirkulerte materialet i verden.
Et sluttprodukt laget av stål er 100 % resirkulerbart.
13
7
8
9
Installasjon
Senkborhammerutstyr har vært brukt til å installere
peler på opp til 70 meters lengde. Senkborhammerutstyret drives vanligvis av trykkluft, men det er også mulig
å bruke vann. Under installasjonen spyles jordmassene
vanligvis opp gjennom foringsrøret med trykkluft. Under
særlig sensitive forhold kan det vurderes å bruke vann i
stedet for trykkluft.
RD® peler installeres i samsvar med Ruukkis dimensjonering- og installasjonsanvisninger for stålpeler og/
eller nasjonale instrukser, som for eksempel Peleveiledningen. RD-peler gir rom for å bruke ulikt installasjonsutstyr med tanke på kravene og forholdene på
stedet. Når du velger installasjonsutstyr for borede
RD-peler må du sikre at pelene kan installeres til den
angitte dybden; gjennom løsmasselagene, gjennom
mulige hindringer og ned i fjell slik at miljøvirkningene fra boringen er så liten som mulig.
RD-peler installeres enten med den sentriske eller
den eksentriske boremetoden, der enden av pelen er
utstyrt med en ringborkrone og/eller borsko avhengig av boremetoden. Ringborkronen og borskoen vil
forbli del av pelens bærende konstruksjon, noe som
innebærer at de må være i stand til å klare de belastningene de blir utsatt for. Det finnes spesialkroner for
ulike bruksformål og forhold.
Boreutstyret som brukes for installasjon av RD-pelene
er enten en topphammer eller en DTH-hammer
(senkborhammer). Topphammerutstyr kan vanligvis
brukes for boring av peler opp til RD220. Maksimum
pelelengde med topphammerutstyr er vanligvis om
lag 30 meter. Senkborhammerutstyr kan bore rør
opp til RD1200 diameter. Pelelengden trenger ikke ha
særlig påvirkning på borekapasiteten og hastigheten
på installasjonen.
Med gjengede skjøtehylser anbefales det å bruke
borekroner som er spesielt utviklet for bruk sammen
med Ruukkis gjengede skjøtehylser. For mer informasjon om anbefalte borekroner bes du se Ruukkis
dimensjonerings- og installasjonsbrosjyrer.
14
RD® og RDs® peler
Produksjon, kvalitetskontroll og
leveringsbetingelserforproduktene
Ruukkis virksomhet samsvarer med prosedyrene
som er definert i ISO 9001:2008 Kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer.
Kvalitetssystemene sikrer at prosessen løper problemfritt fra innkjøp av råmaterialer til levering av
sluttproduktet til kunden. Ruukkis RD-peler er laget
av høykvalitetsstål fra Raahe-verket.
Produksjonen av RD-peler og tilbehør bygger på moderne automatisert produksjonsteknologi som sikrer
den høye kvaliteten på produktene.
De tekniske leveringsbetingelsene for pelene samsvarer med standard NS-EN 10219-1. Dimensjoner og
toleranser er i samsvar med standard NS-EN 10219-2.
Et materialsertifikat av type 2.2 eller 3.1 slik dette er
angitt i NS-EN 10204 leveres sammen med pelematerialet.
For mer informasjon om Ruukkis peleprodukter, se Ruukkis nettsider.
Ruukkis dimensjoneringsprogram og Tekla-komponentene for peler og
pelefundamentering kan lastes ned fra software.ruukki.com.
15
Energy-efficient steelsolutions for better living,
working and moving.
Ruukki Norge AS, Postboks 140 Furuset, 1001 OSLO, Norge, +47 22 90 90 00, www.ruukki.no
Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Ruukki, Rautaruukki, "Living. Working.
Moving." og Ruukkis produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som til hører Rautaruukki Corporation

similar documents