Les invitasjonen

Report
 Invitasjon til kurs
Bruk av nettbrett ved store og
sammensatte lærevansker
Elektroniske talehjelpemidler.
Det vil være mulig å delta på kun ett tema.
 Tidspunkt: 5. mai 2015, kl 9.00-12.00 + kl 13.00-15.30
 Sted: AMFI Statped midt, Søbstadveien 65, Heimdal
Statped midt
Postboks 175 Heimdal
7473 Trondheim
Del 1: kl 09.00 – 12.00:
Bruk av nettbrett ved store og sammensatte
lærevansker
 Applikasjoner for kommunikasjonsløsninger
 Ulike app’er for begrepsopplæring, mengder og enkel lesing.
Bruk av nettbrett i undervisningen for elever med store
sammensatte lærevansker blir mer og mer populært. Men det er
ikke alltid like lett å vite hvilke app’er man kan bruke. Nettbrett
brukes også i noen tilfeller som kommunikasjonshjelpemiddel for
mennesker uten talespråk.
Vi vil gi en enkel demonstrasjon av ulike applikasjoner som kan
være aktuelle for barn og elever med store sammensatte vansker.
Del 2: kl 13.00 – 15.30
Elektroniske talehjelpemidler
Enkelte av de personene som mangler talespråk kan ha nytte av
elektroniske talehjelpemiddel.
Statped og NAV hjelpemiddelsentral gir en enkel demonstrasjon av
ulike elektroniske talehjelpemidler som kan støtte manglende tale.
statped.no
Statped midt
Postboks 175 Heimdal
7473 Trondheim
Påmelding
Påmelding er elektronisk og gjøres på www.statped.no
Pris: 600,- for heldagskurs inkludert lunsj. Halvdagsdeltakelse kr
300,- inkluderer ikke lunsj.
Påmeldingsfrist: 24. april 2015
Spørsmål om veiledningskursene?
Kontakt seniorrådgiverne Hanne Almås ([email protected])
og Elisabeth Bue ([email protected]) ved eventuelle
spørsmål om kurset.
statped.no

similar documents