Prednaska-8-judikatura-8-12-2014

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
8. prosince 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
č. j. 1 Afs 139/2006-75 ze dne 28. března
2007
č. j. 2 Aps 5/2006-98 ze dne 15. května 2007
sp. zn. I. ÚS 1611/07 ze dne 2. prosince 2008
č. j. 1 Afs 139/2006-108 ze dne 4. února 2009
č. j. 8 Afs 3/2009 – 101 ze dne 25. února 2009
č. j. 5 Afs 15/2009 – 105 ze dne 16. června
2009
č. j. 5 Afs 15/2009 – 122 ze dne 12. ledna
2011
1.
2.
3.
4.
3
sp. zn. I. ÚS 1835/07 ze dne 18. 11. 2008
č. j. 8 Afs 46/2009 – 46 ze dne 26. 10.
2009
sp. zn. I. ÚS 378/10 ze dne 3. 11. 2010
Pl. ÚS-st 33/11 ze dne 8. 11. 2011
1.
4
č. j. 2 Afs 68/2012 – 34 ze dne 24. června
2014
1.
5
č. j. 7 Aps 3/2013 – 40 ze dne 25. září
2014
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
6

similar documents