PowerPoint-presentasjon - KFUK-KFUM

Report
Lederundersøkelsen
2013
Programrådgiver Martin Enstad
Norges KFUK-KFUM-speidere
Lederundersøkelsen 2013
• Sendt ut til 1500 navn – dvs alle som er
registret ledere og assistenter som er
registret med en epostadresse i
medlemsregisteret
• Mister aktive som er registret som
«rovere» eller «voksne»,
• Får med noen som ikke er aktive ledere,
blir «skilt ut» i første spørsmål
• 441 respondenter
Fordeling på arbeidsgrener
Ikke hatt lederoppgaver det
siste året, 9.5 Familiespeiding, 0.5
Krets/Forbund, 7.3
Oppdagere, 14.5
Gruppeleder/ gruppestyre,
13.2
Rovere, 2.3
Vandrere, 32.4
Stifinnere, 20.4
De som ikke hadde hatt
lederoppgaver det siste
året ble «sendt ut» av
undersøkelsen».
Roverne er så få, at
svarene om
roverprogrammet har lite
verdi. Derfgor er ikke
rovere tatt med i den
videre presentasjonen,
men svarene er med på
fellesspørsmålene.
De som hadde oppgitt
gruppe, krets eller forbund
som hovedoppgave fikk
spørsmål om de hadde
erfaring med en av
arbeidsgrenene, og fikk evt
mulighet til å svare på
disse spørsmålne.
Planlegging
Hvordan man planlegger, legger føringer for
hva slags program gruppene trenger.
Hvem langtidsplanlegger?
Hvem er med når dere langtidsplanlegger
(2-12 mnd)?
90
80
70
Prosent
60
50
40
30
20
10
0
Oppdagere
Stifinnere
Vandrere
Gruppeleder
Enhetsleder
Medledere/ass
33.3
59.2
53.7
84.1
81.6
82.7
69.6
65.3
70.4
PF og PA
51.9
Alle vandrerne
4.9
Noen/alle
oppd/stif
1.4
3.1
Andre
8.7
16.3
7.4
Lederundersøkelsen 2013:
Langtidsplanlegging
Hvilke avgjørelser tas når man planlegger for 2 - 12
måneder?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Oppdager
Stifinner
Vandrer
Hvem planlegger enkeltmøter?
Hvem er med når enkeltmøter (flokk-/troppsmøter)
planlegges?
80
70
60
Prosent
50
40
30
20
10
0
Enhetsleder
Oppdager
Stifinner
Vandrer
68.1
74.2
72
Medleder/assistent
er
49.3
62.9
55.9
Ansvarlig leder(e)
for møtet
46.4
49.5
47.8
Noen/alle oppd/stif
PF og PA
Andre
34.2
4.3
5.2
4.3
0
3.1
Hvem planlegger patruljemøter?
Hvem er med når patruljemøtene planlegges? (Vandrere)
70
60
Prosent
50
40
30
20
10
0
Series1
Voksne ledere
PF og PA
61.3
64.6
Alle
patruljemedlemmene
3.8
Vi har ikke
patruiljemøter
25.6
Andre
3.1
Semestermerker
Lederundersøkelsen 2013:
Bør framtidens oppdagerprogram/stifinnerprogram
fortsatt bygge på semestermerker?
90
80
70
Prosent
60
50
40
30
20
10
0
Oppdagere
Stifinnere
JA
84.1
59.2
NEI
4.3
17.3
Ingen formening
11.6
23.5
Hvordan semestermerkene brukes
100
90
80
Axis Title
70
60
50
40
30
20
10
0
Oppdager
Stifinner
Semestermerkene brukes
aktivt og gir oss
hovedstrukturen og de fleste
aktivitetene for våre
semester
Semestermerkene brukes
som et utgangspunkt, og vi
legger til endel aktiviteter
selv
35.30
23.2
51.50
45.5
Vi deler ut
semestermerkene, men
aktiviteten er i liten eller
ingen grad bestemt av
hvilket semestermerke vi
deler ut.
7.40
10.1
Vi bruker ikke
semestermerkene
5.90
21.2
Merker (spesialist, patrulje- og førerpatruljemerker)
Lederundersøkelsen 2013:
Patrulje-, spesialist- og patruljemerker
Hvor omfattende bør et merke være?
70
60
prosent
50
40
30
20
10
0
Oppdager
Stifinner
Vandrer
Et møte
58.8
43.9
14.8
To møter
29.4
41.8
45.1
Tre møter
4.4
2
27.2
Ingen formening
7.4
12.2
13
Et spesialistmerke for
oppdageres/stifinnere/vandrere bør…
På en skala fra 1 – 6. 1= Helt uenig, 6= Helt enig.
5.6
…bør motivere O/S/V til å lære noe nytt
5.51
5.66
2.71
…bør kunne gjøres hjemme av den enkelte O /S /V
2.83
2.3
5.44
…bør ha et tydelig og konkret tema
5.48
5.6
2.97
...ikke måle kunnskap, kun deltagelse
3.64
4.22
0
Vandrer
1
Stifinner
2
Oppdagere
3
4
5
6
Spesialistmerker: Deltagelse/Kunnskap
Et (patrulje- og) spesialistmerke for O/ S /V bør ikke måle
kunnskap, kun deltagelse
30
25
prosent
20
15
10
5
0
Oppdager
Stifinner
Vandrer
1 Helt uenig
1.4
4.1
11.1
2
13
14.4
25.3
3
17.4
27.8
27.8
4
21.7
19.6
20.4
5
17.4
20.6
7.4
6 Helt Enig
26.1
7.2
3.1
Ingen formening
2.9
6.2
4.9
Hvilke spesialistmerker har dere brukt
lokalt ? (oppdagere)
Merkene
merket med
er de merkene
som ikke er
med i
programbøkene som
kom i 2008.
Chart Title
75
70
65
60
55
50
Prosent
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Flisespikker
Natur
Førstehjelp
Leirbål
Kirke
Tur
Ta med en
venn
Selger
Møysalen Vi bruker
1262 moh ikke disse
merkene
Vet ikke
Hvilke spesialistmerker har der brukt
Merkene merket
lokalt (stifinnere)?
med
er de merkene
som ikke er med
i programbøkene som
kom i 2008.
45
40
35
Prosent
30
25
20
15
10
5
0
Axis Title
Hvilke patruljemerker har dere
brukt lokalt ? (vandrere)
60
55
50
45
Prosent
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Hvilke av disse spesialistmerkene har
O
dere brukt lokalt? (vandrer)
B
45
S
40
35
Prosent
30
25
20
15
10
5
0
Merkene merket med
er de merkene som ikke er med i
program-bøkene som kom i 2008.
40%
Hvilke av disse førerpatruljemerkene
har dere brukt lokalt? (vandrer)
65
O
B
S
60
55
60%
50
45
Prosent
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Turleder
Ordstyrer
Verdensborger
Markør
Budbringer
Postmannskap
Vi bruker ikke
disse merkene
Vet ikke
Bør framtidens oppdager-/stifinnerprogram
fortsatt tilby spesialistmerker? (prosent)
Oppdager
50.7
Stifinner
51.5
34.8
26.3
19.2
8.7
5.8
3
Ja, men ikke flere enn i dag
Ja, og flere spesialistmerker enn i
dag
Nei, vi trenger ikke
spesialistmerker for
oppdagere/stifinnere
Ingen formening
TUR
Dagsturer
Hvor ofte har flokken/troppen vært på dagstur det siste
kalenderåret?
50
45
40
Prosent
35
30
25
20
15
10
5
0
Oppdager
Stifinner
Vandrer
0
1
2-3
4-6
7-10
45.6
32.7
35.8
20.6
25.3
26.4
23.5
26.5
24.5
8.8
14.3
8.8
0
0
1.3
mer enn 10
ganger
1.5
0
0.6
Vet ikke
0
1
2.5
Overnattingsturer
Hvor mange netter har oppdagertroppen vært på
overnattingstur det siste kalenderåret
70
60
Prosent
50
40
30
20
10
0
Oppdager
Stifinner
Vandrer
0 netter
15.9
2
1.2
1 natt
21.7
10.1
6.8
2-3 netter
56.5
59.6
27.3
4-6 netter
5.8
23.2
36.6
7-10 netter
0
4
18.6
mer enn 10 netter
0
1
9.3
Patruljen
78,4% av
vandrerlederne sier
at troppen er delt i
patruljer
"Patruljesystemet er ikke et
system å drive speiding etter, det
er det eneste systemet."
BP
Kryss av på de beskrivelsene som passer best på
patruljene i deres vandrertropp. Du kan krysse av på
flere alternativer:
90
80
70
Prosent
60
50
40
30
20
10
0
Vi har patruljer
Vi har patruljer
der
der
Patruljen
medlemmene
medlemmene
Patruljene har
Vi har patruljer
arrangerer
stort sett er på
har ulik alder
som regel
Vi har patruljer Vi har patruljer
med både
egne turer,
samme alder
(mer enn to år
voksne (over
med bare
med bare
gutter og
som de
(0 – 2 år
mellom eldste
16 år) som
gutter
jenter
jenter i samme
gjennomfører
mellom eldste
og yngste
patruljeførere
patrulje
uten voksne
og yngste
medlem i
medlem i
patruljen)
patruljen)
Series1
78.6
28.6
10.3
58.7
57.9
38.1
34.9
Vi har egne
møter og/eller
turer for
førerpatruljen
63.5
Om (vandrer)patruljer
Ja/nei spørsmål om patruljer (%)
Ja
Nei
92.9
88
63.4
62.9
49.2
36.6
50.8
37.1
12
7.1
Det er mitt inntrykk at det er Det er mitt inntrykk at alle
populært å være PF
speidere vet hvilken patrulje
de tilhører
Har du byttet ut PF som
ikke fungerte?
Er det vanskelig å sette
sammen patruljer?
Er det vanlig at speidere
bytter patruljer i løpet av sin
vandrertid?
Lederundersøkelsen 2013:
Patruljemøter
68,5% av vandrerlederne sier at patruljene
har egne møter der de selv har ansvaret for
innholdet.
Hvor ofte patruljemøter?
35
49,4% av lederne oppgir
at patruljene har møter
mer enn 7 ganger i
halvåret.
30
Prosent
25
20
15
10
5
0
Series1
1 møte
2-3 møter
4-6 møter
7-10 møter
4.6
17.2
26.4
31
Mer enn 10
møter
18.4
Vet ikke
2.3
Ledernes vurdering av
patruljemøtene
Patruljemøtene fungerer
35
33
31.8
31
30
bedre enn de er forberedt.
Kanskje er det viktigst å
gjøre noen uten voksne?
24.1
25
21.8
19.3
20
15
11.5
10
8
6.8
5.7
4.6
5
1.1
1.1
0
0
1 Helt uenig
2
3
4
5
Det er mitt inntrykk at PF og PA er forberedt når de skal ha patruljemøter
6 Helt enig
Vet ikke
Det er mitt inntrykk at patruljemøtene fungerer godt
Ledernes vurdering av
patruljemøtene samlet
Det er mitt inntrykk at patruljemøtene
fungerer godt
4.16
Det er mitt inntrykk at PF/PA er forberedt
når de skal ha patruljemøter
3.82
1
2
Series1
3
4
5
6
Patruljens plass i
vandrerprogrammet
Bør framtidens speiderprogram forutsette at
vandrerene er delt i patruljer?
3%
Programmet bør ikke forutsette at
vandrerene er delt i patruljer
6%
Programmet bør forutsette at vandrerne er
delt i patruljer
22%
Programmet bør ha patruljer som
normalordninge, men mulig å gjennomføre
uten patruljer
Ingen formening
69%
Lederundersøkelsen 2013 viser at
patruljesystemet er ikke den
eneste, men den vanligste måten
å drive speiding på.
Et godt
«speiderprogram*» …
Vennligst ta stilling til følgende påstander…
Skala 1 – 6 der 1 er «Helt uenig» og 6 er «Helt enig»
*Oppdager, stifinner eller vandrer
Dimensjon: opplevelse - kunnskap
4.48
4.72
4.4
vektlegger nevenyttighet som snekring, strikking,
skinnarbeider, knivmaking, makrame ol
4.19
4.26
4.25
formidler kunnskap om speiderhistorie
5.17
lar oppdagerne oppleve speiderfellesskap utover gruppen
4.74
4.71
4.74
gir O/S/V mulighet for å mestre risikofylte aktiviteter
4.37
4.13
4.47
4.55
4.63
har en tydelig kristen forkynnelse
4.12
gir O/S/V kunnskap om dyrespor og ulike treslag
4.59
4.31
5.02
vektlegger progresjon i læringen
4.67
4.66
4.8
vektlegger lek og moro
5.16
5.22
1
Vandrere
1.5
Stifinnere
2
2.5
Oppdager
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Dimensjon: fellesskap
3.93
kan brukes uavhengig av ulike typer
funksjonsnedsettelser
4.35
4.12
2.77
har noen aktiviteter som hovedsakelig er tenkt for gutter
og andre som hovedsakelig er tenkt for jenter
2.8
2.59
4.37
vektlegger vår tilhørighet til den lokale menigheten
4.38
4.44
4.63
vektlegger vår speidergruppe som et kristent fellesskap
4.63
4.59
4.63
vektlegger vår tilhørighet til KFUK-KFUM-bevegelsen
4.31
4.43
1
Vandrer
1.5
Stifinner
2
2.5
Oppdager
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Dimensjon: tradisjon nyskapende
3.44
har sportsaktiviteter som en del av sitt tilbud
3.36
3.32
4.66
bør inneholde nye aktiviteter som vi ikke har gjort i
speideren før
4.43
4.21
4.38
vektlegger tradisjoner
4.46
4.4
1
Vandrer
1.5
Stifinner
2
2.5
3
Oppdager
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Dimensjon: samfunnsengasjement
4.66
4.66
4.76
gir mulighet for konkret solidaritetsarbeid for barn i andre
land
3.03
gir O/S/V erfaringer med å fremme politiske krav
2.51
2.19
4.81
4.71
4.51
engasjerer O/S/V i spørsmål som handler om barn og
unges rettigheter, miljøvern og rettferdighet
4.98
4.91
4.74
gjør O/S/V synlige som en positiv aktør i nærmiljøet
4.92
4.85
4.71
setter fokus på mobbing
3.21
gir O/S/V kunnskap om aktuelle politiske spørsmål
2.74
2.42
1
Vandrer
1.5
Stifinner
2
Oppdager
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Dimensjon: Personlig utvikling
4.99
4.91
4.87
har fokus på en sunn livsstil
5.3
5.26
5.37
utvikler O/S/V kreativitet
5.69
5.44
5.68
vektlegger at O/S/V skal oppleve mestring
5.17
lærer O/S/V å sette personlige mål og nå dem
4.78
4.5
5.54
lærer en O/S/V å ta ledelsen i uforutsette situasjoner
5.05
4.38
5.72
5.44
5.44
lærer O/S/V å være selvstendige
5.43
5.19
5.33
gjør O/S/V til mer omsorgsfulle mennesker
1
Vandrer
1.5
Stifinner
2
2.5
Oppdager
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Dimensjon: konkurranse inkludering
3.4
unngår aktiviteter med vinnere og tapere.
4.09
4.03
4.82
gir patruljer mulighet til å konkurrere mot andre patruljer
4.18
3.85
5.3
gir mulighet for utfordrende friluftsliv
5.1
4.94
3.48
gir den enkelte O/S/V mulighet til å konkurrere individuelt
mot andre speidere
3.26
3.03
1
Vandrer
1.5
Stifinner
2
2.5
Oppdager
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Pest eller kolera
• Under følger noen ordpar med verdier eller
aktiviteter relatert til speiderarbeidet. De er
ikke nødvendigvis motsetninger.
Hva velger du når du må velge mellom:
Kunnskap /Opplevelse
Kunnskap, 8.4
Opplevelse, 91.6
Sportsaktiviteter/
pioneringsaktiviteter
Sportsaktiviteter, 14
Pioneringsaktiviteter, 86
Satse på de mest motiverte/
Alle skal få være med på alt
Satse på de mest
motiverte, 16.9
Alle skal få være med på
alt, 83.1
Actionfylte opplevelser / Trygge
opplevelser
Actionfylte opplevelser,
35.7
Trygge opplevelser, 64.3
Kompass / GPS
GPS, 20.6
Kompass, 79.4
Belønne ferdigheter /
Belønne deltagelse
Belønne ferdigheter,
15.3
Belønne deltagelse, 84.7
Lærerikt / Gøy
Lærerikt, 42.5
Gøy, 57.5
Globalaksjonen / Fjelltur
Globalaksjonen, 26.5
Fjelltur, 73.5
Morse / Blogging
Blogging, 30.5
Morse, 69.5
Internasjonal solidaritet / Friluftsliv
Internasjonal
solidaritet, 8.8
Friluftsliv, 91.2
Ledertrening / Kristen tro
Kristen tro, 40.6
Ledertrening, 59.4
Påkostede opplevelser / Rimelige
opplevelser
Påkostede
opplevelser,
6.8
Rimelige opplevelser, 93.2
Aldersinndeling
Aldersinndeling
Hvis man ser bort fra familiespeiding, hvor tidlig kan man begynne som
speider i deres gruppe?
1%
3%
9%
13%
1. klasse
2. klasse
19%
3.klasse
4.klasse
5.klasse
6.klasse
55%
Hva skiller gruppens aldersinndeling fra
«normalordningen»
90
80
70
Prosent
60
50
40
30
20
10
0
Vi har et
speiderarb
Vi har ikke Vi har ikke
eid for 1.
Vi har ikke Vi har ikke Vi har ikke
Familiesp Oppdager
klassinger
Stifinnere Vandrere
Rovere
eiding
e
(ofte kalt
harespeidi
ng)
Series1
84.9
24.7
8.5
3
20.5
10.1
Hos oss er
oppdagern
e bare 3.
klassinger
9
Hos oss
har
oppdagern
e og
stifinnerne
som regel
felles
møter og
aktiviteter
24.1
Hos oss
går man
over fra
stifinner til
vandrer i
løpet av 5.
klasse
Hos oss
blir man
roveraspir
ant når du
begynner i
10. klasse
Hos oss er
man
vandrer til
man er
ferdig med
1. klasse i
videregåe
nde skole
18.6
37.3
4.4
Vennligst ta stilling til følgende påstander
relatert til aldersinndelingen i KFUK-KFUMspeiderne (1 = Helt uenig, 6 = helt enig)
Oppdagere og stifinnere bør ha samme program.
2.4
Vi trenger egne merker og aktiviteter spesielt rettet mot
elever i ungdomsskolen.
4.82
Man bør få være vandrer til og med 1. klasse på
videregående skole
2.61
Man bør få delta på nasjonale roverarrangement når man
skal begynne i 10. klasse.
3.96
Man bør begynne i vandrertroppen i 5. klasse.
2.54
I dag er vandrertiden (6.-10. klasse) for lang
3.29
Vi bør ha et tilbud til 1.klassinger
3.33
0
1
2
3
4
5
6
Hva vet vi om de som har svart?
Kjønn
Kvinne, 46.9
Mann, 53.1
Alder
61-70 år Eldre enn 70 år
1%
4%
16-25 år
17%
51-60 år
18%
26-30 år
6%
31-40 år
19%
41-50 år
35%
Geografi
Nord-Norge (Finnmark krets, Troms
krets, Helgeland krets, Nordre
Nordland krets)
9%
7%
29%
Midt-Norge (Trøndelag krets,
Hedmark og Oppland krets)
55%
Sør- og Vestlandet (Agder krets,
Rogaland krets, Haugaland krets,
Sogn og Fjordane krins, Bjørgvin
krets, Sunnmøre krins, Nordmøre og
Romsdal krins)
Østlandet (Oslo krets, Asker og
Bærum krets, Buskerud krets,
Vestfold krets, Østfold krets,
Romerike krets, Telemark krets)
Ledererfaring etter fylte 16 år
26% av de som har
svart har trolig bare
ledererfaring med
dagens program.
56% må ha
ledererfaring med
program fra før
fusjonen.
1-3 år
13%
4-5 år
13%
mer enn 15 år
42%
6-10 år
18%
11-15 år
14%
Speidererfaring som barn
17%
Nei, jeg var ikke med i
speiderbevegelsen som
barn
8%
Ja, jeg var med i
speiderbevegelsen 1 - 3 år
som barn
Ja, jeg var med i
speiderbevegelsen 4 - 6 år
som barn
58%
17%
Ja, jeg var med i
speiderbevegelsen i mer
enn 6 år som barn

similar documents