Foredrag av Ketil Grindheim på Årsmøtet 2010

Report
SYKKELTRENING
FORUTSETNINGER
•
•
•
•
•
•
Helsa må være i orden
Lyst og motivasjon
Tid og anledning
Prioritering
Utstyr
Trenger ikke være i
topp form
• Erkjenne egne
begrensninger
VEDLIKEHOLDSPERIODEN
NOV. OG DES.
• Tren 3 – 4 ganger pr.
uke(1- 1,30 timer pr. g)
• Sykkelen kan brukes,
men med fornuft.
• Løp/r.ski/svømming/ski
/spinning/styrke osv. er
gode alternativer,
variasjon.
• Tren rolig(maks 1 hard
økt pr. uke)
GRUNNTRENINGSPERIODEN
JAN.,FEB.,MARS
• Tren 4-6 ganger pr.
uke(1-3 timer pr. økt)
• Bruk sykkel hvis mulig
• Gå mye på ski, men løp
innimellom
• Minst 2 hardøkter pr.
uke.
• Variasjon er viktig!!
• Styrke som både maks og
utholdende styrke minst
2 ganger pr.
uke(styrketråkk)
HOVEDTRENINGSPERIODEN
APRIL, MAI,JUNI
• Tren 4 – 6 ganger pr. uke.
• Sykkel bør dominere
treningen, både landevei og
terreng.
• 2 – 3 harde(intensive) økter i
uka(gjerne et ritt)
• Minst en lang langtur pr.
uke(3 timer el. lenger)
• Styrketråkk og generell styrke
et par ganger pr. uke.
• Lær deg å kjøre i felt og spise i
fart(fellestrening).
FORMTOPPING MOT CLT
SISTE 2 UKER FØR D-DAG
• Kutt ned på
mengdetreningen de
siste 2 ukene
• Tren 3 – 5 ganger pr. uke.
• 1 – 2 høyintensive økter
pr. uke + 1 «terskeløkt»
• Kutt styrketrening
• Tren litt hurtighet på
sykkel
• Spis og drikk godt
INTENSIVE ØKTER?
• Varier lengde og
intensitet(4 min. x 4
«best»,Helgerud/Hoff)
• Kjør mye i bakker
• Spre øktene utover i uka
• Prøv å unngå altfor
«sure» bein
• Varier mellom landevei
og terreng
• Total varighet 30 – 45
min(inkl. pauser)

similar documents