Krise og beredskapsarbeid i bilbransjen.pptx

Report
24.10.13 Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen
Stig Morten Nilsen
Norges Bilbransjeforbund (NBF)
•  Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert
1928
•  En del av NHO-fellesskapet som representerer totalt 22.000 bedrier i Norge
med over 530.000 ansatte
•  Antall bedrier/medlemmer
•  Omsetning i medlemsbedriene
•  Antall ansatte i medlemsbedriene
> 1230 bedrier
> 100 milliarder
> 20.400 ansatte
1 24.10.13 Hva kan skje i bilbransjen?
To typiske problemstillinger
1.  Plutselig oppstått hendelse
–  Løebukk faller ned
–  Legemsdeler i klem eller alvorlig skadet
–  Brann eller eksplosjon
2.  Langvarig eksponering
–  Støy
–  Lakkrelatert påvirkning
–  Påvirkning fra kjemikalier som benyttes
Må i forebyggingen håndteres litt forskjellig – selv om mange av
basisprinsippene i arbeidet er de samme
2 24.10.13 Hva har vi gjort?
Lov om yrkesskadeforsikring 1989
Etablerte samarbeide med Tryg Forsikring (Vesta)
•  Forsikringsordning for medlemsbedriene
•  Forskjellige initiativer for å gi god informasjon
•  Skulle bidra til mindre risiko og færre skader
•  Og – derigjennom lavere forsikringspremier
Tiltakene og tilbudene utviklet gjennom årene
•  Spesielt på 2000-tallet satte dette arbeidet fart
•  Over 1000 ledere i bilbransjen er nå kurset
Alt arbeide skulle være praktisk og tilpasset – ikke generelt
3 24.10.13 Første brosjyre
• 
• 
• 
• 
• 
Informasjon
Veiledninger
Områder
Situasjoner
Håndtering
Det strukturerte
arbeidet var i gang!
En bransje i utvikling – fra
4 24.10.13 Til
Plutselig oppstått hendelse – eks. på NBF tiltak
•  Etablert forståelse for involvering av leverandører
•  Egen HMS-håndbok med gode rutiner for risikovurdering og sikring.
"Orden i eget hus-prosjektet"
•  Eget kurs i risikovurdering med forskjellige moduler
•  Eget kurs for Verneombud, videreutviklet i samarbeid med NHO og
Norsk Industri
•  Eget HMS-kurs for ledere, etter hvert utviklet til E-læringskurs
•  Samarbeid med programleverandører om databasert HMS-håndbok,
integrert i kvalitetssikringssystemet for verkstedri.
•  Kontinuerlig arbeidet for at HMS skal være en integrert del av det
daglige arbeidet.
•  Generelt sjekklister og skjemaer/ verktøy til bruk i dette arbeidet.
5 24.10.13 Kunnskapsutvikling
TA: -­‐ Vi ble aldri trodd Uføretrygdede og 4dligere billakkerer Rolf Klubben (53) fra Herøya fikk aldri trygdevesenet med på at han var løsemiddelskadet. Til
Bilskadesenteret Førde 6 24.10.13 Langvarig eksponering – eks. på NBF tiltak
•  Egne kurs støy, støybelastning, risiko ved kjemikalier
•  Utallige veiledere: sikker arbeidspraksis, riktig innretning av
ventilasjon, lakkblanderom, lakk-kabiner, riktig bruk av verneutstyr
osv
•  Samarbeid med myndigheter og leverandører, enighet om riktig
arbeidspraksis og fokus på informasjon til bransjen
•  Fått skolene til å sette HMS i fokus, kombinert med påtrykk fra
myndigheter og endrede lovkrav
•  Eget databasert opplæringsprorgram i HMS for lærere på skolenes
lakkeringslinjer
•  Deltagelse i Bransjeforeningenes stoartoteksystem (nå
Chemexchange)
Løpende måling annethvert år
7 24.10.13 Modernisert arbeidet siste tre år
HMS-kurset for ledere
Behov for mer effektiv gjennomføring
•  Mange små bedrier/verksteder
•  Tid ikke tilgjengelig til å reise på kurs
Bygget kurset som e-læring
•  Gjennomføres på 3 til 3 1/2 time på egen PC
•  Mye mer effektivt og økonomisk
•  Modulbasert, benyttes som oppslagsverk, konkret og praktisk
samt egne filmer som del av opplæringen
Test i forkant av kurset – og etter gjennomføring – måle effekt
8 24.10.13 Her er en trailer: HMS-ledelse
9 24.10.13 Men, vi ønsket ytterligere satsning!
Idé 2011: "Miljøgodkjent bilverksted"
ISO 14001 eller EMSA
Skulle være lavterskel:lbud :l medlemsbedri<ene – på veien mot Miljøfyrtårn/ISO Sertifisering
Miljøfyrtårn
Miljøgodkjent bilverksted NBF/ Tryg
Sertifisering
IK i orden, følge lovverket, ha definert miljøpolitikk
Kunnskap: hva og hvordan
Fungerende HMS og internkontroll system
10 24.10.13 I stedet rett på Miljøfyrtårnsertifisering
Lovkravene bedriens ansvar
•  Vi ønsket å skape merverdi
•  Måtte være like praktisk og tilpasset som HMS-ledelse
•  Integrerte HMS-ledelse i konseptet
Bransje-/medlemsløsning på plass høst 2012
•  NBF tar noen av "konsernoppgavene"
•  Enklere gjennomføring – spesielt tilpasset
•  Ferdig forhandlede gunstige avtaler med konsulenter
•  Tett samarbeide med Stielsen Miljøfyrtårn
God erfaring med bruk av film i modulene – videreføres
Ønske om å sette eget preg på arbeidet
11 24.10.13 Samlet alt på egen nettside
Og så må vi vise det frem til kundene
12 24.10.13 Status så langt
Sertifiserte medlemsbedrier
•  Totalt over 60 bedrier (noen på plass fra før)
Medlemsbedrier i arbeid
•  Totalt 10 bedrier i arbeid – 6 nye klare før nyttår
Medlemsbedrier på interesseliste
•  Rundt 80 på liste – 10 av disse startes etter nyttår
Her er en trailer: Miljøfyrtårn
13 24.10.13 Skadeutviklingen 1995 – 2013
•  Positiv utvikling – men, for tidlig å konkludere
Ant. skader iHt. ant forsikrede 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Så – som dere vet handler det om
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Bevisstgjøring gjennom god informasjon
Skape forståelse gjennom aktiv risikovurdering
Gjøre det enkelt og praktisk – senke terskelen
Inkludere HMS i alle arbeidsprosesser
Involvere leverandørene og medarbeiderne bredt
Synliggjøre direkte positive økonomiske effekter
•  Og selvfølgelig
–  Rutiner, rutiner, rutiner….
14 24.10.13 Spørsmål?
Takk for meg!
15 

similar documents