Last ned - Meråker Historielag

Report
"Mårråk" 2010 – 2014
ALFABETISK FORFATTERREGISTER:
Anonym: Over Feren i skogstue
Anonym: Daniel Mortenson – samenes uredde fører
Anonym: Fire grenaderer på påsketur: fra Steinkjer til Fersd …
Anonym: Sang, Påskeaften 1931
Anonym: Lengsel mot Langen: den dragende sjø
Andersen, Thor: Meråker sett med en gutts øyne
Aune, Kjell Arnfinn, se Larsen, Bjørn Helge
Aunet, Per: Fjergen hytteeierforening
Nr. 3 (2012), s. 171-173
Nr. 3 (2012), s. 135-137
Nr. 3 (2012), s. 161-163
Nr. 3 (2012), s. 163.
Nr. 4 (2013), s. 254
Nr. 4 (2013), s. 166-167
Barstad, Johannes A.: Tomas Færn [Thomas Færsdal]
Berg, Per: Columbus og egget
Berg, Per: Viser fra Fjergen
Bjørknes, Ola: I.F.-gutta. Klubben i Torsbjørkdalen
Bjørknes, Ola: Påsketuren i 1950 som holdt på å ta flere liv
Biørn-Hansen, Einar: Stadsfysikusen som stiftet M.Sparebank
Bjørnås, Heidi: Seterliv før og nå
Bjørnås, Heidi: Gårdene på Fersdalen
Bjørnås, Heidi: Turistmagneten Fersdalen
Bjørnås, Heidi: Nord-Europas lengste stolheis
Bjørnås, Heidi: Et levende samfunn
Bransfjell, Nora Marie: Saanti sïjte - et reinbeitedistrikt ...
Brendmo, Dagfinn: Funnsjøen gir fornybar energi
Nr. 3 (2012), s. 82-83
Nr. 2 (2011), s. [7]
Nr. 1 (2010), s. 164-167
Nr. 4 (2013), s. 68.
Nr. 5 (2014), s. 198
Nr. 3 (2012), s. 217-221
Nr. 2 (2011), s. 183-187
Nr. 3 (2012), s. 7-15
Nr. 3 (2012), s. 153-159
Nr. 4 (2013), s. 206-210
Nr. 5 (2014), s. 61-63
Nr. 5 (2014), s. 84-94
Nr. 2 (2011), s. 191-195
Damås, Aina: Et levende samisk samfunn fra 1920 til 1950
Danielsen, Sonja Elise: Samer og reindrift i Gaske-Laante …
Nr. 5 (2014), s. 164-173
Nr. 3 (2012), s. 129-133
Eidem, Dorthe Sætran: Barneforeningen Solstrålen
Espelund, Arne: Et kobberverk fra 1300-tallet
Nr. 4 (2013), s. 69-71
Nr. 2 (2011), s. 59-63
Flåan, Geir Olav: Idrettslaget Varden 100 år
Ferner, Anne Elise: Tryslingen som forsvant og ble gjenfunnet..
Forfang, Åsmund: Smelteverket i Meråker: frå konkurs til det …
Forfang, Åsmund: Å høre heime i Kopperå
Foosnæs, Kristin: En arkeologisk reise gjennom kulturminner …
Foss, Abel: Varggjæting i Meråkerfjella sumaren 1942
Nr. 2 (2011), s. 161-169
Nr. 3 (2012), s. 205-109
Nr. 2 (2011), s. 115-129
Nr. 4 (2013), s. 18-28
Nr. 2 (2011), s. 21-47
Nr. 1 (2010), s. 41-43
Gjone, Assa Ellingsen: Kopperå I speiderpiketropps historie
Grenne, Tor: Kvernsteinsbruddene i Fersvola
Gresseth, Arnulf: Landets yngste grenselos [Bjørn Haugen]
Nr. 4 (2013), s. 72-73
Nr. 3 (2012), s. 99-107
Nr. 1 (2010), s. 131-134
Nr. 1 (2011), s. 161-163
Haugbjørg, Egil: Stordalsvoldfamilien : en berretning om ....
Nr. 5 (2014), s. 187-192
Haugbjørg, Egil: Døde på vei til friheten! [Poul H. L. Hansen]
Nr. 5 (2014), s. 193-197
Hegnes, Per Idar: Sommerminner fra Mårråkvollene i 1950-årene Nr. 3 (2012), s. 175-181
Hegnes, Per Idar: Oppvekst mellom Knoppan og Kveinnbekken ..Nr. 4 (2013), s. 155-162
Hegseth, Karl: Jakta i Meråker under 2. verdenskrig
Nr. 1 (2010), s. 123-125
Hegseth, Karl: Setervoller og setring ved Funnsjøen
Nr. 2 (2011), s. 175-181
Hegseth, Karl: Setervoller på Fersdalen
Hegseth, Karl: Setervollene ved Langen
Hegseth, Karl: Sauesetra ved Langen
Hegseth, Karl: Setervoller på Stordalen
Hembre, Aksel: Fra lovebrua til Storbakkinn
Henden, Ole: Små historier fra Dalådalen de siste 60-70 åra
Henden, Sverre Karsten: Krønike 2013
Hernes, Randi: Speiderarbeidet i Meråker 1935-1975
Horten, Per Olav: Det gamle lakseklekkeriet i Lauvlimoegga
Horten, Per Olav: Kirkegårdsplanene på Fersdalen for hundre …
Horten, Per Olav: Meråkergutten som ble svensk skogvokter...
Horten, Per Olav: Grøntvedtfamilien - den første bureiserfam..
Nr. 3 (2012), s. 17-29
Nr. 4 (2013), s. 241-248
Nr. 4 (2013), s. 249-252
Nr. 5 (2014), s. 28-41
Nr. 4 (2013), s. 102-111
Nr. 4 (2013), s. 186-188
Nr. 5 (2014), s. 289-294
Nr. 4 (2013), s. 74-79
Nr. 2 (2011), s. 153-159
Nr. 3 (2012), s. 115-121
Nr. 4 (2013), s. 233-239
Nr. 5 (2014), s. 14-19
Kirkeby, Olav Morten: Fra Brunes til Skogen
Nr. 4 (2013), s. 148-154
Krogstad, Bjørn R.: Da krigen kom til Meråker våren 1940
Nr. 1 (2010), s. 9-19
Krogstad, Bjørn R.: Ei ulykke kommer sjelden aleine
Nr. 1 (2010), s. 23-25
Krogstad, Bjørn R: Lokal krigshistorie sett med tyske ..[G.Echner]Nr. 1 (2010), s. 51-53
Krogstad, Bjørn R.: Motstand og samarbeid: omgang med tysk.. Nr. 1 (2010), s. 67-73
Krogstad, Bjørn R.: Forholdene ved en liten fangeleir under … Nr. 1 (2010), s. 75-81
Krogstad, Bjørn R.: Glede (Fra Samhold og strid)
Nr. 1 (2010), s. 149
Krogstad, Bjørn R.: Historikk: krigen 1940-1945
Nr. 1 (2010), s. 159
Krogstad, Bjørn R.: Smelting gjennom 2000 år
Nr. 2 (2011), s. 9-19
Krogstad, Bjørn R. og Tormod Røe: Intervju med Ole Høgmo
Nr. 2 (2011), s. 111-113
Krogstad, Bjørn R.: Samspell om Hungersmarsjen, et 20-årsminneNr. 3 (2012), s. 231-233
Krogstad, Bjørn R.: Tidlig etterkrigstid, Meråker 1945-1970
Nr. 4 (2013), s. 7-17
Krogstad, Bjørn R.: Fra bæssfarfang til skolegang: oppvekst i... Nr. 4 (2013), s. 137-139
Krogstad, Bjørn R.: Fra storpolitikk til mellomriksvei
Nr. 4 (2013), s. 199-205
Krogstad, Bjørn R.: Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 7-13
Krogstad, Bjørn R.: Stadnavn på Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 42-43
Krogstad, Bjørn R.: Magnus Brækken: fellesskap og tradisjon
Nr. 5 /2014), s. 77-83
Krogstad, Gunleif: Tryslinger og Meråkerbygger på Fersdalen ... Nr. 3 (2012), s. 47-73
Krogstad, Gunleif: Fra øks, svans og barkespade til motorsag og.. Nr. 4 (2013), s. 29-32
Krogstad, Gunleif: Gutteklubben Sleipner
Nr. 4 (2013), s. 54-59
Krogstad, Gunleif: Stordalen idrettslag
Nr. 5 (2014), s. 232-236
Krogstad, Gunleif: Langrennsløpere fra Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 247-255
Krogstad, Leif: Hva jeg lærte av bestefar [Alfred Krogstad]
Nr. 5 (2014), s. 273-274
Krogstadnes, Alfred: Sommerkveld ved Funnsjøen
Nr. 2 (2011), s. 189
Krogstadnes, Alfred: Ved Færen, vals
Nr. 3 (2012), s. 203
Langsåvold, Marthe Isbell: På Fers-strainda, vals
Nr. 3 (2012), s. 197
Larsen, Bjørn Helge/Kjell Arnfinn Aune: Kampen om Forramyr.. Nr. 3 (2012), s. 187-196
Lindgren, Roger og Odd Stenmo: Stordalen Skytterlag
Nr. 5 (2014), s. 237-246
Lundemo, Bjørn: Førstereisgutt
Nr. 4 (2013), s. 112-116
Lundemo, Knut: Et vondt mine [Gunnar Kluksdal]
Nr. 3 (2012), s. 227-228
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: Blant kolleger og kunder… Nr. 4 (2013), s. 117-127
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: Livet blant kolleger og kund. Nr. 5 (2014), s. 275-285
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: En "Villmarking" fra Stord. Nr. 5 (2014), s. 256-259
Lyngstad, Aud: Historien om et par ski
Nr. 1 (2010), s. 127-129
Lyngstad, Aud: Brevene fra Iver [Iver Eriksen Wollan]
Nr. 2 (2011), s. 105-109
Lyngstad, Aud: Hytteskrivergården på Gilså og de som bodde derNr. 5 (2014), s. 65-71
Lyngstad, Aud: Johan Peter Iversen og diktningen hans
Løchen, Gudny: Hvordan freden kom til oss
Løkken, Hans Olav: Skjerpelse til tross – familien ble så brutalt ..
Løkken, Hans Olav: Meråkerbyggen som dro med is til Ekvator
Marken, Agnes: Noen minner fra barndommen i Stasjonsgrenda
Marken, Agnes: Musikklivet på Stordalen gjennom årene
Marken, Agnes: Livet og musikken
Marken, Anne: Krønike 2009
Marken, Anne: Stien til Litj-Funnsjøen
Marken, Anne: Krønike 2010
Marken, Anne: Krønike 2011
Marken, Anne: Krønike 2012
Marken, Johannes: Fjellsjøens klage
Marken, Olaug: Torsbjørkdalen 1945-1955
Merakergaard, Anton: Lurtoner ved Langen
Mikkelsen, Per: Selbo Kobberværk – et verk i sin tid
Moen, Alf Daniel: Slungårdssaga på Fersdalen 1935-1952
Nr. 5 (2014), s. 205-210
Nr. 1 (2010), s. 137-145
Nr. 1 (2010), s. 107-113
Nr. 2 (2011), s. 145-151
Nr. 4 (2013), s. 171-174
Nr. 5 (2014), s. 211-217
Nr. 5 (2014), s. 218-225
Nr. 1 (2010), s. 169-173
Nr. 2 (2011), s. 197
Nr. 2 (2011), s. 211-215
Nr. 3 (2012), s. 241-245
Nr. 4 (2013), s. 257-261
Nr. 4 (2013), s. 255
Nr. 4 (2013), s. 182-185
Nr. 4 (2013), s. 253
Nr. 2 (2011), s. 79-85
Nr. 3 (2012), s. 165-170
Olsen, Alf R.: Krigsdeltagere 1940
Olsen, Alf R.: 1942 – Det mørkeste året under krigen
Olsen, Alf R.: Pennen som stilnet [Anton Pynten]
Olsen, Alf R.: Meråkerbygger i fangenskap
Olsen, Alf R.: Falstad- og meråkerbyggene som satt der
Olsen, Alf R.: Intervju med en Falstadfange [Reidar Kringtrø]
Olsen, Alf R.: Fange i Norge og Tyskland [Lars Graftås]
Olsen, Alf R.: Da William Bornstedt ble skutt av tyskerne
Olsen, Alf R.: Oksefesten på gården Haugen : en historie fra …
Olsen, Alf R.: Hvor finner vi jernvinneanleggene i Meråker?
Olsen, Alf R.: Kobbergruver og skjerp i Meråkerfjella
Olsen, Alf R.: Gruvmålet – eller fagspråket som forsvant
Olsen, Alf R.(saml.): Anton Dahl – en frodig forteller
Olsen, Alf R.: Handel og vandel i en storhetstid
Olsen, Alf R.: Gutteklubber og Kari-klubber
Olsen, Alf R.: Oppvekst i en privilegert generasjon
Ovesen, Inger Stokke: Minner fra 1950-åra
Nr. 1 (2010), s. 20-21
Nr. 1 (2010), s. 27-39
Nr. 1 (2010), s. 55-57
Nr. 1 (2010), s. 59-65
Nr. 1 (2010), s. 83-91
Nr. 1 (2010), s. 93-99
Nr. 1 (2010), s. 101-105
Nr. 1 (2010), s. 115
Nr. 1 (2010), s. 147-148
Nr. 2 (2011), s. 49-57
Nr. 2 (2011), s. 65-71
Nr. 2 (2011), s. 73-77
Nr. 3 (2012), s. 211-215
Nr. 4 (2013), s. 33-47
Nr. 4 (2013), s. 49-53
Nr. 4 (2013), s. 175-181
Nr. 5 (2014), s. 177-180
Pedersen, Arnfinn: Funnsjø Feren hytteeierlag
Pedersen, Arnfinn, fritt etter Per Sulåmo: Dårlig naboskap
Pedersen, Arnfinn: Nostalgi
Pedersen, Arnfinn: Funnsjø Feren hytteeierlag (FFH)
Pedersen, Arnfinn: Nostalgi fra Funna
Pedersen, Arnfinn: Det store molteåret
Pedersen, Sigrid Stordalsvold: Vi samles på Dalatun!
Pynten, Anton: Fra Meraker: det første korrespondentbrevet …
Pynten, Anton: Innvielsen av Stordalen skole [1913]
Pynten, Anton: Jubileumsår og amerikabesøk 1914
Nr. 2 (2011), s. 203-209
Nr. 3 (2012), s. 75-77
Nr. 3 (2012), s. 182-164
Nr. 3 (2012), s. 199-202
Nr. 4 (2013), s. 163-165
Nr. 5 (2014), s. 181-183
Nr. 5 (2014), s. 226-231
Nr. 1 (2010), s. 153-157
Nr. 5 (2014), s. 185-186
Nr. 5 (2014), s. 261-264
Resell, Øistein: Litjfjellgruva – den største og den beste
Ringen, Svein Edvin: Et fjell og dets historie
Ronæs, Torodd: Fra skoleidrett til guttefotball og Vardens …
Nr. 2 (2011), s. 87-95
Nr. 2 (2011), s. 97-103
Nr. 2 (2011), s. 171-173
Ronæs, Torodd: Oppsynsmannen [Henning Tidemann]
Ronæs, Torodd: Fonnfjellet/Bæssmora
Ronæs, Torodd: Stasjonsgrenda på 1930-tallet
Ronæs, Torodd: Meråker stasjon - nostalgi fra 1930-åra
Rø, Gisle: Blygruvene på Stor-Kluken
Røe, Tormod: Gutteklubben Falk
Røe, Tormod: Erindringer fra oppveksten på 1950- og 1960-tallet
Røe, Tormod, se også Krogstad, Bjørn R, og Weie, Harald
Rønning, Elin: Minner fra Meråker Meieri 1958-1961
Nr. 3 (2012), s. 223-225
Nr. 3 (2012), s. 235-239
Nr. 4 (2013), s. 227-232
Nr. 5 (2014), s. 265-272
Nr. 5 (2014), s. 49-60
Nr. 4 (2013), s. 62-67
Nr. 4 (2013), s. 140-147
Nr. 4 (2013), s. 168-170
Slungård, Daniel: Gutteklubben Tarsan
Nr. 4 (2013), s. 60-61
Smørvik, Arne Magnus: Den store hvite flokk: om konfirmasjon Nr. 4 (2013), s. 215-217
Smørvik, Arne Magnus: Kirkeklokka i Stordalen kapell
Nr. 5 (2014), s. 201-204
Stenmo, Odd: Arbeidsliv på en utkantgård i 50- og 60-åra
Nr, 5 (2014), s. 95-104
Stenmo, Odd: Dyr i utmarka
Nr, 5 (2014), s. 105-107.
Stenmo, Odd: Sagbrukene på Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 133-134
Stenmo, Odd: Oppvekst på en utkantgard i 50- og 60-åra
Nr. 5 (2014), s. 143-157
Stenmo, Odd: Leteaksjon uten sambandsutstyr
Nr. 5 (2014), s. 199
Stenmo, Odd, se også Lindgren, Roger
Sulåmo, Per: En meget stor gave
Nr. 3 (2012), s. 95-97
Sulåmo, Per, se også Pedersen, Arnfinn
Svelmoe, Odd: Naboskapet med Tydal
Nr. 5 (2014), s. 44-48
Sætertrø, Aud Gjemse: Med veien kom også bilene
Nr. 5 (2014), s. 127-132
Sætertrø, Aud Gjemse: Turisme i Stordalens fjellverden
Nr. 5 (2014), s. 135-140
Sætertrø, Aud Gjemse: Min oppvekst og mitt liv som funksjonsh. Nr. 5 (2014), s. 158-163
Torvik, Arve: Oppvekst i Kopperå
Trøbak, Emil: Skysskaren Jo på Sulåmoen
Troøien, Inger Kirkeby: Oppvekst i etterkrigstidens Gudå
Tømmerås, Alf: Stordalen i krigsårene : en utpost til friheten
Tømmerås, Alf: Skisporet : betraktninger
Nr. 4 (2013), s. 189-197
Nr. 3 (2012), s. 93
Nr. 4 (2013), s. 129-136
Nr. 1 (2010), s. 117-121
Nr. 5 (2014), s. 174-176
Ulstad, Willy: Møte ved Funnsjøen
Nr. 2 (2011), s. 199-201
Værnesbranden, Ivar: Flom, sukkermangel, samfunnshus og...
Værnesbranden, Ivar: Alf Olsen ble tildelt...kulturpris for 2013.
Nr. 4 (2013), s. 218-225
Nr. 5 (2014), s. 287-288
Wahlstrøm, Arnulf: Historien om Meråker Atletklubb
Weie, Harald og Tormod Røe: Intervju med Henrik Sulåmo
Wold, Aksel A.: Fra "Måråksongin"
Wold, John: Flyktninger i Sverige
Wold, John: Var det et thranitteropprør i Meråker?
Wold, John: Stalintida
Wold, John: En haugianer fra Fersdalen [Thomas Færsdal]
Wold, John: Kommunegrensa mellom Verdal og Meråker
Wold, John: En skrivefør modernist med utferdstrang [I.Aabak]
Wold, John: De første bureiserne me' Litjelva
Nr. 4 (2013), s. 96-101
Nr. 3 (2012), s. 85-92
Nr. 5 (2014), s. 141
Nr. 1 (2010), s. 45-49
Nr. 2 (2011), s. 131-143
Nr. 3 (2012), s. 31-45
Nr. 3 (2012), s. 79-82
Nr. 3 (2012), s. 109-113
Nr. 3 (2012), s. 123-127
Nr. 5 (2014), s. 20-27
Aasvold, Lars: Oksefest [dikt]
Aasvold, Lars: Færsdalen [dikt]
Nr. 1 (2010), s. 150
Nr. 3 (2012), s. 185
Aasvold, Lars: Stordals-folkets harde liv på fjellet og heime ...
Aavik, Guttorm: Fersdalsveien blir til
Aavik, Guttorm: Dåm spællt i korps!
Aavik, Guttorm: Dåm song i kor!
Aavik, Guttorm: Skolesentraliseringa
Aavik, Guttorm: Stordalsveien blir til
Aavik, Guttorm, se også Lundemo, Knut
Nr. 5 (2014), s. 72-76
Nr. 3 (2012), s. 139-151
Nr. 4 (2013), s. 80-89
Nr. 4 (2013), s. 90-85
Nr. 4 (2013), s. 211-214
Nr. 5 (2014), s. 108-126
SYSTEMATISK REGISTER:
Arkeologi og generell historie:
Foosnæs, Kristin: En arkeologisk reise gjennom kulturminner …
Krogstad, Bjørn R.: Tidlig etterkrigstid, Meråker 1945-1970
Pynten, Anton: Jubileumsår og amerikabesøk 1914
Værnesbranden, Ivar: Flom, sukkermangel, samfunnshus og...
Wold, John: Var det et thranitteropprør i Meråker?
Nr. 2 (2011), s. 21-47
Nr. 4 (2013), s. 7-17
Nr. 5 (2014), s. 261-264
Nr. 4 (2013), s. 218-225
Nr. 2 (2011), s. 131-143
Fortellinger:
Ronæs, Torodd: Fonnfjellet/Bæssmora
Sulåmo, Per: En meget stor gave
Trøbak, Emil: Skysskaren Jo på Sulåmoen
Ulstad, Willy: Møte ved Funnsjøen
Nr. 3 (2012), s. 235-239
Nr. 3 (2012), s. 95-97
Nr. 3 (2012), s. 93
Nr. 2 (2011), s. 199-201
Grendebeskrivelser
Dalådalen
Henden, Ole: Små historier fra Dalådalen de siste 60-70 åra
Nr. 4 (2013), s. 186-188
Fersdalen:
Anonym: Fire grenaderer på påsketur: fra Steinkjer til Fersd …
Bjørnås, Heidi: Gårdene på Fersdalen
Bjørnås, Heidi: Turistmagneten Fersdalen
Krogstad, Gunleif: Tryslinger og Meråkerbygger på Fersdalen...
Pedersen, Arnfinn, fritt etter Per Sulåmo: Dårlig naboskap
Wold, John: Stalintida
Wold, John: Kommunegrensa mellom Verdal og Meråker
Nr. 3 (2012), s. 161-163
Nr. 3 (2012), s. 7-15
Nr. 3 (2012), s. 153-159
Nr. 3 (2012), s. 47-73
Nr. 3 (2012), s. 75-77
Nr. 3 (2012), s. 31-45
Nr. 3 (2012), s. 109-113
Funna:
Hegnes, Per Idar: Oppvekst mellom Knoppan og Kveinnbekken ..Nr. 4 (2013), s. 155-162
Pedersen, Arnfinn: Nostalgi fra Funna
Nr. 4 (2013), s. 163-165
Gudå
Hembre, Aksel: Fra låvebrua til Storbakkinn
Troøien, Inger Kirkeby: Oppvekst i etterkrigstidens Gudå
Nr. 4 (2013), s. 102-111
Nr. 4 (2013), s. 129-136
Kopperå:
Forfang, Åsmund: Å høre heime i Kopperå
Torvik, Arve: Oppvekst i Kopperå
Nr. 4 (2013), s. 18-28
Nr. 4 (2013), s. 189-197
Krogstadgrenda
Kirkeby, Olav Morten: Fra Brunes til Skogen
Nr. 4 (2013), s. 148-154
Krogstad, Bjørn R.: Fra bæssfarfang til skolegang: oppvekst...
Nr. 4 (2013), s. 137-139
Røe, Tormod: Erindringer fra oppveksten på 1950- og 1960-tallet Nr. 4 (2013), s. 140-147
Stasjonsgrenda:
Marken, Agnes: Noen minner fra barndommen i Stasjonsgrenda Nr. 4 (2013), s. 171-174
Olsen, Alf R.: Oppvekst i en privilegert generasjon
Nr. 4 (2013), s. 175-181
Ronæs, Torodd: Stasjonsgrenda på 1930-tallet
Nr. 4 (2013), s. 227-232
Ronæs, Torodd: Meråker stasjon - nostalgi fra 1930-åra
Nr. 5 (2014), s. 265-272
Stordalen
Bjørnås, Heidi: Et levende samfunn
Damås, Aina: Et levende samisk samfunn fra 1920 til 1950
Krogstad, Bjørn R.: Stordalen
Krogstad, Bjørn R.: Stadnavn på Stordalen
Ovesen, Inger Stokke: Minner fra 1950-åra
Stenmo, Odd: Arbeidsliv på en utkantgård i 50- og 60-åra
Stenmo, Odd: Dyr i utmarka
Stenmo, Odd: Oppvekst på en utkantgard i 50- og 60-åra
Aasvold, Lars: Stordals-folkets harde liv på fjellet og heime ...
Nr. 5 (2014), s. 61-63
Nr. 5 (2014), s. 164-173
Nr. 5 (2014), s. 7-13
Nr. 5 (2014), s. 42-43
Nr. 5 (2014), s. 177-180
Nr, 5 (2014), s. 95-104
Nr, 5 /2014), s. 105-107
Nr. 5 (2014), s. 143-157
Nr. 5 (2014), s. 72-76
Torsbjørkdalen:
Andersen, Thor: Meråker sett med en gutts øyne
Marken, Olaug: Torsbjørkdalen 1945-1955
Nr. 4 (2013), s. 166-167
Nr. 4 (2013), s. 182-185
Gruve- og industrihistorie:
Espelund, Arne: Et kobberverk fra 1300-tallet
Forfang, Åsmund: Smelteverket i Meråker: frå konkurs til det …
Krogstad, Bjørn R.: Smelting gjennom 2000 år
Mikkelsen, Per: Selbo Kobberværk – et verk i sin tid
Olsen, Alf R.: Hvor finner vi jernvinneanleggene i Meråker?
Olsen, Alf R.: Kobbergruver og skjerp i Meråkerfjella
Olsen, Alf R.: Gruvmålet – eller fagspråket som forsvant
Resell, Øistein: Litjfjellgruva – den største og den beste
Ringen, Svein Edvin: Et fjell og dets historie
Rø, Gisle: Blygruvene på Stor-Kluken
Rønning, Elin: Minner fra Meråker Meieri 1958-1961
Nr. 2 (2011), s. 59-63
Nr. 2 (2011), s. 115-129
Nr. 2 (2011), s. 9-19
Nr. 2 (2011), s. 79-85
Nr. 2 (2011), s. 49-57
Nr. 2 (2011), s. 65-71
Nr. 2 (2011), s. 73-77
Nr. 2 (2011), s. 87-95
Nr. 2 (2011), s. 97-103
Nr. 5 (2014), s. 49-60
Nr. 4 (2013), s.168-170
Hytte- og seterliv:
Aunet, Per: Fjergen hytteeierforening
Bjørnås, Heidi: Seterliv før og nå
Foss, Abel: Varggjæting i Meråkerfjella sumaren 1942
Hegnes, Per Idar: Sommerminner fra Mårråkvollene i 1950-årene
Hegseth, Karl: Setervoller og setring ved Funnsjøen
Hegseth, Karl: Setervoller på Fersdalen
Hegseth, Karl: Setervollene ved Langen
Hegseth, Karl: Sauesetra ved Langen
Hegseth, Karl: Setervoller på Stordalen
Marken, Anne: Stien til Litj-Funnsjøen
Nr. 1 (2011), s. 161-163
Nr. 2 (2011), s. 183-187
Nr. 1 (2010), s. 41-43
Nr. 3 (2012), s. 175-181
Nr. 2 (2011), s. 175-181
Nr. 3 (2012), s. 17-29
Nr. 4 (2013), s. 241-248
Nr. 4 (2013), s. 249-252
Nr. 5 (2014), s. 28-41
Nr. 2 (2011), s. 197
Pedersen, Arnfinn: Funnsjø Feren hytteeierlag
Pedersen, Arnfinn: Nostalgi
Pedersen, Arnfinn: Funnsjø Feren hytteeierlag (FFH)
Sætertrø, Aud Gjemse: Turisme i Stordalens fjellverden
Nr. 2 (2011), s. 203-209
Nr. 3 (2012), s. 182-164
Nr. 3 (2012), s. 199-202
Nr. 5 (2014), s. 135-140
Jakt, fiske, friluftsliv:
Bjørknes, Ola: Påsketuren i 1950 som holdt på å ta flere liv
Hegseth, Karl: Jakta i Meråker under 2. verdenskrig
Horten, Per Olav: Det gamle lakseklekkeriet i Lauvlimoegga
Pedersen, Arnfinn: Det store molteåret
Stenmo, Odd: Leteaksjon uten sambandsutstyr
Nr. 5 (2014), s. 198
Nr. 1 (2010), s. 123-125
Nr. 2 (2011), s. 153-159
Nr. 5 (2014), s. 181-183
Nr. 5 (2014), s. 199
Krigen (2.verdenskrig):
Haugbjørg, Egil: Døde på vei til friheten! [Poul H. L. Hansen]
Nr. 5 (2014), s. 193-197
Krogstad, Bjørn R.: Da krigen kom til Meråker våren 1940
Nr. 1 (2010), s. 9-19
Krogstad, Bjørn R.: Ei ulykke kommer sjelden aleine
Nr. 1 (2010), s. 23-25
Krogstad, Bjørn R: Lokal krigshistorie sett med tyske..[G.Echner]Nr. 1 (2010), s. 51-53
Krogstad, Bjørn R.: Motstand og samarbeid: omgang med tysk.. Nr. 1 (2010), s. 67-73
Krogstad, Bjørn R.: Forholdene ved en liten fangeleir under … Nr. 1 (2010), s. 75-81
Krogstad, Bjørn R.: Glede (Fra Samhold og strid)
Nr. 1 (2010), s. 149
Krogstad, Bjørn R.: Historikk: krigen 1940-1945
Nr. 1 (2010), s. 159
Lyngstad, Aud: Historien om et par ski
Nr. 1 (2010), s. 127-129
Løchen, Gudny: Hvordan freden kom til oss
Nr. 1 (2010), s. 137-145
Løkken, Hans Olav: Skjerpelse til tross – familien ble så brutalt... Nr. 1 (2010), s. 107-113
Olsen, Alf R.: Krigsdeltagere 1940
Nr. 1 (2010), s. 20-21
Olsen, Alf R.: 1942 – Det mørkeste året under krigen
Nr. 1 (2010), s. 27-39
Olsen, Alf R.: Meråkerbygger i fangenskap
Nr. 1 (2010), s. 59-65
Olsen, Alf R.: Falstad- og meråkerbyggene som satt der
Nr. 1 (2010), s. 83-91
Olsen, Alf R.: Oksefesten på gården Haugen: en historie fra … Nr. 1 (2010), s. 147-148
Pynten, Anton: Fra Meraker: det første korrespondentbrevet … Nr. 1 (2010), s. 153-157
Tømmerås, Alf: Stordalen i krigsårene: en utpost til friheten
Nr. 1 (2010), s. 117-121
Wold, John: Flyktninger i Sverige
Nr. 1 (2010), s. 45-49
Krøniker:
Marken, Anne: Krønike 2009
Marken, Anne: Krønike 2010
Marken, Anne: Krønike 2011
Marken, Anne: Krønike 2012
Henden, Sverre Karsten: Krønike 2013
Nr. 1 (2010), s. 169-173
Nr. 2 (2011), s. 211-215
Nr. 3 (2012), s. 241-245
Nr. 4 (2013), s. 257-261
Nr. 5 (2014), s. 289-294
Lag og foreninger
Bjørknes, Ola: I.F.-gutta. Klubben i Torsbjørkdalen
Eidem, Dorthe Sætran: Barneforeningen Solstrålen
Flåan, Geir Olav: Idrettslaget Varden 100 år
Gjone, Assa Ellingsen: Kopperå I speiderpiketropps historie
Hernes, Randi: Speiderarbeidet i Meråker 1935-1975
Krogstad, Gunleif: Gutteklubben Sleipner
Krogstad, Gunleif: Stordalen idrettslag
Lindgren, Roger og Odd Stenmo: Stordalen Skytterlag
Olsen, Alf R.: Gutteklubber og Kari-klubber
Nr. 4 (2013), s. 68
Nr. 4 /2013), s. 69-71
Nr. 2 (2011), s. 161-169
Nr. 4 (2013), s. 72-73
Nr. 4 (2013), s. 74-79
Nr. 4 (2013), s. 54-59
Nr. 5 (2014), s. 232-236
Nr. 5 (2014), s. 237-246
Nr. 4 (2013), s. 49-53
Ronæs, Torodd: Fra skoleidrett til guttefotball og Vardens …
Røe, Tormod: Gutteklubben Falk
Slungård, Daniel: Gutteklubben Tarsan
Nr. 2 (2011), s. 171-173
Nr. 4 (2013), s. 62-67
Nr. 4 (2013), s. 60-61
Naturvern:
Larsen, Bjørn Helge/Kjell Arnfinn Aune: Kampen om Forramyr.. Nr. 3 (2012), s. 187-196
Næringsliv:
Anonym: Over Feren i skogstue
Nr. 3 (2012), s. 171-173
Bransfjell, Nora Marie: Saanti sïjte - et reinbeitedistrikt ...
Nr. 5 (2014), s. 84-94
Brendmo, Dagfinn: Funnsjøen gir fornybar energi
Nr. 2 (2011), s. 191-195
Danielsen, Sonja Elise: Samer og reindrift i Gaske-Laante …
Nr. 3 (2012), s. 129-133
Grenne, Tor: Kvernsteinsbruddene i Fersvola
Nr. 3 (2012), s. 99-107
Krogstad, Gunleif: Fra øks, svans og barkespade til motorsag og.. Nr. 4 (2013), s. 29-32
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: Blant kolleger og kunder… Nr. 4 (2013), s. 117-127
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: Livet blant kolleger og kund. Nr. 5 (2014), s. 275-285
Moen, Alf Daniel: Slungårdssaga på Fersdalen 1935-1952
Nr. 3 (2012), s. 165-170
Olsen, Alf R.: Handel og vandel i en storhetstid
Nr. 4 (2013), s. 33-47
Stenmo, Odd: Sagbrukene på Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 133-134
Personal- og slektshistorie:
Anonym: Daniel Mortenson – samenes uredde fører
Nr. 3 (2012), s. 135-137
Barstad, Johannes A.: Tomas Færn [Thomas Færsdal]
Nr. 3 (2012), s. 82-83
Biørn-Hansen, Einar: Stadsfysikusen som stiftet M.Sparebank
Nr. 3 (2012), s. 217-221
Ferner, Anne Elise: Tryslingen som forsvant og ble gjenfunnet.. Nr. 3 (2012), s. 205-109
Gresseth, Arnulf: Landets yngste grenselos [Bjørn Haugen]
Nr. 1 (2010), s. 131-134
Haugbjørg, Egil: Stordalsvoldfamilien : en berretning om ....
Nr. 5 (2014), s. 187-192
Horten, Per Olav: Meråkergutten som ble svensk skogvokter ..
Nr. 4 (2013), s. 233-239
Horten, Per Olav: Grøntvedtfamilien - den første bureiserfam..
Nr. 5 (2014), s. 14-19
Krogstad, Bjørn R. og Tormod Røe: Intervju med Ole Høgmo
Nr. 2 (2011), s. 111-113
Krogstad, Bjørn R.: Magnus Brækken - fellesskap og tradisjon
Nr. 5 (2014), s. 77-83
Krogstad, Gunleif: Langrennsløpere fra Stordalen
Nr. 5 (2014), s. 247-255
Krogstad, Leif: Hva jeg lærte av bestefar [Alfred Krogstad]
Nr. 5 (2014), s.273-274
Lundemo, Bjørn: Førstereisgutt
Nr. 4 (2013), s. 112-116
Lundemo, Knut: Et vondt mine [Gunnar Kluksdal]
Nr. 3 (2012), s. 227-228
Lundemo, Knut og Guttorm Aavik: En "Villmarking" fra Stord. Nr. 5 (2014), s. 256-259
Lyngstad, Aud: Brevene fra Iver [Iver Eriksen Wollan]
Nr. 2 (2011), s. 105-109
Lyngstad, Aud: Hytteskrivergården på Gilså og de som bodde derNr. 5 (2014), s. 65-71
Lyngstad, Aud: Johan Peter Iversen og diktningen hans
Nr. 5 (2014), s. 205-210
Løkken, Hans Olav: Meråkerbyggen som dro med is til Ekvator Nr. 2 (2011), s. 145-151
Olsen, Alf R.: Pennen som stilnet [Anton Pynten]
Nr. 1 (2010), s. 55-57
Olsen, Alf R.: Intervju med en Falstadfange [Reidar Kringtrø]
Nr. 1 (2010), s. 93-99
Olsen, Alf R.: Fange i Norge og Tyskland [Lars Graftås]
Nr. 1 (2010), s. 101-105
Olsen, Alf R.: Da William Bornstedt ble skutt av tyskerne
Nr. 1 (2010), s. 115
Olsen, Alf R.(saml.): Anton Dahl – en frodig forteller
Nr. 3 (2012), s. 211-215
Ronæs, Torodd: Oppsynsmannen [Henning Tidemann]
Nr. 3 (2012), s. 223-225
Sætertrø, Aud Gjemse: Min oppvekst og mitt liv som funksjonsh. Nr. 5 (2014), s. 158-163
Værnesbranden, Ivar; Alf Olsen ble tildelt...kulturpris for 2013. Nr. 5 (2014), s. 287-288
Weie, Harald og Tormod Røe: Intervju med Henrik Sulåmo
Nr. 3 (2012), s. 85-92
Wold, John: En haugianer fra Fersdalen [Thomas Færsdal]
Wold, John: En skrivefør modernist med utferdstrang [I.Aabak]
Wold, John: De første bureiserne me' Litjelva
Nr. 3 (2012), s. 79-82
Nr. 3 (2012), s. 123-127
Nr. 5 (2014), s. 20-27
Samferdsel:
Bjørnås, Heidi: Nord-Europas lengste stolheis
Krogstad, Bjørn R.: Fra storpolitikk til mellomriksvei
Sætertrø, Aud Gjemse: Med veien kom også bilene
Tømmerås, Alf: Skisporet: betraktninger
Aavik, Guttorm: Fersdalsveien blir til
Aavik, Guttorm: Stordalsveien blir til
Nr. 4 (2013), s. 206-210
Nr. 4 (2013), s. 199-205
Nr. 5 (2014), s. 127-132
Nr. 5 (2014), s. 174-176
Nr. 3 (2012), s. 139-151
Nr. 5 (2014), s. 108-126
Skole, kirke og kultur:
Horten, Per Olav: Kirkegårdsplanene på Fersdalen for hundre …
Pynten, Anton: Innvielsen av Stordalen skole [1913]
Marken, Agnes: Musikklivet på Stordalen gjennom årene
Marken, Agnes: Livet og musikken
Pedersen, Sigrid Stordalsvold: Vi samles på Dalatun!
Smørvik, Arne Magnus: Den store hvite flokk: om konfirmasjon
Smørvik, Arne Magnus: Kirkeklokka i Stordalen kapell
Aavik, Guttorm: Dåm spællt i korps!
Aavik, Guttorm: Dåm song i kor!
Aavik, Guttorm: Skolesentraliseringa
Nr. 3 (2012), s. 115-121
Nr. 5 (2014), s. 185-186
Nr. 5 (2014), s. 211-217
Nr. 5 (2014), s. 218-225
Nr. 5 (2014), s. 226-231
Nr. 4 (2013), s. 215-217
Nr. 5 (2014), s. 201-204
Nr. 4 (2013), s. 80-89
Nr. 4 (2013), s. 90-85
Nr. 4 (2013), s. 211-214
Viser og dikt:
Anonym: Sang, Påskeaften 1931
Anonym: Lengsel mot Langen: den dragende sjø
Berg, Per: Columbus og egget
Berg, Per: Viser fra Fjergen
Krogstadnes, Alfred: Sommerkveld ved Funnsjøen
Krogstadnes, Alfred: Ved Færen, vals
Langsåvold, Marthe Isbell: På Fers-strainda, vals
Marken, Johannes: Fjellsjøens klage
Merakergaard, Anton: Lurtoner ved Langen
Wold, Aksel A.: Fra "Måråksongin"
Aasvold, Lars: Oksefest [dikt]
Aasvold, Lars: Færsdalen [dikt]
Nr. 3 (2012), s. 163
Nr. 4 (2013), s. 254
Nr. 2 (2011), s. [7]
Nr. 1 (2010), s. 164-167
Nr. 2 (2011), s. 189
Nr. 3 (2012), s. 203
Nr. 3 (2012), s. 197
Nr. 4 (2013), s. 255
Nr. 4 (2013), s. 253
Nr. 5 (2014), s. 141
Nr. 1 (2010), s. 150
Nr. 3 (2012), s. 185

similar documents