Nytt fra Skagerak

Report
Januar 2015
Nytt fra
Skagerak
Smart strømmåler
innen 2019
Bruk «Min side»!
Endring i
forbruksavgift
og nettleie
Endring i forbruksavgift
og nettleie
Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder. Forbruksavgiften på elektrisk kraft
endres samtidig fra 15,49 til 17,06 øre/kWh, inkl. mva.
En kunde med forbruk på 20 000 kWh/år vil med de nye prisene få en årlig økning i nettleien på
drøyt 458 kroner. Av denne økningen er 314 kroner knyttet til forbruksavgiften og 144 kroner til
nettleien.
Årskostnad for nettleie, privatkunder (NH)
Kroner
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
kr 9 174,-
8 000
6 000
4 000
2 000
0
kWh
0
5 000
10 000
15 000
Hva er hva på
strømregningen?
Litt forenklet består strømregningen av
nettleie, strøm og avgifter, fordelt med
cirka en tredjedel hver.
Nettselskapene setter nettleien etter
inntektsramme gitt av Norges vassdragsog energidirektorat (NVE). Strømprisen
bestemmes av tilbud og etterspørsel på
markedet. I tillegg kommer merverdiavgift
(MVA), forbruksavgift og avgiften til
Energifondet.
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Årsforbruk 20 000 kWh og strømpris
35 øre/kWh inkl MVA
Strøm
35 %
Avgifter
38 %
Nettleie
27 %
Nettleie for privatkunder
Nettleietariff for bolig og fritidsbolig (NH)
For anlegg med hovedsikringer til og med 160A/230V eller 100A/400V.
Gjelder bolig og fritidsbolig.
Energi (øre/kWh)
Vinter sep-apr
Sommer mai-aug
34,06
31,76
Fastbeløp (kr/år)
2 500,-
Et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh gir en årskostnad på kr 9.174 og en gjennomsnittspris for nettleie på
45,87 øre/kWh. Kostnader for kjøp av strøm kommer i tillegg.
Nettleietariff for flerbolig (NEB)
For anlegg med hovedsikringer til og med 160A/230V eller 100A/400V. Gjelder
privatkunder i boligblokk og leilighetsbygg med felles inntak for seks eller flere boenheter.
Energi (øre/kWh)
Vinter sep-apr
Sommer mai-aug
34,06
31,76
Fastbeløp (kr/år)
1 875,-
Priser er oppgitt inklusive avgift til Energifondet (1,25 øre/kWh, inkl. MVA), Statens forbruksavgift (17,06 øre/
kWh, inkl. MVA) og MVA på nettleien.
Nettleie for næringskunder
Nettleietariff for næringskunder (NNL)
For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A/230 V eller 100 A/400 V.
Energi (øre/kWh)
Vinter sep-apr
Sommer mai-aug
12,60
10,76
Fastbeløp (kr/år)
2 000,-
Nettleietariff for næringskunder – lavspent (NK1/NKR1)
For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A/230 V eller 100 A/400 V. For anlegg som
avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp (kr/år)
Effekttrinn (kW)
Effekt (kr/kW/år)
12 000,-
0 - 200
> 200
575,438,-
Energi (øre/kWh)
Vinter sep-apr
Sommer mai-aug
3,78
3,31
Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9.
Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times maksimaleffekt.
Effektledd (kr/kVAr/år)
Reaktiv effekt
250,-
Priser fra Skagerak Nett AS er oppgitt eksklusive Statens forbruksavgift på 13,65 øre/kWh. Kunder innenfor enkelte
næringskoder (5-33) vil kunne få en avgift på 0,45 øre/kWh, eller fullt fritak. I tillegg kommer avgift til Energifondet
(800 kr per år per målepunkt-ID) og MVA beregnet på alle ledd.
Bruk Min
side på
www.skagerakenergi.no
På Skageraks internettsider kan alle kunder
logge seg inn på «Min side».
Der kan du blant annet:
• Registrere måleravlesning
• Inngå Avtalegiro- og eFaktura-avtaler
• Melde flytting
• Se detaljert fakturahistorikk
• Søke om betalingsutsettelse
Måleravlesning i 2015
I 2015 vil det variere når varsel om måleravlesning blir sendt ut. Avlesninger i
perioden 25.-1 vil bli registrert og fremgå på din faktura. Hvor ofte du skal lese av, avhenger av hvor ofte du får faktura. Alle kunder får varsel når det er
tid for måler­avlesning, enten via sms, e-post eller automatisk oppringning.
Ved avregning i forbindelse med årsskiftet vil forbruket bli beregnet til 1. januar 2015. Innsendte
avlesninger i perioden 25. desember 2014 – 1. januar 2015 vil være grunnlaget for den
beregnede verdien 1. januar 2015.
Det er enkelt å endre varslingsmåte på Min side på www.skagerakenergi.no eller kontakte
kundeservice på telefon 815 33 933 for hjelp.
VARSLINGSDATOER FOR MÅLERAVLESNING:
Januar - 27.1.
April - 27.4.
Juli - 28.7.
Oktober - 27.10.
Februar - 25.2.
Mai - 27.5.
August - 27.8.
November - 26.11.
Mars - 26.3.
Juni - 25.6.
September - 28.9.
Desember - 28.12.
Kompensasjon ved strømbrudd
Nettkunder kan kreve å få utbetalt kompensasjon fra Skagerak Nett ved strømbrudd
som varer over 12 timer. Det gis kompensasjon etter følgende satser:
VARIGHET AVBRUDD
BELØP KOMPENSASJON
0 - 12 timer
Ingen kompensasjon
12 - 24 timer
kr 600,-
24 - 48 timer
kr 1 400,-
48 - 72 timer
kr 2 700,-
Over 72 timer
kr 1 300,- per påbegynt døgn
For fritidsboliger kan samlet årlig kompensasjon ikke overstige forventet innbetalt nettleie for
inneværende år. Kunden må selv fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid, definert til
3 måneder, etter at normal strømforsyning er gjenopprettet.
Se www.skagerakenergi.no eller kontakt kundeservice på telefon 815 33 933 for ytterligere
informasjon.
Enkelt med elektronisk faktura
Elektronisk faktura er enkelt og sparer miljøet. Du vil også motta fakturaen raskere
enn ved vanlig post. Vi kan sende deg faktura på flere måter:
• eFaktura rett i nettbanken
• Faktura på e-post
• Faktura til din digitale postkasse – Digipost eller e-Boks
eFaktura bestiller du i nettbanken eller på Min side på www.skagerakenergi.no. Faktura
på e-post bestiller du ved å ta kontakt med kundeservice. De kan også hjelpe deg med
spørsmål om Digipost eller e-Boks.
Fremtidens strømmåler blir smart
Innen 2019 skal alle Skagerak Netts kunder få nye strømmålere. Med de nye
målerne blir måleravlesning historie, men målerne er også et viktig skritt på veien
mot fremtidens strømnett.
Myndighetene har pålagt alle nettselskaper
å innføre avansert måle- og styringssystem,
forkortet AMS, innen 2019. Det betyr at
dagens strømmålere skal byttes ut med nye
digitale målere som kommuniserer direkte
med nettselskapet. Arbeidet med å skifte
målere i Vestfold og Grenland vil i hovedsak
foregå fra 2016.
AMS er bra for:
• Kundene, som slipper å lese av måleren og får avlesninger ved alle
prisendringer.
• Samfunnet, fordi feil blir oppdaget raskere og behovet for
investeringer i strømnettet og ny kraftproduksjon reduseres.
• Klima, fordi fornybare energikilder som sol- og vindkraft krever et
smart nett som hurtig og automatisk styrer strømmen fra der solen
skinner eller vinden blåser til der den brukes.
Pål tipser om elsikkerhet
Pål Ofstad er avdelingsleder i Det Lokale Eltilsyn (DLE) i
Skagerak Nett AS. Sammen med de andre tilsyns­
ingeniørene arbeider han for å øke elsikkerheten og
forebygge ulykker og branner med elektrisk årsak.
Se www.skagerakenergi.no
for flere elsikkerhetstips.
En glemt kjele er nok
En kjele med fett skal ikke stå mange minuttene på en varm plate før konsekvensene
kan bli katastrofale.
Komfyren er den desidert største kilden til
branner i norske hjem, gjerne som følge av
tørrkoking eller overoppheting. Fett antenner
ved 400 grader, og en kjele med smeltet smør
skal ikke ha mange ubevoktede øyeblikk før
den kan føre til et kjøkken i full fyr.
Eldre er overrepresentert i dødsbranner, og en
komfyrvakt kan være en verdifull investering.
De koster fra cirka 4000 kroner. Det finnes
Skagerak Nett AS
modeller du kan montere selv eller som
elektrikeren kan montere for deg.
Kjenner du noen andre som er i en
risikogruppe og som trenger hjelp til å
skifte røykvarslerbatteri eller har behov for
komfyrvakt? Din innsats kan være avgjørende!
På www.sikkerhverdag.no finner du nyttig info
om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer
brannsikkerheten for eldre som bor hjemme.
Postboks 80, 3901 Porsgrunn
Telefon kundeservice: 815 33 933
Måleravlesningstelefon: 800 82 025
E-post: [email protected]
Åpningstider kundeservice (telefon): Mandag-fredag: 08-20
www.skagerakenergi.no
Følg oss på facebook.com/SkagerakEnergi

similar documents