BUSP tidslinje pr nov2013

Report
NYTT BARNE -, UNGDOMS - OG
FØDESENTER I HELSE BERGEN
BUSP
Utarbeidet av Personal- og organisasjonsavdelingen
INNHOLD
• Visualisering: Hvem flytter hvor, og når?
• Tidslinje for innflytting i BUSP1, sengebygg sør, og BUSP2.
I dag
Innflytting
Riving
Sengebygg
PBU1 + Barneklinikken
Sør
Innflytting
BUSP
Psykisk
helsevern for
barn og unge
Innflytting i BUSP II
BKB
Habiliterings
tjenesten for
barn og unge
Gamle Hovedbygg
PBU-bygget
Barneklinikken
Barneklinikken
Sengebygg Sør
Gynekologi
Føde og barsel
Kvinneklinikken
PBU
Ambulante
tjenester
Møllendalsbakken
Barnekirurgen
Klinikk for
psykosomatisk
medisin
Sentralblokken
PBU
Post I + II
Konrad Birkhaugs
hus
2016
Q2
2016
Q4
2022
Q3
Psykisk helsevern for barn og unge
BUSP I
Barnas energisenter
Barneklinikken habiliteringstjenesten for barn og unge
Klinikk for psykosomatisk medisin
SENGEBYGG SØR
Barneklinikken
Barneklinikken
BUSP II
KK Føde og
Barsel
Barnekirurgen

similar documents