Møteprogram våren 2015 - fredriksten rotary klubb

Report
Program for Fredriksten Rotary våren 2015
Med mindre annet fremgår av programmet, holdes møtene på Haldens Klub.
Inngang Kirkegaten onsdag kl. 18:30-19:30.
Dato
3 min
Hans
Ingen
Tema
Hva har skjedd i Forsvaret fra '922014
V/ major Åsmund Hanevik
Peismøter
I komiteene
Sentrumsplanen
v/ Espen Sørås
og
ElSol prosjektet
V/ Erik
«i Mellom-Amerika»
V/ Ljøner Andersen
«Engebret Soot. Bygdegeniet som
skapte Haldenkanalen »
V/ Torfinn Moen
PETS
Ingen
Distrikts samling
18.02
25.02
Birgitta
04.03
11.03
Stein
Cato
Jan
18.03
20.03
21.03
Karsten
25.03
01.04
ingen
08.04
Fellesmøte
med
Halden RK
15.04
22.04
29.04
06.05
Tor
Nils
Bjørnulf
ingen
"Krig og terror for norske skip og
sjømenn etter 2. verdenskrig"
V/ Los Arild Syversen
MØTEFRI onsdag før påske
"Blücher"
legger til Akershuskaia
kl. 0530 9. april 1940”
Et kåseri om bruk av kontrafaktisk
historie hos historikere og i
skolefaget.
«Halden, byens historiske utvikling»
V/ Ebeltoft
«Sentrumsplanlegging 1982-2007»
V/ Tor Granum
Klubbmøte
Dugnad på Veggesdal Skanse
Ansvar
Kristen
Sted
Haldens Klub
Komité ledere
Cato/Morten/Erik Haldens Klub
Kristen
Haldens Klub
Hans/Thorfin
Haldens Klub
Jon Ola/ Morten
Kristen
Fredriksten
hotell
Fredriksten
hotell
Haldens Klub
Erik
Haldens Klub
Hans
Haldens Klub
Hans
Haldens Klub
Jon Ola/Morten
Haldens Klub
Torpedalen
Jon Ola/ Morten
De som skal ha 3-min må bytte med andre hvis det ikke passer. På vanlige foredragsmøter
bør de ikke være lenger enn 3-5min. På interne møter (klubbmøter/egoforedrag) kan vi ha
utvidet 3-min inntil 15 minutter.

similar documents