Beregning av depositum og årlig leie

Report
Beregning av depositum og årlig leie Gjeld 01.07.2009 Betalt 01.07.2009 Rente og gebyr, 2008‐2009 Beregnet avdrag 2592643,57 Gjeld 01.07.2010 Betalt 01.07.2010 Rente og gebyr, 2009‐2010 Beregnet avdrag 2515233,08 Gjeld 01.07.2011 Betalt 01.07.2011 Rente og gebyr, 2010‐2011 Beregnet avdrag 2426042,22 254993,08 231806,82 23186,26 254993,08 177582,59 77410,49 255123,08 165932,22 89190,86 Den totale brygge lengde i båthavna er Lengden av brygga i den nye delen er Lengden av brygga i den gamle delen er 381 137,5 243,5 Dersom vi fordeler restgjeld pr. meter bryggeplass, blir gjelkd pr. 01.07.2011 pr. meter kr 6 367,56 Gjelden som tilfaller nyhavna blir Gjelden som tilfaller gammel havna blir kr 875 540,17 kr 1 550 502,05 I nyhavna er det 49 plasser Gjeld pr. plass blir Dette avrundes til et "depositum" på 49 I gammelhavna er det 97 plasser Gjeld pr. plass blir Dette avrundes til et "depositum" på 97 kr 17 868,17 kr 18 000,00 kr 15 984,56 kr 16 000,00 Tilsvarende for rente og gebyr, med utgangspunkt i siste år, 2010‐2011, pr. meter bryggeplass kr 435,52 Rente/gebyr som tilfaller nyhavna blir Rente/gebyr som tilfaller gammel havna blir kr 59 883,68 kr 106 048,54
I nyhavna er det 49 plasser Rente/gebyr pr. plass blir 49 I gammelhavna er det 97 plasser Rente/gebyr pr. plass blir 97 kr 1 222,12 kr 1 093,28 Rente, gebyr og avdrag pr. "bryggemeter" kr 669,61 Rente, gebyr og avdrag som tilfaller nyhavna Rente, gebyr og avdrag som tilfaller gammelhavna kr 92 071,98 kr 163 051,10 I nyhavna er det 49 plasser Rente, gebyr og avdrag pr. plass blir 49 I gammelhavna er det 97 plasser Rente, gebyr og avdrag pr. plass blir 97 kr 1 879,02 kr 1 680,94 Årsavigt i nyhavna er Det betyr at beløp som går til vedlikehold/avskrivning er kr 2 800,00 Årsavgift i gammelhavna er Det betyr at beløp som går til vedlikehold/avskrivning er kr 2 450,00 kr 920,98 kr 769,06 Dette fører til at de som velger å betale et depositum og har plass i nyhavna, i tillegg til medlemskontigenten, må betale en vedlikeholdsavgift pr. år på : kr 920,00 De som velger å betale et depositum og har plass i gammelhavna, i tillegg til medlemskontigenten, må betale en vedlikeholdsavgift pr. år på : kr 770,00 Alternativet for begge plasseringer er å betale som i dag, Avdrag pr. plass i nyhavna blir Avdrag pr. plass i gammelhavna blir Avdragene vil godskrives en "depositumskonto", og hvor stort avdraget blir, må beregnes hvert år.
kr 656,90 kr 587,66 

similar documents