ROZD*LENÍ (*LEN*NÍ) PR*MYSLU

Report
ROZDĚLENÍ (ČLENĚNÍ)
PRŮMYSLU
TŘI ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ:
1. TĚŽEBNÍ PRŮMYSL
2. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
3. ENERGETIKA
9. ročník
Učebnice str. 79 – 80, Fraus
Zpracovala: E. Němčeková
TĚŽEBNÍ
PRŮMYSL
 Hnědouhlený
důl
 Ropná plošina
 Lamač
kamene
 horník
ENERGETIKA
 Vodní
elektrárna
 Teplárna
 Elektrikář
 hrázný
ZPRACOVATELSKÝ
PRŮMYSL
Chemický závod
Mlýn
Textilní závod
Automobilový závod
Pekař, řezník,truhlář
 5. Strojírenský
LOKALIZAČNÍ
FAKTORY
1.
1. Chemický
průmysl

u vody

2. Hutnický

u surovinového
zdroje

3. Potravinářský

u polí (mlýn) nebo u
spotřebitele

4. Těžební

u surovinového
zdroje
Určete obory u
 v místě sídla nebo u hutnického
závodu
vybraných
firem, zda patří
do průmyslu
spotřebního či
těžkého.
Napiš do
sešitu.
Škoda auto –
automob. pr.
KARA – Trutnov –
oděvní
HAM0 –
potravinářský
LG - elektronika
PŘIPAĎ UVEDENÉ PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY
K ZÁKLADNÍM PRŮMYSLOVÝM ODVĚTVÍM.
Pracuj do sešitu
ZÁVOD
ZÁVOD
PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ
CHEMICKÝ ZÁVOD
VODNÍ ELEKTRÁRNA
TĚŽEBNÍ PRŮMYSL
TEXTILNÍ ZÁVOD
ZPRACOVATELSKÝ
PRŮMYSL
ROPNÁ PLOŠINA
TEPLÁRNA
HNĚDOUHELNÝ DŮL
STROJÍRENSKÝ
PODNIK
MLÝN
ENERGETIKA
AUTOMOBILOVÝ
ZÁVOD
ŘEŠENÍ
Těžební průmysl
Energetika
Zpracovatelský
průmysl
Hnědouhelný důl
Vodní elektrárna
Chemický závod
Ropná plošina
teplárny
Strojírenský závod
Mlýn
Automobilový závod
Textilní závod
Které průmyslové odvětví bude mít dominantní
postavení v uvedených městech?
Napište do sešitu
MOST:
Mladá Boleslav:
Olomouc:
Těžební –uhlí
Strojírenský - automobily
Potravinářský – úrodná
půda
KONEC

similar documents