Anne Cathrine Ellingsen Berg Partner – Advokat Telefon: 55 55 92

Report
Anne Cathrine Ellingsen Berg
Partner – Advokat
Telefon: 55 55 92 00
Mobil: 477 16 707
E-post: [email protected]
www.rblaw.no
Ekspertise:
Skatte- og selskapsrett, forretningsjuridisk bistand, arv og skifte,
offentlige anskaffelser.
Berg arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvister knyttet til skatt,
avgift, selskapsrett, restruktureringer og generasjonsskifter.
Hun bistår også med generell forretningsjuss og juridiske
problemstillinger i tilknytning til offentlige anskaffelser.
Hun har jevnlig oppdrag som bostyrer ved Nordhordland tingrett. Berg
er medlem av Klagenemda for Petroleumsskatt.
_________________________________________________________________________________
Yrkeserfaring:
Partner Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS
Adv.flm./advokat PwC
Saksbehandler hos Jussformidlingen
2008 1996 - 2008
1993 - 1994
Regnskapsmedarbeider hos Kristian Gerhard Jebsen
Skipsrederi (Gearbulk)
1987 - 1989
_________________________________________________________________________________
Utdanning:
Cand.jur. Universitetet i Bergen
Bedriftsøkonomstudiet NHH, deretter flere kurs på
NHH
1989 - 1995
1986 - 1987
________________________________________________________________________________
Annet:
Foredragsholder innen ulike selskaps-, regnskapsog skatterettslige problemstillinger, samt
bransjerelaterte kurs.
_________________________________________________________________________________
Verv:
Medlem i Klagenemnda for Petroleumsskatt
2012 -
_________________________________________________________________________________
Språk:
Norsk og engelsk

similar documents