PDF-dokument. - Arktisk Villmarksklubb

Report
Ekspedisjoner i arktiske strøk
I over 30 år har klubbens medlemmer reist til villmarksområder i Alaska og Canada, samt andre arktiske strøk. Ønsker du
opplysninger eller kontakt med noen av gruppene, kan du henvende deg til redaksjonen eller styret i klubben.
DELTAGERE
REISEMÅL
HENSIKT MED TUREN
ÅR
Karl Jørgen Aanderaa, Tom Stemre
NWT
Padlet Coppermine River 1979
Svein Wilhelmsen, Bent Nordbø, Tor O. Ahlgren, Øystein Fjelstad,
Bård Krogshus, Kjetil Gregersen NWT
Padlet Coppermine River 1980
Tom Stemre, Geir Randby,
Padlet Mackay Lake via Back River Helge Akerhaugen og Arild Groven
NWT
til Gjøa Haven 1981
Morten Brekke, Iver Løchen,
Overvintret, bygget en tømmerkoie, jaktet
Lars Brekke og Wenche Haugan Yukon Territory
og fisket. Padlet MacMillan River
1981 - 82
Morten Brekke og Lars Brekke
Yukon Territory
Padlet Big Salmon River 1984
Øystein Køhn m. fl. Alaska
Padlet Tikchik River
1984
Tore Tonning, Hermod Kvellestad
Alaska
Padlet Kuskokwim River
1986
Kjell Humburstad med broren Berge
Alberta/Bc
Jaktet bjørn og elg ved Prophet Lake
1986
Geir Randby, Øyvind Hansen og
Padlet Mackay - Hanbury - Jonny Paulsrud
NWT
Thelon River - Baker Lake
1987
Morten Brekke og Lars Brekke
NWT,Yukon,Alaska Padlet Nahanni River, kjørte opp Alaska Highway 1987
Håkon Skulstad og Jørgen Kildahl
NWT
Padlet Hood River
1987
Lars Brekke Yukon Territory
Fotturer, fisket, padlet Snafu Lakes, Kluane
1988
Øystein Køhn m. fl. NWT
Padlet Back River 1988
Håkon Skulstad m. fl. NWT
Padlet Hood River
1988
Nils Ulrik Hagen
Grønland
Ski over Grønland 100 år etter Nansen
1988
Tore Tonning, Morten Brekke
Pål Aker og Egil Martin Jensen Alaska
Padlet Noatak River, fisket på Kenai
1989
Svein Ingar Semb, Rune Brækken,
Roger Oseid m. fl.
Alaska
Fottur, fiske
1989
Karl Jørgen Aanderaa, Anders Sandbakken Svalbard
Gummibåttur på Isfjorden, fottur opp Bjørndalen 1989
Geir Randby, Erling Kagge
og Ivar Hagerup
Svalbard
Forberedelser til Nordpoltur
1989
Øystein Køhn m. fl. Alaska
Padlet Mulchatna River
1989
Kjell Humburstad med broren Berge
British Columbia Laftet en hytte ved Gemini Lake
1989
Geir Randby, Erling Kagge
Ellesmere Island
og Børge Ousland
Nordpolen
“Unsupported til Nordpolen” 1990
Karl Jørgen Aanderaa, Morten Brekke
Lars Brekke, Anders Sandbakken m. fl. Svalbard
Gummibåttur på Isfjorden, fottur opp Bjørndalen 1990
Tore Tonning, Jo Wang og Jan Ivar Bøe
Alaska
Besteg Mt. McKinley
1991
Frithjof Frøshaug, Erik Rosenholm
Alaska
Syklet George Parks Highway
1991
Øystein Køhn m. fl. Alaska
Padlet Aniak River
1991
Henning Thorsnes m. fl. Svalbard
Gummibåttur
1991
Kurt R. Hansen, Øyvind Hamre
Yukon/NWT
Padlet Snake og Peel River
1991
Frithjof Frøshaug og Einar Fossheim
Alaska
Overvintret i Katalla, sydøstre Alaska
1991 - 92
Lars Brekke Yukon / BC
Fottur, fisket på Simpson Lake
1992
Øystein Køhn m. fl. NWT
Padlet Hood River
1992
John Bjørnstad, Ola Nordengen
Russland/Sibir
Krysset med motorsykler - første del av Sibir.
1992
Kurt R. Hansen, Rune Burdahl Svensk Lappland Padlet Sjaunjo aâtno
1992
Morten Brekke, Frithjof Frøshaug m. fl.
Yukon/NWT
Padlet Hart og Peel River, fottur i Kluane
1993
Øystein Køhn m. fl. NWT
Padlet Kazan River
1993
Henning Thorsnes m. fl. Svalbard
Gummibåttur
1993
Espen Paulsen m. fl. NWT
Padlet Snowdrift River
1994
Øystein Køhn m.fl.
Alaska
Padlet Noatak River
1994
Morten Brekke og
Alaska og
Padlet Savonoski River, Katmai Nationalpark
Lars Brekke
BC/Yukon
Fjelltur ved Simpson Lake/Coal Lake
1994
Arktisk Villmarksklubb
1
DELTAGERE
REISEMÅL
Thorleif Rognsøy Newfoundland
Einar Giil m.fl. Kola
Morten Brekke, Jan Remi Svendsen,
Karl Jørgen Aanderaa, Marius Johansen,
Anders Sandbakken, og Lars Kristiansen
NWT
Espen Paulsen, Øyvind Børter, Bent Thorkilsen, Einar Aagensen
Martin Folde, Bjørn Ramberg
og Asmund Sørensen
NWT
Trond Are Berge m.fl. NWT
John Bjørnstad og Ola Nordengen Sibir
Thorleif Rognsøy Alaska
Terje Blindheim og Rolf Maartman
MWT
Henrik Larsen, Yngve Finkenhavn og
Per Christian Nilsen
Yukon
Ole Kristian Rønningen, Erland Bjørntvedt Yukon
Espen Paulsen, Aimar Stakvik, Arild Asp,
Erik Lillebrekke, Kjetil Johnsen m.fl. NWT
Morten Brekke m. fl. Syd-Sibir
Bjørn Høiland, Øystein Køhn m.fl. NWT
Frode Langset, Jon Inge Rudsro Sissel Rudsro og Nina Hvoslef
Yukon
Truls Johansen m.fl.
NWT
Kurt R. Hansen, Einar Giil,
Arvid Manseth m.fl. NWT
Morten Brekke, Lars Kristiansen,
Magadan, Sjukotka
Frode Langset og Gro Laache Russland
Espen Paulsen, Bjørnar Kalvik
NWT
Arild Asp m.fl. Øyvind Børter
Yukon
Karl Jørgen Aanderaa m.fl.
Svalbard
Ole Kristian Rønningen, Kjell Gjærum
Newfoundland
Erik Hartz, Bjørn Amundsen m.fl.
Vest-Grønland
Amund Asdøl m.fl
Alaska
Truls R. Johansen, Per Olav Wierød,
Runar Wierød, Øystein Køhn, Vidar
Olsen, Dag Ivar Vinstad m.fl.
NWT
Bent Thorkildsen, Martin Olav Folde,
Einar Aagesen, Aasmund Sørensen m.fl.
Yukon
Tonje Brekke og Lars Brekke
Yukon
Lars Brekke og Morten Brekke
BC
Morten Brekke og Lars Kristiansen
Yukon
Arild Asp, Simon Vasvik m.fl.
Yukon
Lars Eilif Hofstad m.fl.
Alaska
Espen Paulsen, Arild Asp, Bjørn Kalvik,
Marius Johansen og Erik Lillebrekke
Yukon
Anders Gunneng, Hilde Lin Sagstad m.fl.
Alaska
Bjarne Strøm, Vidar Solberg m.fl.
NWT
Truls Johansen, Roger Johansen, Vidar
Vidar Olsen m. fl.
Grønland
Bjørn Ellingsen, Hallvar Walhovd,
Geir Flo og Terje Spolen Nilsen
Russland
Morten Brekke m.fl.
Yukon
Ole Kristian Rønningen, Ken Blindheim
Tor Andreassen og Thoralf Kristiansen.
NWT
Per-Otto Engh
Alaska
Ståle Idsøe m.fl.
Alaska
Espen Paulsen, Marius Johansen,
Jon Rui
Alaska
HENSIKT MED TUREN
ÅR
Svartbjørnjakt
Padlet Strelnaelven
1994
1994
Padlet Mountain River
www.taiga.no1995
Padlet Natla og Keele River
Padlet Horton River
Motorsykkel gjennom øst-Sibir
(andre del av Sibir) Jaktet på Kodiakbjørn og svarthalehjort
Padlet Snowdrift River
1995
1995
Fottur Kluane Nationalpark
Fisketur Jo-Jo Lake
1995
1995
1995
1995
1995
Padlet Natla og Keele River
1996
Jakt på bjørn og steinbukk i Sajanfjellene
1996
Padlet Store Slavesjø - Thelonelven - Baker Lake 1996
Padlet Snake River
Padlet Thelon River
1996
1996
Padlet Horton River
1997
Padlet Omolon elven - skulle krysse kontinentet
1997
Padlet Churchill River
Rundtur i Yukon
Gummibåttur, fottur
Padlet Humber River
Jakt- og fisketur Padlet Sheenjek River
1997 1997
1997
1997
1997
1997
Padlet Ellice River
1998
Padlet Hess River
1998
Villmarksferie Emerald Lake
1998
Båttur på Surprise Lake
1998
Padlet South Stewart River
www.taiga.no1998
Padlet Hart River
1998
Padlet Scheenjek River www.villmarkstur.com1998
Padlet Bonnet Plume River
Padlet John River
Padlet Natla og Keele River
1999
1999
1999
Fottur på Syd-Grønland
1999
Padlet Tembentschielven i Sibir
Elg- og cariboujakt fra hesteryggen
1999
1999
Padlet Snowdrift River
Fottur i Brooks Range
Padling/fiske Karluk River
1999
1999
1999
Padlet Hart og Peel River
2000
Arktisk Villmarksklubb
2
DELTAGERE
REISEMÅL
HENSIKT MED TUREN
ÅR
Arild Asp, Simon Vasvik m.fl.
NWT
Padlet Dubawnt River og Thelon River.
2000
Anders og Gjermund Røsholt, Jan Sommer- stad, Kristin Moland og Beate Borgen
Yukon
Padlet South MacMillan River
2000
Harald Sveen m.fl.
Alaska
Bjørnetur i Katmai/kjørte Dalton Highway
2000
Ole Kristian Rønningen, Erland Bjørntvedt,
Ken Blindheim, Arve Navelsaker m.fl.
NWT
Padlet Horton River
2000
Arnljot Strømseng m.fl.
Alaska
Padlet Noatak River
2000
Espen Paulsen , Jon Rui, Martin Olav Folde, Terje Holden, Tor A. Andreassen m. fl.
NWT
Padlet Kugaluk River
2000
Arild Asp, Bjørnar Kalvik m.fl.
Manitoba
Padlet Seal River
2001
Reidar Marthinsen
BC
Villmarksferie Simson Lake/Surprise Lake
2001
Kåre Egeland m.fl.
Alaska
Padlet Noatak River
2001
Kjartan Bergsvåg m.fl.
NWT/Nunavut
Padlet Thelon River
2001
Lars Brekke
Yukon
Villmarksferie Sandpiper Lake
2001
Lars Brekke, Morten Brekke
Padlet Teslin River
og Kari Nådland
Yukon
Villmarksfiske på Pony Lakes
2001
Øystein Køhn, Harald Skyer,
Sven Ingar Skilbred m.fl.
NWT/Nunavut
Padlet Dubawnt River
2001
Truls Johansen, Geir Nyblin
Grønland
Vandring Sydgrønland rundt
2001
Odd Stormorken, Tormod Strand
NWT
Padlet Horton River
2001
Øyvind Eriksen m.fl.
Quebec/Newfoundl. Padlet Astral Lake
2001
Amund Asdøl m.fl.
Alaska
Padlet south East Alaska (Kajakk 3 mnd.)
2002
Øystein Horsberg, Sveinung A. Ims
Jørn Magne Forland m. fl
Alaska
Padlet Birch Creek
2002
Øystein Horsberg, Sveinung A. Ims,
Jørn Magne Forland m. fl.
Alaska
Padlet John River
2002
Espen Paulsen Martin Olav Folde,
Arild Asp, Bjørnar Kalvik, Jon Rui m.fl.
Alaska
Padlet Mulchatna River
2002
Øystein Køhn, Erik Numme m.fl.
NWT
Padlet Horton River
2002
Bent Thorkildsen m.fl.
NWT
Padlet Anderson River
2002
Truls Johansen
Grønland
Fottur alene Søndre Strømfjord, ødela hofta
2002
Kjartan Bergsvåg m/kamerat
NWT
Padlet Thelon River
2002
Per-Kristian Vogt m/kamerat
Yukon
Villmarksliv ved Mt. Michie
2002
Einar Giil m. fl.
NWT
Padlet Mountain River
2002
Øystein Horsberg, Torbjørn Danielsen,
Ketil Flom . fl.
Alaska
Pelsjegerliv ved Takotna River www.alaskaliv.com2002
Arve Navelsaker, Rune Waldal m. fl
Alaska
Padlet Beaver Creek River
2002
Per-Otto Engh m.fl.
Alaska
Fotturer i Alaska (bl. a. Denali)
2002
Lars Eilif Hofstad m.fl.
Yukon
Padlet Canning River www.villmarkstur.com 2002
Jon Simensen m.fl.
Alaska
Padlet South East Alaska (kajakk)
2002
Ståle Idsøe m. fl.
Alaska
Padling/fisking Karluk River
2002
Saga, Øystein m.fl.
Yukon
Padlet Wolf River
2002
Terje Holden, Tor A. Andreassen m .fl.
Alaska
Padlet Holitna River
2003
Lars Brekke m.fl.
Yukon
Villmarksferie ved Johns Lake
2003
Morten Brekke m.fl.
BC / Yukon
Svartbjørnjakt ved Adams Lake / Yukonopphold 2003
Paul A. Nilsen, Bendik L. Knapstad m. fl.
Alaska
Padlet John River
2003
Svein Bjørtomt m/kamerat
Yukon
Padlet Snake River
2003
Gjermund og Anders Røsholt
NWT
Overvintret ved Anderson River
Yukon
Padlet Snake River
2002-03
Harald Lesåk m. fl.
Alaska
Fiske-camp
2003
Ole Kristian Rønningen, Tor Andreassen m.fl.Yukon
Fisketur på Jo-Jo Lake
2003
Morten Brekke, Odd Løvseth m.fl
Yukon
Villmarksferie ved Elliot Lake www.taiga.no 2004
Reidar Martinsen og Oskar Bråthen
Yukon
Villmarksferie ved Loon Lakes
2004
Per Otto Eng og Hans Olav Paulsrud
Alaska
Padlet i Nancy Lake systemet
2004
Øyvind Eriksen
Grønland
Fottur ved Kangerlussuaq (Søndre Strømsfjord ) 2004
Paul Antoni Nilsen m. fl.
Alaska
Padlet John River
2004
Per Otto Eng og Hans Olav Paulsrud
Alaska
Fotturer i Alaska (Denali og Katmai)
2004
Espen Paulsen, Jon Rui og Arild Asp m. fl. Nunavut
Padlet Thlewiaza River
2004
Gjermund Røsholt og Erlend Andersen
Yukon
Padlet Bonnet Plume River
2004
Arve Navelsaker, Rune Waldal, www.rastlaus.no
Gunnar Midtgård, Jens Petter Ous m. fl.
Alaska
Fottur Brooks Range, padlet John River
2004
Arktisk Villmarksklubb
3
DELTAGERE
REISEMÅL
Vigdis og Sigbjørn Berentsen
Yukon
Stein F. Kynø, m/sønner Wilhelm (9 år)
Edvard (7 år) og Morten Grovern
Alaska
Harald Sveen
Alaska
Ståle Idsøe m.fl.
Alaska
Espen Paulsen, Jon Rui, Arild Asp m. fl.
NWT
Øystein Horsberg m. fl.
Alaska
Bent Thorkildsen, Einar Aagesen
Aasmund Sørens m. fl.
NWT
Øystein Køhn m. fl.
Alaska
Ketil Flom m. fl.
Alaska
Morten og Lars Brekke
Yukon/BC
Jon Simensen m.fl.
Svalbard
Ketil Flom m. fl.
Alaska
Morten og Lars Brekke
Yukon/BC
Jon Simensen m.fl.
Svalbard
Carsten Riekeles , Haakon Horm,
William Nygaard, Kjetil Bang - Hansen,
Anders Mordal og Andreas Mellbye Alaska
Lars Brekke
BC
Gjermund Røsholt og Håkon Bergø
Nunavut
Øystein Horsberg m.fl.
Alaska
Øyvind Eriksen m.fl.
Grønland
Kjartan Bergsvåg og Rune Bergstøl
Nunavut, NWT,
Yukon og Alaska
Espen Paulsen, Arild Asp, Jon Rui
Erik Lillebrekke m.fl.
Nunavut
Morten Brekke m.fl.
New Zealand
Harald Ledsåk m.fl.
NWT
Jon Simensen m.fl. Grønland
Saga, Øystein m.fl.
NWT
Morten Brekke m.fl.
Russland, øst-Sibir
Espen Paulsen m.fl.
NWT
Torleif Rognsøy
Alaska
Odd Løvseth
BC
Øystein Horsberg m.fl.
Alaska
Arild Asp m.fl
NWT/Nunavut
Vigdis og Sigbjørn Berentsen
Yukon
Truls Johansen m.fl
NWT
Øystein Køhn m.fl.
Quebec
Reidar Martinsen
BC/Yukon
Harald Ledsåk m. fl.
Alaska
Lars Eilif Hofstad m.fl
Yukon
Bent Thorkildsen m.fl
NWT
Pål Bjørn Olsen, Inge Hammersmark
Kåre Bjelland og Ole-Martin Holmen
Alaska og Yukon
Morten Brekke og Lars Kristiansen
Yukon
Ståle Idsøe m.fl.
Alaska /Yukon
Espen Paulsen, Ole Kristian Rønningen m.fl.NWT
Bent Thorkildsen m.fl.
Svalbard
Odd Løvseth , Per Gunnar Voll
BC
Per Otto Engh , Mona Ludvigsen
Yukon
Øystein Køhn m.fl.
NWT
Lars Brekke m.fl.
Yukon
Arild Asp, Jon Rui m.fl.
Alaska
Amund Asdøl m.fl.
Alaska
Marius Johansen m.fl.
Argentina
Jørgen Kildahl m.fl.
NWT/Nunavut
Harald Sveen m.fl
Alaska
HENSIKT MED TUREN
Villmarksferie bl.a. Carpenter Lake
ÅR
2004
Padlet Noatak River
Fisketur på Karluk Lake, Kodiak Island
Fisketur Kenai River og Lake Creek
Padlet Mountain River og North Redstone River
Pelsjegerliv i området rundt McGrath
2004
2004
2004
2005
2005
Padlet Thelon River
Padlet Holitna River
Padlet Holitna River
Villmarksferie ved Ittlemit Lake/Atlin Lake
Padlet Isfjorden, Longyearbyen - Pyramiden
Padlet Holitna River
Villmarksferie ved Ittlemit Lake/Atlin
Padlet Isfjorden, Longyearbyen - Pyramiden
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
Padlet Noatak River
2005
Snøskuterferie Surprise Lake
2006
Padlet Back River
2006
Pelsjegerliv i Takotna/Villmarksskole
2006
Fiske i elva Quartoq www.villmarkstur.com 2006
Padleekspedisjon
Nordamerika på tvers med kano
2005-2006
Padlet Quoich River
2006
Hjortejakt - besøkte Mt. Cook, høyeste fjell på NZ 2006
Padlet på Great Bear Lake, Great Bear River
2006
Padlet nordlige delen av Diskobukten
2006
Padlet Anderson River
2006
Filmet bjørnejakt ved Magadan www.taiga.no 2007
Padlet på Store Slavesjø 2007
Jakt på caribou og fjellsau
2007
Jakt på svartbjørn, fiske Anahim Lake
2007
Pelsjegerliv i Takotna/Villmarksskole
2007
Padlet Coppermine River
2007
Villmarksferie Carpenter Lake
2007
Padlet Yellowknife River
2007
Padlet og fisket på Labradorhalvøya
2007
Fottur og gullgraving
2007
Padlet Middelfork River
2007
Villmarksferie Ittlemit Lake
2007
Padlet på Great Bear Lake, Great Bear River
og Mackenzie River
2007
Rundreise med bil/padlet McQuesten River
2007
Kano/fotturer i Cassiar Mtns. og padlet Wolf River2007
Bobil m/fiske Anchorage/Whitehorse/Skagway
2007
Padlet den gamle kanoruten opp til Elgsjøen
2008
Fottur Longyearbyen - Barentsburg
2008
Fisket laks i Dean River
2008
Padlet Teslin River
2008
Padlet Tunulic River, Labradorhalvøya
2008
Villmarksferie Long Lake
2008
Padlet Sheenjek River
2008
Padlet Noatak River
2008
Besteg Aconcagua (6962 moh) www.7topper.no 2008
Padlet Coppermine River
2008
Villmarksferie Katmai najonalpark, Admirality Island
2008
Arktisk Villmarksklubb
4
ars
DELTAGERE
REISEMÅL
HENSIKT MED TUREN
ÅR
Erlend Røsholt Andersen m.fl.
Alaska
Padlet Chilikadrotna og Mulchatna River
2008
Jon Rui , Arild Asp m.fl.
Alaska
Padlet Sheenjek River
2008
Harald Ledsåk m.fl.
Alaska
Padlet Middelfork River
2008
Paul A. Nilsen m.fl
Alaska
Padlet John River
2008
Thorleif Rognsøy
Alaska
Vårbjørnjakt Brooks Range
2008
Jon Simensen Grønland
Vandret (Johan Dahls Land), padlet (Narsaq)
2008
Hanne Porsholdt Jensen
NWT
Opphold ved Store Slavesjø/padlet Nahanni River 2008
Hanne Porsholt Jensen, Vegar Hvamb m.fl NWT
Padlet Horton River
2008
Hanne Porsholt Jensen m.fl.
Yukon, BC, Alaska Padlet Tatshenshini River
2008
Morten Brekke m.fl
USA/Svalbard
Villmarksferie Rocky Mt/Longyearbyen-Barentsburg 2008
Espen og Ronny Paulsen, Stig H. Andersen NWT
Padlet Lockhart River
2009
Jon Simensen
Svalbard
Padlet havkajakk i Nordre Isfjorden nasjonalpark 2009
Arild Asp m.fl
NWT
Padlet Kazan River og Maguse River
2009
Reidar Martinsen
BC
Villmarksopphold Willow Lake
2009
Øystein Køhn
Quebec
Jaktet elk
2009
Ole Kristian Rønningen
NWT
Høsttur ved Florence Lake
2009
Morten Brekke
Newfoundland
Villmarksfilming elg/elgjakt www.taiga.no
2009
Hermund Slaatsveen m.fl.
NWT/Nunavut
Padlet Back River
back-river2009.com
2009
Ståle Idsøe m.fl.
NWT
Fisketur/Lodge Great Slave Lake
2009
Reidar Martinsen, Oskar Bråthen
Yukon/Alaska
Bilferie
2010
Espen Paulsen, Erlend Angelsen m.fl
Grønland
Seileekspedisjon til Grønland
2010
Pål Bjørn Olsen m.fl.
Svalbard
Seiltur rund Spitsbergen
2010
Morten Johansen m.fl.
Grønland
På ski over Grønland www.7topper.no
2010
Tomas Rudsro, Einar Horsberg m.fl
Alaska
Padlet Noatak River
2010
Arild Asp, Jon Rui m.fl.
NWT
Padlet Idaa Trail
2010
Bent Torkildsen, Erlend Andersen m.fl
NWT
Padlet Snowdrift River/besøkte Elgsjøen
2010
Kjell Bull , Arild Nielsen
Alaska
Padlet Bettles og Kuyukuk River
2010
Dan Skumlien m.fl.
USA/Canada
Diverse fotturer/kanoturer
2010
Lars Brekke, Tor Ivar Simonsen,
Yukon/Alaska
Rundtur med bil
Thomas og Cato Rachlew m.fl.
Yukon
Villmarksopphold JoJo Lake
2010
Øyvind Eriksen m.fl.
Svalbard
Fottur
2010
Morten Brekke , Kåre J. Egeland m.fl
Yukon
Villmarksopphold JoJo Lake/biltur Dawson City 2010
Lars og Morten Brekke
Yukon
Gjensyn med tømmerhytta de bygde i villmarka 2010
Gard Thomassen og Oddgeir Kaspersen
Alaska
Padlet Noatak River
2010
Ståle Idsøe m.fl.
Alaska
Fiske/Lodge Holitna River
2010
Peter Sverdrup Engelschiøn m.fl.
NWT
Whitefish/Sandy Lake, Snowdrift River
2010
Espen Paulsen m.fl.
Island, Færøyene Seilebåttur
2011
Svein Fiskeseth, Rolf Andersen
Alaska
Padlet Chilicadrotne og Mulchatna River
2011
Morten Brekke , Kåre J. Egeland,
Lars Kristiansen m.fl.
Yukon
Villmarksopphold ved McNeil Lake
2011
Bent Thorkildsen m.fl.
Svalbard
Fottur og båttur
2011
Truls Røer Johansen,Frode Kristoffersen
Grønland
Fottur
2011
Hanne Porsholt Jensen m.fl.
Yukon
Padlet Wind og Peel River
2011
Bent Olsen
Alaska
Naturfoto i Lace Clark Nationalpark
2011
Bent Thorkildsen
USA
Besøk i Yellowstone nasjonalpark
2011
Ole Kristian Rønningen
USA
Besøk i Yellowstone nasjonalpark
2011
Jon Simensen m.fl.
Svalbard
To turer - fotografering, fottur, padletur
2011
Martin Glomsås
Alaska
Tur Eagle - Fort Yukon
2011
Steinar Onarheim og Anna Sandven
Yukon
Overvintring i Yukon
2011-12
Pål Bjørn Olsen m.fl.
Svalbard
Seiltur Svalbard og Bjørnøya
2012
Ole Kr. Rønningen, Jan Petter Eskilt m.fl.
Alaska
Villmarksopphold Cook Inlet og Denali
2012
Jon Simensen
Svalbard
Villmarksopphold med turer og foto
2012
Jon Rui, Arild Asp, Erik Lillebrekke m.fl.
Alaska
Padlet Noatak
2012
Espen Paulsen, Jan Terje Jørgensen,
Padlet på Store Slavesjø
Anders Aasgaard,Terje Thommasen m.fl.
NWT
Padlet den gamle kanoruten opp til Elgsjøen
2012
Morten Brekke
Newfoundland
Villmarksfilming elg/elgjakt www.taigaTV.no 2012
Ketil Flom og Tor Håkon Indreberg
Sverige
Padlet Pite elven nord i Sverige
2012
Erlen Røsholt Andersen m.fl.
Alaska
Padlet Tikchik og Noyakuk River
2012
Bent Thorkildsen m.fl.
NWT
Padlet Thelon River
2012
Martin Glomsås
Yukon
Yukon River Eagle - Fort Yukon
2012
Ståle Idsøe m.fl.
Alaska
Fisketur Kenai River og Anvik River
2013
Arktisk Villmarksklubb
5
DELTAGERE
Espen Paulsen m.fl.
Oskar Dario Opdal
Svein Fiskeseth
Morten Johansen m.fl
Morten Brekke
Ole Kristian Rønningen og ØysteinKøhn
Jan Terje Jørgensen
Steinar Onarheim og Anna Sandven
Gjermund Røsholt
Harald Ledsåk m.fl
Peter Sverdrup Engelschiøn m.fl.
Morten Johansen, Lars Martin, Simen
og Rikard Tænnæs-Fjeld m. fl.
Bent Thorkildsen, Håvard Ødegård
og Einar Aagesen, Kåre J. Egeland m.fl.
Christian Gustavsen m. fl.
Bent Olsen, m.fl.
Paul Barthel
Espen Paulsen, Arnfinn Stavik
og Terje Thommassen m.fl.
Nils Bergan med barna Åse og Audun
Jon Simensen
Ole Kristian Rønningen, Øystein Køhn m.fl
Lars Brekke
Lars Brekke, Eiliv Løchen m.fl
REISEMÅL
Svalbard
Alaska
NWT
NWT
Newfoundland
Alaska
Sibir
Yukon
Yukon
Alaska
NWT
HENSIKT MED TUREN
ÅR
Seilbåttur
2013
Utvekslingsstudent, fotturer, fiske mm. 2013
Padlet solo 2013
Skitur Nordvestpassasjen
2013
Filmet elgjakt
2103
Filmet/fotograferte grizzlybjørner
2013
Jakt
2013
Villmarksferie
2013
Jobbet som jaktguide
2013
Padlet Middlefork River
2013
Padlet Snowdrift River www.ingstadcreek.net
2013
Yukon
Padlet Big Salmon River
2014
NWT
BC
Alaska
Norge, Finland
Villmarksopphold O’Grady Lake
Villmarksopphold og jakt
Padlet Ayakulik River, Kodiak
Padlet Ivalojoki og Munkelva m. m.
2014
2014
2014
2014
NWT
Alaska
Svalbard/Bjørneøya
Alaska
Yukon
Yukon
Padlet Taltson River
Padlet Beaver Creek
Seiltur og foto
Fotosafari Lake Clark
Villmarksopphold Linda Lake
Opptak til ”Drømmeturen” Coal Lake
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Arktisk Villmarksklubb
6

similar documents