PROJEKTIVNÍ TECHNIKY V MARKETINGOVÉM PR*ZKUMU

Report
PROJEKTIVNÍ TECHNIKY
V MARKETINGOVÉM PRŮZKUMU
PROJEKTIVNÍ TECHNIKY
• V marketingu - stimuly, které pomáhají respondentům projektovat jejich
skryté, nevědomé motivace, víry, postoje anebo pocity k danému objektu
• V psychologii osobnostní test, ve kterém má osoba reagovat na
dvouznačný stimul, s cílem odkrýt skryté emoce a vnitřní konflikty
• Vyvolávají velký počet různých odpovědí
Jiná klasifikace PT
 TESTY DOPLŇOVÁNÍ – doplnit asociační řetězec, větu nebo příběh
 TESTY INTERPRETAČNÍ – interpretovat nebo vyprávět příběh
 TESTY PRODUKČNÍ – nakreslit, napsat nebo vyrobit konstrukci
 TESTY POZOROVÁNÍ – pozorování jedince v nějaké situaci
Projektivní techniky - klasifikace
1) Doplňování – doplnit asociační řetězec, větu
nebo příběh
– slovní asociace (Jungův test), indukční slovo –
následně osoba poví první, co se mu vybaví
– Dokončování vět
– Dokončování příběhů – ptáci na stromě
– Čínský portrét – abstraktní zobrazení osoby
pomocí doplňování vět o sobě
Projektivní techniky - klasifikace
2) Interpretace – interpretovat příběh
– Roschachův test
– Test tematického osvojování si představ
3) Produkce – nakreslit, napsat,
– Test „nakresli osobu (dům, strom a osobu)
– Bubble testy
– Hraní rolí
– Technika třetí osoby
Použití v MAV
• Identifikovat asociaci mezi značkou (brand image) a pocity, které vyvolává
– Asociace
– Personifikace
–
–
–
–
Technika třetí osoby, hraní rolí
Imaginace
Epitaf, nekrolog,
Marketing team game
– Planeta – jak by vypadala planeta, jak mimozemšťani, jak by nás uvítali, jak
vypadá příroda/auto/zvíře
– Bubliny
– Koláže
– emoce, a výraz tváře (FaceTrace by Brain Juicer) – 7 typů emocí k vyjádření
např. pocitu z reklamy, jak byste pocit pojmenovala, co se za ním skrývá
– Archetypy – může sloužit k analýze příležitostí, značek, segmentů osob Needscope inspiroval se řeckou mytologií.
Zadání
• Vytvořte koláž – planetu, svět značky ……., ze
které bude zřejmé, kdo tam žije, v jakém
prostředí apod.
• Koláž interpretujte
• Personifikace – kdyby značky ….. Byla člověk,
kdo by to byl, kde a jak by žil, napište jeho
životopis až do současnosti
• Nápis na náhrobní kámen značky …., kdyby
zemřela

similar documents