Kommunikationsparametre

Report
Kommunikationsparametrene
Kap. 5
Some are born great, some achieve
greatness, and some hire public
relations officers
(Daniel J. Boorstein)
Public relations og pressekontakt
• Positivt omdømme som en konkurrenceparameter
• Et godt image skaber WoM (word of mouth)
• Public Relations er et redskab til at få
indflydelse på mængden og indholdet af
WoM reklame
Public Relations - PR
• Velorganiseret PR arbejde kan resultere i
goodwill – som kan have høj reklameværdi
• PR er ikkebetalte relationer til omverden
• Et supplement og ikke en erstatning for
reklame og marketing
Midler i PR-arbejdet
• Pressesamarbejde
• Goodwillskabende annoncer
• Sponsorering
Men også
• Random Acts of Kindness
• Twitter
• Flashmobs
Nye aktiviteter i PR sammenhænge
• De sociale medier har haft en stor
indflydelse på PR
• Virksomhederne kan ikke adskille
disciplinerne i en skarp opdeling, da der
opstår en integration af traditionelle og
digitale marketing discipliner
Således skaber Heineken
omtale i medierne
Søg på ” Heineken Commercial 2011 - The Entrance” på Youtube.com
Anthon Bergs bud på
at skabe medieomtale
Reflektioner – 2 og 2
Hvorfor fungerer det hos Heineken
Hvorfor lykkedes det ikke for Anthon Berg?
Pressesamarbejde
Kriterier vi skal forholde os til
Informationen skal:
• Være relevant
• Appellere rent interessemæssigt til en bred
del af mediets publikum
• Målrettes så den rammer plet
• Udformes kort og præcist
• Enten udsendes som pressemeddelelse eller
præsenteres på et pressemøde
Pressemeddelelse
• Pressemeddelelse
o En skrivelse udarbejdet af virksomheden selv
o Igen et supplement til virksomhedens øvrige
annoncering
o Luder-PR giver både virksomhed og medie et
troværdighedsproblem
• Personlig kontakt
o Mellem virksomhedens
informationsmedarbejdere og pressen
Eksempel på en pressemeddelelse
Goodwillskabere
• Goodwillskabende annoncer
o Annoncer hvis budskab kan
have en goodwillskabende effekt
samtidig med vi positionerer
produktet/virksomheden
• Goodwillskabende aktiviteter
o Aktiviteter som ikke har et
decideret kommercielt fokus,
men som skaber goodwill
gennem et godt formål
Sales Promotion
• Salgsfremmende aktiviteter
o Trade promotion vs. Consumer
promotion
• Trade promotion
Tilskud til markedsføring
Materialer til butikken
Konkurrencer
Kurser og konferencer til uddannelse
af butikkernes personale
o Merchandising (smagsprøver,
produktdemo)
o
o
o
o
Sales Promotion
• Consumer promotion
o Præmiekonkurrencer
o Kuponer og sampakker
o Samlemærker
o Kundeevents
o Merchandise (self-liquidators)

similar documents