Er du interessert i å styrke opplæringen i internasjonale forhold i

Report
 Er du interessert i å styrke opplæringen i internasjonale forhold i grunnskolen? I forbindelse med forslag om nye valgfag i grunnskolen og revidering av læreplaner i samfunnsfag, inviterer Norges Røde Kors og Globalskole til en uformell frokostsamling for å diskutere viktigheten av at elever får større kunnskap om hva som foregår i verden rundt dem. Dette inkluderer alt fra internasjonale forhold og regelverk til globale utviklingsspørsmål og Norges rolle i verden. Vi mener at barn og unge i dag bør bli bedre kjent med hva som foregår rundt dem og se seg selv i sammenheng med resten av samfunnet. Dette er også viktig for at dagens unge utvikler en kritisk holdning til det de eksponeres for gjennom utallige kommunikasjonskanaler som finnes i dag. Læreplanen for barne-­‐ og ungdomsskolen gir i dag lite rom for å arbeide med dette, men høringen om revidering av læreplanen i samfunnsfag gir nye muligheter til å forbedre dette.. Vi ønsker at samfunnsfagopplæringen i grunnskolen skal gi barn de nødvendige ferdighetene som trengs for å være bedre utrustet til å møte de store spørsmålene i videregående opplæring og samfunnsdeltakelse forøvrig. Vi ser derfor nødvendigheten av å konkretisere dette ytterligere i innhold og kompetansemål i grunnopplæringen.
Frokostsamlingen finner sted onsdag 13. februar kl. 08.30-­‐10.30, i Hausmannsgate 7 (Henri Dunant salen). Om dette kan være av interesse for deg, ber vi deg om å sende en mail med kontaktinfo til [email protected] slik at vi vet hvor mange som kommer. Det blir enkel servering. Velkommen! Spre gjerne denne invitasjonen videre til relevante nettverk. Ser frem til å høre fra deg! Spørsmål kan rettes til undertegnede. 100% sort
R0/G155/B169
R203/G211/B32
C75/M0/Y22/K21 C19/M0/Y100/K6
R241/G90/B41
C0/M80/Y95/K0
R218/G28/B92
C10/M100/Y50/K0
Med vennlig hilsen,
Christina Bjørn-­‐Hansen Bock Rådgiver Politikk-­‐ og Folkerettseksjonen
Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo Tlf. +47 2205 4157 /+ 47 41614055 [email protected] www.redcross.no Reidun Blehr Lånkan Redaktør Globalskole
Storgata 11, 0155 Oslo Tlf. + 47 99 60 95 93 [email protected] www.globalskole.no

similar documents