Bussruter for Fjord1 Buss Møre

Report
Bussruter for Fjord1 Buss Møre
Gjeld i tida: 01.05.2012 - 30.04.2013
Velkomen på bussen!
Velkomen på bussen
Fjord1 Buss Møre er eit selskap i Nettbuss-konsernet, og utfører busstrafikk på Sunnmøre og i
Romsdal. Selskapet overtok frå 1.1.12 drifta av busstrafikken i Ålesund og Giske kommunar på ei
anbodskontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune. (Ikkje med i dette heftet). Vi deltek i drift
av ekspressruter (Nor-Way Bussekspress) på strekningane Ålesund-Førde/Bergen og SunnmøreStrynefjellet-Gardermoen/Oslo. Vi har ruter til verdsarvområdet i Geiranger, til andre kjende
turistattraksjonar som Trollstigen og Runde og over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid og Måløy.
Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. april 2013 og er bygd opp i seks geografiske regionar
med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Den 22.9.12
opnar den nye Kvivsvegen mellom Grodås i Hornindal og Austefjorden i Volda. Dette medfører eit
utvida rutetilbod mellom Volda og Stryn og endringar i enkelte andre tabellar i heftet. Oppdaterte
tabellar vil verte å finne på nettsidene samt som særtrykk.
Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndag-fredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker
«dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren, i romjula og
påskeveka er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule
på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over
skulefridagar finn ein på side 4. På side 88-90 har vi eit oversyn over endringar i samband med
heilagdagane i mai 2012, jule- og nyårshelga 2012/-13 og påskehelga 2013.
Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg.
Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet.
Viktig å hugse på:
- Gje tydeleg teikn når du skal stige på bussen utanom bussterminalane.
- Fest setebeltet når dette er montert i bussen. Same krav som i personbil!
- Unngå unødvendig bruk av mobiltelefon av omsyn til medpassasjerar, og avgrens eventuell bruk til
korte samtalar.
- Ved nattkøyring – ver vennleg å slå av mobiltelefonen.
Ruteinformasjon
Andre viktige web-adresser:
Trafikanten Møre og Romsdal: www.177mr.no
Nor-Way Bussekspress: www.nor-way.no
TIMEkspressen (alle linjer): www.timekspressen.no
Reiser i Norge: www.rutebok.no
Ruteinformasjon på telefon:
Trafikanten Møre og Romsdal: tlf 177
Ved oppringing frå telefon utanfor fylket: 71 58 78 00
Ruteinformasjon på SMS: 2177
Send ordet MR - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for
neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik:
Finn neste avgang:
Tast inn: <mr> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden
du reiser til> Eksempel: mr volda ålesund
Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt.
-2-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Repro: Norsk Reiseinformasjon AS, www.reiseinfo.no, 0412.
Ruter på Internett:
www.fjord1.no
ruteoversyn / innhaldsregister
Rutesamband til/frå Oslo og Bergen
ÿ 145 Oslo - ƒ Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik...............................10-11
ÿ 146 Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund...................................................12-13
ÿ 430 Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund....................14-15
ÿ 251 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen.....................16-17
ÿ 311 Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund.........................18-19
ÿ 397 Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) . ............................................ 20
Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven
ÿ 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-Molde
Kristiansund........................................................................................22-25
ÿ 338 Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid......................................................72-73
ÿ 339 Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes....................................................74-75
ÿ 390 Volda/Ørsta-Eidså-Åheim...............................................................34-35
ÿ 351 Nordfjordeid-Volda-Ålesund............................................................... 21
Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven.............26-37
Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund..............................................................38-39
ÿ 211 Geiranger - Eidsdal - Ålesund.......................................................40-41
ÿ 220 Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger................................................... 43
Lokalruter i Norddal kommune......................................................... 42
Ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund.............................................................44-45
ÿ 237 Skodje - Ålesund...................................................................................... 55
ÿ 246 Fiksdal - Vatne - Ålesund....................................................................... 54
Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje...........48-56
Bestillingsruter Haram Fastland......................................................... 56
Ruter i Stranda og Sykkylven
ÿ 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn...................58-61
Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven....................62-65
Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid........................................................66-67
ÿ 330 Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid......................................................68-71
ÿ 338 Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda...................................................72-73
ÿ 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda..................................................74-75
Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande...............................................................................76-81
Ruter i Midsund og Vestnes
ÿ 240 Molde - Midsund...............................................................................82-83
ÿ 245 Rekdal-Furneset-Vestnes................................................................84-85
ÿ 247 Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset.........................................86-87
Hugs setebelte!
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-3-
OVERSYN OVER skuleFRIDAGAR
Fridag:
Siste skuledag:
Første skuledag:
Haustferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Fredag 18.05.
Onsdag 20.06.
Måndag 20.08.
Måndag 08.10. t.o.m. fredag 12.10. (Veke 41)
Laurdag 22.12. t.o.m. onsdag 02.01.13.
Måndag 18.02. t.o.m. fredag 22.02.13. (Veke 8)
Måndag 25.03. t.o.m. måndag 01.04.13. (Veke 13)
FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK
D = Dagleg
x = Unntatt/minus
s = Skuledagar
Skule = Skuledagar
1 = Måndag
2 = Tysdag
3 = Onsdag
4 = Torsdag
5 = Fredag 6 = Laurdag
7 = Søndag
†= ferje
„ = snøggbåt
ÿ = buss
þ = tog
| = Bussen passerer ikkje denne staden
- = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt
r = Køyrer så langt det er passasjerar
Fargar som er brukt og kva dei tyder:
Laurdag
Søndag
Sommarrute
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
Telefonar Fjord1 Buss Møre
Fjord1 Buss Møre AS
Furene, 6100 VOLDA
E-post: [email protected]
KONTOR:
TELEFON
TELEFAKS Opningstid måndag-fredag
Volda / Ørsta, (Furene)..................70 07 47 00 70 07 47 01 0800-15.30
Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har
avgrensa opningstid. (Ruteinformasjon tlf 177)
Andre viktige telefonar:
Ålesund Rutebilstasjon: tlf 70 13 30 45
Moa Bussterminal: tlf 70 14 72 50
Molde Trafikkterminal: tlf 71 25 10 47
Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor.
-4-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Busstakstar 2012 - Møre og Romsdal
Gjeld frå 01.01.12. Atterhald om endringar.
Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt.
Sone
Km
Enkeltbillett
Vaksne
Verdi-
Månadskort
Born
25% rabatt
Student
kort
Vaksen
Honnør
Gruppe
c)
16,7 %
1/1 mnd
25
30
35
40
50
60
65
75
85
95
100
110
115
125
135
140
150
160
165
175
185
195
200
210
220
230
235
245
255
260
270
280
285
295
a)
630
760
900
1 040
1 170
1 300
1 440
1 570
1 710
1 860
1 990
2 130
2 260
2 400
2 540
2 670
2 800
2 950
3 050
3 180
3 320
3 510
3 640
3 770
3 900
4 030
4 160
4 290
4 420
4 550
4 680
4 810
5 010
5 140
t.o.m.
2012
Militær
b)
6
30
15
25
30
12
35
20
25
35
18
40
20
30
40
24
50
25
40
50
30
60
30
45
60
36
70
35
55
65
42
80
40
60
65
48
90
45
70
65
54
100
50
75
65
60
115
60
85
65
66
120
60
90
65
72
130
65
100
65
78
140
70
105
70
84
150
75
115
75
90
160
80
120
80
96
170
85
130
85
102
180
90
135
90
108
190
95
145
95
114
200
100
150
100
120
210
105
160
105
126
225
115
170
113
132
235
120
175
118
138
240
120
180
120
144
250
125
190
125
150
265
135
200
133
156
275
140
205
138
162
285
145
215
143
168
295
150
220
148
174
305
155
230
153
180
315
160
235
158
186
325
165
245
163
192
335
170
250
168
198
345
175
260
173
a) Månadskort
og ferje vert265
rekna ut 178
slik:
204
355 for buss180
Vaksen
Student
og 1/2 mnd 40 % rabatt
325
390
460
530
595
660
730
795
865
940
1 005
1 075
1 140
1 210
1 280
1 345
1 410
1 485
1 535
1 600
1 670
1 765
1 830
1 895
1 960
2 025
2 090
2 155
2 220
2 285
2 350
2 415
2 515
2 580
380
460
540
625
705
780
865
945
1 030
1 120
1 195
1 280
1 360
1 440
1 525
1 605
1 680
1 770
1 830
1 910
1 995
2 110
2 185
2 265
2 340
2 420
2 500
2 575
2 655
2 730
2 810
2 890
3 010
3 085
Miljøkort
Km for buss
+ km for
ferje = og
sum
km somVaksne
ein avrundar
oppover
Ørsta/Volda,
Ulsteinvik
Sykkylven:
kr 460,- born
kr 270,-til næraste sone.
b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre.
a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik:
c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %.
Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til nærmaste sone.
b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre
c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %.
MILJØKORT
Vaksne kr 460,- og born kr 270,Gjeld i tettstadene Ørsta/Volda,
Ulsteinvik og Sykkylven
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-5-
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av
Samferdselsdepartementet den 27.2.04, er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og
busselskapet.
Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging.
Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort,
miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato.
Barn
Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile
krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen.
Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Vedkomande må ha lett tilgjengeleg
kontaktinformasjon både til den som leverer ved avreise og den som skal hente barnet ved
framkomst . Viser elles til informasjon om ”Barn som skal reise åleine” på www.barneombudet.no
Honnør
Rabatt vert gitt til personar som:
a)
har fylt 67 år
b)
mottek uførepensjon etter folketrygdlova
c)
er blinde
d)
er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til
honnørbillett etter punkt ovanfor.
Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande
33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den
sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan
oppmoding.
Skule- og studentrabatt
Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet,
høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Ordninga gjeld også for elevar i grunnskulen som
har fylt 16 år. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til
norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom
ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/etatskular, kortvarige kveldskurs,
språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling.
Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt
semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card
(ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis.
Innan Møre og Romsdal: 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for
70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire
selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om
tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT).
På fylkeskryssande reiser : 25 %
-6-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
Militære/sivile tenestepliktige
Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/HV-mannskap
og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way
Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst
som lågaste vaksentakst.. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort.
Grupperabattar
Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på
vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone.
På fylkeskryssande ruter får vaksne i:
- Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt
- Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt.
(Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire).
Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33
%. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe.
Verdikort
Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt
reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande
reiselengd.
Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan
det fornyast på bussen.
Verdikort kjøpt hos Fjord1 Buss Møre er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med
gjennomgåande buss.
Månadskort: (Vaksne/student)
Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje
påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre
1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet
nedanfor om tinging av periodekort.
Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven:
Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på “Lokalekspressen” i Ørsta/Volda og Sykkylven samt
«Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om
tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad.
Prisar 2012: Vaksne: kr 460,- Born: kr 270,-
Ungdomskort i Møre og Romsdal
Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 20 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss),
ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 390,- for ein månad (2012).
For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort.
Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort,
førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto.
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-7-
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
NB! På grunn av gradvis innføring av nye billettmaskiner/elektroniske kort i fylket, er det viktig at
ein tek vare på papirkvitteringa for siste påfylling av ungdomskortet.
Tinging av periodekort
Ved førstegongskjøp må kortet tingast på www.kollektivkortet.no. (Hugs å leggje ved digitalt
foto) eller ved Rutebilstasjonen i Ålesund, Moa Trafikkterminal eller kontoret vårt i Furene i Volda.
Alternativt finst det brosjyre med bestillingskupong i bussane våre. (HUGS passfoto). Nytt kort
vert sendt frå oss i posten og skal betalast og fornyast på bussen.
Hund/sykkel
Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er
kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av
undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane
(Nor-Way Bussekspress) tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde ,
polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og
servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt.
Refusjon av månadskort
Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar.
Gebyr/straffetakst
Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande
til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-.
På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal (Nor-Way) er minstetaksten ved manglande billett
kr 500,-.
Bagasje/ansvar
Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er
ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan
påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.»
Busspakkar
Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon.
Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter
spesialavtale.
Frakttakster (Gjeld frå 01.01.12. Atterhald om endringar.)
kg
0 -1,0
1,1-5,0
Gods 1
0-50 km
95
125
Gods 2
51-250 km
135
155
Gods 3
250- km
150
200
5,1-20,0
145
215
270
21,1-30,0
165
290
340
31,1-50,0
205
390
440
-8-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
UTLAND OG INNLAND
Bussferie 2012
BODENSJØEN & MOSELDALEN • WARSzAWA & KRAKOW
GARDASJØEN-TOSCANA-CINQUE TERRE • CORNWALL, ISLE OF WHITE & LONDON
GRIMSTAD & ARENDAL • STAVANGER MED «FLOR OG FJæRE»
NORD-TRØNDELAG MED OLSOKSPELET PÅ STIKLESTAD • GEILO/ DR. HOLMS HOTELL
www.fjord1.no
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 145OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK
Gyldig 01.05.12-22.9.12
”MØRE-EKSPRESSEN”- Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik.
”NORDFJORDEKSPRESSEN” - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid.
Km D
0 Frå Oslo Bussterminal ......... 0930 17 | Olavsgaard . ...................... 0945p
43 | Oslo Lufthamn ............... 1020p
66 | Nebbenes E6 . ................... 1040p
131 | Hamar(Statoil) Nydalen1135 154 | Moelv ............................... 1153 183 | Lillehammer skysstasj. .1225 201 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1240 239 | Ringebu skysstasjon ......... 1315 250 | Hundorp ........................... 1325 265 | Vinstra, (Sødorp) .............. 1340 265 | Kvam E6 . .......................... | 275Til Kvam, (Sinclair) ................ 1355 275Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1440 295 | Otta skysstasjon ............ 1505 327 | Vågåmo v/Shell ................ 1532 358 | Lom .................................. 1610 376 | Bismo ............................... 1628 418 | Grotli ................................ 1705 431 | Langvatn .......................... 1715 431Til Stryn . ............................... 1810 484Frå Stryn ............................... 1825 503 | Kjøs Bru ............................ 1840 526 | Hjelle (Eid) . ...................... 1900f
526Til Nordfjordeid ..................... 1910 531Frå Nordfjordeid ..................... . . . 526 | Hjelle (Eid) . ...................... . . . 560 | Folkestad .......................... . . . 560Til Volda Rutebilst. . ........... . . . 560Frå Volda Rutebilst. ................ . . . 565 | Furene .............................. . . . 570Til Ørsta Rutebilst. ................. . . . 581Frå Eiksund . ........................... . . . 595Til Ulsteinvik ....................... . . . 606Til Hareid . ............................. . . . Til Fosnavåg ........................... . . . Til Larsnes .............................. . . . 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905 1910f
1945 2000 2005 2012 2020 ...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1930 1935 2015 2030 2040 2050 2100
2103 2120
|
2155 ...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1930 1935 2015 2030 2045 2052 2105 2105 2135 |
2140 ...
D 2200 . .
. .
2220p . .
. .
2300p . .
. .
2320p . .
. .
0013p . .
. .
0031p . .
. .
0055p . .
. .
|
. .
. .
0142p . .
. .
0151p . .
. .
|
. .
. .
|
. .
. .
0215p . .
. .
0255p . .
. .
|
. .
. .
0343 . .
. .
0412 . .
. .
0430 . .
. .
0505 . .
. .
0515 . .
. .
0605d . .
. .
0615 . .
. .
0630 . .
. .
0650 . .
. .
|
. .
. .
0645b . .
. .
0650 . .
. .
0745 . .
. .
0800 . .
. .
0805 . .
. .
0812 . .
. .
0820 . .
. .
0840 . .
. .
0852 . .
. .
0910r . .
. .
0930 . .
. .
0930u . .
. .. .
Merknader:
b) Taxi Eid-Hjelle i korrespondanse med Møre-ekspressen.
d) ÿ frå Trondheim.
f) Bussbyte på Hjelle laurdag.
p) Berre påstiging.
r) Etter behov for passasjerar frå Møreekspressen.
u) Dx7 via Ulsteinvik. Dag 7 etter bestilling.
Møre-ekspressen (nattbussen)
– kvar kveld frå
Oslo og Oslo Lufthavn ƒ
- 10 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 145ULSTEINVIK-ØRSTA-GARDERMOEN-OSLO
Gyldig 01.05.12-22.9.12
”MØRE-EKSPRESSEN”- Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik.
”NORDFJORDEKSPRESSEN” - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid.
Km Dx67 Larsnes .............................. 0618 Fosnavåg ........................... 0640n
Myrvåglomma ................... 0708n
Hareid . .............................. 0645 0 Frå Ulsteinvik ....................... 0705 10 | Eiksundbrua . .................... 0720 Frå Ørsta Rutebilst. ................. | 25 | Furene .............................. 0737 25 Til Volda Rutebilst. ................ 0750 35 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0755 39 | Folkestad .......................... 0812 58 | Bjørkedalen ...................... 0830 71 | Hjelle (Eid) . ...................... 0845h
76 Frå Nordfjordeid ..................... | 83 | Kjøs Bru ............................ 0910 112 | Stryn ............................... 0940 165 | Langvatn .......................... 1030c
178 | Grotli ................................ 1040 220 | Bismo ............................... 1120 238 | Lom .................................. 1145 269 | Vågåmo v/Shell ................ 1210 300 | Otta skysstasjon ............ 1240 320Til Kvam, (Sinclair) ................ 1305 320Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1350 330Til Vinstra, (Sødorp) .............. 1400 355 | Ringebu skysstasjon ......... 1425 394 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1500 412 | Lillehammer skysstasj. .1525 439 | Mjøsbrua (vest) ................ 1550 464 | Hamar(Statoil) Nydalen1610 529 | Nebbenes E6 . ................... 1705a
552 | Oslo Lufthamn ............... 1730a
568 | Olavsgaard . ...................... 1750a
600Til Oslo Bussterminal ......... 1815 Dx67 ...
...
...
...
...
...
0728t
0735t
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
1115 1115 1145 1120e
1205 1220 ...
1235 1245 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
1242 1249 1256 1305 1327 1345 1400 1420h
1443 1505 1600c
1610 1645 1705 1734 1803 1825 1905 1915 1937 2012 2035 2057 2118 2210a
2233a
2258a
2315 Dx7 ...
1940 2010 2000g
2025 2040 2100 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
2105 2115 2125 2130 2152 2210 2225 |
2245 2315d
0005 0015 0050 0108 0135 |
0215a
0255 |
0325a
|
0413a
0435a
0455a
0547a
0608a
0635a
0650 7
1918 1915 1940 1945b 2005 2020 2050 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
a) Berre avstiging.
b) Minibuss.
c) Buss til Geiranger i tida 21.06-31.08.
d) ÿ til Trondheim.
e) Dx67
g) Ikkje laurdag.
h) Bussbyte
n) Avgang Fosnavåg kl 0610 på skulefridagar(Myrvåg kl 0640)
s) Berre på skuledagar
t) Avgang kl 0742 frå Ørsta rbst ved skulefri.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 11 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 146OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND
«MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss
«NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss
Km D
0 Frå Oslo Bussterminal ......... 0930 17 | Olavsgaard . ...................... 0945p
43 | Oslo Lufthamn ............... 1020p
66 | Nebbenes E6 . ................... 1040p
131 | Hamar(Statoil) Nydalen 1135p
140 | Moelv ............................... 1153p
183 | Lillehammer skysstasj. .1225 201 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1240 239 | Ringebu skysstasjon ......... 1315 265 | Vinstra skysstasjon ........... 1340 265 | Kvam E6 . .......................... | 275Til Kvam, (Sinclair) ................ 1355 275Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1440 295 | Otta skysstasjon . .............. 1505 327 | Vågåmo v/Shell ................ 1532 358 | Lom .................................. 1605 376 | Bismo ............................... 1628 418 | Grotli ................................ 1705 431 | Langvatn .......................... 1715 484Til Stryn ............................... 1810h
484Frå Stryn ............................... 1825 502 | Kjøs Bru ............................ 1840 507 | Grodås .............................. . . . 537 | Hellesylt ........................... . . . 567Til Stranda ........................... . . . † til Liabygda . ........... . . . 593Frå Straumgjerde . .................. . . . 600Frå Sykkylven (Aure) ........... . . . 604Frå Ørsneset FK . ..................... . . . 604Frå Magerholm FK .................. . . . 615Til Moa Trafikkterminal . ... . . . 618Til Ålesund Sjukehus ............. . . . 627Til Ålesund Rutebilst. . ....... . . . Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905 1920 1925 2000 2035 ...
2100 2120 2130 2145 2200 2205 2232 7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905 1920 1925 2000 2035 ...
2100 2110 2120r
...
...
...
...
D
2200 2215p
2300p
2320p
0013p
0031p
0055p
|
0142p
|
|
0215p
0255p
|
0343 0412 0430 0505 0515 0605 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx7 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0615g
0630 0635 0710 0745 0815 0820
0840 0850 0905 0920 0925 0940 7 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
0615g . .
0630d . .
0635d . .
0710 . .
0745 . .
0815 . .
0820d . .
0840d . .
0850d . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Merknader:
d)Søndag morgon vert strekninga Kjøs Bru-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå Møre-ekspressen.
g)Samband ÿ frå Trondheim.
h)Byte ÿ.
p)Kun påstiging.
r)Behovsrute
- 12 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 146ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO
«MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss
«NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 10 | Ålesund Sjukehus ............. . . . 12 Frå Moa Trafikkterminal . ... . . . 23 Frå Magerholm FK .................. . . . 23 Frå Ørsneset FK . ..................... . . . 27 Frå Sykkylven (Aure) ........... 0610 34 | Straumgjerde . .................. 0617 † frå Liabygda ........... 0630 60 Frå Stranda ........................... 0655 90 | Hellesylt ........................... 0725 119 | Grodås .............................. 0805 125 | Kjøs Bru ............................ 0810 143Til Stryn ............................... 0825 143Frå Stryn ............................... 0940 196 | Langvatn .......................... 1030e
209 | Grotli ................................ 1040 241 | Bismo ............................... 1120 259 | Lom .................................. 1145 290 | Vågåmo v/Shell ................ 1210 321 | Otta skysstasjon . .............. 1240 341Til Kvam, (Sinclair) ................ 1305 341Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1350 351Til Vinstra, (Sødorp) .............. 1400 376 | Ringebu skysstasjon ......... 1425 425 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1500 443 | Lillehammer skysstasj. .1525 472 | Mjøsbrua (vest) ................ 1550 495 | Hamar(Statoil) Nydalen1610 560 | Nebbenes E6 . ................... 1705 583 | Oslo Lufthamn ............... 1730 608 | Olavsgaard . ...................... 1755 632Til Oslo Bussterminal ......... 1815 D
1100c 1115 1130 1150 1205 1215 1225 1230 1305 1350 1420 1425 1445 1510 1600e
1610 1645 1705 1734 1803 1825 1905 1915 1937 2012 2035 2057 2118 2210 2233 2258 2315 Dx6 1940 1955
2010 2030 2045 2050 2100 2045 2130
2205 2235 2240 2300h
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
2100b
2110b
...
2140b
2210b
|
2240 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D . . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
...
. .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
2240 . .
. .
2300 . .
. .
2315 . .
. .
0005 . .
. .
0015 . .
. .
0050 . .
. .
0108 . .
. .
0135 . .
. .
|
. .
. .
0215a . .
. .
0255a . .
. .
|
. .
. .
0325a . .
. .
|
. .
. .
0413a . .
. .
0435a . .
. .
0455a . .
. .
0547a . .
. .
0605a . .
. .
0635a . .
. .
0650a
Merknader:
a)Kun avstiging.
b)Bestillingstaxi. Ring 90 15 46 36 innan kl 1800 avreisedagen.
c) Trasè Søndag: Rutebilst.-Innfartsvn.-Nørvegata. Bussbyte på Moa.
g)ÿ til Trondheim.
h)Byte ÿ.
e)Samband til/frå Geiranger i tida 21.06-31.08.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 13 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 430 Frå Bergen over Nordfjordeid til Ålesund
«FJORDEKSPRESSEN»
Km 1/5 12-30/4 13
Dx7
0 Bergen Busstasjon....... . . .
11 Åsane terminal.......................... . . .
29 Knarvik skysstasjon................... . . .
70 Romarheim v.kr. E39................. . . .
86 Matre........................................ . . .
103Instefjord.................................. . . .
112Oppedal (Gulen) †............. . . .
112Lavik †.............................. . . .
140Vadheim.................................... . . .
155Sande (Gaular).......................... . . .
164Storehaug (Gaular).................... . . .
177Førde rb.st......................... . . .
177Førde rb.st......................... 0815
197Vassenden (Jølster)................... 0835
205Ålhus......................................... 0840
221Skei.......................................... 0900
221Skei.......................................... 0900
241Byrkjelo..................................... 0920
247Reed.......................................... 0925
261Sandane rb.st............................ 0940
261Sandane rb.st............................ 0950
273Anda †.............................. 1015
273Lote †................................ 1025
281Nordfjordeid rb.st...................... 1035
281Nordfjordeid rb.st...................... 1035
287Hjelle v.kr. (Eid)......................... 1040
317Folkestad †........................ 1115
317Volda rb.st................................. 1130
317Volda rb.st................................. 1145
321Furene....................................... 1152
327Ørsta rb.st.................................. 1200
327Ørsta rb.st.................................. 1203
338Liadal........................................ 1213
348Vartdal...................................... 1225
364Festøya f.kai †................... 1245
364Solavågen f.kai †............... 1303
373Moa trafikkterminal.................. 1312b
385Ålesund rb.st................... 1332
D
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0950
1015
1025
1035
1035
1040
1115
1130
1145
1152
1200
1203
1213
1225
1245
1303
1312b
1332
D
0800
0815p
0840p
0915
0930
0945
1000
1020
1045
1100
1110
1130
1145
1210
1215
1235
1235
1255
1300
1320
1320
1345
1355
1405
1425
1430
1515
1530c
1545
1552
1600
1603
1613
1625
1645
1703
1712d
1732
Dx67
1020
1035p
1100p
1135
1155
1210
1230
1250
1315
1330
1340
1400
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Dx67
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1930
1935
2015
2030
2040
2047c
2100
2103
2113
2125
2145
2203
2212
2232
6
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1905
1910
1950
2005
2005
2012
2020
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
7
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1930
1935
2015
2035
2045
2052
2103
2108
2118
2130
2150
2207
2217
2237
a. Berre for avstigning. b. ÿ til Molde/Kristiansund.
c. DX7 ÿ til Ulsteinvik/Fosnavåg.
d. Korr. D ÿ til Molde/ DX6 ÿ til Kristiansund.
h. Bussbytte.
p. Berre for påstigning.
- 14 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 430Frå Ålesund over Nordfjordeid til Bergen
«FJORDEKSPRESSEN»
Km 1/5 12-30/4 13
Dx67
0 Ålesund rb.st................... . . .
12 Moa trafikkterminal.................. . . .
21 Solavågen f.kai †............... . . .
21 Festøya f.kai †................... . . .
37 Vartdal...................................... . . .
47 Liadal........................................ . . .
58 Ørsta rb.st.................................. 0728k
64 Furene....................................... 0734
68 Volda rb.st................................. 0750
68 Volda rb.st................................. 0755
Volda f.kai †...................... 0800
68 Folkestad †........................ 0812
98 Hjelle v.kr. (Eid)......................... 0830
104Nordfjordeid rb.st...................... 0850g
104Nordfjordeid rb.st...................... 0915
112Lote †................................ 0930
112Anda †.............................. 0940
124Sandane rb.st............................ 1000
124Sandane rb.st............................ 1000
138Reed.......................................... |
144Byrkjelo..................................... 1020
164Skei.......................................... 1040
164Skei.......................................... 1040
180Ålhus......................................... 1045
188Vassenden (Jølster)................... 1100
208Førde rb.st......................... 1130
208Førde rb.st......................... 1145
221Storehaug (Gaular).................... 1200
230Sande (Gaular).......................... 1210
245Vadheim.................................... 1225
273Lavik †.............................. 1300
273Oppedal (Gulen) †............. 1320
282Instefjord.................................. 1325
299Matre........................................ 1340
322Romarheim v.kr. E39................. 1355
356Knarvik skysstasjon................... 1440a
374Åsane terminal.......................... 1505a
385Bergen Busstasjon....... 1520d
a. Berre for avstigning.
d. ÿ til Stavanger.
e. DX67 ÿ frå Kristiansund/Molde.
f. ÿ frå Ulsteinvik/Fosnavåg.
g. DX6 ÿ til Haugesund.
h. Bussbytte.
k. Avgang kl 07.42 ved skulefri.
p. Berre for påstigning.
Dx7
0900
0930e
0945
1001
1016
1023
1035a
1042a
|
|
1055h
1112
1142
1150
1155
1210
1220
1235
1235
1250
1300
1325
1325
1340
1350
1415h
1445
1500
1510
1530
1600
1620
1625
1640
1655
1730a
1755a
1810
D
1100
1130e
1145
1203
1218
1228
1242
1249
1255f
1305
1315
1327
1357
1405
1415
1430
1440
1455
1455
1510
1515
1535
1540
1555
1600
1630
1645
1700
1710
1730
1800
1820
1830
1845
1900
1940a
2000a
2015
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
D
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1815
1830
1840
1855
1930
1950
1955
2010
2025
2110a
2135a
2150g
Dx6
1600
1625e
1645
1703
1718
1728
1742
1749
1755
1827
1830
1842
1915
1925
1945
2000
2010
2025
2030
2040
2050
2110
2115
2130
2135
2200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
6
1600
1625
1645
1703
1718
1728
1742
1749
1755
1827
1830
1842
1915
1925
1945 2000 2010
2025
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
...
...
...
...
...
...
. . .
...
...
...
...
. . .
7
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1030
1037
1045f
1050
1100
1112
1142
1150
1155
1210
1220
1235
1235
1250
1300
1325
1325
1340
1350
1415h
1445
1500
1510
1530
1600
1620
1625
1640
1655
1730a
1755a
1810
- 15 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 251ÅLESUND-STRYN-FØRDE-BERGEN
Fjordekspressen via Stryn.
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 10 | Ålesund Sjukehus ............. . . . 12 | Moa Trafikkterminal . ........ . . . 23 Frå Magerholm . ..................... . . . 23 Frå Ørsneset ........................... . . . 27 | Sykkylven (Aure) . ............. 0610 33 Frå Straumgjerde . .................. 0617 60 | Stranda FK ........................ 0650 | † frå Liabygda ........... 0635 60 Frå Stranda ........................... 0655 90 | Hellesylt ........................... 0725 119 | Grodås .............................. 0805 125 | Kjøs Bru ............................ 0810 142Til Stryn . ............................... 0825 142Frå Stryn ............................... . . . 153 | Loen ................................. . . . 161 | Olden . .............................. . . . 178 | Innvik ............................... . . . 186 | Utvik . ............................... . . . 203 | Byrkjelo ............................ . . . 223 | Skei . ................................ . . . 247 | Vassenden ........................ . . . 266Til Førde ................................ . . . 266Frå Førde ............................... . . . 288 | Sande Sfj .......................... . . . 304 | Vadheim ........................... . . . 332 | Lavik ................................. . . . 332 | Oppedal ............................ . . . 357 | Matre . .............................. . . . 391 | Romarheim vegkr ............. . . . 426 | Knarvik terminal . ............. . . . 445 | Åsane terminal ................. . . . 455Til Bergen Busstasjon ........ . . . D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0845 0855 0905 0920 0930 0955 1020 1040 1115 1145 1210 1225 1300 1320 1340 1355 1440 1505 1520 Dx7 1100 1115 1130 1150 1205 1215 1225 1305 1230 1305 1350 1420 1425 1445 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1100c
1113c
1130 1150 1205 1215 1225 1305 1230 1305 1350 1420 1425 1445 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D . . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
...
. .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
1530 . .
. .
1540 . .
. .
1550 . .
. .
1610 . .
. .
1615 . .
. .
1645 . .
. .
1705 . .
. .
1735 . .
. .
1800 . .
. .
1815 . .
. .
1840 . .
. .
1855 . .
. .
1930 . .
. .
1950 . .
. .
2010 . .
. .
2025 . .
. .
2110 . .
. .
2135 . .
. .
2150 . .
. .
MERKNADER
c)Køyrer innfartsvegen til Nørvegata (Buss mot Volda/Ørsta).
c)Buss skilta Bergen.
Sjå også tabell nr 150 side 14 og 15 for reiser Ålesund-Volda-Bergen.
- 16 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 251BERGEN-FØRDE-STRYN-ÅLESUND
Fjordekspressen via Stryn.
Km D 0 Frå Bergen Busstasjon ........ 0800 . . . 10 | Åsane terminal ................. 0815 . . . 29 | Knarvik terminal . ............. 0840 . . . 64 | Romarheim vegkr ............. 0910 . . . 98 | Matre . .............................. 0930 . . . 123 | Oppedal ............................ 1000 . . . 123 | Lavik ................................. 1020 . . . 151 | Vadheim ........................... 1045 . . . 167 | Sande Sfj .......................... 1100 . . . 189Til Førde ................................ 1130 . . . 189Frå Førde ............................... 1230 . . . 208 | Vassenden ........................ 1250 . . . 216 | Ålhus ................................ 1255 . . . 232 | Skei . ................................ 1315 . . . 252 | Byrkjelo ............................ 1335 . . . 269 | Utvik . ............................... 1355 . . . 294 | Olden . .............................. 1425 . . . 302 | Loen ................................. 1430 . . . 313Til Stryn . ............................... 1445 . . . 313Frå Stryn . ............................... 1520 . . . 330 | Kjøs Bru ............................ 1535 . . . 337 | Grodås .............................. 1540 . . . 365 | Hellesylt ........................... 1620 . . . 395 | Stranda . ........................... 1655 . . . 422 | Straumgjerde . .................. 1720 . . . 428 | Sykkylven (Aure) . ............. 1740 . . . 432Frå Ørsneset ........................... 1750 . . . 432Til Magerholm . ..................... 1805 . . . 443 | Moa Trafikkterminal . ........ 1820 . . . 445 | Ålesund Sjukehus ............. 1825 . . . 455Til Ålesund Rutebilst. . ....... 1840 . . . D
1220 1235 1300 1335 1355 1430 1450 1515 1530 1600 1625 1645 1655 1725 1745 1805 1835 1840 1855 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905 1920 1925 2000 2035 2100 2120 2130 2145 2200 2222 2237 7 . . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
1905 . .
. .
1920 . .
. .
1925 . .
. .
2000 . .
. .
2035 . .
. .
2100 . .
. .
2110r . .
. .
2120r . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
MERKNADER
r)Behovsrute
Sjå også tabell nr 150 side 14 og 15 for reiser Bergen-Volda-Ålesund.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 17 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 311MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID-ÅLESUND
Med samband til/frå Bergen.
Km Dx67 „ Bergen .................... . . . 0 Frå Måløy .............................. 0720 21 Til Maurstad .......................... 0750 ÿ frå Nordfjordeid ......... 0715 21 Frå Maurstad .......................... 0750 39 Til Åheim . ............................ 0805 ÿ frå Selje ..................... 0740 39 Frå Åheim . ............................ 0805 47 | Sylte ................................. 0815 59 | Fiskå ................................ 0830 66 Til Eidså ................................. 0845 ÿ til Syvde/Lauvstad ..... 0845 66 Frå Eidså ................................. 0845 72 Til Koparnes .......................... 0855 † frå Koparnes ........... 0900 72 Frå Årvik ................................. 0910 77 | Larsnes ............................. 0918 82 | Vågen ............................... 0925 91 | Leikong . ........................... 0935 94 | Myrvåglomma .................. 0945 104 | Ulsteinvik . ........................ 1000 113Til Hareid ............................. 1020 „ frå Hareid ................ 1025 † frå Hareid ............... 1030 113Frå Sulesund FK ...................... 1055 131Til Moa Trafikkterminal . ... 1125 133 | Ålesund Sjukehus ............. 1130 143Til Ålesund Rutebilst. ........ 1145 Dx67 0800 1240 1315 | 1315 1333 | 1333 1341 1355 1405 1405
1415 1420 1430 1440 1448 1455 1505 1510 1525 1550 1600 1600 1625a 1705a
1715a 1730a Dx67 ...
1415 1510 1430 1510 1530 | 1530 1540 1550 1600 1600
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
1555 1630 1605 1645 1715 | 1715 1725 1735 1745 1715c
1745 1755 1800 1810 1818 1825 1835 1840 1850 1910 1915 1930 ...
...
...
...
6
...
0720 0750 0715 0750 0805 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 ...
. .
1715 . .
1740 . .
| . .
1740 . .
1805 . .
| . .
1810 . .
1820 . .
1830 . .
1845 . .
| . .
1845 . .
1855 . .
1900 . .
1910 . .
1918 . .
1925 . .
1935 . .
1940 . .
2000 . .
2020 . .
2030 . .
2030 . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
MERKNADER
a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v.
c) Behovsrute til Syvde.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
- 18 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 311ÅLESUND-HAREID-ÅHEIM-MAURSTAD-MÅLØY
Med samband til/frå Bergen.
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. ........ . . . 10 | Ålesund Sjukehus ............. . . . 12 | Moa Trafikkterminal . ... . . . 30 Til Sulesund FK ...................... . . . † frå Sulesund ........... 1000 „ frå Ålesund . ............ 0955 „ frå Valderøy . ........... . . . 30 Frå Hareid ............................. 1030 40 | Ulsteinvik . ........................ 1050 49 | Myrvåglomma .................. 1105 53 | Leikong . ........................... 1110 57 | Vågen ............................... 1120 66 | Larsnes ............................. 1135 71 Til Årvik ................................. 1140 † frå Årvik ................. 1145 71 Frå Koparnes .......................... 1155 77 Til Eidså ................................. 1200 ÿ frå Lauvstad .............. | 77 Frå Eidså ................................. 1200 84 | Fiskå ................................ 1210 96 | Sylte ................................. 1218 104Til Åheim . ............................ 1230 ÿ til Selje/Leikanger . .... | 104Frå Åheim . ............................ 1230 122Til Maurstad .......................... 1248 ÿ til Oslo ....................... 1315 ÿ til Bergen . ................. 1315 ÿ til Nordfjordeid .......... 1315 122Til Maurstad .......................... . . . 143Til Måløy .............................. . . . „ til Bergen . ............... . . . Dx67 1100a
1115a
1120a
1200a
1200 1155 1205
1230 1250 1305 1310 1320 1335 1345 1345 1355 1400 1320 1405 1415 1423 1435 | 1440 1505 ...
...
...
1505 1540 1555 Dx67 1525 1540 1600 1630 1630 1630 1635 1700 1715 1730 1735 1745 1755 1810 1815 1825 1835 1645 1835 1845 1853 1910 1910 |
|
...
...
...
|
2035 ...
6
...
...
...
...
1200 1155 1200 1230 1250 1305 1310 1320 1335 1345 1345 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 . . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
1200 . .
. .
1155 . .
. .
...
. .
. .
1230 . .
. .
1250 . .
. .
1305 . .
. .
1310 . .
. .
1320 . .
. .
1335 . .
. .
1345 . .
. .
1345 . .
. .
1355 . .
. .
1400 . .
. .
| . .
. .
1405 . .
. .
1415 . .
. .
1423 . .
. .
1435 . .
. .
...
. .
. .
1440 . .
. .
1505 . .
. .
...
. .
. .
...
. .
. .
...
. .
. .
1505 . .
. .
1530 . .
. .
1540 . .
. .
MERKNADER
a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v.
c) Behovsrute til Syvde.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 19 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 397 (OSLO/BERGEN) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Km Dx67 ÿ frå Oslo. ............. 2200f
ÿ frå Bergen ......... . . . „ frå Bergen........ . . . ÿ frå Nordfjoreid.... 0710 0 Frå Maurstad................... 0750 18 | Åheim................... 0805 30 | Sylte.......................... 0815 38 | Fiskå..................... 0830 45 Til Eidså.......................... 0845 ÿ avg. til Koparnes 0845 45 Frå Eidså.......................... 0845 51 Til Syvde.................... 0851 Dx67 ...
...
0800 ...
1315 1333 1341 1355 1405 1410 1405 1415r
Dx67 ...
0800 ...
1430 1510 1530 1540 1550 1600 ...
1600 1605 Dx67 ...
...
...
1600 1645 1715 1725 1735 1745 1745 1745 1750r
Dx67 0930 1215 ...
1925 2005 2025 2035 2045 ...
...
...
...
6
2200f
...
...
0710 0750 0810 ...
...
...
...
...
...
7 0930 . .
1215 . .
. . . . .
1925 . .
2005 . .
2025 . .
2035 . .
2045 . .
2100 . .
. . . . .
2100 . .
r
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
d) Neste dag.
f) Avgang kvelden før.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 397SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO)
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Km Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx6 6 31 Frå Syvde...................0640 . . . . . . . . . 1400 . . . . . . 37 | Eidså........................ 0645 . . . . . . 1200 1405 . . . . . . 44 | Fiskå................... 0655 . . . . . . 1210 1415 2050 . . . 52 | Sylte......................... 0703 . . . . . . 1218 1423 2058 . . . 64 Til Åheim..................0715 . . . . . . 1230 1435 2110 . . . 64 Frå Åheim...................... . . . 0715 0920 1230 1440 2110 0725 82 Til Maurstad.................. . . . 0740 0945 1248 1500 2130 0745 Frå Maurstad............. . . . 0740 0945 1315 1505 2135 0750 ÿ til Nordfjordeid.. . . . 0830 1025 1355 . . . 2215 0830 ÿ til Oslo................ . . 1815 . . . 2315 . . . 0650d 1810 „ til Bergen........ . . . . . . . . . . . . 2040 . . . . . . ÿ til Bergen ........... . . 1550 . . . 2015 . . . . . . 1550 7
...
1405 1415 1423 1435 1440 1505 1505 ...
...
2010 ...
7
2035 2040 2050 2058 2110 2110 2130 2135 2215 0650d
...
...
Merknader:
d) Neste dag.
f) Avgang kvelden før.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
- 20 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 351NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND
Gjeld t.o.m 22.09.12
Km Dx67 0 Frå Nordfjordeid .................. 0645a
5 | Hjelle (Eid) . ...................... 0650 8 | Stigedalshytta .................. 0700 14 | Løset . ............................... 0710 28 | Straumshamn . ................. 0720 36 Til Folkestad .......................... 0730 † frå Folkestad ........... 0745 0 Til Volda Rutebilst. ................ 0800
0 Til Ørsta Rutebilst. ................. 0820
0 Til Moa Trafikkterminal . ........ 1012 0 Til Ålesund Rutebilst. ........ 1032 Skule
...
...
...
0755 0810 0820 0845b
0920 0935 ...
...
Dx67 0900 0905 0910 0920 0930 0940 0945 1000 1016 1212 1232 D
1035 1040 1040 1050 1100 1110 1115 1130
1200 1312 1332 D
1425 1430 1435 1445 1455 1505 1515 1530
1600 1712 1732 Dx67 1635 1640 1645 1655 1705 1712b 1715 1745 1800
1912 1932 Dx67 1930 1935 1940 1950 2000 2015 2015 2040
2100 2212 2232
6
1905 1910 1915 1925 1935 1948 1950 2005 2020 ...
...
7 1930 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1935 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1940 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1950 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2000 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2015 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2020 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2035 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2105 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2217 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
2237 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 0 | Moa Trafikkterminal . ........ . . . 0 | Ørsta Rutebilst. ................. 0728h
0 Frå Volda Rutebilst. ................ 0755 † frå Volda . ............... 0800 0 Frå Folkestad .......................... 0812 8 | Straumshamn . ................. 0820 19 | Løset . ............................... 0830 29 | Stigedalshytta .................. 0840 37 Til Nordfjordeid .................. 0850 Dx7 0900 0930 1030 1050 1100 ... ...
...
...
...
D
...
...
1030 1050 1100 1112 1120 1130 1140 1150 D
1100 1130 1242 1305 1315 1327 1335 1345 1355 1405 Dx67 1200 1230 1342
|
1400 1415s
1435s
1455s
...
...
Dx67 1300 1330 1442 1445d
1500
1512 1520 1530 1540 1555 D
1600 1630 1742
1827 1830 1842 1850 1900 1910 1925 Dx6 1900 1930 2105 2130 2140 2153 2200 2210
2220
...
..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
- 21 -
Merknader:
a) Drosje Nordfjordeid-Hjelle i korrespondanse med nattbuss frå Oslo.
b) Ikkje gjennomgåande buss.
d) Buss merka Ålesund frå Volda rbst kl 1445 til Volda ferjekai.
h) Avgang kl 0742 ved skulefri.
s) Innstilt ved skulefri.
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- 22 -
ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Volda Sjukehus ................. . . . 0 | Volda Rutebilst. . ........... 0545 5 | Furene .............................. 0552 10 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0603 21 Frå Liadal . .............................. 0613 31 | Vartdal ............................ 0625
35 | Nordre Vartdal .................. 0628 43 Frå Barstadvik ........................ 0635
47 Frå Festøya FK . ....................... 0645
47 | Solavågen FK .................... 0703 56 Til Moa Trafikkterminal . ... 0712
ÿ avg. Kristiansund . .... 0725 58 Til Ålesund Sjukehus . ........ 0717e
68 Ålesund Rutebilst. . ....... 0737
Merknader:
Dx67 ...
0615 0622 0633 0643 0655 0658 0705
0715 0733 0742 ...
0747
0807
Dx67 0623 0645 0652 0703 0713 0725 0728 0735 0745
0803
0812 0825 0817 0832 Avgangen er innstilt i tida 21.06.-17.08, samt i romjula og påskeveka.
e) Busslomma oppe ved hovedvegen.
Dx67 0720 0745 0752 0803 0813 0825 0828 0835 0845 0903
0912 0925 0917 0932 Dx67 0833 0845 0852 0903 0913
0925
0928 0935
0945 1003 1012 1025 1017 1032 Dx67 0933
0945 0952 1003
1013
1025 1028 1035 1045 1103 1112
1125 1117 1132
Dx67 1023 1045 1052
1103 1113 1125
1128 1135 1145
1203 1212 1225 1217 1232 Dx67 1123
1145 1152 1203 1213
1225
1228 1235 1245
1303 1312 1325 1317 1332 Dx67 1223 1245 1252 1303 1313 1325
1328 1335 1345 1403
1412 1425 1417 1432
Dx67 1333 1345 1352 1403 1413 1425 1428 1435 1445 1503
1512 1525 1517
1532 Dx67 ...
1445
1452
1503 1513
1525 1528 1535 1545
1603
1612 1625 1617 1632 Dx67 1525 1545 1552 1603 1613 1625 1628
1635 1645
1703 1712 1725 1717 1732 Dx67 1624 1645
1652 1703
1713
1725 1728 1735 1745 1803 1812 1825 1817 1832 Dx67 1701 1745 1752
1803
1813
1825 1828 1835 1845 1903
1912 1925 1917
1932 Dx67 1801 1845 1852 1903 1913
1925 1928 1935 1945 2003 2012 2025 2017
2032
Dx67 ...
2040 2047 2103
2113 2125 2128 2135 2145 2203
2212
...
2217 2232 6
...
0745 0752
0803 0813
0825
0828 0835 0845
0903
0912 0925 0917
0932
6 . . . . .
. .
0845 . .
. .
0852 . .
. .
0903 . .
. .
0913 . .
. .
0925 . .
. .
0928 . .
. .
0935 . .
. .
0945 . .
. .
1003 . .
. .
1012 . .
. .
1055 . .
. .
1017 . .
. .
1032 . .
. .
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Km 6
0 Frå Volda Sjukehus ................. 0924
0 | Volda Rutebilst. . ........... 0945 5 | Furene .............................. 0952
10 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 1002 21 Frå Liadal . .............................. 1013 31 | Vartdal ............................ 1025
35 | Nordre Vartdal .................. 1028
43 Frå Barstadvik ........................ 1035 47 Frå Festøya FK . ....................... 1045 47 | Solavågen FK .................... 1103 56 Til Moa Trafikkterminal . ... 1112 ÿ avg. Kristiansund . .... | 58 Til Ålesund Sjukehus . ........ 1117 68 Ålesund Rutebilst. . ....... 1132 Merknader:
a) Berre til Molde.
6
1024
1045 1052 1102
1113 1125 1128 1135 1145 1203 1212 1225 1217 1232
6
...
1145 1152 1202 1213 1225 1228 1235 1245 1303
1312
1355 1317
1332
6
...
1245 1252 1302 1313
1325 1328 1335 1345 1403 1412 |
1417 1432
6
...
1345 1352 1402 1413 1425 1428 1435 1445 1503 1512 1525 1517
1532 6
1427 1445 1452
1502 1513 1525 1528 1535 1545 1603 1612
1655 1617 1632
6
1520 1545 1552 1603 1613 1625
1628 1635 1645 1703
1712
|
1717 1732 6
...
1645 1652
1703
1713
1725 1728 1735
1745 1803
1812
1825a
1832 1840 7
...
0800 0807
0818
0828
0840 0843
0850 0900
0917
0927
|
0932
0945 7
...
1145 1152 1203 1213
1225 1228 1235 1245 1303
1312
1325 1317
1332 7
...
1245 1252 1303 1313 1325
1328 1335
1345
1403
1412 1425 1417 1432 7
...
1345 1352 1403
1413 1425 1428 1435 1445 1503 1512 1525 1517
1532 7
...
1445 1452 1503
1513
1525 1528 1535 1545 1603 1612 1625 1617 1632 7
...
1545 1552
1603
1618 1625
1628 1635
1645 1703
1712 1725 1717 1732
7
...
1645
1652 1703
1713 1725 1728 1735
1745 1803
1812 1825 1817 1832 7
...
1745
1752
1803 1813 1825 1828 1835
1845
1903 1912
1925 1917 1932 7
...
1845 1852 1903 1913 1925 1928 1935
1945
2003 2012 2025 2017 2032
7
...
2000 2007
2018 2028
2040 2043 2050 2100 2118
2127
|
2132 2147 7 . . . . .
2045 . .
2052 . .
2108 . .
2118 . .
2130 . .
2133 . .
2140 . .
2150 . .
2208 . .
2217 . .
. . . . .
2222 . .
2237 . .
- 23 -
- 24 -
ÿ 100KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 0615 10 Frå Ålesund Sjukehus . ........ 0628 ÿ avg. Kristiansund . ..... . . . ÿ avg. Molde ................ . . . 12 Frå Moa Trafikkterminal . ... 0635 21 | Solavågen FK .................... 0650 21 | Festøya FK . ....................... 0708
25 | Barstadvik ........................ 0711 33 | Nordre Vartdal .................. 0719 37 Frå Vartdal ............................ 0723 47 Frå Liadal . .............................. 0733
58 | Ørsta Rutebilst. ............. 0747a
61 | Furene .............................. 0754a
68 Til Volda Rutebilst. . ........... 0806
Til Volda Sjukehus ................. 0802r
Dx67 0740
|e ...
0555 0800
0815 0833
0836 0844 0855 0905 0917 0924 0931 0935 Dx67 0800 0813
...
0645g
0830
0845
0903 0906
0914 0918 0928 0942 0947
0955
1000 Merknader:
Avgangen er innstilt i tida 21.06.-17.08, samt i romjula og påskeveka.
a) Berre for avstiging.
c) Buss merka ”Molde” på strekninga Ålesund-Moa
e) Busslomma oppe ved hovudvegen.
f) Bussen går til Molde.
g) Ferjeavgang.
r) Køyrer vidare frå Volda sentrum viss behov.
Dx67 0900 0913 0600 0740 0930 0945 1001
1004 1012
1016
1024 1040a 1047a
1100 1105 Dx67 1000 1013
0705 0840 1030 1045 1103
1106 1114
1118 1128
1142 1149 1156
1202
Dx67 1100 1113
0805 0940 1130 1145
1203 1206 1214 1218 1228
1242 1249 1256
1300 Dx67 1200 1213 0905 1040 1230 1245 1303
1306 1314 1318 1328
1342 1349 1356 1400 Dx67 1300 1313 1005 1240 1330 1345
1403 1406
1414 1418 1428
1442
1449
1456
1500 Dx67 1400 1413 1105 1240 1430 1445 1503 1506
1514
1518 1528 1542 1549
1556 1600 Dx67 1500 1513 1205 1340 1530 1545 1603 1606 1614 1618 1628 1642
1649
1656
1700 Dx67 1600 1613 1305 1440 1630 1645
1703
1706
1714 1718
1728
1742 1749
1756 1800 Dx67 1700 1713 1405 1540 1730 1745
1803 1806 1814 1818 1828 1842 1849
1856 1900 Dx67 1800 1813 1505 1640 1830 1845 1903
1906 1914 1918 1928 1940
1947
1956 ...
Dx67 1900
1913 1605 1740 1930 1945 2003
2006
2014 2018
2028
2040 2047 2054
2100 Dx67 2000 2013 1705 1840 2030
2045 2103 2106 2114 2118 2128
2140
2147
2154 2200
Dx67 2105 2118 1805 1940 2130 2145
2203
2206 2214 2218 2228
2240
2247
2254
...
Dx67 2300 2313 2005 2140 2325
2340
2358 0001
0009 0013 0022
0030
0040 0047
...
6
0900
0913
...
...
0930
0945 1001 1004 1012 1016
1024
1040a
1047a
1100
...
6 1100 . .
1113 . .
0805 . .
0940 . .
1130 . .
1145 . .
1203 . .
1206 . .
1214 . .
1218 . .
1228 . .
1242 . .
1249 . .
1256 . .
1300 . .
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 100KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Km 6
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 1200 10 Frå Ålesund Sjukehus . ........ 1213 ÿ avg. Kristiansund . ..... . . . ÿ avg. Molde ................ . . . 12 Frå Moa Trafikkterminal . ... 1230 21 | Solavågen FK .................... 1245 21 | Festøya FK . ....................... 1303
25 | Barstadvik ........................ 1306 33 | Nordre Vartdal .................. 1314 37 Frå Vartdal ............................ 1318 47 Frå Liadal . .............................. 1328
58 | Ørsta Rutebilst. ............. 1342
61 | Furene .............................. 1349 68 Til Volda Rutebilst. . ........... 1356 Til Volda Sjukehus ................. 1400 6
1300 1313 0935 1110 1330
1345 1403
1406 1414
1418
1428 1442 1449 1456 1500 6
1400 1413 1105 1240 1430 1445
1503
1506
1514
1518 1528 1542 1549
1556
...
6
1500 1513 ...
...
1530 1545 1603 1606 1614 1618 1628 1642 1649
1656
...
6
1600 1613 1235 1410 1630 1645 1703 1706 1714 1718 1728 1742 1749
1756
...
6
1700 1713 1405 1540 1730 1745 1803 1806 1814
1818
1828 1842 1849 1856 ...
6
1830 1843 ...
...
1900 1915
1933
1936
1944
1948 1958 2010
2017 2024 ...
6
2000 2013 1705 1840 2025 2040
2103 2106 2114 2118 2128 2133 2140
2145
...
7
1100 1113 ...
...
1130 1145 1203 1206 1214
1218 1228
1242
1249
1256 1300
7
1400 1413 ...
1245g
1430
1445 1503 1506
1514
1518 1528
1542
1547 1556 ...
7
1500 1513 ...
...
1530 1545 1603 1606
1614 1618 1628 1642
1647
1656 ...
7
1600 1613 1305 1440 1630 1645 1703 1706 1714 1718 1728
1742 1747 1756
...
7
1700 1713 1405 1440 1730 1745 1803 1806 1814 1818 1828
1842 1849
1856 ...
7
1800 1813 1505 1640 1830
1845
1903
1906
1914 1918
1928 1940 1947 1954
...
7
1900
1913
1605 1740 1930 1945
2003
2006 2014 2018 2028
2040 2047 2054 2058
7
2000 2023 1705 1840 2030
2045
2103 2106
2114
2118
2128 2142
2145 2154 2158
Merknader:
g) Ferjeavgang.
r) Køyrer vidare frå Volda sentrum viss behov.
- 25 -
Hugs setebelte!
7
2105 2118 1805 1940 2130 2145 2203 2206 2214
2218
2228
2240
2247 2254
2258
7
2200 2213 1905 2040 2225 2240 2258
2301
2309
2313
2322
2333 2340
2347
2352
7 2300 . .
2313 . .
2005 . .
2140 . .
2325 . .
2340 . .
2358 . .
0001 . .
0009 . .
0013 . .
0022 . .
0033 . .
0040 . .
0047 . .
0052 . .
Km Dx67 Volda Sjukehus .................. . . . Nylenda ............................. . . . 0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0545 5 | Furene .............................. 0552 7 | Hovdebakken . .................. 0552 10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0600 11 | Svendsengarden ............... 0604 11 Til Ørsta, Domus .................... . . .
Dx67 ...
...
0615 0622 0624 0630 0634 . . .
Dx67 ...
...
...
0639 0641 0645 . . .
. . .
Dx67 0623
0628 0645 0652 0654 0700 0704 ...
Skule ...
...
...
0740 0742 0747 ...
...
Dx67 0720
0726
0745 0752 0756 0803 0804 ...
Skule ...
...
0810 0817 0819
0830e
. . .
. . .
Dx67 |
0820
0835 0842 0844 0848 . . .
. . .
Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Dx67
0833 |
0845 0852 0854 0900 0904 . . .
Skule
. . . ...
0920 0927 0929 0933 0934 0935 Dx67 0935
| 0945 0952 0954 1000 1004 . . .
Dx67 1001
|
1006 1015
1017 1022 1023
1024
Dx67 1023
1028
1045 1052 1054 1100 1104 . . .
Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen.
Dx67 1110
|
1118 1125 1128 1140 1141 1142 Dx67 1123 1128
1145 1152 1154 1200 1209 . . .
Dx67
1210
|
1218 1225 1228 1240 1241 1242 Dx67 1223 1228
1245 1252 1254 1300 1304 . . .
Dx67
1302
1307
1318
1325
1328
1340
1341
1342
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Dx67 Dx67 DX67 Dx67 DX67 Dx67 Dx67 Dx67 DX67 Dx67 DX67 DX67 Dx67 Dx67 Dx67 Volda Sjukehus .................. 1333 1400 1423 1514 . . . . . .
1601 1624 . . . . . .
...
. . .
. . .
. . . 2059 2159 Nylenda ............................. | 1405 1428 | . . . . . .
1606 1629 . . . . . .
. . . . . .
. . .
...
2104 2204
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1345 1420 1445 1522 1545 . . .
1620 1645 1745 1822 1845 1913 1950 2040 2115 2215
5 | Furene .............................. 1352 1427 1452 1529 1552 1612 1627 1652 1752 1830 1852 1920 1957 2047 2122 2222
7 | Hovdebakken . .................. 1354 1429 1454 1531 1554 1614 1629 1654 1754 . . .
1954 . . .
. . .
2051 . . .
2224b 10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 1400 1433 1500 1535 1600 1618 1633 1700 1800 . . .
1900 . . .
. . .
2100 . . .
2228b
11 | Svendsengarden ............... 1404 1434 1504 . . .
1604 . . .
1634 1704 1804 . . .
1904 . . .
. . .
2104 . . .
2229b
11 Til Ørsta, Domus .................... . . . 1435 . . .
. . .
. . .
. . .
1635 . . . . . .
. . .
. . . . . .
. . .
. . . . . .
2230
Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
b) Berre for avstigning.
d) På veg til Bratteberg.
e) Ruta går via Rystefeltet.
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 26 -
ÿ 340 VOLDA-ØRSTA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 340 ØRSTA-VOLDA
Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen.
Km Dx67
0 Frå Ørsta, Domus . . . . . . . . . . . . . .
1 Til Ørsta Rutebilst. . . . . . . . . . . .
5 | Hovdebakken . . . . . . . . . . . . . .
7 | Furene . . . . . . . . . . . . . . . . . 0535
12 Til Volda Rutebilst. . . . . . . . 0541
Til Volda Sjukehus .................. . . .
Til Nylenda ............................. . . .
Dx67
. . .
. . .
. . .
0605
0611
. . .
. . .
Dx67
0605
0607
0610
0612
0619
...
...
Dx67
. . .
. . .
. . .
0612
0619
0623 0628 Dx67
. . .
0645
0649
0652
. . .
...
...
Dx67
0700
0702
0706
0709
0716
0720
0726 Skule
0725
0728
0732
0735
|
|
|
Dx67
0813
0815
0819
0822
0829
0833 |
Dx67
. . .
. . .
. . .
0840
0846
0851 0858
Skule
. . .
0855
0859
0902
. . .
. . .
. . .
Dx67
0915
0917
0921
0924
0931
...
...
Dx67
. . .
. . .
. . .
0924
0931
0935 |
Dx67
0938
0942
0946
0949
0956
1001
|
Dx67
1000
1002
1006
1009
1016
. . .
. . .
Dx67
1025
1030
1034
1037
1045
...
. . .
Km Dx67
0 Frå Ørsta, Domus .................... 1438
1 Til Ørsta Rutebilst. ............. 1442
5 | Hovdebakken . .................. 1446
7 | Furene .............................. 1449
12 Til Volda Rutebilst. . ........... 1456 Til Volda Sjukehus ..................1506
Til Nylenda .............................1511
Dx67
1452
1455
1459
1502
1509
1514
|
Dx67
1515
1518
1526
1528
1535
. . . . . . Dx67
1538
1542
1546
1549
1556
1601
1606 Dx67
1603
1605
1609
1612
1619
1624 1629 Dx67
. . .
1620
1624
1627
. . .
. . .
. . .
Dx67
1638
1642
1646
1649
1656
1701 1706
Dx67
1650
1652
1656
1659
. . .
...
...
Dx67
1738
1742
1746
1749
1756
1801 1806 Dx67
1838
1842
1846
1849
1856
1901 1606 Dx67
1938
1940
1944
1947
1954
...
...
Dx67
2038
2040
2044
2047
2054
2059 2104 Dx67
. . .
2105
2109
2115
2125
...
...
Dx67
2138
2140
2144
2147
2154
. . . ...
Dx67 Dx67
2238 0030
2240 0033
2244 0037
2247 0040
2256 0047
... ...
. . . . . . Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
Dx67
1100
1102
1106
1109
1116
...
. . .
Dx67
1138
1142
1146
1149
1156
1202 |
Dx67
1200
1202
1206
1209
1216
. . .
. . .
Dx67
1238
1242
1246
1249
1256
1302
1307
Dx67
1300
1302
1306
1309
1316
. . . ...
Dx67
1338
1342
1346
1349
1356
1402
|
Dx67
1400
1402
1406
1409
1416
1422
1428
- 27 -
Mandag-fredag
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 ÿ frå Ørsta Rbst. ........... . . . 0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0619
1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 0621 2 | Volda Sjukehus .............. 0623 | Heltnesundet . .................. 0625 4 | Nylenda ............................ 0628 5 | Brenslene ......................... 0632 7 | Volda v.g. skule ................. 0635 8 Til Volda Rutebilst. . ........... 0638 ÿ til Ørsta ..................... . . . ÿ til Ålesund ................. 0645 Dx67 0702 0716 0718
0720
0723 0726 0732 0735 0738 ...
0745 Skule
...
...
...
...
0752 0755 0759 0803 0806 0810 ...
Skule
0728
|
|
0745
|
|
|
|
0748
0748
...
Dx67 ...
0810 |
|
0817 0820 0824 0828 0832 0835 ...
Dx67 0815 0829 0831 0833 |
|
|
0835 0838 ...
0845 Dx67 ...
0847 0849 0853 0855 0858 0902 0905 0908 0920s
...
Dx67 . . . 0931 0933 0935
|
|
|
0937 0940 ...
0945 Dx67 0942
0956
0958 1001
|
|
|
1003
1005 1008
...
Dx67 1002 1018 1020 1023 1025 1028 1032 1035 1038 . . . 1045
Dx67 . . . 1100
1102 1110
|
|
|
1113 1116 1118
...
Km Dx67 ÿ frå Ørsta Rbst. ........... 1402 0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1418
1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 1420
2 | Volda Sjukehus .............. 1423
| Heltnesundet . .................. 1425
4 | Nylenda ............................ 1428
5 | Brenslene ......................... 1432
7 | Volda v.g. skule ................. 1435
8 Til Volda Rutebilst. ................. 1438
ÿ til Ørsta ..................... . . ÿ til Ålesund ................. 1445
Dx67 1442
1500a
|
1506
1508 1511
1515 |
1530 . . .
. . .
Dx67 1455
1510 1512
1514
|
|
|
1517 1520
1522 ...
Dx67 ...
... ...
1525 |
|
|
1527 1530
...
1545
Dx67 1542
1557
1559
1601
1606
1607 1610 1613 1615 1620
...
Skule
1605 1620 1622 1624
1626 1629 1633 1637 1640 ...
1645
Dx67 1642
1657
1659 1701 1703 1706
1710
1713 1715
...
...
Dx67 1742
1757 1759 1801 1803 1806 1810 1813
1815
...
1845 Dx67 1842
1857 1859 1901 1903
1906 1910 1913
1915 ...
...
Dx67 2040
2055
2057 2059
2101 2104 2105 2110 2112d . . . . . . Dx67 2140 . .
. .
. .
. .
2155 . .
. .
. .
. .
2157 . .
. .
. .
. .
2159 . .
. .
. .
. .
2201 . .
. .
. .
. .
2204 . .
. .
. .
. .
2205 . .
. .
. .
. .
2208 . .
. .
. .
. .
2212 . .
. .
. .
. .
2215 . .
. .
. .
..
. . . . . . . .
. .
. .
Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i tida 21.06-17.08 samt i romjula og påskeveka.
a) Avvikande trasè Volda Rbst.-Sjukehuset. Frå Volda v.g. skule kl 1503.
b) På skuledagar går bussen vidare til Austefjorden.
Dx67 1102 1118 1120 1123 1125 1128 1132 1135 1138 ... 1145
c) Via Rystefeltet
Dx67 1142 1157
1159
1210
|
|
|
1213 1216 1218 ...
Dx67 1202 1218 1220 1223 1225 1228 1232 1235 1238 ...
1245
Dx67
...
1246
1248
1250
...
...
...
...
...
...
...
d) Køyrer vidare til Furene.
Dx67 1242
1257
1259
1302
1302
1305
1309
1313
1316
1318
...
Dx67 1302
1318
1320
1333
|
|
|
1335
1338
...
1345
Dx67
1342
1357
1359
1410
|
|
|
1412
1417
1420 Skule
...
...
...
1400
|
|
|
1403
1406
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
s) Innstilt ved skulefri.
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 28 -
ÿ 341 VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 341 VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA
Laurdag
Km 6
Frå Ørsta Rutebilst. .................. 0907 0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0920 1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 0922 2 | Volda Sjukehus .............. 0924 3 | Heltnesundet . .................. 0926 4 | Nylenda ............................ 0929 6 | Brenslene ......................... 0933 7 | Volda v.g. skule ................. 0936 8 Til Volda Rutebilst. . ........... 0939 | ÿ avg. til Ørsta .............. . . . ÿ avg. til Ålesund . ........ 0945 6
...
1020 1022 1024 1026 1029 1033 1036 1039 ...
1045 6
1140 1155 1157 1200
1202 1205 1209 1211 1213 1215 ...
6
1242
1257
1259
1300
1302 1305 1309 1311 1313 1315 ...
6
1342
1355 1357 1359 1402 1405 1409 1411 1413 1415 ...
6
1407 1420 1422 1424 1426
1429 1433 1437 1440 ... 1445
6
1440 1457 1459 1501 1503 1505 1509 1511 1513 ...
1545 SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6 ...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1515 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1517 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1520 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1522 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1525 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1545 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- 29 -
Laurdag
Km 6
Frå Volda Sjukehus .................. . . . Frå Nylenda ............................. . . . 0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0745 5 | Furene .............................. 0752 7 | Hovdebakken . .................. 0756 10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0803 | Svendsengarden ............... 0804 Til Ørsta, Domus ................. . . . 6
...
...
0845 0852 0854 0900 0904 ...
6
0924
0929 0945 0952 0954 1000 1004 ...
6
1024
1029 1045 1052 1054 1100 1104 ...
6
...
...
1145 1252 1254 1200 1209 ...
6
1200
1205 1215 1222 1224 1228 1229 1230 6
...
...
1245 1252 1254 1300 1304 ...
6
1300
1305 1315 1322 1324 1328 1329 1330 SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6
...
...
1345 1352 1354 1400 1404 ...
6
1400
1405 1415 1422 1424 1428 1429 1430 6
1424
1429 1445 1452 1454 1500 1504 ...
6
1520
|
1545 1552 1554
1600
1604
...
6
...
...
1645 1652 1654 1700 1704 ...
6
...
...
2005 2012 2014 2020
...
...
Merknader:
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 340 ØRSTA-VOLDA
Laurdag
Km 6
0 Frå Ørsta Domus ..................... 0905 1 | Ørsta Rutebilst. ............. 0907 5 | Hovdebakken . .................. 0911 7 | Furene .............................. 0914 12 Til Volda Rutebilst. ................ 0920 14 Til Volda Sjukehus .................. 0924 16 Til Nylenda ............................. 0929 6
1025 1030 1034 1037 1044 ...
...
6
1138 1140 1144 1147 1154 1159
1205 6
1238
1242 1246 1249 1256 1302 1305 6
1338 1342 1346 1349 1356 1359 1405 6
1405 1407 1411 1413 1419 1424 1429 6
1438
1442 1446 1449 1456 1501 1505 6
1538 1542 1546 1549 1556 ...
...
SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6
1638 1642 1646 1649 1656 ...
...
6
1738 1742 1746 1749 1756 ...
...
6
1838 1842 1846 1849 1856 ...
...
6
2008
2010 2014 2017 2024 ...
...
6
. . .
2105 2109 2115 2125 . . . . . . 6
2130
2133
2137
2140
2145
. . . . . . ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 30 -
ÿ 340 VOLDA-ØRSTA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 342 ØRSTA-MOSMARKA-VALLABØEN-ØRSTA
Km Skule
0 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0715 1 | Ørsta Domus ..................... | 3 Frå Mosmarka ........................ 0720 4 | ASKO, Vallabøen . .............. 0725 6 | Ørsta Domus ..................... | 7 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0730 Skule
...
...
0840 |
|
0850 Dx67
|
0945 0950 0955 1000 1002 Dx67 1040 1042 1047
1052 1100 1102 Dx67 1140 1142 1147 1152 1200 1202 Dx67 1240 1242
1247
1252 1300 1302 Skule
1350 1352 1405 1410 1415 1417 Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
a) Køyrer ned Garvargata og vidare til Rjåneset.
t) Kun ved skulefri.
ÿ 344 VOLDA/ØRSTA-RYSTEFELTET-ØRSTA
Km Skule
Frå Rystefeltet ..................... 0825 Til Ørsta Rutebilst. ................. 0830 Til Ørsta Domus . ................. . . . Skule
1420 . .
. .
. .
. .
1424 . .
. .
. .
. .
1425 . .
. .
. .
. .
Km Skule
Frå Ørsta Domus . ................. 1415 Frå Ørsta Rutebilst. ................. 1417 Til Rystefeltet ..................... 1420 Skule
1430 1432 1445a
Merknader:
a) Køyrer ned Garvargata og vidare til Rjåneset.
..
..
..
Skule
1610 . .
. .
. .
. .
1612 . .
. .
. .
. .
1615a . .
. .
. .
. .
Skule
1432 |
1442 1445a
...
...
Dx67 1535 |
1540 1545 1550 1605 Dx67 1633 1635 1640 1645 1650
1652 - 31 -
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
ÿ 360 VIDDAL/HØYDAL-FYRDE-VOLDA -Gyldig tom 21.09
Km Skule
0 Frå Viddal . ............................ . . . 7 | Bjørke ............................... . . . ÿ frå Høydal ................. 0705 19 | Kalvatn ............................. 0710p
25 Frå Fyrde ................................ 0725 45 Til Volda Rutebilst. . ........... 0800 ÿ avg. til Ørsta .............. 0800
ÿ avg. til Ålesund . ........ 0845 Skule . . . . .
. .
. .
. .
0820 . .
. .
. .
. .
0835 . .
. .
. .
. .
0835 . .
. .
. .
. .
0850 . .
. .
. .
. .
0915 . .
. .
. .
. .
0920 . .
. .
. .
. .
0950 . .
. .
. .
. .
Km Skule
ÿ frå Ålesund ................ . . . ÿ frå Ørsta Rbst. ........... 1345
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1400 20 Frå Fyrde ................................ 1430 ÿ til Høydal .................. | 27 Frå Kalvatn ............................. 1445 39 | Bjørke ............................... 1515 45 Til Viddal . ............................ 1525r
Skule
...
1518 1535 1555 1555a 1605r
...
...
..
..
..
..
..
..
..
..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Merknader:
a) Berre for avstigning.
p) Berre for påstigning.
r) Behovsrute mellom Fyrde og Kalvatn.
s) Innstilt ved skulefri. Sjå side 4.
ÿ 362 VOLDA-VIKEBYGDA
Onsd Km Skule
Frå Volda Rutebilst. . ........... 0920 | Fremmerlid . ..................... 0926 | Vassbotn . ......................... 0933 Til Volda Rutebilst. . ........... 0940 Onsd Skule
1245 . . . . .
. .
. .
. .
1255 . . . . .
. .
. .
. .
1302 . . . . .
. .
. .
. .
1309 . . . . .
. .
. .
. .
ÿ 363BERKNES-VOLDA
Km Skule
0 Frå Berknes v/Fv 47 ............. 0728 . .
. .
. .
. .
| Lid skule ........................... 0726d . .
. .
. .
. .
9 | Eikrem .............................. |
. .
. .
. .
. .
10 | Ekset . ............................... 0742 . .
. .
. .
. .
14 Til Volda Rutebilst. . ........... |a
. .
. .
. .
. .
Til ÿ til Ålesund ................. 0755b . .
. .
. .
. .
Km Skule
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1410c
. .
. .
. .
4 | Ekset . ............................... 1415 . .
. .
. .
5 | Eikrem .............................. 1418 . .
. .
. .
| Lid skule ........................... 1425 . .
. .
. .
14 Til Berknes v/Fv 47 ............. 1430c
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
..
..
..
..
Merknader:
a) Trasé Furene - Storgt - Volda ungdomsskule
b) Korrespondanse til Ålesund på Ekset kl 0755
c) Bussen er skilta Ulsteinvik. Går vidare om Steinnes til Eiksundtunnelen.
d) Ruta køyrer Berkvika kl 0725-Steinnes-Furene-Mork sk - Ekset-Volda
s) Innstilt ved skulefri.
r) Køyrer viss passasjerar.
- 32 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 370SÆBØ-ÅMDAL-ØRSTA
Km Skule
† frå Lekneset ............ 0650 0 Frå Sæbø ............................... 0705 6 | Stokke . ............................. 0711 9 | Rekkedal . ......................... 0714 15 | Bjørdalsskiftet .................. 0718 16 | Vatne ................................ | 16 | Nakkevegen . .................... 0720 18 | Brautaset (skulen) ............ 0722 21 | Høgebrua . ........................ 0730 26 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0735 Til ÿ avg. til Volda ............. . . . Skule
...
...
...
...
0825 0820 0830 0832 0838 0850 0913
Skule
0830 0900 0906 0909 0913 |
0915 0917 0923 0930 0942 Dx67 1045 1100 1106 1109 1113 1115 |
1119 1124 1130 1142 Dx67 1440 . .
. .
1440 . .
. .
1446 . .
. .
1449 . .
. .
1453 . .
. .
|
. .
. .
1455 . .
. .
1457 . .
. .
1505 . .
. .
1510 . .
. .
1518s . .
. .
Dx67 1318 1345 1350 1358 |
1402 1406 1409 1415 1445 Skule
1345 1435 1443 1512b
1515b
1522b
...
...
...
...
Skule
1508a . .
. .
1530 . .
. .
1535 . .
. .
1543 . .
. .
|
. .
. .
1547 . .
. .
1551 . .
. .
1554 . .
. .
1600 . .
. .
1630 . .
. .
MERKNADER
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 370 ØRSTA-ÅMDAL-SÆBØ
Km Skule
ÿ frå Volda . .................. 0745 0 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0815 5 | Høgebrua . ........................ 0820 8 | Brautaset (skulen) ............ 0828 11 | Vatne ................................ | 11 | Bjørdalsskiftet .................. 0832 17 | Rekkedal . ......................... 0836 20 | Stokke . ............................. 0839 26 Til Sæbø ............................... 0845 † til Leknes ................ 0845 Dx67 0920s
0945 0950 0958 |
1002 1006 1009 1015 1030 MERKNADER
a) Frå Volda vgs.
b) Ikkje tysdag.
t) Innstilt ved skulefri.
ÿ 371 ØRSTA-FOLLESTADDALEN-ØRSTA
Km 0
13
26
Frå
|
|
|
|
|
Til
Skule
Ørsta Rutebilst. ............. 0705 Høgebrua . ........................ 0710 Rebbestad ........................ 0714 Kolås . ............................... 0720 Skulebrua ......................... 0724 Høgebrua . ........................ 0730 Ørsta Rutebilst. ............. 0735 ÿ til Ålesund ................. 0803 ÿ til Volda . ................... 0735 Skule
...
0750 0754 0800 0804 0810a
0850 0903 0913 Skule
1435 1443 1447 1455 1459 1505 1515 1603 1542 Skule
1530 1536r
1540r
1546r
. . . . . . . . . ...
...
Merknader:
a) Trasé: Høgebrua-Dalane skule-Vatne-Bjørdal-Ørsta
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 33 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 18 Frå Åheim . ............................ . . . 30 | Sylte ................................. . . . 38 | Fiskå ................................. 0630 45 Til Eidså . .............................. 0640 ÿ avg. til Hareid ............ 0650 45 Frå Eidså . .............................. 0640 51 | Syvde . .............................. 0646 66 | Rovde ............................... 0700 74 | Velsvik .............................. 0705 82 Til Lauvstad . ....................... 0715 † frå Lauvstad ........... 0720 Til Volda FK . ........................ 0745 ÿ avg. til Ålesund . ........ 0745
Skule
...
...
...
...
...
0735 0741 0755 0801 0815 0820 0845 0845
Skule
0715 0725 0735 0750 ...
0750 0755 ...
...
...
...
...
...
Dx67 0805 0815 0830 0845 0845 0845 0851 0905 0910 0920 0925 0950h
1045
Skule
0855 0905 0915 0925 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1105 1115 1125 1135 ...
1135 1141 1155 1200 1215 1220 1245 1245
Dx67 1333 1341 1355 1405 1410 1405
1413 1430 1440 1450 1450 1515 1545 Skule
1435 1450 1505 1515 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1530 1540 1550 1600 ...
1600 1606 1620 1625 1640 1650 1715 1745 Dx67 1715 1725 1735 1745 1745 1745 1750r ...
...
...
...
...
...
Dx67 2025 . .
2035 . .
2045 . .
. . . . .
...
. .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
...
. .
. . . . .
...
. .
7
1810 1820 1830 1845 1845 ...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
For samband til/frå Volda Sjukehus: Sjå tabell 342.
h)kjører til Volda sjukehus.
r) Behovsrute.
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
7
1900 1910 1920 1930 ...
1930 1935 1950 1955 2005 2015 2040 2045 7 2025 . .
. .
2035 . .
. .
2050 . .
. .
2100 . .
. .
...
. .
. .
2100r . .
. .
2110r . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
...
. .
. .
. . . . .
. .
...
. .
. .
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 34 -
ÿ 390ÅHEIM-EIDSÅ-LAUVSTAD-VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 390 VOLDA-LAUVSTAD-EIDSÅ-ÅHEIM
Km Skule
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... . . . † frå Volda . ............... . . . † til Lauvstad............. . . . 0 Frå Lauvstad ........................... . . . 8 | Velsvik .............................. . . . 16 | Rovde ............................... . . . 31 | Syvde . .............................. 0640 37 Til Eidså . .............................. 0645 ÿ avg. til Hareid ............ 0650 37 Frå Eidså . .............................. 0645 44 | Fiskå ................................. 0655 52 | Sylte ................................. 0703 64 Til Åheim . ............................ 0715 Dx67 ...
0625 0650
0720 0727 0736 0750 0758 0845 0758 0810 0823s
0835s
Dx67 ...
0850 0915
0925 0932 0941 0955 1000 ...
1000 1015 1023 1035 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
1200 1210 1218 1230 Dx67 ...
1250 1315
1320 1327 1336 1400 1405 1420 1405 1415 1423 1435 Skule
...
1420 1445
1445 1452 1501 1515 1520 . . . ...
...
...
...
Dx67 ...
1520 1545
1545 1552 1601 1615 1625 ...
1625 1640 1648 1700 Dx67 ...
1620 1645
1645 1652 1701 1715 1725 1745 1730r
1740r
...
...
Dx67 ...
...
. . .
...
...
...
...
...
...
1835 1845 1853 1910 Dx67 . . . . .
...
. .
. . .
. .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
...
. .
. . . . .
2050 . .
2058 . .
2110 . .
7
...
...
. . .
...
...
...
...
...
...
1405 1415 1423 1435 7
...
...
. . .
...
...
...
...
...
...
1810 1820 1828 1840 7
...
1940 2005
2005 2012 2021 2035 2040 ...
2040 2055 2103 2115 Merknader:
For samband til/frå Volda Sjukehus: Sjå tabell 342.
r) Behovsrute.
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
- 35 -
Søndagsrutene
påheilagdagar:
følgjande heilagdagar:
27.05,
25.12,
28.03,
29.03
og 31.03.
Søndagsrutene
er innstilteerpåinnstilte
følgjande
01.05, 17.05,
23.05,
25.12,
01.01,
21.04,
22.04 og 24.04.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
ÿ 391 (VOLDA)-LAUVSTAD-DRAVLAUS-LØVIK
Km Skule
Frå Innselset . ....................... . . . | Løvik ................................. 0705 | Dravlaus v/kyrkja .............. 0708 Til Lauvstad . ....................... 0720 Avg † fra Lauvstad ..... 0720 Avg † til Volda ........... 0745 Skule
0900 0905 0908 0920 0925 0850 Skule
...
1415 1422 1430 1455 1520 Dx67 . . . . .
. .
. .
1235t . .
. .
. .
1238t . .
. .
. .
1250t . .
. .
. .
1355 . .
. .
..
1420 . .
. .
. .
Km Skule
† frå Volda . ............... 0745 † til Lauvstad . ........... 0810 Frå Lauvstad . ....................... 0820 | Dravlaus v/kyrkja .............. 0828 | Løvik ................................. 0835 Til Innselset . ....................... 0840 Skule
1250 1315 1320 1326 1330 1335
Skule
1520 1545 1545 1551 1555 1600
Dx67 1200 . .
. .
..
1225 . .
. .
. .
1225t . .
. .
. .
1231t . .
. .
. .
1235t . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
Merknader:
t) Berre ved skulefri.
For samband til/frå Ålesund - sjå rute 100.
ÿ 393SYVDE-KOPARNES-ÅRAM
Km Dx67 0 Frå Syvde .............................. 0640 6 | Eidså ................................. 0650 12 | Koparnes .......................... 0700 17 | Sørebrandal ...................... . . . 23 Til Åram . .............................. . . . † til Larsnes ............... . . . † til Kvamsøy ............. . . . Skule
0750
0755
0800
0805
0815
...
...
Skule
1420 1435 1441 1448 1455 ...
...
Skule
1515 1520 1525 ...
...
...
...
Skule
...
1550 1556 1603 1610 ...
1615 Dx67 1715 1745 1755 . . . . . . ...
...
Km Skule
† frå Kvamsøy ........... . . . † frå Larsnes ............. . . . 0 Frå Åram . .............................. . . . 6 | Sørebrandal ...................... 0725 11 | Koparnes .......................... 0733 17 Til Eidså . .............................. 0740
ÿ til Volda . ................... 0845 23 Til Syvde .............................. 0746
Dx67 ...
...
...
...
1155 1200 ...
...
Dx67 ...
...
...
...
1355 1400 ...
...
Skule
...
1345 1455 1502 1515 1520 ...
...
Skule
...
...
...
...
1555 1600 1600 1606 Skule
. . . . . . 1707 1717 1725 1730 ...
1750r
Merknader:
Rutene mellom Åram og Koparnes er innstilte ved skulefri.
r) Behovsrute
ÿ 394EIDSÅ-SYVDE-SØRDAL/NORDAL
Km Skule
0 Frå Eidså ................................. . . .
6 | Syvde . .............................. . . .
11 | Sørdal ............................... . . .
| Syvde ................................ . . .
6 | Nordal . ............................. 0750
6 | Syvde . .............................. 0755
6 Til Eidså ................................. . . .
- 36 -
Skule
0745 0750 0805 0815 |
0815 0820 Skule
1350 1357 |
1400 1408
1416
1421
Skule
1405 1410 ...
... ... ... ... Skule
. .
1420
1424
|
|
|
1435
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 396ÅHEIM-ALMKLOV/SUNDAL
Km Skule
Fra Åheim . ............................ 0810 | Almklov ............................ 0820 Fra Sundal .............................. 0840 Til Åheim . ............................ 0845 Skule
1450 . .
. .
. .
. .
. .
1505 . .
. .
. .
. .
. .
1520 . .
. .
. .
. .
. .
1530 . .
. .
. .
. .
. .
ÿ 395ÅRAM-FISKÅ-SYVDE
Km Dx67 DX67 Skule Skule Skule Dx67 Dx67
† frå Kvamsøy......... . . . 0625 . . . . . . . . . . . . . . . .
ÿ frå Hareid................. . . . . . . . . 1230 1435 1435 . . . .
† frå Larsnes........... . . . . . . . . . 1345 1600 1600 . .
. .
26 Frå Åram............................... . . 0715 0815 1455 1615 1615 . . . .
28 | Kragset............................. . . 0720 0820 1500 1620 1620 . . . .
33 | Krokvik............................. . . 0725 0825 1505 1625 1625 . . . .
44 | Fiskå................................. . . 0740 0835 1515 1640 . . . . . . .
51 | Eidså................................ 0625 | 0845 . . . . . . . . . 1745 . .
57 Til Syvde.............................. 0631 0755 . . . . . . . . . . . . 1750 . .
Km Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Skule Skule Dx67
0 Frå Syvde.............................. . . . . . 0640 . . . 0750 1400 1615 1800
6 | Eidså............................... 0620 0620 0645 . . . 0758 1405 1625 1805
13 | Fiskå...............................0630 0630 0655 . . . 0810 1425 1640 . . . 24 | Krokvik............................. . . 0640 . . . 0640 . . . 1445 1650 . . . 29 | Kragset............................. . . 0645 . . . 0645 . . . 1455 1700 . . . 35 Til Åram............................... . . 0655 . . . 0655 . . . 1500 1707 . . . † til Larsnes.............. . . . . . . . . 0655 0900 1530 1715 . . . ÿ avg. til Hareid........... . . . . . . . . 0718 0718 1553 1818 . . . Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
ÿ 392ÅMELFOT-DALSBYGD-FOLKESTAD-(VOLDA)
Km Fred 0 Fra Åmelfot . ......................... 0915 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1 | Steinsvik ........................... 0917 . .
. .
. .
. .
. .
. .
9 | Dalsbygd . ......................... 0925 . .
. .
. .
. .
. .
. .
24 Til Folkestad . ...................... 0943 . .
. .
. .
. .
. .
. .
† til Volda .................. 0945 . .
. .
. .
. .
. .
. .
Km Fred † frå Volda . ............... 1500 . .
. .
. .
. .
. .
. .
0 Fra Folkestad . ...................... 1515 . .
. .
. .
. .
. .
. .
12 | Dalsbygd . ......................... 1535 . .
. .
. .
. .
. .
. .
23 | Steinsvik ........................... 1545 . .
. .
. .
. .
. .
. .
24 Til Åmelfot . ......................... 1550 . .
. .
. .
. .
. .
. .
MEKRNADER:
Ruta går berre på fredagar og vert utført med maxitaxi.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 37 -
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Valldal . ........................... . . . 5 Frå Linge ................................ . . . † frå Eidsdal .............. . . . † frå Linge ................. . . . 13 Frå Liabygda . ......................... . . . 16 Til Liabygda FK ...................... . . . † til Stranda . ............. . . . † frå Stranda ............. . . . 16 Frå Liabygda FK ...................... . . . 27 | Stordal .............................. . . . 33 | Dyrkorn . ........................... . . . 38 | Vaksvik ............................. 0615 43 | Lande ............................... 0623 46 Til Sjøholt ............................ 0630 ÿ til Molde .................... 0655 ÿ Åndalsnes ................. . . . 46 Frå Sjøholt ............................ 0630 53 | Dragsundet . ..................... 0638 57 | Valle ................................. 0642 75 Til Moa Trafikkterminal . ... 0700 ÿ til Ørsta/Volda ........... . . . 77 Til Ålesund Sjukehus ............. 0705 87 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0720 Merknader:
Innstilt 21.06-31.08, romjula og påskeveka.
a) Avgangen startar frå Hatlen.
b) Berre 21.06-31.08
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund.
Skule
0555 0602 | | 0610 0615 0615 0600 0615 0635 0640 0645
0655 0705 0655b
...
0705 0713 0717 0740 0755 0745 0800 Skule
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0645a
0655
0705
. . .
. . .
0705
0713
0717
0740
0745
0800
Dx67 0635 | 0615 0700 0650 0655 0700 0630 0655 0715 0720 0725 0735 0740 0755 ...
0740 0747 0750 0810 0825 0815 0830 Skule
0735 | 0715 0800 0747 0755 0800 0745 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0835 0842 0830 0845 0850 0855 0900 0845 0855 0915 0920 0925 0935 0940 0955 ...
0940 0948 0952 1010 1025 1015 1030 Dx67 1050 1057 1030 1115 1105 1110 1130 1045 1110 1130 1135 1140 1150 1155 1155 1315 1155 1203 1207 1225 1225 1230 1245 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1450
1458 1502 1520 1530 1525 1540 Dx67 1505 1515 1500 1515 1522 1525 1530 1515 1525 1545 1550 1555 1605 1610 1655 ...
1615 1625 1629 1645 1725 1650 1705 Dx67 1720 1728 1715 1730 1735 1740 1745 1730 1742 1800 1805 1810 1820 1822 1855 ...
1822 1830 1834 1855 1925 1900 1915 Dx67 1915 1910 1900 1915 1927 |
| | |
1950 1955 2000 2010 2015 2055 . . .
2015 2023 |
2050 2135 2055 2110 6
0835 0842 0830 0845
0848 0855 0900 0845 0855 0915 0920 0925 0935 0940 0955 . . . 0940 0948 0952 1010 1125 1015 1030 6
1100 1105 1030 1130 1115 1125 1130 1115 1125 1150 1155 1200 1210 1215 1255 ...
1215 1223 1227 1245 1325 1250 1305 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1310 1318 |
1350 1425 1355 1410 6
1405 1410 1330 1445 1420 1425 1430 1415 1425 1445 1450 1455 |
1505 1555 ...
1520c
1527
1530
1555
. . .
1600 1615
6
1720b
1728b
1715b
1730b
1735
|
|
|
|
1750b
1755b
1800b
1810b
1815b
. . .
...
1820c
1827c
1830c
1855c
. . .
1900c
1915c
7 1925 . .
. .
1910 . .
. .
1900 . .
. .
2000 . .
. .
1940 . .
. .
1943 . .
. .
1945 . .
. .
1930 . .
. .
1943 . .
. .
2000 . .
. .
2005 . .
. .
2010 . .
. .
2020 . .
. .
2025 . .
. .
2055 . .
. .
...
. .
. .
2025 . .
. .
2028 . .
. .
|
. .
. .
2100 . .
. .
2135 . .
. .
2105 . .
. .
2120 . .
..
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
- 38 -
ÿ 210 VALLDAL-SJØHOLT-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 210ÅLESUND-SJØHOLT-VALLDAL
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Km Skule
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 10 | Ålesund Sjukehus ............. . . . 12 Frå Moa Trafikkterminal . ... . . . 30 Frå Valle ................................. . . . 37 | Dragsundet . ..................... . . . 41 | Sjøholt ............................ . . . 43 | Lande ............................... . . . 49 | Vaksvik ............................. . . . 54 | Dyrkorn . ........................... . . . 60 | Stordal .............................. 0525
74 | Liabygda . ......................... 0540 77 Til Liabygda FK ...................... | † til Stranda . ............. | † frå Stranda ............. 0547
77 Frå Liabygda FK ...................... | 82 Til Linge ................................ 0547 † til Eidsdal . .............. | † frå Eidsdal .............. | 82 Frå Linge ................................ 0547 87 Til Valldal . ........................... 0555 Dx67 ...
...
...
...
...
0625 |
0635 0640 0650 0705 |
| 0630 0655 0720 0730 0710 0725 0730 Skule
...
...
...
...
...
0700 0705 0715 0720 0725 0740 0745 0800 0745 0800 0813 0815 0830 0840 0845 Skule
0725 |
0745 0805 0813 0825 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0810 0825 0835 0850 0855 0905 0910 0920 0925 0930 0945 0955 1000 0945 0955
1010 1030 0945 1010 1020 Dx67 1145 1200 1210 1225 1228 1240 1245 1250 1255 1305 1320 1325 1330 1315 1327 1342 1345 1330 1342 1350 Skule
1255 1310 1320 1335 1338 1350 ...
...
...
...
...
...
...
1515 1530 1545 1600 1530 1545 1550 Skule
1355 1410 1420 1435 1438 1450 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1450 1505 1515 1525 1530 1550 1555 1600 1610 1615 1630 1640 1645 1630 1640 1655 1700 1645 1655 1705 Dx67 1605
1620
1630
1645
1648 1655 1700
1710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1720 1733 1740 1755 1800 1810 1815 1820 1825 1835 1850 1855 1900 1845 1855 1910 1915 1900 1910 1915 Dx67 1950 2005 2015 |
2045 2053 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
0705
|
0715 0720 0730
0745 |
| | |
0755 0800 0745
0755 0800
6
0900c
0913c
0925c
0940c
0945c
0955c
|
1005b
1010b
1015b
1030b
|
|
|
|
|
1045b
1030b
1045b
1050b
6
1145 1200 1210 |
1230 1238 1240 1245 1300 1305 1320 1325 1330 1315 1327 1342 1345 1330 1342 1350 6
1450 1505 1515 1525 1530 1550 1555 1600 1610 1615 1630 1640 1645 1630 1640 1655 1700 1645 1655 1705 7
1700d
1713d
1725d
1740d
1745d
1800 1805 1810 1815 1825 1840 1843 1845 1830 1843 1855
1915 1900 1910 1915 7 2150 2205 2210 |
2235 2240 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
b) Berre 21.6 - 31.8 2012.
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund.
d) TIMEkspressen, køyrer Innfartsvegen til Nørvegata.
r) Behovsrute. Går til Hatlen ved behov.
- 39 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 211GEIRANGER-EIDSDAL-ÅLESUND
Gjeld i tida 01.05-20.06 og 01.09.12.-30.04.13.
Km Dx67 Frå Ørjaseter............................ . . . | Hole................................... . . . 0 | Union Hotell ..................... 0730 1 | Geiranger ....................... 0735 17 | Kleiva/kryss RV ................. 0805 19 | Kleiva . .............................. 0800
27 Til Eidsdal .............................. 0825
† frå Eidsdal .............. 0830
27 Frå Linge ................................ 0842 38 Til Liabygda FK ...................... 0855 † frå Liabygda ........... 0900 68 Til Sjøholt .............................. 0940 97 | Moa Trafikkterminal . ........ 1010 109Til Ålesund Rutebilst. . ....... 1030 Skule
0800
0805
0810
0815
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1450 1455 1515 1530 ...
...
...
...
...
...
Dx67 Dx67
... ...
... ...
1600b 1610d
1605b 1620d
1625b 1650d
|
|
1645b 1710d
1645 1715
1655bc 1728d
1740b 1740d
1745 1745
1822b 1822d
1855b 1900d
1915b 1915d
7
...
...
1800 . .
1810 . .
1830 . .
|
..
1855 . .
1900 . .
1910c . .
1945 . .
1945 . .
2025 . .
2100 . .
2120 . .
Merknader:
b) Kjører i tidsrommet 01.10.12-30.04.13
c) Bussen går først til Valldal.
d) Kjører i tidsrommet 01.05.12-30.09.12
ÿ 211ÅLESUND-EIDSDAL-GEIRANGER
Gjeld i tida 01.05-20.06 og 01.09.12.-30.04.13.
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 12 | Moa Trafikkterminal . ........ . . . 41 | Sjøholt .............................. 0625 74 Til Liabygda . ......................... 0710 † frå Stranda ............. 0630
77 Frå Liabygda FK ...................... 0653 82 Til Linge ................................ 0720 † frå Linge ................. 0815
82 Frå Eidsdal .............................. 0830 96 | Kleiva . .............................. | 92 | Kleiva/kryss RV ................. 0845 108Til Geiranger ....................... 0910 109Til Union Hotell ..................... 0915r
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1420 1440
1445 ...
...
Dx67 1145 1210 1240 1320 1315 1327 1342 1345 ...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1505
1520r
1520 1610 1615r
Dx67 1450 1515 1550 1630 1630 1640 1655 1700 1710 1725
1725 1755 1755r
7 1700b . .
1725b . .
1810b . .
1850 . .
1830 . .
1855 . .
1910 . .
1915 . .
1925 . .
1940 . .
1940 . .
1955 . .
2000r . .
Merknader:
b) TIMEkspressen Ålesund-Sjøholt
r) Etter behov.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Turbuss
Kort eller lang tur,
lita eller stor gruppe...
Vi har 120 bussar av ulik storleik plassert
over det meste av Sunnmøre. De vil alltid
finne ein som passar Dykkar behov.
Dei best utstyrte bussane har air-condition,
kaffimaskin, kjøleskap, video/DVD og
toalett.
Dyktige og serviceinnstilte sjåførar gjer
alltid sitt beste for ei komfortabel bussreise.
Vi legg vekt på kvalitet og tryggleik,
kontakt oss for eit tilbod.
- 40 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 211GEIRANGER-EIDSDAL-ÅLESUND
Sommarrute - gjeld i tida 21.06-31.08.12.
Km Dx67 0 Frå Union Hotell ..................... 0730 1 | Geiranger ....................... 0735 11 | Ørnesvingen v/utsikten .... 0755 17 | Kleiva/kryss RV ................. 0805 27 Til Eidsdal .............................. 0825 † frå Eidsdal .............. 0830 27 Frå Linge ................................ 0842 38 Til Liabygda FK ...................... 0855 † frå Liabygda . ......... 0900 68 Til Sjøholt ............................ 0940 97 | Moa Trafikkterminal . ........ 1010 109Til
Ålesund Rutebilst. . ....... 1030 6
0945
0950
1010
1020
1035
1040
1105
1115
1130
1215
1245
1305
D
1215
1225
1250
1300
1315
1320
...
...
...
...
...
...
6
...
1315 1330
1340
1355 1400 1410
1428 1430 1520c 1555c
1615c
Dx7
1610 1620 1650
|
1710
1715
1728
1740
1745
1822
1855
1915
D
1800 1810 1825b
1840
1855 1900 ...
...
...
... ...
... Dx6
...
...
...
...
... 1900 1910
1942e
1945
2015f
2050f
2110f
Dx67 1450
1515 1550
1630
1630
1640
1655
1700
1717
1725 1740b
1755 1800 ...
6
1450 1515 1550 1630 1630 1640 1655 1700 1730 1740 1755
1815
1820
...
Dx67
1720
1740
1810
1850
1815
1855
1910
1920
1935
1945
2000
2020
2025
...
Merknader:
b) Fotostopp
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund
d) Fotostopp på Dag 6.
e) Stopper kun Dag 7.
f) Ankommer 10 min etter på Dag 7.
ÿ 211ÅLESUND-EIDSDAL-GEIRANGER
Sommarrute - gjeld i tida 21.06-31.08.12.
Med samband vidare frå Geiranger til Oslo.
Km Dx7 0 Frå Ålesund Rutebilst. ........ . . . 12 | Moa Trafikkterminal . ........ . . . 41 | Sjøholt .............................. 0625 74 Til Liabygda . ......................... 0710 † frå Stranda ............. | 77 Frå Liabygda FK ...................... | 82 Til Linge ................................ 0720 † frå Linge ................. 0730 82 Frå Eidsdal ............................ 0830 92 | Kleiva/kryss RV ................. 0840 98 | Ørnesvingen v/utsikten .... | 108Til Geiranger . ........................ 0815 109Til Union Hotell . ................. 0900r ÿ avg. til Oslo . .............. 0940 Dx67 0815
0835 0905 0955 0945
0955 1010 1030 1035 1045 1105b
1120 1125
. . .
6
0900e
0925e
0955
1030
1015
|
1045
1100
1115
1125
1140
1155
1200
...
Dx67 1145
1210 1240 1320 | | 1335 1345 1355
1405
1415b
1435
1440
1435
7
1700e
1725e
1800
1835
1815
1843
1910
1920
1935
1945
2000
2020
2025
...
Merknader:
b) Fotostopp.
e) TIMEkspressen Ålesund-Sjøholt.
r) Etter behov.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 41 -
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 213 VALLDAL-HOEL-REM
Km Skule
0 Frå Valldal . ........................... 0655 4 | Døving .............................. 0707
8 | Omenås ............................ | 10 | Hoel .................................. 0710 13 Til Rem ................................. . . . Skule
0730 |
0737
0745 0755 Onsd 0730 |
0737
0745 0755 Skule
1410 |
1430 1433 1438 Onsd 1410 |
1430 1433 1438 Skule
1550 1555 |
1605 ...
Skule
1705 |
1715 1718 1722r
Km Skule
0 Frå Rem ................................. . . . 3 | Hoel .................................. 0710 7 | Døving .............................. | 9 | Omenås ............................ 0713 13 Til Valldal . ........................... 0725 Skule
0755 0800 |
0805 0825 Onsd 0755 0800 |
0805 0825 Skule
1438 1443 |
1446 1458 Onsd 1438 1443 |
1446 1458 Skule
...
1605 |
1608 1620 Skule
...
1727 |
1730 1742 MERKNADER
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Etter behov.
ÿ 214 VALLDAL-SELBOSKAR/TAFJORD
Km Skule
0 Frå Tafjord . ........................... 0800 | Selboskar . ........................ | 10 | Fjørå ................................. 0815 15 Til Valldal . ........................... 0825 Fred 0800 |
0815 0825 Skule
1445 |
1455 1505 Fred 1445 . .
. .
. .
|
. .
. .
. .
1455 . .
. .
. .
1505 . .
. .
. .
Km Skule
0 Frå Valldal . ........................... 0735
5 | Fjørå ................................. 0740 | Selboskar . ........................ | 15 Til Tafjord . ........................... 0800 Fred 0735
0740 |
0800
Skule
1420 1425 |
1445 Fred 1420 1425 |
1445 Skule 1550 . .
. .
1600r . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
Merknader:
r) Etter behov.
ÿ 217EIDSDAL-NORDDAL
Km Skule
0 Frå Eidsdal ............................ 0715 5 | Norddal . ........................... 0725 10 | Hatlestad .......................... 0735
12 Til Storås .............................. 0750r
Skule
1400 . .
. .
. .
. .
. .
1410 . .
. .
. .
. .
. .
1425 . .
. .
. .
. .
. .
1430r . .
. .
. .
. .
. .
Km Skule
0 Frå Storås .............................. . . . | Hatlestad .......................... 0755 3 | Norddal . ........................... 0810 9 Til Eidsdal ............................ 0825 Skule
1425r . .
. .
. .
. .
. .
1425 . .
. .
. .
. .
. .
1430 . .
. .
. .
. .
. .
1450 . .
. .
. .
. .
. .
Merknader:
r) Etter behov
ÿ 218EIDSDAL-RØNNEBERG-KILSTI
Km Skule
0 Frå Eidsdal ............................ 0725
6 | Rønneberg . ...................... 0750 9 Til Kilsti ................................ 0800 Skule
1355 . .
. .
. .
. .
. .
1410 . .
. .
. .
. .
. .
1420 . .
. .
. .
. .
. .
Km Skule
Frå Kilsti ................................ 0805 | Rønneberg . ...................... 0810 Til Eidsdal ............................ 0825 Skule
1420 . .
. .
. .
. .
. .
1425 . .
. .
. .
. .
. .
1515 . .
. .
. .
. .
..
Hugs setebelte!
- 42 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 220ÅNDALSNES-TROLLSTIGEN-GEIRANGER
Turistrute i tida 21.06-31.08.12
Geiranger-Dalsnibba og samband til Oslo.
Km Dx7
0 Frå Åndalsnes jbst. .............. . . . 18 Til Trollstigen . ....................... . . . 18 Frå Trollstigen . ....................... . . . 57 | Valldal .............................. . . . 62 Til Linge FK . .......................... . . . † frå Linge ................. . . . 62 Frå Eidsdal .............................. 0830 | Ørnesvingen v/utsikten .... 0845f
88 Til Geiranger . ........................ 0910 † frå Geiranger .......... 0930 † frå Hellesylt ............ 0800 88 Frå Geiranger ....................... 0940 89 | Union Hotell ..................... 0945 105 | Djupvasshytta . ................. 1010 110Til Dalsnibba ......................... | 112Til Langvatn ........................ 1025 Til ÿ til Oslo ....................... 1030 7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0800 0940 0945 1010 |
1025 1030 D
0820 0855 0920 1005 1012 1020 1035 1105f
1120
1230 0930
1120 1125
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1100 1240 1245 1310 1320f
|
| D
...
...
...
...
...
1345 1355g 1415g
1435g
1530 1230
1435 1440 1505 1530
1557 1600 6
1545 1620 1635
1710
1717
1720
1730
1755 1815 1700 1825 1815 1820
...
...
...
...
Dx6
1715 1750 1820 1905 1915 1920
1935 2000f
2020 ...
1830
2020 2025
...
...
...
...
Merknader:
f) Fotostopp.
g) Ikkje Søndag (Dag 7)
r) Etter behov.
ÿ 220GEIRANGER-TROLLSTIGEN-ÅNDALSNES
Turistrute i tida 21.06-31.08.12
Geiranger-Dalsnibba og samband frå Stryn.
D
ÿ frå Stryn .................... 0940
Langvatn ........................ 1030 Djupvasshytta . ................. | Dalsnibba ......................... 1110
Djupvasshytta . ................. 1120 Union Hotell ..................... 1200 Geiranger ....................... 1205 † frå Geiranger .......... 1230 † frå Hellesylt ............ . . . Geiranger ....................... . . . Ørnesvingen v/utsikten .... . . . Eidsdal .............................. . . . † frå Eidsdal .............. . . . Linge ............................... . . . Valldal .............................. . . . Trollstigen . ....................... . . . Trollstigen . ....................... . . . Åndalsnes jbst. .............. . . . ÿ avg. til Ålesund . ........ . . . ÿ til Molde .................... . . . þ til Oslo/Trondheim ... . . . Km 0 Frå
7 Til
12 Frå
|
|
24 Til
24 Frå
34 |
50 Til
50 Frå
57 |
96 |
96 |
112Til
D
...
...
...
...
...
1215 1220 . . . 1100 1225 1250f
1315 1320 1330 1350 1425 1455 1530 1630
1550d
1619 D
...
...
...
1335 1345 1425 1430 1530 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
1510 1600 1610 |
1620
1645 1655 1700 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
1805 1810 1830 1700 1810 1830f
1855 1900 1910 1920 2000 2015 2050 ...
...
...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Merknader:
d) Dx6
f) Fotostopp.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 43 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Skule
† frå Haramsøya r.1036. . . 0550 † frå Lepsøya r.1036 ... . . 0605 ÿ frå Skjeltene r. 231 ..... . . 0625
† frå Harøya r.22......... . . 0550 † frå Fjørtofta r.22 ..... . . 0540 † frå Dryna r. 22 ....... . . . 0630 0 Frå Brattvåg FK ..................... . . 0650 1 | Brattvåg kyrkje........... 0545 0650 11 | Slyngstad .........................0555 0700 17 | Vatne ..............................0603 0700 16 | Tennfjord ..........................0607 0705 17 | Vadset ..............................0610 0713 19 Frå Stette ...............................0612 0715 47 Frå Kverve Ellingsøy ............... | 0735 27 Frå Straumen ........................ 0617 | 27 | Skodje ........................... 0620 | 30 | Dragsund ........................ 0635d | 33 Frå Valle ................................ | |
40 Til Moa Trafikkterminal ...0633 | 42 | Ålesund sjukehus .............0637 | 52 Til Ålesund Rutebilst. ........0655 0745 Dx67 0550 0605 0625
0550 0540 0630 0650 0650 0700 0700 0705 0713 0715 |
0718 |
|
|
0735 0740 0800 Dx67 0700 0720 0735 0715 0700 0720 0755 0800 0810 0805 0820 0823 0825 |
0830 0835
|
|
0850 0855 0910 Dx67
0700
0720
0735
0715
0700
0720
0755
0800
0810
0815
0825
0828
0830
|
0835
0840
|
|
0855
0900
0915
Dx67 0820 0800 0840 ...
...
...
...
0900 0910 0920 0925 0928 0930 |
0933 0938 0945d
0952 1010 1015 1030 Dx67 ...
...
...
0850 0830 ...
0940 0945 0955 1005 1010 1013 1015 |
1018 1023
1027
1030 1035 1040 1055 Dx67 0920 . . . 1010
0950 1005 0955 1050 1055 1105 1115 1120 1123 1125 |
1128 1133 1140d
1144 1205 1210 1225 Dx67 ...
...
...
1120 1135 1210 1250 1255 1305 1315 1320 1323 1325 |
1328 1333 1340d
1344 1405 1410 1425 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
1440 1450 1500 1505 1508 1510 |
1513 |
|
|
1530 1535 1550 Dx67 . . . ...
1500
...
...
...
1555 1600 1610 1620 1625 1628 1630 |
1633 1650e
|
|
1650 1655 1710 Dx67 ...
...
...
1700 1645 1650 1740 1745 1755 1805 1810 1813 1815 |
1818 1823 1830d 1834 1855 1900 1915 Dx67 1850f
1830f
1910 ...
...
1925 ...
2000 2010 2020 2025 2028 2030 |
2033 2038e
|
|
2050 2055 2110 6
...
...
...
...
...
...
...
0900 0910 0920 0925 0928 0930 |
0933 0938 0945d
0952 1010 1015 1030 6
...
...
...
...
...
...
...
1140 1150 1200 1205 1207 1210 |
1213 1217 1223d
1225 1245 1250 1305 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1327 1322 1318
|
1345 1355 1410 6
...
...
...
...
...
1530 1550 1555 1605 1615 1620 1622 1625 |
1628 1633 1638 1642 1700 1705 1720 7
1720 1735 1755 ...
...
1735 1810 1815 1825 1835 1840 1842 1845 |
1848 1853 1858 1902 1920 1925 1945 7 ...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
2040 . .
2035 . .
2028 . .
|
..
2100 . .
2105 . .
2120 . .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
Berre 21.6.-17.8. i romjula og påskeveka.
d) TIMEkspressen Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
e) Til Skodje.
f) Ikkje onsdag.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 44 -
ÿ 230BRATTVÅG-VATNE-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 230ÅLESUND-VATNE-BRATTVÅG
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. ........ 0655c
10 | Ålesund sjukehus . ............ 0637c
12 | Moa Trafikkterminal . ... 0633c
29 | Valle ................................. | 32 | Dragsund .......................... | 33 | Skodje ............................. | 0 Frå Straumen . ........................ | 0 Frå Kverve Ellingsøy . .............. 0703 33 Frå Stette . .............................. 0726 35 | Vadset .............................. 0730 36 | Tennfjord .......................... 0733 41 | Vatne . ............................. 0730a
41 | Slyngstad . ........................ 0740 51 Til Brattvåg kyrkje ............. 0755 52 Til Brattvåg FK .................... . . . † til Dryna r. 22 . ........ . . . † til Fjørtofta r. 22 . .... . . . † til Harøya r.22 ......... . . . ÿ frå Brattvåg r. 231 ..... . . . † til Lepsøya r.1036 . .. . . . † til Haramsøya r.1036. . . Skule ...
...
...
...
0700
0710
0718
|
0723
0730
0733
|
0740
0755
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0805 0820 0830 0845 0847 0850 0858 |
0901 0903 0906 0910 0915 0930 0935 0935 ...
...
...
...
...
Dx67 0930b
0950b 1000 |
1005
1010 1018 |
1021 1023 1026 1030 1035 1050 ...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1030b
1050b 1055 |
|
|
1110 |
1113 1115 1118 1125 1130 1140 ...
1240 1220 1220 ...
...
...
Dx67 1145 1200 1210 1225 1228 1232 1240 |
1243 1245 1248 1255 1300 1310 1315 1400 1325 1325 1305 1405 Dx67 1255 1310 1320 1335 1338 1342 1350 |
1353 1355 1358 1400 1405 1420 1425 1500 1450 1450 1415
1500 1500 Dx67 1355 1410 1420 1435 1440 1445 1450 |
1453 1455 1458 1508 1512 1530 ...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1450 1505 1515 |
|
|
1530 |
1533 1535 1538 1545 1550 1600 1605 1625 1610 1610 ...
...
...
Dx67 1605 1620 1630 |
|
|
1645 |
1648 1650 1653 1700 1705 1715 1720 1750 1730 1730 ...
...
...
Dx67 1735 1750 1800 |
|
|
1817 |
1820 1822 1824 1830 1835 1845 1850 1900 1855 1855 1845 1915 1915 Dx67 1950 2005 2015 |
2023 |
2032 |
2035 2037 2040 |
2045 2100 2105 ...
2120 2120 2055 2120 2120 Dx67 2150 2205 2210 2225 2228 2232 2238 |
2241 2243 2246 2250 2255 2305 2315 ...
2325 2325 ...
...
...
6
0900g
0913g
0925g
0940g
0948 0953 0958 |
1001 1003 1006 1013 1020 1030 1035 ...
1040 1040 ...
...
...
6
1145 1200 1210 |
|
1225 1220 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1330 1345 1355 1410 1413 1415 1420 |
1422 1425 1428 1435 1440 1450 1455 1505 ...
...
...
...
...
6
1730 1745 1755 1810 1815 1820 1825 |
1828 1830 1833 |
1840 1850 1852 ...
1855 1855 1845 1915 1915 7
2015 2030 2040 2055 2057
2103 2105 |
2110 2112 2115 2120 2125 2135 2140 2145 2230 2230 ...
...
...
7 2150 . .
2205 . .
2210 . .
|
. .
|
. .
2230 . .
2225 . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
...
. .
...
. .
...
. .
...
. .
...
. .
...
. .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
- 45 -
a) Frå Vatne.
b) Rute 618 Ålesund-Moa.
c) Køyrer Moa-Ålesund-Ellingsøy.
d) TIMEkspressen Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
g) TIMEkspressen, køyrer Innfartsvegen til Nørvegata.
p) TIMEkspressen Molde/Kristiansund og DAGekspressen Oslo.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
rutekart for Fjord1 Buss Møre
Finn oppdaterte
rutetider på
www.fjord1.no
- 46 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
- 47 -
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 232LEPSØYA-BRATTVÅG-ÅLESUND
Sjå tabellane 230 og 231 for alle rutene mellom Skjeltene/Brattvåg og Ålesund.
Km Skule
Frå Lausund............................. . . . 0 | Seth ................................. 0655
4 | Rønstad ............................ 0705
2 Til Kjerstad .......................... 0720
† til Skjeltene r.1036 .. 0720 Skule
0746
0750
|
0755
...
Km
Skule † frå Skjeltene r.1036 . . . Frå Kjerstad f.k........................ 0800
Til Lausund............................. 0805
Til Seth................................... . . . Skule
1405
1440
1445
1455
ÿ 234FJØRTOFT-BRATTVÅG-ÅLESUND
Sjå tabell 230 for alle ruter mellom Brattvåg-Ålesund og v.v.
Km Skule
0 Frå Torstad . .......................... 0805
2 | Brustein ............................ 0810
4 | Kleiva . .............................. 0815
1 Til Fjørtofta FK . .................. 0825
Dx67 0805a
0810a
0815a
0825a
Km 5
0 Frå Fjørtofta FK . .................. 1420s
5 | Kleiva . .............................. 1425s
3 | Brustein ............................ 1435s
1 Til Torstad . .......................... 1440s
1234
1545s
1550s
1600s
1605s
Dx67 1645b
1650b
1700b
1705b
Merknader:
a) Bestillingsdrosje (tlf. 971 19 412) seinast kl 1800 dagen før.
b) Bestillingsdrosje (tlf. 971 19 412)seinast kl 1200.
s) Innstilt ved skulefri.
- 48 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 235FINNØYA-HARØYA-ÅLESUND
Sjå tabell 230 for alle ruter Brattvåg-Ålesund og v.v.
Km Skule
† frå Småge f.r.32 ...... . . . † frå Ona f.r.32 .......... . . . † frå Sandøya f.r.32 ... . . . 0 Frå Finnøy ............................. . . . 3 | Steinshamn ...................... . . . 4 | Huse ................................. . . . 5 | Brunvoll ............................ 0820
6 | Nordheim ......................... | 10 Til Myklebust ...................... 0850
„ Rute 24 ................... . . . † til Brattvåg r.22 ...... . . . Dx67 0650 0735 0755 0815 0825 0827 |
0830 0845 0905 0850 Dx67 ...
1200 1220 1235 1240 1250 1255 |
1305 ...
...
Dx67 ...
...
...
1330 1335 1340 1342 |
1405 ...
1405 Dx67 1340 ...
...
1440 1445 1450 1500 |
1510 ...
1530 Dx67 ...
. .
1535 . .
1555 . .
1610 . .
1615 . .
1617 . .
1620 . .
|
. .
1635 . .
...
. .
1700 . .
Km Dx67 † til Myklebust r.22 .... . . . „ til Myklebust r.24 . ... . . . 0 Frå Myklebust ...................... 0745 4 | Nordheim ......................... | 5 | Brunvoll ............................ 0755 6 | Huse ................................. 0758 7 | Steinshamn ...................... 0800 10 Til Finnøy ............................. 0810 † til Småge r.32 ......... 0815 † til Sandøya r.32 . ..... . . . † til Ona r.32 . ............ . . . Skule
...
...
0845
0850
|
0855
...
...
...
...
...
Dx67 0750 0900 0900 0905 |
|
0910r
...
...
...
...
Dx67 1040 1145
1155 |
1205 1210 1220 1235 1250
...
...
Dx67 1220 ...
1310
1315
|
|
1325 1335 ...
...
...
Dx67 1325 ...
1405 |
1415 1420 1430 1440 ...
1445 1445 Dx67 1450 ...
1530
|
1535
1545
1600
1605
1610 1610 ...
MERKNADER
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Køyrer til Finnøy dersom passasjerar.
ÿ 236BRATTVÅG-HELLANDSHAMN-VATNE
For komplett rutetilbod Brattvåg-Vatne-Ålesund: Sjå tabell 230.
Km Skule
0 Frå Brattvåg kyrkje ............. 0810 1 | Samfjordstraumen . .......... 0820 2 | Hellandshamn .................. 0825 3 | Skor .................................. . . . 4 | Ertresvåg .......................... . . . 5 Til Vatne . ............................. . . . Skule
1435 1445 1455 ...
...
...
Dx67 ...
...
1635g
1635g
1645g
1700g
Dx67 1745g
|
1800g
|
1825g
1835g
Dx67 1945g
|
2000g
|
2030g
2045g
Dx67 2130g . .
|
. .
2140g . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Km Skule
ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . . ÿ til Vatne r. 230 ........... . . . 0 Frå Vatne . ............................. . . . 1 | Ertresvåg .......................... . . . 2 | Skor .................................. . . . 3 | Hellandshamn .................. 0730 4 | Samfjordstraumen . .......... 0740 5 Til Brattvåg kyrkje ............. 0750 Skule
...
...
...
...
...
0830 0835 0850 Skule
...
...
...
...
...
1455 1500 1510 24 1450 1545 1545 1605r
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
1705g
|
1720g
Dx67 ...
...
1805g
1820g
1830g
1835g
|
1845g
Dx67 ...
...
...
...
...
2045g
|
2100g
Merknader:
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
g) Bestillingsdrosje, tlf 70 21 39 00 før kl.1700. Sjå ruteheftet side 41. Innstilt 21.06.- 17.08, romjula og påske.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 49 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 ÿ frå Åles. Rbs 230 ....... . . . ÿ frå Moa Rbs r. 230 ..... . . . ÿ frå Vatne r. 230 ......... . . . 0 Frå Brattvåg Håvikmyrane .. . . 1 | Brattvåg kyrkje ................. 0605 9 | Hildre Byggefelt . .............. | 9 | Hildre Kyrkje ..................... 0610 11 Til Skjeltene FK ................... 0620 † til Austnes/Lepsøy .. 0625 † frå Austnes/Lepsøy . . . . 11 Frå Skjeltene ........................ . . . 0 | Terøy . ............................... . . . 18 | Søvik . ............................... . . . 21 Til Hamnsund . .................... . . . „ avg./ank. r.24 ......... . . . 21 Frå Hamnsund . .................... . . . 27 | Grytastranda .................... . . . 29 | Gjerset .............................. . . . 42 Til Brattvåg ......................... . . . ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... . . . ÿ til Moa Rbs r. 230 ...... . . . ÿ til Ålesund r. 230 ....... . . . Dx67 ...
...
...
0635 |
0645 |
|
...
...
0655 0705 0710 0715 0720 0720 0730 0735 0750 0800 0850 0910 Dx67 ...
...
...
0725 |
|
0735 0745 0745 0740 0745 0755 0800 0805 0810s ...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt 9.7-3.8. i romjula og påskeveka.
b) Rute 618 Ålesund-Moa.
g) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Innstilt 21.06.-17.08. Sjå side 56.
h) Via Vatne ungd. skule.
s) Innstilt ved skulefri.
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0810 0810 0820 0830 0850 ...
...
...
Dx67 ...
...
...
0920 |
|
0930 |
...
...
0935 |
0943 0948 0950 ...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1030b
1055 1125 1210 1212 1220 |
|
1305
...
1225 |
1235 1240 1245 ...
...
...
...
...
...
...
Skule 1145 1210 1255 1305 |
1345 |
1400 1405 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1255 1320 1400 1415 1435
1445 1445 1455 1500 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1445 1455 1500 1505 1540 1505 1515 1520 1555h
1600 1650 1710 Dx67 1355
1420
1512
1550 |
1600 |
1610 1615 1555 1610 |
1620 1625 1630 1630 1640 1645 1705 1745 1855 1915 Dx67 ...
...
...
1745g
|
|
1755g
1800g
...
...
1800g
|
1810g
1815g
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1735 1800 1830 1845 |
|
1900 1910 1915 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
1945g
|
|
1955g
2000g 2010 ...
2000g |
2010g
2015g
...
2015g
2020g
...
...
...
...
...
Dx67 1950 2015 ...
2055 |
|
2110 2120 2120 2105 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
2130g
|
|
2140g
2150g
...
...
2150g
|
2200g
2205g
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1730 1755 ...
1845 1848
|
1905 1910 1915 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
1735 |
|
1745 1755 1800 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 50 -
ÿ 231BRATTVÅG-SKJELTENE-HAMNSUND-GRYTASTRANDA-BRATTVÅG
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 231BRATTVÅG-GRYTASTRANDA-HAMNSUND-SKJELTENE-BRATTVÅG
Km Dx67 ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . . ÿ frå Moa Rbs r. 230 ..... . . . ÿ frå Vatne r. 230 ......... . . . 0 Frå Brattvåg.......................... . . . 10 | Slyngstad . ........................ . . . 13 | Gjerset .............................. . . . 16 | Grytastranda .................... . . . 21 Til Hamnsund . .................... . . . „ avg. r.24 . ................ . . . „ avg. frå Ålesund ...... . . . 21 Frå Hamnsund . .................... . . . 24 | Søvik . ............................... . . . 0 | Terøy . ............................... . . . 31 Til Skjeltene .......................... . . . † til Austnes/Lepsøy .. . . . † frå Austnes/Lepsøy . 0625 31 Frå Skjeltene FK . .................... 0625 35 | Hildre Kyrkje ..................... | 35 | Hildre Byggefelt . .............. 0630 42 Til Brattvåg kyrkje ............. 0645 ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0650 ÿ frå Vatne r. 230 ......... 0700 ÿ til Moa Rbs r. 230 ...... 0735 ÿ til Ålesund Rbs. r. 230 .0800 - 51 -
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, romjula og påskeveka.
a) Ved skulefri går ruta 15:00. Innstilt 09.07-03.08.
c) Køyrer Moa-Ålesund-Ellingsøya.
Dx67 ...
...
...
...
0655
0700
0705 0715
0720 ...
0720 0725 |
0735 0745 0735 0735 0740 0745s
0750 0800 0805 0850 0910 Skule
0655c 0633c 0730
...
0745 0750 0755 0805 0810 0750
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
0810s 0750
0810 0820 |
0835 0845 0840 0840 0845 |
0855 0900 0920 1010 1035 Skule
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0825
0855
0900
0920
1010
1035
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
0950 ...
0955 1000 |
1010 . . .
...
1010 1015 |
1025 1055 1115 1205 1225 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1245 ...
1250 1300 1305 1315 ...
...
|
|
1320 1335 ...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1400a
1405
|
1415
...
...
...
...
Skule
1255 1320 1400 1435 1445 1450 1455 1505 1540 1430 1505 1510 |
1520 ...
...
|
1525 |
1540 1600 1620 1650 1710 Dx67 1450 1515 1545 1555
1605 1610 1615 1625 1630 1610 1630 1635 |
1645 1715 ...
|
|
1650 1705 1745 1805 1855 1915 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1910 1915 |
1925 2000 2020 2050 2110 Dx67 ...
...
...
1745h
1755h
1800h
1805h
1810h
...
...
1800g
1805g
|
1815g
...
...
1815g
1820g
|
1845g
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
2000h
2010h
2015h
2020h
2025h
...
...
2045g
2050g
|
|
...
...
|
2105g
|
2115g
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
2130h
2140h
2145h
2150h
2155h
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
g) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Innstilt 21.06.-17.08.
h) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Køyrer berre viss passasjerar frå Brattvåg. Innstilt 21.06.-17.08, i romjua og påskeveka.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2120 2105 2120 2125 |
2135 ...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1910 1915 |
1925 ...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1755 1755 1800 |
1815 1815 1835 1920 1945 Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Km Dx67 Dx67 0 Frå Nogva . ............................ 0620 0740 3 | Longva . ............................ 0628 0750 6 | Flem ................................. 0636 0758 9 | Ulla ................................... 0638 0800 0 Frå Haram .............................. 0638s 0755s
18 Til Austnes ........................... 0650 0815 „ frå Haramsøya r.24 . 0652 0830 † frå Haramsøya r.1036 0700 0820 ÿ frå Skjeltene r. 231 .... 0735 0840 ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0800 0900 ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0910 1035
Dx67 1135c
1145c
1155c
1200c
|
1215c
1220 ...
...
...
...
Fre
...
...
...
...
1230s
1240s
...
...
...
...
...
Skule
1340 1350 1355 1358 |
1405 ...
1425 ...
...
...
Skule
...
...
...
...
1435 1445 ...
...
...
...
...
Dx67 1445 1455 1502 1505 |
1515 1520 1520 ...
...
...
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 233ÅLESUND-BRATTVÅG-AUSTNES-NOGVA/HARAM
Km Dx67 ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . . ÿ frå Brattvåg r. 231 ..... 0605
ÿ til Skjeltene r. 231 . .... 0620
† frå Skjeltene r. 1036.0625 „ til Haramsøya r.24 . . 0652 0 Frå Austnes ........................... 0700 9 Til Haram .............................. | 9 | Ulla ................................... 0705 12 | Flem ................................. 0708 15 | Longva . ............................ 0718 18 Til Nogva . ............................ 0725 Skule
...
...
...
...
...
0740 0750 ...
...
...
...
Dx67 ...
0725
0745
0745 0820 0820 |
0825 0828 0840 0850 Fre
...
...
...
...
1215 1220s
1230s
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
1240c
|
1245c
1250c
1300c
1305c
Skule
...
...
...
...
...
1405 |
1420 1423 1430 1440 Skule
...
...
...
...
...
1425 1435 ...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1530 1540 ...
...
...
...
...
Dx67 1600 1610 1617 1620 |
1630 1700 1635 ...
...
...
Ty/To
...
1720
1730
1735
|
1745
1750 ...
...
...
...
7 ...
. . . . . . . . . . . . ...
...
1720 1755 1815 1945 Dx67 1255 1435s
1455s
1500 1520 1520 1530s
1530 1535 1545 1555 Dx67 1355
1550 1610 1615 1655
1700 |
1710 1715 1720 1730a
Ty/to
...
...
...
...
...
1750
|
1800
1805
1815
1825
Dx7 1730 1845 1910 1915 ...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
7 a) Ruta stoppar på Longva tysdag og torsdag.
. . . c) Innstilt tysdagar og torsdagar v/skulefri.
1735 s) Innstilt ved skulefri.
1755 1800 . . . . . . Søndagsrutene er innstilte på
...
følgjande heilagdagar:
. . . 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
...
. . . ...
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 52 -
ÿ 233NOGVA/HARAM-AUSTNES-BRATTVÅG-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 239SKODJE-SJØHOLT-STORDAL
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Km Skule
0 Frå Stordal .............................. . . . 7 | Dyrkorn . ........................... . . . 12 | Vaksvik ............................. . . . | Lande ............................... . . . Til Sjøholt .............................. . . . ÿ til Molde . ................. . . . Frå Sjøholt .............................. 0550 | Dragsundet . ..................... 0558 | Skodje . ............................. 0602 Dx67 ...
...
0615 0623 0630 0655 0630 0638 0642 Skule
...
...
...
...
...
...
0653
0700
0705
Skule
0635
0640
0645
0655
0705
...
0705
0713
|
Dx67 0715
0720 0725 0735 0740 0755 0740 0747
|
Skule
...
...
0805a
0815 0820 ...
...
...
...
Dx67 0915 0920 0925 0935 0940 0955 0940 0948 1010
Dx67 1130 1135 1140 1150 1155 1155 1155 1223 1232 Skule
...
...
...
...
...
...
1310 1318 1322 Dx67 ...
...
...
...
...
...
1450 1458 ...
Dx67 1545 1550 1555 1605 1610 1655 1615 1625 ...
Dx67 1800 1805 1810 1820 1822 1855 1822 1830 ...
Dx67 1950 1955 2000 2010 2015 2055 2015 2023 2028 6
0915 0920 0925 0935 0940 0955 0940 0948 0952 6
1150 1155 1200 1210 1215 1255 1215 1223 ...
6
...
...
...
...
...
...
1310 1318 1323 6
1445 1450 1455 |
1505 1555 1520d
1527d
...
7 2000
2005
2010 2020
2025 2055 2025
2028 2032
Km Skule
30 Frå Skodje . ............................. . . . 37 | Dragsundet . ..................... . . . 41 | Sjøholt .............................. 0550 43 | Lande ............................... | 49 | Vaksvik ............................. 0610 54 | Dyrkorn . ........................... . . . 60 Til Stordal .............................. . . . Dx67 ...
...
0625 |
0635 0640 0652 Skule
0630
0645d
0700 0710 0715 0720 0725 Skule
0805 0813 0825 ...
...
...
...
Dx67 ...
0855 0905 0910 0920 0925 0930 Dx67 ... 1228 1240 1245 1250 1255 1305 Skule
1333 1340 1350
...
... ...
...
Skule
1420 1438 1450 ...
...
...
...
Dx67 1525 1530 1550 1555 1600 1610 1615 Dx67 ...
1645 1655 1657
1700r
...
...
Skule
1730
1733
1740
...
...
...
...
Dx67 ...
1800 1810 1815 1820 1825 1835 Dx67 1822 1827 1835 ...
...
...
...
Dx67 2040 2045 2055 ...
...
...
...
6
...
...
0705 |
0715
0720
0730
6
1220
1230 1240 1245 1250 1300 1305 6
... 1530 1550 1555 1600 1610 1615 7
...
1745d
1800 1805 1810 1815 1825 7
2230 2235 2240 ...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Går kun frå 21.06 tom.31.08.
a) Avgangen startar frå Hatlen.
d) TIMEkspressen.
r) Behovsrute. Går til Hatlen ved behov.
s) Innstilt ved skulefri.
- 53 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 246FIKSDAL-VATNE-ÅLESUND
Km Skule
0 Frå Fiksdal ............................ . . . 9 | Rekdal .............................. . . . 15 | Vestrefjord ........................ 0640
30 Til Vatne . ............................. 0700
| Moa Trafikkterminal . ... . . . | Ålesund sjukehus . ............ . . . Til Ålesund Rutebilst. . ....... . . . Dx67 0725
0735
0745
0805
0850
0855
0910
Dx67 1230s
1240s
1245a
1305
1405
1410
1425
25
...
...
1325s
1340s
...
...
...
Skule
...
...
1600
1615
...
...
...
Dx67 ...
...
1645g
1700g
...
...
...
Dx67 ...
...
1815g
1830g
...
...
...
Dx67
...
...
2025g
2040g
...
...
...
Km Skule
Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . | Ålesund sjukehus . ............ . . . | Moa Trafikkterminal . ... . . . 0 | Vatne . ............................. 0620
15 | Vestrefjord ........................ 0640
22 | Rekdal .............................. . . . 30 Frå Fiksdal .............................. . . . 45 Til Furneset FK . ..................... . . . † til Molde r.33 .......... . . . 51 Til Vestnes brygge . ............ . . . Dx67 ...
...
...
0825b
0840
0850
0900
0930
0950
0940
25
...
...
...
1305s
1325s
...
...
...
...
...
Dx67 1255
1310
1320
1410a
1420a
1440s
1450s
1520s
1530
1525s
Skule ...
...
...
1545
1600
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
1805g
1820g
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
2000g
2015g
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2155g
2210g
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Går skuledagar. I tillegg bestillingsdrosje fredagar i sommar-, haust- og vinterferie.
Bestillingsdrosje, tlf. 70 21 39 00, seinast 3t. før avg.
b) Buss frå Brattvåg kl 0800.
g) Bestillingsdrosje, tlf 70 21 39 00, seinast 1 t. før avg.tid, dog seinast kl 1700. Sjå side 54.
s) Innstilt v/skulefri.
ÿ 238SKODJE-ENGSETDAL
Strekninga Stette-Skodje-Ålesund: Sjå også rute 230.
Km Skule
ÿ frå Ålesund ............... 1255 Frå Skodje ............................. 1340
| Engeset . ........................... 1350
| Vadset .............................. 1355
| Stette . .............................. 1400 ÿ til Ålesund r. 230 ....... . . . Skule ...
1425
1435
1440
1445
...
Dx67 1450 1540d
1550d
1555d
...
...
Dx67 1605 . .
. .
. .
1655r . .
. .
. .
1705r . .
. .
. .
1715r . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
Km Skule
Frå Vadset ............................. 0645 | Engeset . ........................... 0650 Til Skodje ............................. 0700 ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0710 Dx67 0800 0810 0820 0825 Skule
1508 . .
. .
. .
. .
1513 . .
. .
. .
. .
1520 . .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
..
Merknader:
Innstilt 21.06 - 17.08, romjula og påskeveka.
d) Bestillingsdrosje v/skulefri, men 21.06-17.08, romjula og påskeveka går bussen dersom pass. frå Skodje.
r) Vert køyrd dersom behov frå Skodje.
Hugs setebelte!
- 54 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 237a SKODJE-STRAUMEN-ÅLESUND
ÿ 237B SKODJE-Dragsund-ÅLESUND
Laurdag og søndag: Sjå tabell 15-230.
Km Dx67 0 Frå Skodjevåg ......................... 0607c 0 | Skodje ............................. 0610 0 | Straumen ....................... 0620 40 Til Moa Trafikkterminal . ........ 0638 42 | Ålesund sjukehus . ............ 0642 52 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0700 Dx67 0707c 0710 0718 0735 0740 0800 Dx67 0822 0825 0830 0850 0855 0910 Dx67 1007 1010 1018 1035 1040 1055 Dx67 1622 1625 1635 1655 1700 1715 Dx67 2023
2026 2032 2050 2055 2110 c) Frå Nordic to minutt tidlgare.
ÿ 237a ÅLESUND-STRAUMEN-SKODJE
Km Skule
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 0725 10 | Ålesund sjukehus . ............ | 12 Frå Moa Trafikkterminal . ........ 0745 19 | Straumen ....................... 0755 33 Til Skodje ............................. 0805 b) Følg bybuss 618 Ålesund-Moa.
Dx67 0930b 0945b 1000 1018 1025 Dx67 1605 1620 1630 1645 1650 Dx67 1735 1750 1800 1818 1823 Dx67 1950 . .
. .
2005 . .
. .
2015 . .
. .
2035 . .
. .
2040 . .
. .
Laurdag og søndag: Sjå tabell 15-230.
Km Dx67 0 Frå Straumen . ........................ 0625 | Skodjevåg ......................... 0633 30 | Dragsund ........................ 0635d
33 | Valle ................................. 0642 40 Til Moa Trafikkterminal . ........ 0700 42 | Ålesund sjukehus . ............ 0705 52 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0720 Dx67 0933 0940 0945d
0952 1010 1015 1035 Dx67 1018 1028 1032d
1036
1052
...
...
Dx67 1128 1136 1140d
1144 1205 1210 1225 Dx67 1328 1336 1340d
1344 1405 1410 1425 ÿ
237B ÅLESUND-Dragsund-SKODJE
Km Skule
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 10 | Ålesund sjukehus . ............ . . . 12 Frå Moa Trafikkterminal . ........ 0740
29 | Valle ................................. 0810
32 | Dragsund ........................ 0813
33 Til Skodje ............................. 0820
Dx67 0805 0820 0830 0845 0847 0850 Merknader:
Innstilt 21.06 - 17.08, romjula og påskeveka.
d) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
c) Køyrer til Solnørdal dersom passasjerar.
Dx67 1145 1200 1210 1225 1228 1230 Dx67 1255 1310 1320 1335 1338 1342 Dx67 1355 1410 1420 1435 1440 1445 Dx67 ...
1428 1432 1436 1500 1522 1535 Dx67 1818 1826 1830 1834 1855 1900 1915 Dx67 1450 1505 1515 1530
1533
1535c
Dx67 2150 2205 2215 2230 2233 2238 - 55 -
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
Bestillingsruter Haram Fastland
Måndag-fredag. Innstilt i tida 21.06-17.08.
Rutetidene som står med utheva skrift vert utført med buss i vanleg rute, og er ikkje naudsynt å
bestille. Alle andre turar må bestillast i tlf. 70 21 39 00 seinast 1 time før avg.tid, dog seinast kl.
1700 same dag. Vanlege busstakstar.
TIL/FRÅ KROGSÆTRA
Frå Krogsætra............................... 16.45
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Krogsætra............................... 18.20
b) Korr. knutepunktet (Vatneeidet)
TIL/FRÅ TENNFJORD
Frå Tennfjord................................ 16.53
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Tennfjord................................ 18.10
TIL/FRÅ SKOR/ERTRESVÅG
Frå Skor.......................................... 16.30
Frå Ertresvåg................................... 16.45
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Ertresvåg................................... 18.20
Til Skor.......................................... 18.25
b) Korr. knutepunktet (Vatneeidet)
18.15
18.30
18.45
20.00
20.20
20.35
20.25
20.35b
21.00
21.30
21.55
22.10
18.26
18.30
18.45
20.00
20.20
20.25
20.43
|
21.00
21.30
21.55
22.00
18.10
18.15
18.30
18.45
20.00
20.20
20.35
20.40
20.20
20.25
20.35b
21.00
21.30
21.55
22.10
22.15
TIL/FRÅ HELLESTRANDA OG VESTREFJORDEN:
Sjå rutetabell 246 - side 54
TIL/FRÅ GRYTASTRANDA: Sjå rute 231 sidene 50-51
TIL/FRÅ HAMNSUND, SØVIK OG HILDRE:
Frå Hamnsund.............................. 16.30
Frå Søvik......................................... 16.20
Frå Hildre........................................ 16.00
Til Brattvåg.................................... . . . Til Vatne....................................... 17.00
Frå Vatne......................................... 18.30
Frå Brattvåg.................................... -
Til Hildre........................................ 19.05
Til Søvik......................................... 19.05
Til Hamnsund.............................. 19.00
16.30
16.35
16.50
17.05
...
...
17.45
17.55
18.10
18.15
18.00
18.05
18.20
18.45
...
...
19.45
19.55
20.10
20.15
20.45
20.50
21.05
21.15 ...
...
21.30
21.40
22.00
22.05
TIL/FRÅ HELLAND: Sjå rute 236 side 49.
- 56 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 252SYKKYLVEN-RAMSTADDAL
Km Dx67 5
1234 Dx67 0 Frå Sykkylven ...................... 0705 1300s 1345s 1600 . .
4 | Aurdal, snuplassen ........... | 1310s 1350s | . .
4 | Lyshol ............................... 0711 1314s 1345s 1606 . .
10 | Søvik v/byggefeltet .......... 0718 1321s 1401s 1613 . .
12 | Klokk ................................ 0721 1324s 1404s 1616 . .
15 | Løset . ............................... | 1328s 1408s 1620 . .
18 Til Ramstad kai ................... 0725 1330s 1415s 1625 . .
Fellesferie + 28.12
Fred. Fred.
0850 1240
|
|
0856 1246
0903 1253
0906 1256
|
1300
0910 1305
Km Skule Dx67 5
1234 Dx67 0 Frå Ramstad kai ................... . . . 0733 1330s 1415s 1625
3 | Svindset kryss.................... . . . 0735 | |
|
3 | Løset . ............................... . . . 0740 | |
|
6 | Klokk ................................ . . . 0744 1333s 1418s 1628
8 | Søvik v/byggefeltet .......... . . . 0747 1336s 1421s 1631
14 | Lyshol ............................... . . . 0754 1343s 1428s 1638
14 | Aurdal, snuplassen ........... 0750 | |
|
|
18 Til Sykkylven ....................... 0755 0820 1350s 1435s 1645
Fellesferie + 28.12
Fred. Fred.
0910 1310
0912 |
0920 |
0924 1313
0927 1316
0934 1323
|
|
0940 1330
Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 253SYKKYLVEN-VIKEDALEN
Km Skule
Frå Sykkylven ....................... | | Sykkylven, skulane............ | | Statoil, Aure . .................... 0820 Til Vikedalen ....................... 0830 Skule
1410 . .
. .
. .
. .
. .
1420 . .
. .
. .
. .
..
1427 . .
. .
. .
. .
. .
1430 . .
. .
. .
. .
. .
Km Skule
Frå Vikedalen ....................... 0830 | Høgebøane ....................... 0832 | Sykkylven, skulane............ 0840 Til Sykkylven ....................... 0845 Skule
1430 . .
. .
. .
. .
. .
1432 . .
. .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
..
1442 . .
. .
. .
. .
. .
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 255SYKKYLVEN-GREBSTADLIA-ØRSNESET
Km Dx67 Frå Sykkylven ....................... 0615 | Spar - Vinje (nedsida) ....... | | Sykkylven, skulane ........... 0617 | Grebstad/Kagholvegen . ... 0620 | Grebstadlia, øvre . ............. | | Fauskev. v/Butikken .......... 0625 | Ørsneset FK . ..................... 0630 Til Sykkylven ....................... 0635 Dx67 0915 0917 0919 0923 0925 0928 0935 0940 Dx67 1145 1147 1149 1153 1155 1158 1205 1210 Dx67 1540a . .
. .
. .
|
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
1600a . .
. .
. .
|
. .
. .
. .
1555a . .
. .
. .
1550a . .
. .
. .
1605a . .
. .
. .
Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka
a) Bussen køyrer omvendt trase.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 57 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . . 9 | Ålesund Sjukehus ............. . . . 12 | Moa Trafikkterminal . ... . . . 15 | Blindheimsskiftet ............. . . . 23 Frå Magerholm . ..................... . . . 23 Frå Ørsneset ........................... . . . 27 Til Sykkylven........................ . . . ÿ til Ikornnes ............... . . . 27 Frå Sykkylven........................ 0610 | Tynes ................................ 0613 34 | Straumgjerde . .................. 0617 40 | Brunstad (Gamlevn.) ........ | 40 | Hjorthol ............................ 0622 60 Til Stranda ........................... 0650 † til Liabygda ............ 0710 60 Frå Stranda . ........................... 0655 72 | Fjørstad ............................ 0705 90 | Hellesylt ........................... 0725 120 | Grodås .............................. 0805 125 | Kjøs Bru ............................ 0810 143Til Stryn ............................... 0825 Dx67 0550 0602 0610
0615 0630 0645 |
0652 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
0745 0750 ...
0750 0753 0757 |
0803 0830 0845 ...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, i romjula og påskeveka.
Berre i tida 02.05-30.09.12
a) Buss skilta Brattvåg.
e) Køyrer om Ikornes/Sørestranda.
g) Innfartsvn. til/frå Ålesund samt trase over Lerstad/Breivika.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67 0715 | g
0730
0735 0750 0805 0810 0810 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0905 0920 0930 0935 0950 1005 1010 ...
1010 1015 1020 |
1025 1050 . . .
1050
1100
1120
...
...
...
Dx67 1100 1115 1130 1135 1150 1205 1210 1210
1215 1220 1225 1232 1233 1305 1315 1305 1315 1350 1420 1425 1445 Dx67 1205 1220
1230
1235 1250 1305 1310 1350 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1305 1320
1330
1335 1350 1405 1410 1450 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1425 1435 1440 1447 1448 1515 1600 1515s 1525s 1545s ...
...
...
Dx67 1405 1420 1430 1435 1450 1505 1510 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
1520 1510 1520 1525 1532 1533 1600 1600 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1500 1515 1530 1535 1550 1605 1610 1615
1610 1615 1620 |
1630 1655 1730 1655 1705 1730 1800 1805 1820 Dx67 1555 1615
1625
1630 1650 1705 1710
1710 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1705 1720 1730 1735 1750 1805 1810 ...
1810 1815
1820
|
1825 1845
1930 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1805 1820 1830 1835 1850 1905 1910
...
1910 1915 1920 |
1925 1945 2030 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1940 1953 2010
2015 2030 2045 2050 . .
2050
2055
2100
|
2105
2130
2215
2130
2140
2205
2235
2240
2300
Dx67 2150a
2220
2230 2235 2250
2305 2310
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
ruter i Stranda og Sykkylven
- 58 -
ÿ 250ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRANDA-HELLESYLT - STRYN
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 250ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRANDA-HELLESYLT - STRYN
Km 6
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 1105 9 | Ålesund Sjukehus ............. 1120 12 | Moa Trafikkterminal . ... 1130 15 | Blindheimsskiftet ............. 1135 23 Frå Magerholm . ..................... 1150 23 Frå Ørsneset ........................... 1205 27 Til Sykkylven ....................... 1210 ÿ til Ikornnes ................ . . . 27 Frå Sykkylven ....................... 1215 | Tynes ................................ 1220 34 | Straumgjerde . .................. 1225 40 | Brunstad (Gamlevn.) ........ 1232 40 | Hjorthol ............................ 1233 60 Til Stranda ........................... 1305 † til Liabygda ............ 1315 60 Frå Stranda . ........................... 1305 72 | Fjørstad ............................ 1315 90 | Hellesylt ........................... 1350 120 | Grodås .............................. 1420 125 | Kjøs Bru ............................ 1425 143Til Stryn ............................... 1445 Merknader:
6
1500 1515
1530 1535 1550 1605 1610 ...
1610 1615 1620 |
1625 1655 1715 1655 1705 1730 1800 1805 1820 6 1800a . .
. .
1813a . .
. .
1830 . .
. .
1835 . .
. .
1850 . .
. .
1905 . .
. .
1910 . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
. . . . .
. .
7
1100
1113
1130 1135 1150 1205 1210 ...
1215 1220 1225 1232 1233 1305 1315 1305 1315 1350 1420 1425 1445 7
1500 1515 1530 1535 1550 1605 1610 ...
1610 1615 1620 |
1625 1655 1715 1655 1705 1730 1800 1805 1820 7
1940 1955 2010
2015 2030 2045 2050 ...
2050 2155 2100 |
2105 2130 2215 2130 2140 2205 2235 2240 2300 7 2105 . .
. .
..
. . 2120 . .
. .
..
..
2130 . .
. .
..
..
2135 . .
. .
..
. . 2150 . .
. .
..
. . 2205 . .
. .
..
. . 2210 . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . 2210 . .
. .
..
. . 2215 . .
. .
..
. . 2220 . .
. .
..
. . |
. .
. .
..
. . 2225 . .
. .
..
. . 2250 . .
. .
..
. . 2250 . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . . . . . .
. .
..
. . a) Nettbuss TIMEkspressen.
- 59 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Stryn ............................... . . . 18 | Kjøs Bru ............................ . . . 23 | Grodås .............................. . . . 53 | Hellesylt ......................... . . . 71 | Fjørstad ............................ . . . 83 Til Stranda ........................... . . . † frå Liabygda ........... . . . 83 Frå Stranda ........................... . . . 103 | Hjorthol ............................ . . . 103 | Brunstad (Gamlevn.) ........ . . . 109 | Straumgjerde . .................. . . . | Tynes ................................ . . . 116 | Sykkylven ....................... 0450 120Frå Ørsneset ........................... 0500 120Til Magerholm . ..................... 0515 128 | Blindheimsskiftet ............. 0520 131 | Moa Trafikkterminal . ... 0525 134 | Ålesund Sjukehus ............. 0528 143Til Ålesund Rutebilst. ........ 0540 Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, i romjula og påskeveka.
Berre i tida 02.05-30.09.12
e) Køyrer om Ikornes/Sørestranda.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0605 0608 0620 0630 0645 0650 0655 0658 0710 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
0550 0609 0610 0617 | e
0640 0650 0705 0710 0723 0730 0755 Skule
...
...
...
...
...
...
...
0645 0709 0710 0720 0723 0735 0750 0810 0815 0825 0830 0850 Dx67 0615 0630 0635 0710 0725 0745 0715 0745
0808
0810 0820 0823 0840 0850 0905 0910 0920 0925 0940 Dx67 ...
...
...
...
...
...
0830 0850 0914 0915 0925 0928 0940 0950 1005 1010 1020 1025 1040 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1040 1050 1105 1110 1120 1125 1140 Dx67 0915 0930 0935 1010 1030 1050 1030 1050 1109 1110 1120 1123 1140 1150 1205 1210 1220 1225 1240 Dx67 ...
...
...
1120
1135
1150
1130 1150 1214 1215 1225 1228 1240 1250 1305 1310 1320 1325 1340 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440 1450 1505 1510 1520 |
1540 Dx67 ...
...
...
...
...
...
1430 1450 1517 |
1525 1528 1540 1550 1605 1610 1620 1625 1640 Dx67 ...
...
...
...
...
...
1530 1600 1620 |
1625 1628 1638 ...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1640 1650 1705 1710 1720 1725 1740 Dx67 1520 1535 1540 1620 1635 1655 1615 1655 1715 |
1720 1723 1740 1750 1805 1810 1820 1825 1840 Dx67 1905 . . . . . . 1920 . . . . . . 1925 . . . . . . 2000 . . . . . . 2015 . . . . . . 2035 . . . . . . ... ... ...
2035 . . . . . . 2050 . . . . . . |
... ...
2100 . . . . . . 2103 . . . . . . 2120 . . . . . . 2130 . . . . . . 2145 . . . . . . 2150 . . . . . . 2200 . . . . . . 2224 . . . . . . 2232 . . . . . . ruter i Stranda og Sykkylven
- 60 -
ÿ 250STRYN-HELLESYLT-SYKKYLVEN-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 250STRYN-HELLESYLT-SYKKYLVEN-ÅLESUND
Km 6
0 Frå Stryn ............................... 0615 18 | Kjøs Bru ............................ 0630 23 | Grodås .............................. 0635 53 | Hellesylt ......................... 0710 71 | Fjørstad ............................ 0725 83 Til Stranda ........................... 0745 † frå Liabygda ........... 0715 83 Frå Stranda ........................... 0745 103 | Hjorthol ............................ 0808 103 | Brunstad (Gamlevn.) ........ 0810 109 | Straumgjerde . .................. 0820 | Tynes ................................ 0823 116 | Sykkylven ....................... 0840 120Frå Ørsneset ........................... 0850 120Til Magerholm . ..................... 0905 128 | Blindheimsskiftet ............. 0910 131 | Moa Trafikkterminal . ... 0920 134 | Ålesund Sjukehus ............. 0925 143Til Ålesund Rutebilst. ........ 0940 6
...
...
...
...
...
...
1030 1050 1109 1110 1120 1123 1140 1150 1205 1210 1220 1225 1240 6 1520 . . . . . . 1535 . . . . . . 1540 . . . . . . 1620 . . . . . . 1635 . . . . . . 1655 . . . . . . 1530 . . . . . . 1655 . . . . . . 1715 . . . . . . |
... ...
1720 . . . . . . 1723 . . . . . . 1740 . . . . . . 1750 . . . . . . 1805 . . . . . . 1810 . . . . . . 1820 . . . . . . 1825 . . . . . . 1840 . . . . . . 7
...
...
...
...
...
...
1100 1150 1214 1215 1225 1228 1240 1250 1305 1310 1320 1325 1340 7
1520 1535 1540 1620 1635 1655 1615 1655 1715 |
1720 1723 1740 1750 1805 1810 1820 1825 1840 7
1700 1715 1720 1800 1815 1830 1800 1835 1850 |
1900 1903 1920 1930 1945 1950 2000 2005 2020 7 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
... ... ... ... ... ... ... ...
2100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Merknader:
- 61 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Km Dx67 Ørsneset FK ........................ . . . 0 Frå Sykkylven........................ 0545 1 | Statoil, Aure . .................... 0547 7 Frå Straumgjerde ................ | 15 | Ikornnes . .......................... 0550 | Helleskjerva . .................... . . . | Jarnes, øvre . ..................... . . . 20 | Tusvika . ............................ . . . 23 Til Hundeidvika .................. . . . Dx67 ...
0610 0613 0617 0630 ...
...
...
...
Dx67 0630 0635 0638 |
0640 |
|
0645s
0655s
Dx67 0645 |
|
|
0652 ...
...
...
...
Skule
...
...
...
0710 |
0720 ...
...
...
Dx67 ...
0735 0738 |
0740 |
|
0745 0750 Skule
0805 0810 0812 |
0815 . . .
...
...
...
Dx67 0805 |
|
|
0815 ...
...
...
...
Dx67 ...
0940 0942 |
0945 |
|
0950 1000 Skule ...
1110 1112 |
1115 1120 1125 ...
...
Dx67 ...
1115 1117 1125 1135 |
|
1140 1145 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Dx67 Dx67 Skule Skule Dx67 Dx67 Dx67 Ørsneset FK ....................... 1205 . . . 1405 1405 . . . 1505 1505 1705 . .
. .
0 Frå Sykkylven ....................... 1210 1350 1410t 1425 1450 1520 1525 1710 . .
. .
1 | Statoil, Aure . .................... 1212 1352 1413t 1432 1452 1522 1527 1712 . .
. . 7 Frå Straumgjerde ................ | |
1420t 1440 | |
1550 | . .
. .
15 | Ikornnes . .......................... 1215 1355 1430t 1455 1455 1537 1540 1715 . .
. . | Helleskjerva . .................... 1220 . . . |
1500 | 1525 . . . |
. .
. .
| Jarnes, øvre . ..................... 1225 . . . |
1505 | |
...
|
. .
. .
20 | Tusvika . ............................ . . . . . . 1435t . . . 1500 1542 . . . 1720 . .
. .
23 Til Hundeidvika .................. . . . . . . 1445t . . . 1510 1550 . . . 1730r . .
. .
Merknader:
a) Frå Ikornnes 15:37 på veg frå Helleskjerva.
r) Ved behov.
s) Innstilt ved skulefri.
t) Berre ved skulefri.
I fellesferien, romjula og påskeveka går kun ruter i tabell
med grå bakgrunn.
Fellesferie, romjula og påskeveka
Dx67 Dx67 Dx67
. . .
. . . . . .
0940 1115 1550
0942 1117 1553
|
1125 1600
0945 1135 1610
|
|
|
|
|
|
0950 1140 1615
1000 1145 1625
ruter i Stranda og Sykkylven
- 62 -
ÿ 260SYKKYLVEN-STRAUMGJERDE/IKORNNES-HUNDEIDVIKA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 260HUNDEIDVIKA-IKORNNES/STRAUMGJERDE-SYKKYLVEN
Km Dx67 Frå Gjeveneset . ...................... . . . | Grushola ........................... . . . 0 Frå Hundeidvik ferjekai . .... . . . 3 | Tusvika . ............................ . . . | Helleskjerva . .................... . . . | Jarnes, øvre . ..................... . . . 8 | Ikornnes . .......................... 0555 16 Frå Straumgjerde ................ 0605 22 | Statoil, Aure . .................... 0613 23 Til Sykkylven ....................... 0615 ÿ avg. til Ålesund . ........ 0620 Dx67 ...
0610 0620 0625 |
|
0630 |
|
0640 0640 Skule
...
...
...
...
...
...
0645 |
|
0650 ...
Skule
0700 0703 0710 0715 |
|
0720 |
|
0730 0735 Skule
...
...
...
...
0720 |
|
|
0726 0730 0735 Skule
...
...
...
...
...
...
0815 0830 |
0840 ...
Dx67 0755 0758 0800 0805 |
|
0820 |
|
0835 0840 Dx67 ...
...
1000 1007 |
|
1015 1025 1033 1035 1040 Skule
...
. . . . . . . . . 1120 1125 1130 | 1133 1135 1140 I fellesferien, romjula og påskeveka går kun ruter i tabell med grå
bakgrunn.
Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Frå Gjeveneset . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Grushola ........................... 1155 . . . . . . . . . . . . . . . 0 Frå Hundeidvik ferjekai . .... 1150 . . . . . . 1445t . . . . . . 3 | Tusvika . ............................ 1202 . . . . . . 1450t . . . . . . | Helleskjerva . .................... | 1220 . . . . . . 1455 . . . | Jarnes, øvre . ..................... | 1225 . . .
. . . 1500 . . . 8 | Ikornnes . .......................... 1210 1230 1405 1455t 1505 1535 16 Frå Straumgjerde ................ 1220 | |
|
|
|
22 | Statoil, Aure . .................... 1228 1233 1407 1458t 1508 1538 23 Til Sykkylven........................ 1230 1235 1410 1500t 1510 1540 ÿ avg. til Ålesund . ........ 1240 1240 1440 1540 1540 1540 - 63 -
Merknader:
t) Berre ved skulefri.
Skule Dx67 . . . . . .
. . .
. . . . . .
. . .
1520 . . .
. . .
1527 . . .
. . .
|
. . .
. . .
|
. . .
. . .
1540 1540 . . .
1550 1550 . . .
1558 1558 . . .
1600 1600 . . . 1640 1640 . . .
Fellesferie, romjula og påskeveka
Dx67 Dx67 Dx67
... ... ...
. . . 1155 . . .
1000 1150 1625
1007 1202 1630
|
|
|
|
|
|
1015 1210 1635
1025 1220 |
1033 1228 1638
1035 1230 1640
1040 1240 1640
ruter i Stranda og Sykkylven
ÿ 271STRANDA-STORGJERDE
Km Skule
Frå Stranda ........................... . . . | Ringstadkrysset ................ . . . | Langlo 3 . .......................... 0805 | Storgjerdet ....................... | | Svingen handel . ............... | | Stranda Røde Kors ............ | | Svingen handel................. | | Movegen/Ødegårdsvn. ..... | Til Stranda ........................... 0815 Skule
0930 0932 |
0935 0940 0943 0946
0952 0955 Skule
1130 1132 |
1135 1140 1143 1146
1152 1155 Skule
1315 . .
. .
. .
1317 . .
. .
. .
|
. .
. .
. .
1320 . .
. .
. .
1325 . .
. .
. .
1328 . .
. .
..
1331 . .
. .
..
1337 . .
. .
. .
1340 . .
. .
. .
Køyrestrekning: Stranda kai - Ringstadkrysset - Småledbakk/Storgjerde - Tegane/Storgjerdevn - Svingen Handel Røde Kors - Svingen Handel - Movn./Ødegårdsvn. - Stranda kai.
ÿ 272STRANDA-KJØLÅS/SKARBØ-OPSHAUG
Km Skule
Frå Opshaug ......................... 0745 | Skarbø .............................. 0747 | Kjølås/Skaugum ............... | Til Stranda ........................... 0755 Skule
...
1010 |
1020 Skule
. . . . .
. .
. .
. .
1250 . .
. .
. .
. .
1255 . .
. .
. .
. .
1300 . .
. .
. .
. .
Km Skule
Frå Stranda ........................... 1000 | Kjølås/Skaugum ............... | | Skarbø .............................. 1010 Til Opshaug ......................... . . . Skule
1240 |
1250 ...
Skule
1355 . .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
1425 . .
. .
. .
. .
1430 . .
. .
. .
. .
ÿ 15-133 Leknes-Øye-Hellesylt
È È
É
Km 1/5 12-30/4 13
Dx67
Lekneset f.kai......................... 0830
Øye .......................................... 0845
Hellesylt f.kai......................... . . .
È
Km 1/5 12-30/4 13
Dx67
0 Hellesylt Hydro Texaco. . ...... . . . 25 Øye .......................................... 0810
33 Lekneset f.kai......................... 0830
È Berre 25/6-19/8 12. É
Dx67 D
0900 . . .
0915 1020
. . .
1055
È
Dx67 D
. . .
1115
0845 1150
0900 . . .
Dx67
1500
1520
. . .
É
Dx67
. . .
1445
1500
Dx67
1645
1700
...
Dx67
...
1630
1645
Ikkje 25/6-19/8 12.
Torsdag 27/12-12, fredag 28/12-12 samt måndag 25/3-13 - onsdag 27/3-13 er alle avgangane innstilt.
- 64 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 332NERLANDSØYA-EGGESBØNES
- 65 -
Merknader:
a) Ruta vert køyrt med vanleg drosje. b) Påstigning ved frikyrkja. s) Innstilt ved skulefri.
Km Skule
Frå Eggesbønes v/Hydro ..... 0540 Til Fosnavåg .......................... 0545 Frå Fosnavåg .......................... 0545 Frå Kopperstad ....................... | Til Kvalsvik .......................... 0557 Km Dx67 Frå Eggesbønes v/Hydro ..... 1750 Til Fosnavåg ........................ 1755 Skule
0635 0640 0640 |
0652 Dx67 1800 1805 Skule
0659 0703 ...
...
...
Dx67 1900 1905 Skule
0705 0710 0715 |
0727 Dx67 1930 1935 Dx67 0812 0818 ...
...
...
6
0905 0910 Skule
...
0830 0830 |
0842 6
0925
0930 Skule
0900 0905 ...
...
...
6
1105 1110 Dx67 0925 0930 ...
...
...
6
1205 1210 Skule
1025 1030 1030 |
1042 6
1325 1330 Dx67 1120 1125 ...
...
...
6
1415 1420 Dx67 1205 1210 ...
...
...
6
1630 1635 135
1255s 1300s 1300s 1310s 1320s 6
1725 1730 Dx67 1325 1330 ...
...
...
6
1930 1935 Dx67 1400 1405 ...
...
...
7
0925 0930 Skule
...
...
1415 |
1427 7
1105 1110 Skule
...
...
1415 1425 ...
7
1230 1235 Dx67 1530 1535 ...
...
...
7
1325 1330 Skule
...
...
1600 1610 1622 7
1535 1540 Dx67
1607 1612 ...
...
...
7
1745 1750 Skule
1643 1648 1659
|
1702a
7
1900
1905
Km Skule
Frå Kvalsvik .......................... 0557 | Kopperstad ....................... | Til Fosnavåg .......................... 0608 Frå Fosnavåg ........................ 0610 ÿ til Hareid ................... 0610 ÿ til Volda . ................... 0610 Til Eggesbønes v/Hydro ..... 0615 Km Skule
Frå Kvalsvik .......................... . . . | Kopperstad ....................... . . . Til Fosnavåg .......................... . . . Frå Fosnavåg ........................ 1755 ÿ til Hareid ................... . . . ÿ til Volda . ................... . . . Til Eggesbønes v/Hydro . ........... 1800 Skule
...
...
...
0640 0640 0640 0645 Dx67 ...
...
...
1810 1810 1810 1815 Skule
0652 0704 0710 0715 0715 0715 0720 Dx67 ...
...
...
1905 ...
...
1910 Skule
0740 0752 0800 0800b
...
...
0805 Dx67 ...
...
...
1940 1940 1940 1945 Skule
...
...
...
0815 ...
...
0820 6
...
...
...
0910 0910 ...
0915 Skule
...
...
...
0820 ...
...
0825 6
...
...
...
1115 1115 1115 1120 Skule
0842 0854 0902 0910 0910 0910 0915 6
...
...
...
1230 ...
...
1235 Dx67 ...
...
...
0930 ...
...
0935 6
...
...
...
1340 ...
1345 ...
Skule
1049 1100 1105 1115 1115 1115 1120 6
...
...
...
1420 1420 ...
1425 Skule
...
...
...
1125 ...
...
1130 6
...
...
...
1640 ...
...
1645 Dx67 ...
...
...
1230 1230s
1230s
1235 6
...
...
...
1745 ...
...
1750 Dx67 ...
...
...
1325 1325 1325 1330 6
...
...
...
1940 ...
1940 1945 135 1320s |
1333s 1333s ...
...
1338s 7
...
...
...
0930 ...
...
0935 Skule
...
1425 1433 1440 1440 1440 1445 7
...
...
...
1115 1115 1115 1120 Skule
1427 |
1442 1442 ...
...
1447 7
...
...
...
1240 ...
...
1245 Dx67 ...
...
...
1545 1545 1545 1550 7
...
...
...
1340 ...
...
1345 Skule
1622 |
1633 1635 1655 ...
1640 7
...
...
...
1545 1545 ...
1550 Skule
...
...
...
1655 ...
...
1700 7
...
...
...
1800 ...
...
1805 Skule
1702a . .
|
. .
1715 . .
1715 . .
...
. .
...
..
1720 . .
7 ... ...
... ...
... ...
1915 . . . 1915 . . . 1915 . . . 1920 . . . Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Åheim . ............................ . . . 20 Frå Fiskå ................................. . . . ÿ frå Syvde ................... . . . 27 Frå Eidså ................................. . . . † frå Koparnes ........... 0600 33 Frå Årvik ................................. 0610 38 | Larsnes v/Vika kro . ........... 0618 43 | Vågen v/butikken ............. 0625 52 | Leikong . ........................... 0635 55 Til Myrvåglomma .................. 0640 ÿ til Fosnavåg . ............. 0640 ÿ til Ørsta/Volda ........... 0705a
55 Frå Myrvåglomma .................. 0640 63 | Ulsteinvik . ........................ 0700 74 Til Hareid ............................. 0720 „ frå Hareid ................ 0725 † frå Hareid ............... 0730 ÿ frå Sulesund .............. . . . Dx67 ...
0630 0640 0650 0700 0710 0718 0725 0735 0740 0750 0813a
0745 0800 0820 0830 0830 0925 Dx67 0805 0830 0750 0845 0900 0910 0918 0925 0935 0940 | 0940 0945 1000 1020 1025 1030 1055 Dx67 ...
...
...
...
1100 1115 1125 1130 1140 1145 1145 1205a
1145 1200 1225 1225 1230 1255 Skule
...
...
...
...
...
1410 |
1420 |
|
| | |
1435 ...
...
...
...
Dx67 1333 1355 1400 1415 1430 1440 1448 1455 1505 1510 1510 1540a
1510 1525 1550 1600 1600 1625 Dx67 ...
...
...
...
1530 1545 1553 1600 1610 1615 1620 1619
1618 1630 1655 1700 1700 1725 Skule
1435
1505
1515
1520
1530
1545
1553
1600 1610
1615 1620
1619
1618 1630 1655
1700
1700
1725
1234S
...
...
...
...
...
...
...
1640
|
|
|
|
|
1700
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
1630 1655 1703 1710 1720 1725 1730 | 1725 1735 1755 1800 1800 ...
Dx67 1715 1735 1715 1745 1800 1810 1818 1825 1835 1840 1840 1840b
1840 1850 1910 1915 1930 ...
6
...
...
...
...
0900 0910 0918 0925 0935 0940 ...
...
0945 1000 1020 1025 1030 ...
6
...
...
...
...
1100 1115 1125 1130 1140 1145 1145 1205a
1145 1200 1225 1225 1230 1255 6
...
...
...
...
...
...
1550 1600 |
1605 1605 | 1605 1615 1635 ...
...
...
7
...
...
...
...
1100 1115 1125 1130 1140 1145 ...
1205a
1145 1200 1225 1225 1230 1255 7
...
...
...
...
...
...
1700
1705
1715
1720
1725
...
...
...
...
...
...
...
7 1810 1830 | 1845 1900 1910 1918 1925 1935 1940 | 2005a 1940 2000 2020 2030 2030 ...
Merknader:
Avgangen er innstilt 21.6-17.8, romjula og påskeveka.
a) Bussbytte Ulsteinvik.
b) Ikkje korr til Ørsta.
Tillegg på fredag (skuledagar): Frå Vågen kl 15.30 til Ulsteinvik kl 15.50
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 66 -
ÿ 310ÅHEIM/SYVDE-ÅRVIK-HAREID
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 310HAREID-ÅRVIK-SYVDE/ÅHEIM
Dx67 † frå Sulesund ........... . . . „ frå Ålesund . ............ . . . „ frå Valderøy . ........... . . . 0 Frå Hareid ............................. . . . 11 | Ulsteinvik . ........................ 0630s
19 | Myrvåglomma .................. 0640 22 | Leikong . ........................... 0645 31 | Vågen ............................... 0650 36 Til Larsnes ............................. 0655 † frå Larsnes .............. 0740 36 Frå Larsnes ............................. . . . 41 Til Årvik ................................. . . . † frå Årvik ................. . . . 41 Frå Koparnes .......................... . . . 47 Til Eidså ................................. . . . ÿ til Syvde . ................... . . . 47 Frå Eidså ................................. . . . 54 | Fiskå ................................. . . . 74 Til Åheim . ............................ . . . 7m Dx67 0800 0755 0805 0830 0855 0906 0910 0920 0927 0945 0927r
0935r
1015 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1000 0955 ...
1030 1050 1100 1105 1115 1120 1145 1135 1143 1145 1155 1200 | 1200 1210 1230 Dx67 1200 1155 1205 1230 1250 1305 1310 1320 1327 1345 1335 1343 1345 1355 1400 1405 1405 1415 1435 Skule
1400 1355 1405 1435 1455 1510 1515 1520 1527 1600 1527 1540 1545 1555 1600 1600 1625 1640 1700 Dx67 1400 1355 1405 1435 1455 1510 1515 1520 1527 1600 1527 1540 1545 ...
...
...
...
...
...
Skule ...
...
...
...
1540c
1550 1555 1605 1612 ...
1612r
1618r
1645 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1530 1530 ...
1555 1615 1622 1627
1635 1645 ...
1645 1655 1715 1725 1730r
1745
1730r
1740r
...
Dx67 1630 1630 1635 1700 1715 1730 1735 1745 1755 1800 1755 1805 1815 1825 1835 1835rs
1835 1845 1910 Dx67 1730 1730 1740 1805 1830
1840 1845 1850 1857 1935 1857 1910 1915 ...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
0855 0906 0945 0955 1000 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1200 1155 1200 1230 1250 1305 1310 1320 1335 1515 1335 1343 1345 ...
...
...
...
...
...
6
1500 1455 ...
1525 1555 1605 1610 1620 1625 1700 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1200 1155 ...
1230 1250 1305 1310 1320 1335 1335 1335 1343 1345 1355 1400 | 1405 1415 1435 7
1630 . .
1630 . .
1633 . .
1700 . .
1715 . .
1725 . .
1730 . .
1740 . .
1750 . .
1900 . .
1755 . .
1805 . .
1815 . .
1825 . .
1830 . .
. .
. .
1830 . .
1840 . .
1855 . .
Merknader:
c) Frå Ulstein Verft 15.36.
r) Behovsrute. Køyrer så langt det er passasjerar.
s) Innstilt ved skulefri.
- 67 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Sjå tabell 307 for komplette ruter Ulsteinvik-Hareid og v.v.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Fosnavåg ........................ 0610 2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0615 5 | Nerøykrysset . ................... 0620 8 | Frøystad skule . ................. 0622 13 | Stoksund .......................... 0630 15 | Tjørvåg v/butikken ........... 0632 20 Frå Myrvåglomma .................. 0640 23 | Garneskrysset ................... 0643 31 Til Ulsteinvik . ........................ 0658 31 Frå Ulsteinvik ....................... 0700 29 Frå Ulstein verft . .................... 0655 33 | Ulstein vgs ........................ 0703 37 | Bigset ............................... 0709 41 Til Hareid . ............................. 0720 „ frå Hareid ................ 0725 † frå Hareid ............... 0730 ÿ frå Sulesund .............. . . . ÿ frå Skateflua a) . ........ 0805 Skule
0640 0645 0650 0652 0700 0702 0708 0711 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0715 0720 0725 0727 0740 0742 0750 0753 0802 0805 |
0809 0814 0820 0830 0830 0925 0850 Dx67 0910 0915 0920 0922 0930 0932 0940 0943 0955 1000 |
1004 1009 1020 1025 1030 1055 1050 Merknader:
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
Dx67 1115 1120 1125 1127 1135 1137 1145 1148 1158 1200 |
1204 1209 1220 1225 1230 1255 1250 Skule
1230 1235 1240 1242 1250 1252 1305 1308 1318 1320 |
1345 1350 1355 ...
1400 ...
...
Dx67 1230 1235 1240 1242 1250 1252 1305 1308 1318 ...
...
...
...
...
...
1400 ...
...
Dx67 1325 1330 1335 1337 1345 1347 1355 1358
1407 1411 |
1416 1422 1426
1430 1500 ...
1550 Dx67 1440 1445 1450 1452 1500 1502 1510 1513 1523 1525 |
1529 1534 1545 1600 1600 1625 1650 Dx67 1545 1550 1555 1557 1605 1607 1618 1621 1628 1630 1633 1642 1647 1653 1700 1700 1725 1750 Skule
1655 1700 1705 1707 1715 1717 1725 1728 1735 1735 |
1739 1744 1750 1800 1800 ...
1850 Dx67 ...
...
...
...
...
...
1725 1728 1735 1735 |
1739 1744 1750 1800 1800 ...
1850 Dx67 1810 1815 1820 1822 1830 1832 1840 1843 1850 1850 |
1854 1859 1905 1915 1930 ...
1950 Dx67
1940 . .
. .
1945 . .
. .
1950 . .
. .
1952 . .
. .
2000 . .
. .
2002 . .
. .
2010 . .
. .
2013 . .
. .
2020 . .
. .
2030 . .
. .
2020 . .
. .
2034 . .
. .
2039 . .
. .
2045 . .
. .
2105 . .
. .
2130 . .
. .
. . .
. .
. .
. . .
. .
. .
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 68 -
ÿ 330FOSNAVÅG-ULSTEINVIK-HAREID Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 330FOSNAVÅG-ULSTEINVIK-HAREID Km 6
0 Frå Fosnavåg ........................ 0910 2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0915 5 | Nerøykrysset . ................... 0920 8 | Frøystad skule . ................. 0922 13 | Stoksund .......................... 0930 15 | Tjørvåg v/butikken ........... 0932 20 Frå Myrvåglomma .................. 0940 23 | Garneskrysset ................... 0943 31 Til Ulsteinvik . ........................ 0955 31 Frå Ulsteinvik . ........................ 1000 29 Frå Ulstein verft . .................... | 33 | Ulstein vgs ........................ 1004 37 | Bigset ............................... 1009 41 Til Hareid ............................. 1020 „ frå Hareid ................ 1025 † frå Hareid ............... 1030 ÿ frå Sulesund .............. . . . ÿ frå Skateflua a) . ........ . . . 6
1115 1120 1125 1127 1135 1137 1145 1148 1158 1200 |
1204 1209 1220 1225 1230 1255 ...
6
1230 1235 1240 1242 1250 1252 1305 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1420 1425 1430 1432 1440 1442 1450 1453 1500 1500 |
1504 1509 1520 1525 1530 ...
...
6
...
...
...
...
...
...
1605 1608 1615 1615 |
1619 1624 1630 ...
...
...
...
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
6 1940 . . . |
...
1950 . . . 1952 . . . 2000 . . . 2002 . . . 2010 . . . 2013 . . . 2020 . . . ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1115 1120 1125 1127 1135 1137 1145 1148 1158 1200 |
1204 1209 1220 1225 1230 ...
...
7
1235 1240 1245 1247 1255 1257 1305 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1545 1550 1555 1557 1605 1607 1618 1621 1628 1630 |
1634 1639 1645 1700 1700 ...
...
7 1915 . .
. .
. .
. .
1920 . .
. .
. .
. .
1925 . .
. .
. .
. .
1927 . .
. .
. .
. .
1935 . .
. .
. .
. .
1937 . .
. .
. .
. .
1940 . .
. .
. .
. .
1943 . .
. .
. .
. .
1955 . .
. .
. .
. .
2000 . .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
2004 . .
. .
. .
. .
2009 . .
. .
. .
. .
2020 . .
. .
. .
. .
2030 . .
. .
. .
. .
2030 . .
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
..
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
- 69 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Skule
† frå Sulesund ........... . . . „ frå Ålesund . ............ . . . „ frå Valderøy . ........... . . . 0 Frå Hareid ............................. . . . 4 | Bigset ............................... . . . 8 | Ulstein vgs ........................ . . . 10 | Ulstein verft . .................... . . . 11 Frå Ulsteinvik . ........................ 0630 18 | Garneskrysset ................... 0636 21 Frå Myrvåglomma .................. 0640 26 | Tjørvåg v/butikken ........... 0644 28 | Stoksund .......................... 0647 33 | Frøystad skule . ................. 0652 36 | Nerøykrysset . ................... 0655 39 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0659 41 Til Fosnavåg .......................... 0703 Merknader:
Skule
...
...
...
0645 0649 0654 0700 0705 0720 0724 0728 0732 0737 ...
...
...
Dx67 0700 0645 0655 0725 0729 0734 |
0742 0748 0752 0756 0800 0805 0808 0812 0818 Dx67 0730 ...
...
0755 0759 0804 |
0813 0818 ...
...
...
...
...
...
...
Dx67 0800 0755 0805 0830 0834 0839 0850 0855 0901 0905 0909 0912 0917 0920 0924 0930 Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67
0830 ...
...
0910 0914 0920 |
0930 0936 0940 ...
...
...
...
...
...
Dx67 1000 0955 ...
1030 1034 1039 |
1050 1056 1100 1104 1107 1112 1115 1119 1125 Dx67 1030 1055 1105 1120 1124 1129 |
1135 1141 1145 1149 1152 1157 1200 1204 1210 Dx67 1200 1155 1205 1230 1234 1239 |
1250 1256 1305 1309 1312 1317 1320 1324 1330 Dx67 1400 1355 1405 1435 1439 1444 |
1455 1501 1510 1514 1517 1522 1525 1529 1535 Dx67
...
...
...
...
...
...
1536 1540 1546 1549 1553 1556 1601 1603 |
1615 Dx67 1530 1530 ...
1555 1559 1604 1610
1615 1618 1622 1628
1633 1638 1642 1646 1655 Dx67 1630 1630 1635 1700 1704 1709 |
1715
1721 1730
1734 1737 1742 1745 1749 1755 Dx67
1730 1730 1740 1805 1809 1814 |
1830 1836 1840 1844 1847 1852 1855 1859 1905 Dx67
1830 1835 1840 1910 1914 1919 |
1925 ...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1930 ...
...
2000 2004 2009 2020 2025 2031 ...
...
...
...
...
...
...
r) Etter behov.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
Hugs setebelte!
Dx67
2000
2030 2040 2105 2109 2114 |
2120
2124 2130 2133 2135 2140 2145 2149r
2155r
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 70 -
ÿ 330HAREID-ULSTEINVIK-FOSNAVÅG Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 330HAREID-ULSTEINVIK-FOSNAVÅG Km 0 Frå
4 |
8 |
10 |
11 Frå
18 |
21 Frå
26 |
28 |
33 |
36 |
39 |
41 Til
6
† frå Sulesund ........... . . . „ frå Ålesund . ............ . . . „ frå Valderøy . ........... . . . Hareid ............................. . . . Bigset ............................... . . . Ulstein vgs ........................ . . . Ulstein verft . .................... . . . Ulsteinvik . ........................ 0855 Garneskrysset ................... 0901 Myrvåglomma .................. 0906 Tjørvåg v/butikken ........... 0910 Stoksund .......................... 0912 Frøystad skule . ................. 0917 Nerøykrysset . ................... 0920 Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0924 Fosnavåg ........................ 0930 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1145 1149 1152 1157 1200 1204 1210 6
1200 1155 1200 1230 1234 1239 |
1250 1256 1305 1309 1312 1317 1320 1324 1330 6
1500 1455 ...
1525 1529 1534 |
1555 1601 1605
1609 1612 1617 1620 1624 1630 6 1600 . .
1555 . .
1600 . .
1635 . .
1639 . .
1644 . .
|
. .
1650 . .
1656 . .
1700 . .
1704 . .
1708 . .
1712 . .
1725 . .
1719 . .
1725 . .
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
7
...
...
...
...
...
...
...
0855 0901 0906 0910 0912 0917 0920 0924 0930 7
1200 1155 ...
1230 1234 1239 |
1250 1256 1305 1309 1312 1317 1320 1324 1330 7
1630 1630 1635 1700 1704 1709 |
1715 1721 1725 1729 1732 1737 1740 1744 1750 7 2000 . .
. .
. .
. .
2000 . .
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
. .
2030 . .
. .
. .
. .
2034 . .
. .
. .
. .
2039 . .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
2045 . .
. .
. .
. .
2051 . .
. .
. .
. .
2125 . .
. .
. .
. .
2129 . .
. .
. .
. .
2132 . .
. .
. .
. .
2137 . .
. .
. .
. .
2140 . .
. .
. .
. .
2145 . .
. .
. .
. .
2150r . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
r) Etter behov.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
- 71 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Frå Hareid . .............................. 0645 Frå Ulstein verft ....................... | 11 Frå Ulsteinvik ....................... 0705 21 | Myrvåglomma .................. | 18 | Garneskrysset ................... 0712 19 | Haddal ytre ....................... 0713 20 | Haddal skule . ................... | 25 | Eiksund, gamlevn. ............ | 26 Frå Eiksundbrua . .................... 0720 31 Til Furene .............................. 0735c
46 Til Volda Rutebilst. . ........... 0750h
48 Til Volda Sjukehus .................. 0747 Frå Furene .............................. 0740s Til Ørsta Rutebilst. ............. 0747s Dx67 0755 | 0813 |
0820 0821 |
|
0828 0840c
0846 0851 0852 0900 Dx67 0910
| 0930 0940 0944 0945 0947 |
0955 1010c
1016 1021 1010
1016
Dx67 1120 | 1205 |
1212 1213 |
|
1220 1235c
1245 1250 1252
1300
Skule
1230 | 1250 1305 1309 1310 |
|
1317 1332c
1338 1343 1352 1400 Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67 ...
...
1410 |
1417 1418 1420 1430 |
1447c
1453 1505 1452 1500 To/fr Dx67 ...
...
...
1537 1453gs 1540 |
|
1500gs 1547 1501gs 1548 |
|
|
|
1508gs 1555 1522gs 1610b
1535gs 1619 | 1624 1529gs 1610d
1535gs 1618 Dx67 1555 1610
1615 |
1622
1623 1626 |
1633 1640b
1656 1705
1652 1700 Dx67 1805 | 1830 1840 1844 1845 |
|
1852 1907 1913 ...
...
...
Dx67 2000 . . . 2020 . . . 2025 . . . |
...
2032 . . . 2033 . . . |
...
|
...
2040 . . . 2053a . . . 2125 . . . ...
...
2053 . . . 2100 . . . 6
...
...
1205 |
1212 1213 |
|
1220 1235c
1245 1250r
1257 1305 6 ...
...
...
...
2025 . . . |
...
2032 . . . 2033 . . . |
...
|
...
2040 . . . 2053a . . . 2125 . . . ...
...
2053 . . . 2100 . . . 7
...
...
1205 |
1212 1213 |
|
1220 1235c
1245 1250r
1257 1305 7
1945 | e
2005 |
2012 2013 |
|
2020 2035 2041 2054r
2035 2042 Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Kun for avstiging.
b) Bussbyte i Furene for reisande til Volda.
c) Bussbyte i Furene for reisande til Ørsta.
d) Køyrer til Hovden Lufthamn viss pass. dit.
e) Minibuss,
g) Kjøyrer kun til 20.06.12
h) Køyrer til Volda vgs, Sjukehuset og Volda Rbst.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 72 -
ÿ 338HAREID-ULSTEINVIK-ØRSTA/VOLDA Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 338 VOLDA/ØRSTA-ULSTEINVIK-HAREID Km Dx67 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0645 Til Furene .............................. 0654 0 Frå Volda Sjukehus .................. 0623 2 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0645 7 | Furene .............................. 0652 22 | Eiksundbrua . .................... 0705 23 | Eiksund, gamlevn. ............ | 28 | Haddal indre ..................... 0710 29 | Haddal skule . ................... | 33 Frå Myrvåglomma .................. | 37 Til Ulsteinvik ....................... 0720f
Frå Ulsteinvik . ......................... . . . Til Hareid . .............................. . . . Skule
...
...
...
...
...
...
0731e
|
0745 |
0804 ...
...
Skule
0702
0709 ...
0715 0725 0740 |
|
0750 |
0803 0805 0820 Dx67 0820 |
0728 0805 0812 0840 |
0845 |
|
0852 | | Dx67 1002 1009 0928 1000 1010 |
1026 |
1035 |
1045 1100 1120 Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67 1202 1209 1210 1220 1230 1245 |
|
1252 1305 1320 1320s 1355s
Skule
1402 1409 1400 1410 1417g
1450 |
1455 |
1510 1525 1525 1545 Dx67 1530 1542 1525 1535 1545 1600 |
1605 |
1615 1630 1630 1650 Dx67 1642 1649 1624 1645 1652 1707 |
1712 |
1720
1740 1735 1750 Dx67 1742 1749 1706 1745
1800 1815 |
1820 |
1840 1850 1850 1905 Dx67 2042 2049 ...
...
2040 . . . 2050 . . . |
...
2103 . . . |
...
2108 . . . |
...
2115 . . . ...
...
...
...
6
0820 |
...
0805 0812 0840 |
0845 |
|
0852 ...
...
6 ... ...
... ...
1519 . . . 1535 . . . 1542 . . . 1555 . . . |
...
1600 . . . |
...
1605 . . . 1615 . . . 1615 . . . 1630 . . . 7
0820 |
...
0805 0812 0840 |
0845 |
|
0852 ...
...
7
2042 2049 | 2045 2052 2105 |
2110 |
2120 2135 ...
...
Merknader:
e) Frå Gjerde 0730. Køyrer via Garsholhaugen og Sundgot. f) Køyrer vidare til Ulstein verft. g) Bussen går via Berkneset og Sørestranda.
ÿ 301BAKKEBYRUTA I ULSTEINVIK
Km Fra
|
|
Fra
|
|
Til
Km - 73 -
Skule Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Skule Skule Dx67 Dx67 Dx67 Skule 6 Saunesmarka . ..................0625 Strandkrysset . .....................0627 Ulsteinvik . ...........................0630 Ulsteinvik ........................... . . Varleite ................................. . . Hofset i Ulstein ..................... . . Ulsteinvik ........................... . . 0653 0655 0658 0700b
0705 0708 0715a
...
...
...
...
0815 0818 0825 ...
...
...
...
0915 0918 0925 1045 1047 1050 ...
...
...
...
1120 1122 1125 1130 1140 1143 1150 1250 1252 1255 1305 1320 1323 1330 1305 1307 1310 ...
...
...
...
Skule Skule Skule Dx67 Dx67 Skule Dx67 6 1355 1357 1400 1400 1415 1418 1425 ...
...
...
1450 1500 1503 1510 ...
...
...
1540a
1550 1553 1600 7 Fra Ulsteinvik ..........................0815 0825 1000 1045 1440 1650 2115 1050 2130 . .
| Strandkrysset . .....................0817 0827 1002 1047 1442 1652 2117 1052 2132 . .
Til Saunesmarka . ..................0820 0830 1005 1050 1445 1655 2120 1055 2135 . .
. .
. .
. .
...
...
...
1635 1640 1643 1650 1150 1152 1155 ...
...
...
...
7
1155
1157
1200
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Til/frå Ulstein verft
b) Køyrer via Strandkrysset
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 0 Frå Fosnavåg ........................ 0610 5 | Nerøykrysset . ................... 0620 13 | Stoksund .......................... 0630 20 Til Myrvåglomma .................. 0640 0 Frå Årvik . ................................ 0610 5 | Larsnes .............................. 0618 10 | Vågen v/butikken . ............. 0625 19 | Leikong .............................. 0635 0 Frå Myrvåglomma ............... 0640
3 | Garneskrysset ................... 0712 11 Frå Eiksundbrua . .................... 0720 26 Til Furene .............................. 0735c
31 Til Volda Rutebilst. . ........... 0750h
33 Til Volda Sjukehus ................. 0747 Frå Furene ............................... 0740 Til Ørsta Rutebilst. .................. 0747 Skule
0640 0650 0700 0708 | | | | 0708 0712e
0720 0735
0750
0747 0740 0747 Dx67 0715 0725 0740 0750 0710 0718 0725 0735 0750
0817 0825 0840
0846 0851 0852 0900 Dx67 0910 0920 0930 0940 0910 0920 0925 0935 0940 0944 0955 1010
1016 1021 1010
1016
Dx67 1115 1125 1135 1145 1115 1125 1130 1140 1145
1212 1220 1235
1245 1250 1252
1300
Gjeld i tida 1.5.-22.9.12
Skule
1230 1240 1250 1300 | | | | 1305 1309 1317 1332 1338 1343 1352
1400 Dx67 1325 1335 1345 1355 | | | | 1355
1417 |
1447
1453 1505 1452 1500 Dx67 1440 1450 1500 1510 1440 1448 1455 1505 1510
1547 1555 1610
1619 1624 1610
1618 Dx67 1545 1555 1605 1618 1545 1553 1600 1610 1618 1622
1633 1649
1656
1702
1652
1700 Dx67 1810 1820 1830 1840 1810 1818 1825 1835 1840 1844 1852 1907 1913 |
...
...
Dx67 1940 . . . 1950 . . . 2000 . . . 2010 . . . | ...
| ...
| ...
| ...
2010 . . . 2032 . . . 2040 . . . 2053a . . . 2125 . . . |
...
2053 . . . 2100 . . . 6
1115 1125 1135 1145 1115 1125 1130 1140 1145
1212 1220 1235 1245 1250
1252
1310 6 1940 . . . 1950 . . . 2000 . . . 2010 . . . | ...
| ...
| ...
| ...
2010 . . . 2031 . . . 2040 . . . 2053a . . . 2125 . . . |
...
2053 . . . 2100 . . . 7
1115 1125 1135 1145 1115 1125 1130 1140 1145
1212 1220 1235 1245 1250
1252 1300 7
1915 1925 1935 1940 1910 1918 1925 1935 1940 2012 2020 2035
2041 2054
2035 2042 Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Kun for avstiging.
b) Bussbyte i Furene for reisande til Volda.
c) Bussbyte i Furene for reisande til Ørsta.
d) Køyrer til Hovden Lufthamn viss pass. dit.
e) Reisande frå Herøy byter buss på Garnes.
g) Via Ulsteinvik.
h) Trasé Furene-Volda vgs-sjukehuset-Volda rbst.
r) Behovsrute.
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 74 -
ÿ 339FOSNAVÅG/LARSNES-ØRSTA/VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 339 VOLDA/ØRSTA-LARSNES/FOSNAVÅG
Km Dx67 Frå Ørsta Rutebilst. .................. 0645 Til Furene ............................... 0652 0 Frå Volda Sjukehus ................. 0623 2 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0645 7 | Furene .............................. 0652 22 | Eiksundbrua . .................... 0705 33 Til Myrvåglomma .................. 0720 3 | Leikong .............................. | 12 | Vågen ................................ | 17 | Larsnes .............................. | 22 | Årvik . ................................ | 33 Frå Myrvåglomma .................. 0720 40 | Stoksund .......................... 0727 48 | Nerøykrysset . ................... 0734t
53 Til Fosnavåg ........................ 0744t
Skule
0702 0709 ...
0715 0725 0740 0752
| | | | 0752 0800 0808 0818 Dx67 0820 | |
0805 0812 0840 0906
0910 0920 0927 0935
0905 0912 0920 0930 Dx67 1002 1009 0928 1000 1010 |
1100
1105 1115 1120 1143 1100 1106 1113 1125 Dx67 1202 1209 1210 1220 1230 1245 1305 1310 1320 1327 1345 1305 1312 1320 1330 Gjeld i tida 1.5.-22.9.12
Skule
1402 1409 1400 1410 1417
1450 1510 1515 1520 1527 1540 1510 1517 1525 1535 Dx67 1530 1542 | 1535 1545 1600 1615 1625 1635 1645 1655 1622 1630 1638 1650 Dx67 1642 1649 1624 1645 1652 1707 1720 1735 1745 1755 1805 1730 1737 1745 1755 Dx67 1742 1749 1701 1745 1800 1815 1830 1845 1850 1857 1910 1840 1847 1855 1905 Dx67 2040 . . . 2047 . . . |
...
2040 . . . 2050 . . . 2103 . . . 2130 . . . | ...
| ...
| ...
| ...
2130 . . . 2137 . . . 2145 . . . 2155 . . . 6
0820 | |
0805 0812 0840 0906
| | | | 0906 0912 0920 0930 6 . . . . . . . . . . . . 1519 . . . 1535 . . . 1542 . . . 1555 . . . 1605 . . . 1615 . . . 1625 . . . 1630 . . . 1640 . . . 1605 . . . 1612 . . . 1620 . . . 1630 . . . 7
0820 | |
0805 0812 0840 0906
| | | | 0906 0912 0920 0930 7 2040
2047
|
2045 . .
2052 . .
2105 . .
2115 . .
| . .
| . .
| . .
| . .
2115 . .
2122 . .
2130 . .
2140 . .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
g) Via Ulsteinvik.
n) Ruta går via Berkneset.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
t) Berre ved skulefri.
- 75 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Frå Ulstein verft . ................. . . . | Ulsteinvik . ........................ . . . | Ulstein vgs ........................ 0610 | Bigset ............................... 0614 Til Hareid ............................. 0620 „ frå Hareid ................ . . . † frå Hareid ............... 0630 ÿ frå Sulesund .............. 0655s
ÿ frå Skateflua a) . ........ . . . Km Dx67 Frå Ulstein verft . ................. 1633 | Ulsteinvik . ........................ 1630 | Ulstein vgs ........................ 1642 | Bigset ............................... 1647 Til Hareid ............................. 1653 „ frå Hareid ................ 1700 † frå Hareid ............... 1700 ÿ frå Sulesund .............. 1725 ÿ frå Skateflua a) . ........ 1750 Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67 ...
...
0645 0649 0655 ...
0700 ...
...
Dx67 ...
1735 1739 1744 1750 1800 1800 ...
1850 Skule
...
...
0655 0659 0705 ...
...
...
...
Dx67 |
1850 1854 1859 1905 1915 1930 ...
1950 Dx67 0655 0700 0703 0709 0720 0725 0730 ...
0800 Dx67 ...
1940 1944 1949 1955 ...
2030 ...
...
Dx67 Dx67
... ...
0805 0855
0809 0859
0814 0903
0820 0910
0830 . . . 0830 . . . 0925 . . . 0850 . . . Dx67 2035 . . . 2040 . . . 2044 . . . 2049 . . . 2055 . . . 2105 . . . 2130 . . . ...
...
...
...
Dx67 ...
1000 1004 1009 1020 1025 1030 1055 1050 6
...
1000 1004 1009 1020 1025 1030 ...
...
Dx67 ...
1100 1104 1109 1120 1125 1130 ...
1150 6
...
1200 1204 1209 1220 1225 1230 1255 ...
Dx67 ...
1200 1204 1209 1220 1225 1230 1255 1250 6
...
1500 1504 1509 1520 1525 1530 ...
...
Dx67 Skule
... ...
1300 1320 1304 1324 1309 1329 1315 1335 1325 . . . 1330 . . . ...
...
1350 . . . 6 ... ...
1615 . . . 1619 . . . 1624 . . . 1630 . . . ...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
1345 1350 1355 ...
1400 ...
...
7
...
1200 1204 1209 1220 1225 1230 ...
...
Dx67 ...
1407
1411 1416 1427 1430 1430 ...
1550 7
...
1630 1634 1639 1645 1700 1700 ...
...
Dx67 Dx67 Skule
. . . 1536 . . . . .
1525 | . . . . .
1529 1543 1625 . .
1534 1548 1630 . .
1545 1555 1635 . .
1600 1600 . . . . .
1600 1600 . . . . .
1625 1625 . . . . .
1650 1650 . . . . .
7 . . . . .
. .
..
2000 . .
. .
..
2004 . .
. .
..
2009 . .
. .
..
2020 . .
. .
..
2030 . .
. .
..
2030 . .
. .
..
...
. .
. .
..
...
. .
. .
..
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 76 -
ÿ 307 ULSTEINVIK-HAREID
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 307 HAREID-ULSTEINVIK
Skule
0 Frå Hareid ............................. 0645 4 | Bigset ............................... 0649 8 | Ulstein vgs ........................ 0654 10 | Ulstein verft . .................... 0700 11 Til Ulsteinvik ....................... 0705 Km Dx67 0 Frå Hareid ............................. 1700
4 | Bigset ............................... 1704 8 | Ulstein vgs ........................ 1709 10 | Ulstein verft . .................... | 11 Til Ulsteinvik ....................... 1715 - 77 -
Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67 0725 0729 0734 |
0742 Dx67 1805 1809 1814 |
1830 Dx67 0755 0759 0804 |
0810 Dx67 1910 1914 1919 |
1925 Dx67 0830 0834 0839 0850 0855 Dx67 2000 2004 2009 2020 2025 Skule Dx67
0850 0910 0854 0914 |
0920 |
|
0925 0925 Dx67 2105 . . . 2109 . . . 2114 . . . |
...
2119 . . . Dx67 1030 1034 1039 |
1045 6
1030 1034 1039 |
1050 Dx67 1120 1124 1129 |
1132 6
1230 1234 1239 |
1250 Dx67 1230 1234 1239 |
1250 6
1535 1539 1544 |
1555 Dx67 Dx67 1325 1435 1329 1439 1334 1444 |
|
1345 1455 6 1635 . . . 1639 . . . 1644 . . . |
...
1650 . . . Dx67 1555 1559 1604 |
1612 7
1230 1234 1239 |
1250 Skule
1610 1614 1619 ...
...
7
1700 1704 1709 |
1715 Skule
1620 . .
. .
. .
1624 . .
. .
. .
1629 . .
. .
. .
|
. .
. .
. .
1635 . .
. .
. .
7
7 1945 2030 . .
. .
1949 2034 . .
. .
1954 2039 . .
. .
|
|
. .
. .
2000 2045 . .
. .
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 302HAREID-BRANDAL
Km Skule
„ frå Ålesund . ............ 0645 „ frå Valderøy . ........... 0655 † frå Sulesund ........... 0700 0 Frå Hareid ............................. 0735 4 Til Brandal ........................... 0740 Dx67 0755 0805 0800 0830 0840 Skule
1255 ...
1330 1400 1405 Skule
1530 . .
. .
. .
...
. .
. .
. .
1530 . .
. .
. .
1555 . .
. .
. .
1600 . .
. .
. .
Km Skule
0 Frå Brandal ........................... 0705 4 Til Hareid ............................. 0715 „ frå Hareid ................ 0725 † frå Hareid ............... 0730 Skule
0745 0755 0830 0800 Dx67 0840 0845 ...
0900 Skule
1405 1410 1500 1430 Skule
1600 . .
. .
1610 . .
. .
1700 . .
. .
1630 . .
. .
ÿ 303HAREID-HJØRUNGAVÅG
Km Dx67 „ frå Ålesund . ............ . . . „ frå Valderøy . ........... . . . † frå Sulesund ........... . . . 0 Frå Hareid ............................. 0620 4 | Overå - Nyevegen ............. 0623 4 | ODIM ................................ 0624 4 | Overå - Gamlevegen ......... | 6 | Hjørungavåg skule . .......... 0626 8 | Hjørungdal ....................... 0630 13 Til Alme ................................ . . . Dx67 ...
...
0630 0655 0658 0659 |
0701 0705 ...
Dx67 0645 0655 0700 0725 0729 ...
...
...
...
...
Dx67 0645 0655 0730 0805 0808 0809 |
0811 0815 ...
Skule
1255 ...
1330 1355 |
|
1400 1405 1410 1420 Dx67 1530 . .
...
. .
1530 . .
1555 . .
|
. .
|
. .
1559 . .
1602 . .
1607 . .
. . . . .
Km Dx67 0 Frå Alme ................................ . . . 5 | Hjørungdal ....................... 0630 7 | Hjørungavåg skule . .......... 0634 9 | Overå - Gamlevegen ......... | 9 | Overå - Nyevegen ............. 0636 9 | ODIM ................................ | 13 Til Hareid ............................. 0640 „ frå Hareid ................ . . . † frå Hareid ............... 0700 Dx67 ...
0705 0709 |
0711 |
0715 0725 0730 Skule
0720 0726 0733 0745 |
|
0753 0830 0800 Dx67 ...
0815 0819 0821 |
|
0825 0830 0900 Skule
...
1425 1429 |
1431 |
1435 1500 1500 Dx67 ...
...
...
...
...
1550 1555 1600 1600 Dx67 ...
1610 1614 |
1616 |
1620 1700 1630
Merknader:
Avgangen er innstilt i tida 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
ÿ 304HAREID-SNIPSØYRDAL
Km Skule
Frå Hareid ............................. 0720 | Bigset skule ...................... | | Røyset . ............................. 0731 Til Kvammen ....................... 0737 | Hovden ............................. 0744 | Rise Øvre . ......................... 0753 | Bigset ............................... 0758 Til Hareid ............................. 0805 - 78 -
Skule
1350 . .
. .
. .
. .
. .
1358 . .
. .
. .
. .
. .
1401 . .
. .
. .
. .
. .
1407 . .
. .
. .
. .
. .
1414 . .
. .
. .
. .
. .
1420 . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 305ULSTEINVIK-FLØ
Km Skule
0
Frå Saunesmarka . ............... 0623 2 Frå Ulsteinvik ....................... 0630 5 | Skeide v Ulstein skule ....... 0634 9 | Roppane ........................... 0640 12 Til Flø (ytre) ......................... 0645 Dx67 ...
0720
0727 0733 0740 Skule
...
0930 0934 0940 0945 Skule
1305 1312 1319 1325 1330 Dx67 ...
1410 1414 1420 1425 Km Skule
0 Frå Flø (ytre) ......................... 0645 3 | Roppane ........................... 0647 7 | Skeide v Ulstein skule ....... 0652 10 Til Ulsteinvik ....................... 0700 12 Til Saunesmarka . ............... . . . ÿ til Hareid ................... 0700 ÿ til Volda . ................... 0705 Dx67 0740 0742 0749 0755 0815 0805 0813 Skule
0945 0947 0952 1000 1005 1000 ...
Dx67 1425 1427 1432 1440 ...
1525 1540 Skule
1642 . .
. .
1644 . .
. .
1649 . .
. .
1655 . .
. .
. . . . .
. .
1735 . .
. .
...
. .
. .
ÿ 306ULSTEINVIK-DIMNA
Skule
... ..
1633 . .
1637 . .
1642 . .
1645 . .
Km Skule
0 Frå Ulsteinvik ....................... 0630 2 | Strandabøen gamlev ........ 0633 4 | Hasund skule .................... 0635 6 | Ertesvåg . .......................... 0640 9 Til Dimna skule ................... 0645 Skule
0740 0743 0745 0748 0752 Dx67 0900 0903 0905 0910 0915 Skule
1410 1413 1415 1420 1425 Dx67 1630 . .
. .
1633 . .
. .
1635 . .
. .
1638 . .
. .
1642 . .
. .
Km Skule
0 Frå Dimna skule ................... 0645 4 | Hasund skule .................... 0650 7 | Strandabøen gamlev ........ 0652 9 Til Ulsteinvik ....................... 0700 ÿ til Hareid ................... 0700 ÿ til Volda . ................... 0705 Skule
0752 0757 0759 0805 0805 0813 Dx67 0915 0920 0922 0930 1000 0930 Skule
1425 1430 1432 1440 1525 1540 Dx67 1642 . .
. .
1647 . .
. .
1649 . .
. .
1655 . .
. .
1735 . .
. .
...
. .
..
Merknader:
Avgangen er innstilt i perioden 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
ÿ 321SANDSØY-VOKSA - Går skuledagar og Fredag
Km S+Fre
0 Frå Våge ................................ 0815 3 | Sandshamn ...................... 0820 4 | Sandsøy skule ................... 0825 5 | Sande v/kyrkja . ................ 0830 6 | Varholmkrysset . ............... 0831 10 Til Voksa . ............................. 0840 † til Larsnes ............... 0845 S+Fre
...
1230 1240 1245 1247 1250 1300 S+Fre
...
...
1400 |
1403r
1408r
1515 . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Km S+Fre
† frå Larsnes .............. 0740 † frå Kvamsøy ............ 0830 0 Frå Voksa . ............................. 0800 4 | Varholmkrysset . ............... 0803 5 | Sande v/kyrkja . ................ | 6 | Sandsøy skule ................... 0810 7 | Sandshamn ...................... r
10 Til Våge ................................ r
S+Fre
1145 1035 1215 1220 r
r
1225 r
S+Fre
1345 1245 1415 r
r
r
r
r
Fre 1600 . .
. .
. .
r
. .
. .
. .
1630 . .
. .
. .
r
. .
. .
. .
r
. .
. .
. .
r
. .
. .
. .
r
. .
. .
. .
r
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Merknader:
Rutene er innstilte i tida 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) På signal eller så langt det er passsasjerar.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 79 -
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 320LARSNES-GJERDSVIKA-STOKSUND
1234 5 Skulefri
Km Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Dx67 Skule Skule Dx67
0 Frå Larsnes v/Vika kro . . . . . . . 1045 1330 . . . . . . . . . . . . . . .
6 | Vågen v/butikken ......0655 0850 1056 1336 . . . . . . 1540 . . . . . .
10 | Hauge - Gamlevegen .0702 0855 1102 1343 . . . . . . 1545 . . . . . .
13 | Rødset .......................0705 0900 1107 1348 . . . . . . 1550 . . . . . .
16 | Muren . ......................0710 0905 1112 1353 . . . 1430 1555 1540 1540
18 | Gjerdsvik v/butikken . 0713 0908 1115 1357 1357 1433 1558 1543 1543
21 | Hide . .........................0717 0912 1119 . . . 1400 1437 1602 1547 1547
27 | Moltu v/butikken . .....0725 0920 1125 . . . 1405 1445 1610 1555 1555
33 Til Stoksund .................0740 0930 1135 . . . 1415 1455 1620 1605 1605
ÿ til Hareid ........... 0740 0930 1135 . . . . . . 1500 . . . 1605 1605
ÿ til Fosnavåg . ..... 0800 . . . 1152 . . . . . . 1517 1630 1630 1630
ÿ til Volda . ........... 0740 0930 1135 . . . . . . 1500 . . . 1605 1605
Km Skule Dx67 Skule Skule Skule Dx67 Dx67
ÿ frå Volda . .......... . . . . . . 0805 1220 1410 . . . 1535 ÿ frå Fosnavåg . .... . . . . . . 0910 1325 1440 1440 1545 ÿ frå Hareid .......... . . . . . . 0830 1230 1435 1435 1555 0 Frå Stoksund .................. . . . . . 0930 1355 1517 1517 1633
6 | Moltu v/butikken . ...... . . . . . 0935 1405 1525 1525 1638
12 | Hide . .........................0725 0815 0941 . . . 1531 1531 1644
15 | Gjerdsvik v/butikken . 0729 0819 0945 . . . 1535 1535 1648
17 | Muren . ......................0734 0822 0948 . . . 1540 1540 1651 20 | Rødset .......................0742 0824 0950 . . . 1545 . . . 1653
23 | Hauge - Gamlevegen .0748 0827 0953 . . . 1553 . . . 1656
27 | Vågen v/butikken ......0753 0834 1000 . . . 1600 . . . 1703
33 Til Larsnes v/Vika kro . 0800 0839 1005 . . . . . . . . . 1708
Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
ÿ 334LEIKONG-JØSOK-VOLDNES
Km Skule Skule Skule Skule
0 Frå Leikong ........................... 0655 1430 1555 1627 . .
. .
. .
6 Til Voldnes ........................... 0705 1445 1605 1635 . .
. .
. .
Km Skule
0 Frå Voldnes ........................... 0620 6 Til Leikong ........................... 0635 ÿ Hareid/Fosnavåg ....... 0635s ÿ til Volda . ................... 0635s Skule
0705 0715 0735 0735 Skule
1445 1455 1505 1505 Skule
1605 1615 ...
...
Skule
1635 . .
. .
1645 . .
. .
1720 . .
. .
...
. .
. .
Merknader:
s) Innstilt ved skulefri.
Tingingsruter i Herøy kommune
Rutene vert utførte med taxi måndag-fredag (skuledagar), og skal tingast på tlf 907 90 102 seinast to
timar før avgang.
Fosnavåg-Remøy-Runde
Frå Fosnavåg kl 1845, 2000 og 2145
Fosnavåg-Frøystad-Sande
Frå Fosnavåg kl 1845, 2000 og 2145
Fosnavåg-Kvalsund-Kvalsvik
Frå Fosnavåg kl 1905, 2000 og 2150
- 80 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 331FOSNAVÅG-REMØY-RUNDE
Km Skule
0 Frå Fosnavåg ........................ . . . 2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... . . . | Eggesbønes, Statoil........... . . . 5 | Nerøykrysset . ................... 0553
7 | Leine skule . ...................... 0555
10 | Remøy v/bedehuset ......... 0600
17 | Runde v/butikken ............. 0605
21 Til Goksøyr snuplass . ......... . . . Skule
...
...
0632
0635
0637
0642
0648
0655
Skule Dx67
. . . 1030 . . . 1035 0712 | 0715 1040 0717 1042 0722 1047 0727 1054 0735 1100 Km Skule
0 Frå Goksøyr ........................... | 4 | Runde v/butikken ............. 0605 11 | Remøy v/bedehuset ......... 0610 12 | Leine skule . ...................... 0615 15 Til Nerøykrysset . ................... 0620 ÿ til Hareid ................... 0620 ÿ til Volda . ................... 0620 15 Frå Nerøykrysset . ................... 0620 18 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0624r
20 Til Fosnavåg ........................ 0630r
Skule Skule
0655 0740 0700 0745 0707 0754 0712 0802 0715 0805 0725 | 0725 | 0715 0805 |
|
0725 0820
135 Skule
. . . 1405 . . . 1410
1323s | 1325s 1420 1327s 1422 1335rs 1429 1341rs 1444 1347rs 1450 Skule Dx67 Skule
. . . 1100 1450 . . . 1105 1455 0820 1112 1502 0826 1117 1507 0835 1120 1510 . . . 1125 1555 . . . 1125 1555 . . . 1120 1510 . . . 1124r 1514r
. . . 1130r 1517r
Skule Dx67 1600 1635 1605 1640 |
|
1610 1645
1612 1647
1617r 1652
1624r 1659 1630r 1705
Dx67 1705 . .
1710 . .
1716 . .
1721 . .
1723 . .
1820 . .
| . .
1723 . .
1727r . .
1730r . .
Merknader:
s) Innstilt ved skulefri.
r) Behovsrute.
ÿ 333FOSNAVÅG-TORVIK-SANDE
Km Skule
0 Frå Fosnavåg ........................ . . . 2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... . . . 5 | Nerøykrysset . ................... 0710 7 | Frøystadkrysset . ............... 0711 | Frøystad skule................... | 8 | Torvik v/terminalen .......... 0713 10 | Bø v/skulen . ..................... 0716 12 Til Sande .............................. 0718 Skule
1020 1025 1030 1031 |
1033 1036 1038 135 ...
...
1325s 1326s
1327s 1337s 1341rs
1345rs
Skule
1405 1410 1420 1421 |
1423b
1426b
1430b
Skule
1555 1600 1605 1606 |
1608 1611 1613 Skule
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
1635c . .
1637c . .
1639 . .
. . . . .
Km Skule
0 Frå Sande .............................. . . . 2 | Bø v/skulen . ..................... 0614c
4 | Torvik kryss terminal . ....... 0618c
| Frøystad skule . ................. 0622c
5 Til Frøystadkrysset ............. 0623c
ÿ til Hareid/Volda ......... 0622 5 Frå Frøystadkrysset ............. 0623 7 | Nerøykrysset . ................... 0624 10 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... | 12 Til Fosnavåg ........................ 0626r
Skule
0718 0720 0724 0727 ...
0727 ...
...
...
...
Skule
0750 0751 0756 |
0757 | 0757 0805a
|
0820r
Skule
1040 1041 1044 |
1045 1127 1045 1046 1050r
1055r
Skule
1440 1441 1444 |
1445 | 1445 1446 1450r
1455r
Skule
1615 . .
1616 . .
1619 . .
|
. .
1620 . .
| . .
1620 . .
1621 . .
1625r . .
1630r . .
Merknader:
a) Ruta går via Leine skule
b) Ruta kan vere 20 minutt forsinka dersom bussen må køyre via Lanterna Marina
c) Bestillingsdrosje, ring 700 88663 1 time før avgang.
r) Behovsrute.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 81 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . . ÿ til Brattvåg r. 230 ...... . . . † frå Brattvåg r.22 ..... . . . 0 Frå Dryna . .............................. . . . 5 | Gangstad .......................... . . . 10 Frå Bjørnerem ........................ . . . 0 Frå Ramsvik . .......................... . . . 12 Frå Midsund ........................... 0600 13 | Akselvoll ........................... 0605 19 | Tangen . ............................ 0610 17 | Rakvåg . ............................ 0620 23 Frå Ræstad ............................. 0625 30 Til Solholmen ........................ 0640 † frå Solholmen r.30 .. 0640 40 Til Molde Trafikkterminal ...... 0700a
Dx67 ...
...
...
0630
0635
0640
|
0645 0650 0645 0700 0705 0720 0720 0745 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
0715 0720 0725 0730 0740 0755 0755 0825 Skule ...
...
...
...
...
...
0810
0820
...
...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
...
...
0805
0810
0830
|
0830b
0835 0845 0850 0900 0915 0915 0940a
Dx67 ...
...
1120 1210 1215 |
1220 1230b
1240 1245 1250 1300 1315 1315 1340a
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
1425b
1445 1450 1455 1505 1520 1520 1545 ÿ 241MIDSUND-HEGGDAL-SOLHOLMEN-(MOLDE)
Km Dx67 0 Frå Midsund . ........................ 0640 7 | S.Heggdal ......................... 0655 14 Frå N.Heggdal ........................ 0705 17 Til Solholmen ........................ 0715 † frå Solholmen r.30 .. 0720 27 Til Molde Trafikkterminal . 0745 Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Dx67 1440 . .
. .
. .
. .
. .
1450 . .
. .
. .
. .
. .
1505 . .
. .
. .
. .
. .
1520 . .
. .
. .
. .
. .
1520 . .
. .
. .
. .
. .
1545 . .
. .
. .
. .
. .
Dx67 1255 1425 1500 1520 1525 1530 1530 1535 1540 1545s
1600s
... ... 1645 ...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
1555 1600 |
1620 1630 1645 1645 ...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
1615t
1620t
|
1625t
1630t
1645t
1645 ...
Dx67 1450 1605 1625 1650 1655 |
1700 1705 1720
|
1725
1730
1745
1750 1840
Dx67 1605 1720 1750 1810 1815 1820 |
1825 1835 ...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
0830b
0835 0845 0850 0900 0915 0915 0940a
6 ...
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
1230b . .
. .
. .
1240 . . Merknader:
. .
. .
1245 . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula og påskeveka.
1250 . . a) Bussen
. . køyrer
. . om Roseby og Sjukehuset dersom
passasjerar.
1300 . .
. .
. .
b)
Køyrer
frå
Senteret.
1315 . .
. .
. .
s) Innstilt ved skulefri.
1315 . . t) Vert
. . køyrd på. .skulefridagar sjå side 4
1340a . .
. .
. .
ruter i Midsund og Vestnes
- 82 -
ÿ 240DRYNA-MIDSUND-RAKVÅG-MOLDE
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 240MOLDE-RAKVÅG-MIDSUND-DRYNA
Km Dx67 0 Molde Trafikkterminal . . . . † frå Mordalsvågen ... . . . 10 Frå Solholmen ........................ . . . 17 Frå Ræstad ............................. . . . 23 | Rakvåg . ............................ . . . 21 | Tangen . ............................ . . . 27 | Akselvoll ........................... 0605 28 Frå Midsund ........................... 0610 0 Frå Ramsvik . .......................... 0615 30 Frå Bjørnerem ........................ 0615 35 | Gangstad .......................... 0620 40 Til Dryna . .............................. 0625 † frå Dryna r.22 ......... 0630 ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0650 ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0755 Skule
...
...
...
...
...
0645 0658 0700 |
0705 0710 0715 0720 0755 0910 Skule
...
...
...
...
0655 |
0658 0700 |
0705 0710 0715 0720 0755 0910 Skule
...
...
...
...
...
...
... ... 0755 |
0750 0805 ...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
0740
|
|
0750
0755
...
...
...
Dx67 0720s 0740 0755 0805 0810 0820 0825 0830 ...
...
...
...
...
...
...
Dx67 1015 1030 1045 1055 1100 1105 1110 1125b
|
1130 1135 1145 1215 1250 1425 ÿ 241MIDSUND-HEGGDAL-SOLHOLMEN-(MOLDE)
Km Skule
0 Molde Trafikkterminal . . . . † frå Mordalsvågen ... . . 10 Frå Solholmen ...................... 0635
13 | N.Heggdal ........................ 0649
20 | S.Heggdal ......................... 0650
27 Til Midsund . ........................ 0700
- 83 -
Merknader:
t) Vert køyrd på skulefridagar sjå side 4
Dx67 ...
0635
0720t 0728t
0730t 0740t
Skule 0720s 0740 0755 0800 0805 0815 Dx67 0840 0900 0915 0920 0925 0935 Dx67 1515 1535 1550 1555 1605 1615 Dx67 1615 1635 1650 1655 1705 1715 Dx67 ...
...
...
...
...
...
1420 1440 1500 1450s
1505c
1520c
1530 1600 1715 6 1015 . .
1030 . .
1045 . .
1050 . .
1055 . .
1105 . .
Dx67 1515 1535 1550 1600 1605 1610 1615 1625b
|
1630 1635 1645 1650 1740 1915 Dx67 1615 1635 1650 1700 1705 1710 1715 1725 1730
|
1735
1750
1815 ...
...
Dx67 1710f
1735 1750 1755
1800 1810 1815 1820
...
...
...
...
...
...
...
6 1515 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1535 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1550 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1600 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1605 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1610 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1615 . . Merknader:
. .
. .
. .
. .
. .
1620r . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
. .
. .
b) Køyrer frå Senteret.
. . . . . c) 10. .min. tidlegare
. . ved.skulefri.
.
. .
. .
. . . . . d) Bestillingsdrosje
. .
. . 950.79. 000. . .
. .
. . . . . f) Aukra
. . Auto. .
. .
. .
. .
g)
10
min.
seinare
ved
skulefri.
. . . . . s) Innstilt
. . ved.skulefri.
.
. .
. .
. .
...
. . t) Vert
. . køyrd på. .skulefridagar
. . sjå side
. . 4 . .
...
. . r) Køyrer
. . så langt
. . det er.passasjerar.
.
. .
. .
...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Km Dx67 ÿ frå Ålesund Rbs ........ . . . 0 Frå Rekdal . ........................... 0555a
10 | Fiksdal .............................. 0605
18 | Tomra ............................... 0615 21 | Vik .................................... .0620 29 | Øverås . ............................. | 30 Til Furneset FK . ..................... 0640 † avg. til Molde r.33 . . .0645 30 Frå Furneset FK . ..................... 0645 30 Til Vestnes brygge . ............ 0655 „ Molde r.39 .............. 0710 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Merknader:
a) Ruta går 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Ved behov.
Skule ...
0615 0625 0635 0640 0645 0725
0730 |
0705 0710 Skule
...
...
0645 0655 0700 |
0720 0730 |
0730 0730 Dx67 ...
0850 0900 0908 0913 |
0930 0940 |
0940 0950 Dx67 ...
...
1010 1018 1023 1030 1045r
1100 |
1050 ...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
1200 1200
1205
...
Dx67 ...
1240 1250 1258 1303 |
1320r
1330 |
1325 ...
Skule ...
...
...
...
...
...
...
... 1455 1500 ...
Skule
1255 1440 1450 1458 1502 |
1520 1530 1520 1525 ...
Dx67 ...
...
1550 1558 1603 |
1620 1630
1620 1650 ...
Skule
...
1630 1640 1648 1652
|
1710r
|
|
1715r
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1650 1700 ...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
ruter i Midsund og Vestnes
- 84 -
ÿ 245 REKDAL-FURNESET-VESTNES
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 245 VESTNES-FURNESET-REKDAL
Km Dx67 „ frå Molde r.39 ......... . . . 26 Frå Vestnes brygge . ............ 0715 30 | Furneset ........................... | † avg. til Molde r.33 . . . . . 30 | Furneset ........................... | 35 | Øverås . ............................. | 35 | Vik .................................... | 38 | Tomra ............................... 0725 46 | Fiksdal .............................. 0735 56 Til Rekdal . ........................... 0745 Skule
0650 0720b 0725 0730 0740 0755 0810 0815 0825 ...
Dx67 ...
0940 |
...
|
|
0955 1000 1010 ...
Dx67 ...
1020 1025 1030 ...
...
...
...
...
...
Dx67 ...
1150 1155 1200 1155 1205 1215 1220 1230 1240d
Skule
...
1350
|
...
|
|
|
1410 1425 1435 Dx67 1420 1510 |
|
|
|
1525 1530 1540 1550r
Skule
1525 1545 |
...
|
|
1600 1605 1615 1625 Dx67 ...
1610 1620 1620 1620 1635 1650 1655 1705 ...
Dx67 1630 . . . . . . . .
. .
. .
. .
1705 . . . . . . . .
. .
. .
. .
|
. . . . . . . .
. .
. .
. .
. . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
|
. . . . . . . .
. .
. .
. .
|
. . . . . . . .
. .
. .
. .
1720 . . . . . . . .
. .
. .
. .
1725 . . . . . . . .
. .
. .
. .
1735 . . . . . . . .
. .
. .
. .
1745r . . . . . . . .
. .
. .
. .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
b) Fra Hurtigbåtkaia.
d) Avgang til Vatne og Ålesund, innstilt ved skolefri.
r) Dersom pass.
- 85 -
Hugs setebelte!
Km Skule
0 Frå Gjermundnes ................. . . . „ ank. frå Molde r.39 .. . . . 2 Frå Vikebukt ........................... . . . 18 Frå Øvstedal ........................... 0645 21 Frå Tresfjord . .......................... 0700 29 | Skorgenes ......................... . . . 0 Til Vestnes brygge ................. . . . „ avg. til Molde, r.39 .. . . . 30 Frå Vestnes brygge ................. . . . 0 Til Furneset FK . ..................... . . . † avg. til Molde ......... . . . Dx67 0723 0720 0720 |
0740 0750 0800 0835 ...
...
...
Dx67 0815 0825 0825 0830s
0842 0852 0900 ...
...
...
...
Dx67 ...
0940
0945 |
1000 1010 1015 ...
1020 1025 1030 Skule
...
...
...
...
1240 1245 1255 1310 ...
...
...
Dx67 ...
1300 1300 |
1330 1337 1345 ...
... ... ...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1345
1350
...
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 247 VIKEBUKT-TRESFJORD-VESTNES-FURNESET Km Skule
0 Frå Gjermundnes ................. . . . „ ank. frå Molde r.39 .. . . . 2 Frå Vikebukt ........................... . . . 18 Frå Øvstedal ........................... 0645 21 Frå Tresfjord . .......................... 0700 29 | Skorgenes ......................... . . . 0 Til Vestnes brygge ................. . . . „ avg. til Molde, r.39 .. . . . 30 Frå Vestnes brygge ................. . . . 0 Til Furneset FK . ..................... . . . † avg. til Molde ......... . . . Dx67 0740 0720 0745 0755s 0805 0815 0825 0835 ...
...
...
Dx67 ...
0825 0825 |
0842 0852 0900 ...
...
...
...
Dx67 ...
0940
0945 |
1000 1010 1015 ...
1020 1025 1030 Skule
...
...
...
...
1240 1245 1255 1310 ...
...
...
Dx67 ...
1300 1300 |
1330 1337 1345 ...
... ... ...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1345
1350
...
Gyldig t.o.m 17.08.2012
Dx67 ...
...
1400s
1425s
1440
1450
1500
1500 ...
...
...
Dx67 1440 1450 1450 |
1505 1513 1520 1605 ...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1610 1620 1630 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1640 1650 1700 Dx67 ...
1555 1555 x
1615 1630 1640 1710 ...
...
...
DX67 . . . . .
. .
. .
. .
. .
1700 . .
. .
. .
. .
. .
1705 . .
. .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
. .
1725 . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
Merknader:
Innstilt
romjula
. . . . .
. . 21.06-17.08,
. .
. . og.påskeveka.
.
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
. . . . .
.
. .skulefri.. .
. .
s). Innstilt
ved
x). .Etter behov.
. . . . .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
Skule
...
...
1340
|
1355
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Dx67 ...
...
1425s
1423s
1435
1440
1450
1500 ...
...
...
Dx67 1440 1450 1445 |
1505 1513 1520 1605 ...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1610 1620 1630 Dx67 ...
...
...
...
...
...
...
...
1640 1650 1700 Dx67 ...
1555 1555 x
1615 1630 1640 1710 ...
...
...
Gyldig frÅ 20.08.2012
DX67 . . . . .
. .
. .
. .
1700 . .
. .
. .
. .
1705 . .
. .
. .
. .
|
. .
. .
. .
. .
1725 . .
. .
. .
. .
Merknader:
. . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. .
. . og.påskeveka.
.
romjula
. . . r). Køyrer
. så .langt
. det er. .passasjerar.
. .
ved
. . . s). Innstilt
.
. .skulefri.. .
. .
x) Etter behov.
. . . . .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
ruter i Midsund og Vestnes
- 86 -
ÿ 247 VIKEBUKT-TRESFJORD-VESTNES-FURNESET Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 247FURNESET-VESTNES-TRESFJORD-VIKEBUKT Km Dx67 † ank. frå Molde ........ 0640 30 Frå Furneset FK . ..................... 0645
0 Til Vestnes brygge ................. 0655
„ ank. frå Molde r.39 .. . . . 30 Frå Vestnes brygge ................. . . . 1 | Skorgenes ......................... . . . 9 Frå Tresfjord . .......................... 0635s
12 Til Øvstedal ........................... 0645s
28 Til Vikebukt ........................... . . . „ til Molde r.39 . ......... . . . 30 Til Gjermundnes ................. . . . Dx67 ...
...
...
...
...
...
0700 |
0720 0720 0723 Dx67 0720 0720 0730 0710 0735 0745 0755 0825s
0817 0825 0815 Skule
...
...
...
...
...
0810 0820 0825 ...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
0905 0915 0925 |
0940 0940 ...
Skule
...
...
...
1250 1255 1310 1325 1335 1400 ...
...
ÿ 247FURNESET-VESTNES-TRESFJORD-VIKEBUKT
- 87 -
Km Dx67 † ank. frå Molde ........ 0640 30 Frå Furneset FK . ..................... 0645
0 Til Vestnes brygge ................. 0655
„ ank. frå Molde r.39 .. 0635
30 Frå Vestnes brygge ................. . . . 1 | Skorgenes ......................... . . . 9 Frå Tresfjord . .......................... 0635s
12 Til Øvstedal ........................... 0645s
28 Til Vikebukt ........................... . . . „ til Molde r.39 . ......... . . . 30 Til Gjermundnes ................. . . . Dx67 ...
...
...
...
...
...
0700 |
0720 0720 0723 Dx67 0720 0720 0730 0710 0740 0750 0800 |
0820
0825 ...
Skule
...
...
...
...
0730
0735
0745
0755
...
...
...
Skule
...
...
...
...
0825
0835 0845 ... ...
...
...
Dx67 ...
...
...
...
0905 0915 0925 |
0940 0940 ...
Gyldig t.o.m 17.08.2012
Dx67 1150 1200 1205 ...
1205 1215 1230 |
1255 1300 ...
Dx67
1350
1355
1400
...
1400
1410
1420
1425s
1450
...
1440
Skule 1450 1450 1455 1440 1510 1520 1530 |
1550 1555 ...
Dx67
...
...
...
1440
1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67 ...
1620 1625 1545 1625 1635 1645 1700r
1700 1700 ...
Dx67 1650 . .
. .
. .
. .
. .
1650 . .
. .
. .
. .
. .
1700 . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. . Merknader:
. .
. .
. .
. . . . .
. . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
. .
r)
Køyrer
så
langt
det
er
passasjerar.
. . . . .
. . s) Innstilt
. . ved skulefri.
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
Skule
...
...
...
1250 1255 1310 1325 1335 1400 ...
...
Dx67 1150 1200 1205 ...
1205 1215 1230 |
1255 1300 ...
Dx67
1350 1355 1400 ...
1400 1405
1415
1425s
|
...
1440
Skule 1450 1450 1455 ...
1510 1520 1530 |
1550 1555 ...
Dx67
...
...
...
1440 1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67 ...
1620 1625 1440
1625 1635 1645 1700r
1700 1700 ...
Gyldig FRå 20.08.2012
Dx67 1650 . .
. .
. .
. .
. .
1650 . .
. .
. .
. .
. .
1700 . .
. .
. .
. .
. .
1545 . . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . . Merknader:
. .
. .
. .
. .
. . . . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
. .
. . . . . r)s) Køyrer
. . såvedlangt
. . det er passasjerar.
. .
. .
Innstilt
skulefri.
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
På enkelte høgtidsdagar køyrer vi eit redusert søndagstilbod, sjå tabellen under:
REDUSERT SØNDAGSTILBOD:
Rute Avgang frå kl.
Til
Samband til
100
145
145
145
145
TIMEkspressen Volda
Volda 0805
Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205
Oslo 0930
Oslo 2200
Ålesund
Ulsteinvik
Volda
Nordfjordeid
Volda/Ørsta
145
Fosnavåg 1940, Ulsteinvik 2025,
Ørsta 2105, Volda 2130 NB!
Bergen 0800
Bergen 1220
Førde 1645
Sandane 0950
Ørsta 1030
Ålesund 1100, Moa 1130,
Ørsta 1240, Volda 1305
Ålesund 1600
Oslo 0930
Ålesund 1940
Oslo 2200
Bergen 0800
Bergen 1220
Ålesund 1100
Stryn 1520
Stryn 1905
Gardermoen/Oslo
Kristiansund
Fosnavåg
Oslo/Bergen
Volda/Ørsta
Ulst.vik, Fosnavåg, Hareid,
Larsnes.
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Volda
Bergen
Bergen
Ålesund
Sogndal/Oslo
Oslo
150
150
150
150
150
150
150
146
146
146
251
251
250
250
250
Førde
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Ålesund
Stranda/Sykkylven
Måløy/Sogndal
Sykkylven
Oslo/(Trondheim)
Sykkylven
Stranda/Ålesund
Stranda/Sykkylven
Oslo/Bergen
Mai 2012
01.05: Søndagsruter.
17.05: Søndagsruter.
18.05: Skulefri
27.05 (1. pinsedag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
28.05: (2. pinsedag): Søndagsruter.
Juni , juli og august
20.06: Siste skuledag.
21.06.-17.08: Avgangar med grå bakgrunnsfarge er innstilte.
09.07.-03.08: Avgangar med grøn bakgrunnsfarge er innstilte.
20.08: Første skuledag.
Oktober
08.-12.10: Skulen har haustferie. (Veke 41)
- 88 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
Desember 2012
24.12, (juleaftan)
Alle ruter er innstilte med unntak av:
100 TIMEkspressen Volda-Ålesund:
Laurdagsruter med siste avgang frå Volda kl. 1045 og frå Ålesund kl. 1300 .
145 Møre-ekspressen sin nattavgang frå Oslo den 23.12. går til Stranda/Sykkylven, Volda/Ørsta
og Ulsteinvik/Fosnavåg.
Rute frå Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205 til Volda.
250 Stryn-Stranda-Ålesund:
Frå Stryn kl 0615 til Ålesund og frå Ålesund kl 1105 til Stryn.
25.12. (1.juledag):
Alle ruter er innstilte med unntak av:
Rute 145 (Møre-ekspressen) frå Fosnavåg, Ulsteinvik, Ørsta, Volda til Gardermoen/Oslo. Sjekk tider
på www.nor-way.no
26.12. (2.juledag):
Det vert køyrt vanlege søndagsruter. Unntak:
Rute 150 («Fjordekspressen»): Startar frå Lavik kl 1020 og går til Ålesund (innstilt frå Bergen).
27. - 28.12. (Romjula)
Avgangar med grå og grøn bakgrunnsfarge samt skuleruter er innstilte:
29.12: Laurdagsruter.
30.12: Søndagsruter
31.12. (Nyttårsaftan)
Som 24.12. I tillegg går rute 150/(22-430) («Fjordekspressen») frå Ålesund kl 1100 til Bergen og
frå Bergen kl 0800 til Ørsta kl 1600. Januar 2013
01.01: Søndagsruter:
02.01. Skulefri
Februar
Skulen har vinterferie: 18.02.-22.2. (Veke 8)
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
- 89 -
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
Påska 2013
Mars/april
25.03. t.o.m. 27.03. (Påskeveka):
Avgangar med grå og grøn bakgrunnsfarge samt skuleruter er innstilte.
28.03. (Skjærtorsdag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
29.03. (Langfredag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
30.03. (Påskeaftan): Det vert køyrt vanlege laurdagsruter.
31.03. (1. Påskedag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
01.04. (2. Påskedag): Det vert køyrt vanlege søndagsruter.
REDUSERT SØNDAGSTILBOD:
Rute Avgang frå kl.
Til
Samband til
100
145
145
145
145
TIMEkspressen Volda
Volda 0805
Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205
Oslo 0930
Oslo 2200
Ålesund
Ulsteinvik
Volda
Nordfjordeid
Volda/Ørsta
145
Fosnavåg, Ulsteinvik,Ørsta, Volda
Sjekke tider på nor-way.no
Bergen 0800
Bergen 1220
Førde 1645
Sandane 0950
Ørsta 1035
Ålesund 1100, Moa 1130,
Ørsta 1240, Volda 1305
Ålesund 1600
Oslo 0930
Ålesund 1940
Oslo 2200
Bergen 0800
Bergen 1220
Ålesund 1100
Stryn 1520
Stryn 1905
Gardermoen/Oslo
Kristiansund
Fosnavåg
Oslo/Bergen
Volda/Ørsta
Ulst.vik, Fosnavåg, Hareid,
Larsnes.
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Volda
Bergen
Bergen
Ålesund
Sogndal/Oslo
Oslo
150
150
150
150
150
150
150
146
146
146
251
251
250
250
250
Turbuss
Kort eller lang tur,
lita eller stor gruppe...
Førde
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Ålesund
Stranda/Sykkylven
Måløy/Sogndal
Sykkylven
Oslo/(Trondheim)
Sykkylven
Stranda/Ålesund
Stranda/Sykkylven
Oslo/Bergen
Vi har 120 bussar av ulik storleik plassert
over det meste av Sunnmøre. De vil alltid
finne ein som passar Dykkar behov.
Dei best utstyrte bussane har air-condition,
kaffimaskin, kjøleskap, video/DVD og
toalett.
Dyktige og serviceinnstilte sjåførar gjer
alltid sitt beste for ei komfortabel bussreise.
Vi legg vekt på kvalitet og tryggleik,
kontakt oss for eit tilbod.
- 90 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
UTLAND OG INNLAND
Bussferie 2012
BODENSJØEN & MOSELDALEN • WARSzAWA & KRAKOW
GARDASJØEN-TOSCANA-CINQUE TERRE • CORNWALL, ISLE OF WHITE & LONDON
GRIMSTAD & ARENDAL • STAVANGER MED «FLOR OG FJæRE»
NORD-TRØNDELAG MED OLSOKSPELET PÅ STIKLESTAD • GEILO/ DR. HOLMS HOTELL
www.fjord1.no
Til/frå
Sunnmøre
...på den enkle reisemåten!
Ekspressbussene køyrer daglege avgangar frå
Sunnmøre til dei større byane i Sør-Norge.
Sjå nor-way.no, bruk reiseplanleggaren
og finn di reiserute!
Trondheim
Til/frå
Sunnmøre
Bergen
Tlf: 177 / 815 44 444
-VI SKAL SAME VEGEN
Oslo

similar documents