præsentation - Rotary Danmark

Report
PR KAMPAGNE
PR KAMPAGNE
PR Kampagne
 Rotary International har valgt at genfortælle
og genoplive Rotarys historie, da alt for få
mennesker kender til den historie, som er
Rotarys kernekoncept
TITLE | 2
PR KAMPAGNE
Baggrund for PR Kampagne?
For at skabe synlighed og øge kendskabet
til Rotary Danmark og jeres klub
iværksættes en større PR kampagne i det
meste af landet.
Hvis du vil vide mere om bevillingen af et
PI grant til hele forløbet, så læs decembers
leder på hjemmesiden
TITLE | 3
PR KAMPAGNE
Mål med kampagnen (på landsplan)
 Tiltrække nye medlemmer i alderen
30 – 45 år (begge køn)
 Medlemsvækst på 3 % i hvert af de næste 3 år
 Øge antallet af kvinder med 1,8 % til 13.5 %
 Sænke gennemsnitsalderen fra 59 til 57,5
TITLE | 4
PR KAMPAGNE
Landsdækkende medier
 PR bureauet Access vil over for landsdækkende og
lokale medier skabe interesse omkring Rotary
 De vil fortælle den gode historie
 De vil sørge for et øget pressefokus omring Rotary
– lokalt og nationalt
 De vil samtidig fokusere på markedsføring via de
sociale medier
TITLE | 5
PR KAMPAGNE
Hvad får din klub ud af det?
 Din klub kan udnytte den synergi, der er
forbundet med den landsdækkende PR
kampagne.
 Din klub kan blive mere kendt i dit lokalsamfund
 Synlighed via landsdækkende PR kampagne
 Værktøjer til selv at påvirke lokalpressen både nu
og i fremtiden
 Mulighed for medlemsvækst
TITLE | 6
PR KAMPAGNE
Fokusområder
 Vise at Rotary ikke er en lukket loge
 Vise at Rotary et verdensomspændende
netværk
 Vise at Rotary’s medlemmer repræsentere stort
set alle erhvervstyper
 Vise værdien af et medlemskab der giver unik
netværk, venskaber og faglig sparring
 Vise at Rotary udvider din horisont
TITLE | 7
PR KAMPAGNE
Aktiviteter
1. Åbent Hus arrangement
2. Iværksætterkampagne
3. PR værktøjskasse
TITLE | 8
PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS
Hvad får din klub ud af det?
 Der vil i forbindelse med Rotary’s fødselsdag d.
23. februar sættes fokus på Rotary i Danmark
 Vi vil anbefale at din klub inden d. 30/6 i denne
forbindelse arrangere et åbent hus
arrangement, hvor de lokal kan se hvad I laver
 Arrangementet kan afholdes på jeres normale
klub dag
TITLE | 9
PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS
Forberedelser til Åbent Hus
 Forestil jer den optimale sammensætning og antal
medlemmer
 Hvor mange skal vi være – realistisk?
 Hvilke brancher skal vi repræsentere?
 Hvilke brancher mangler vi?
 Hvilke Unique Selling Points skal vi fremhæve
overfor de potentielle medlemmer?
 Hvad eller hvem skal være trækplaster til åbent
hus arrangementet?
TITLE | 10
PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS
Hvad får vi ud af det
Skabe interesse omkring jeres klub
Få nye medlemmer
Inviter pressen – de skal se hvad I
laver
TITLE | 11
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Iværksætter kampagne
 Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark –
det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den
økonomiske krise, skabe arbejdspladser og
internationalt skal vi have sat fokus på de skarpe
hoveder der findes i Danmark
TITLE | 12
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Iværksætterkonkurrence
Eksempel på
annoncering:
TITLE | 13
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Hvad får vi ud af det?
Presseomtale i lokale medier
Landsdækkende presseomtale om
jeres iværksætter
Øget kendskab
Flere medlemmer
Hjælper en spændende virksomhed i
gang
TITLE | 14
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Hvad gør vi nu?
Hvordan fordeler vi opgaverne i
klubben?
Hvem gør hvad?
Hvem kan hjælpe jer i gang?
Assisterende Guvernør eller
Formanden for distriktets PR Udvalg
TITLE | 15
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Milepæle
D. 15. maj indstilles iværksætterne til
distriktets dommerkomite
D. 15. juni indstiller distriktet en vinder
D. 15. august findes den endelige vinder
D. 6. september (Rotary Dagen) kåres
vinderen
TITLE | 16
PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER
Beslutninger:
 Hvordan finder vi frem til de helt rigtige
iværksættere?
 Hvordan kvalificerer iværksætterne sig til at være
med?
 Hvor mange iværksættervirksomheder kan vi
hjælpe?
 Hvordan skal vi håndtere/supportere
virksomheden?
 I hvor lang tid skal vi hjælpe virksomheden?
TITLE | 17
PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse
PR værktøjer til klubberne
 Sammen med Access PR har vi udviklet en lang
række værktøjer, som kan bruges af klubbens
PR-udvalg
 Manual for arbejdet i PR-udvalget
 Effektive tips og tricks til den effektive PR indsats
 Skabeloner og modeller
 Visuelle hjælpemidler
 Brug af logoer og billeder
TITLE | 18
PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse
Indholdet i værktøjskassen:
 Håndbog for PR udvalget
 Effektiv PR håndbog
 Fakta om Rotary
 Skabelon til pressemeddelelse
 Brevpapir og logoer
 Nyhedsbrevsskabelon
 Indholdsplan for sociale medier
 PowerPoint skabelon
 Rotarydagen 6. september
TITLE | 19
PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse
Afholdelse af workshop:
I hvert distrikt afholdes der workshop for klubbernes PR
ansvarlige med følgende indhold:
 Hvorfor fokus på branding og image?
 Hvordan gør vi i Rotary Danmark?
 PR organisation og PR aktivitetskalendeer
 Hvad er PR?
 Hvordan syrer vi Rotarys brand og image i Danmark?
 De sociale medier
 Workshop
TITLE | 20
PR KAMPAGNEN
Hvis du vil vide mere:
 Se under Mit Rotary på den åbne del af
hjemmesiden
 Kontakt klubbens formand for PR-udvalget
 Kontakt distriktets formand for PR-udvalget
 Kontakt din assisterende guvernør i minidistriktet
 Kontakt din distriktsguvernør
TITLE | 21

similar documents