Kursopplegg - Halti Næringshage

Report
«INVESTER I KOMPETAN SEHEVING OG ØKT KONK URRANSEKRAFT»:
HMS-kurs for småbedrifter (og andre)
Oppstart: 18. februar kl.14-17
Sted: Kvænangshagen Verdde
Kontaktinfo
Trude Indrebø, Halti NH: 91769578
Pris: kr.2000,- pr bedrift
Hilde Nyvoll, Kvænangshagen Verdde: 91807130
Kursleder: Harriet Steinkjer Nystu
Anne-Berit Bæhr, Kvænangen kommune: 40405624
fra Noodt & Reiding
Påmelding innen 13.februar:
http://www.arrangeit.no/paamelding.php?id=877
eller [email protected]
Kursopplegg
Aktivitet
Tema
Tidspunkt
Workshop 1
Introduksjon til HMS og kvalitetssystem:
prinsipper, krav, aktiviteter, mål, personal/
opplæring
Tirsdag 18. februar
Rådgiver er tilgjengelig for individuell
veiledning 1 time før/ev. etter workshop
I forbindelse med
Workshop 2 inkl. arbeid
med eget HMS-system
Organisering, ansvar og roller, risikovurdering,
risikoanalyse.
Halv dag i uke 11 *
Individuell veiledning
Rådgiver er tilgjengelig for individuell
veiledning 1 time før/ev. etter workshop
I forbindelse med
Aktivitetsplan, avviksbehandling,
forbedringsområder, revisjon
Halv dag i uke 15 *
Rådgiver er tilgjengelig for individuell
veiledning 1 time før/ev. etter workshop
I forbindelse med
inkl. arbeid med eget
HMS -system
Individuell veiledning
Workshop 3
inkl. arbeid med eget
kl. 14.00 - 17.00.
workshop 1
workshop 2
HMS-system
Individuell veiledning
workshop 3
* Avgjøres på første samling
Individuell veiledning utføres i forlengelse av arbeidsmøtene.
Det blir lagt stor vekt på at HMS-systemet utvikles på en slik måte at det enkelt kan
utvides til et fullverdig kvalitetssystem basert på ISO-standardene. Styringssystemet vil
være grunnlag for en Achilles/Sellicha kvalifisering.
Arrangør: samarbeid mellom bedriftsnettverket Arctic Suppliers/
Halti Næringshage og Kvænangen kommune

similar documents