rettsavgjørelser, klikk her

Report
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Utvalg: Protector Forsikring
Eierskifteforsikringssaker
Innholdsfortegnelse
Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921 ...............................5
Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305 ...............................................6
Norges Høyesterett - HR-2010-940-A - Rt-2010-664 ...................................................7
Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2010-41-U - Rt-2010-14 ...................................8
Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-2008-387-U - Rt-2008-315...................................9
Agder lagmannsrett - LA-2013-138655.......................................................................10
Agder lagmannsrett - LA-2013-189919.......................................................................11
Agder lagmannsrett - LA-2013-124589.......................................................................12
Agder lagmannsrett - LA-2013-73811.........................................................................13
Agder lagmannsrett - LA-2012-96883.........................................................................14
Agder lagmannsrett - LA-2011-136576 - RG-2012-59 ...............................................15
Agder lagmannsrett - LA-2011-79383.........................................................................16
Agder lagmannsrett - LA-2008-72460.........................................................................17
Agder lagmannsrett - LA-2010-168761.......................................................................18
Agder lagmannsrett - LA-2010-81021.........................................................................19
Agder lagmannsrett - LA-2010-35943.........................................................................20
Agder lagmannsrett - LA-2010-8282...........................................................................21
Agder lagmannsrett - LA-2010-74348.........................................................................22
Agder lagmannsrett - LA-2009-193589.......................................................................23
Agder lagmannsrett - LA-2009-76163.........................................................................24
Agder lagmannsrett - LA-2008-163369.......................................................................25
Agder lagmannsrett - LA-2008-94529.........................................................................26
Agder lagmannsrett - LA-2008-28825.........................................................................27
Agder lagmannsrett - LA-2008-3975...........................................................................28
Agder lagmannsrett - LA-2007-149363.......................................................................29
Agder lagmannsrett - LA-2007-191511.......................................................................30
Agder lagmannsrett - LA-2007-95989.........................................................................31
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-32177..................................................................32
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-4258....................................................................33
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-179660................................................................34
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-169872................................................................35
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-66243..................................................................36
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-122742................................................................37
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-7951....................................................................38
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-114605................................................................39
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859..................................................................40
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-197040................................................................41
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-32998..................................................................42
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-197722................................................................43
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-119854 - RG-2013-770 ......................................44
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-129231................................................................45
Side 1
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-105198................................................................46
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-201999................................................................47
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-155051 - RG-2012-1479 ....................................48
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-60280 - RG-2012-1279 ......................................49
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-46273..................................................................50
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-81835..................................................................51
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-61224 - RG-2012-756 ........................................52
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-25147..................................................................53
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-44072..................................................................54
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-200899................................................................55
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-170792................................................................56
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-2389 - RG-2011-1099 ........................................57
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-202938................................................................58
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-127970................................................................59
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-26827..................................................................60
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-83588..................................................................61
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-50358..................................................................62
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-38874..................................................................63
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-2906....................................................................64
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-143915 - RG-2009-691 ......................................65
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-120611................................................................66
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-6455....................................................................67
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-52299..................................................................68
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-82516..................................................................69
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-16045..................................................................70
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-53496..................................................................71
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-410......................................................................72
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-43692..................................................................73
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-186809................................................................74
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-17193..................................................................75
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-167772................................................................76
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-120680................................................................77
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-25380..................................................................78
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-58249..................................................................79
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-180985................................................................80
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-29517..................................................................81
Borgarting lagmannsrett - LB-2006-75433..................................................................82
Borgarting lagmannsrett - LB-2006-92759..................................................................83
Eidsivating lagmannsrett - LE-2014-8649 ...................................................................84
Eidsivating lagmannsrett - LE-2012-104130 ...............................................................85
Eidsivating lagmannsrett - LE-2012-27971 .................................................................86
Eidsivating lagmannsrett - LE-2011-69996 .................................................................87
Eidsivating lagmannsrett - LE-2011-27327 .................................................................88
Eidsivating lagmannsrett - LE-2010-150837 ...............................................................89
Eidsivating lagmannsrett - LE-2010-64606 .................................................................90
Eidsivating lagmannsrett - LE-2008-125931 ...............................................................91
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-136645 ...............................................................92
Eidsivating lagmannsrett - LE-2008-4893 ...................................................................93
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-80744 .................................................................94
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-68413 .................................................................95
Side 2
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-196561 .................................................................96
Frostating lagmannsrett - LF-2013-187289 .................................................................97
Frostating lagmannsrett - LF-2013-211320 .................................................................98
Frostating lagmannsrett - LF-2013-161252 .................................................................99
Frostating lagmannsrett - LF-2013-22137 .................................................................100
Frostating lagmannsrett - LF-2012-174632 ...............................................................101
Frostating lagmannsrett - LF-2011-100994 ...............................................................102
Frostating lagmannsrett - LF-2011-167266 ...............................................................103
Frostating lagmannsrett - LF-2011-126996 ...............................................................104
Frostating lagmannsrett - LF-2010-110746 ...............................................................105
Frostating lagmannsrett - LF-2010-129239 ...............................................................106
Frostating lagmannsrett - LF-2009-115248 ...............................................................107
Frostating lagmannsrett - LF-2009-108902 ...............................................................108
Frostating lagmannsrett - LF-2008-45135 .................................................................109
Frostating lagmannsrett - LF-2007-179233 ...............................................................110
Frostating lagmannsrett - LF-2007-106310 ...............................................................111
Frostating lagmannsrett - LF-2007-120880 ...............................................................112
Gulating lagmannsrett - LG-2012-60867...................................................................113
Gulating lagmannsrett - LG-2012-30278...................................................................114
Gulating lagmannsrett - LG-2011-48963...................................................................115
Gulating lagmannsrett - LG-2010-178817.................................................................116
Gulating lagmannsrett - LG-2011-18899...................................................................117
Gulating lagmannsrett - LG-2008-64744...................................................................118
Gulating lagmannsrett - LG-2007-147165.................................................................119
Gulating lagmannsrett - LG-2007-82454 - RG-2008-837 .........................................120
Gulating lagmannsrett - LG-2007-99619...................................................................121
Hålogaland lagmannsrett - LH-2014-168205 ............................................................122
Hålogaland lagmannsrett - LH-2013-211282 ............................................................123
Hålogaland lagmannsrett - LH-2013-6044 ................................................................124
Hålogaland lagmannsrett - LH-2011-161205 ............................................................125
Hålogaland lagmannsrett - LH-2009-105785 ............................................................126
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-188096 ............................................................127
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-150901 ............................................................128
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-54174 ..............................................................129
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-46126 ..............................................................130
Oslo tingrett - TOSLO-2014-27326...........................................................................131
Halden tingrett - THALD-2013-137028 ....................................................................132
Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO-2012-192084 .........................................................133
Asker og Bærum tingrett - TAHER-2012-202814.....................................................134
Halden tingrett - THALD-2012-10 ............................................................................135
Oslo tingrett - TOSLO-2012-188651.........................................................................136
Nord-Gudbrandsdal tingrett - TNOGU-2012-114944 ...............................................137
Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO-2012-149871 .........................................................138
Oslo tingrett - TOSLO-2012-108815.........................................................................139
Stavanger tingrett - TSTAV-2012-46991 ..................................................................140
Oslo tingrett - TOSLO-2012-56237...........................................................................141
Oslo tingrett - TOSLO-2011-99163...........................................................................142
Oslo tingrett - TOSLO-2011-141927.........................................................................143
Oslo tingrett - TOSLO-2011-149054.........................................................................144
Oslo tingrett - TOSLO-2010-116025.........................................................................145
Side 3
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2011-43498...........................................................................146
Tønsberg tingrett - TTONS-2009-148729-2..............................................................147
Bergen tingrett - TBERG-2010-30245.......................................................................148
Larvik tingrett - TLARV-2010-80857 .......................................................................149
Aust-Agder tingrett - TAUAG-2010-30409 ..............................................................150
Oslo tingrett - TOSLO-2009-202775.........................................................................151
Tønsberg tingrett - TTONS-2009-148729-1..............................................................152
Sandefjord tingrett - TSAFO-2008-169092 ...............................................................153
Oslo tingrett - TOSLO-2007-187156.........................................................................154
Tønsberg tingrett - TTONS-2008-19515 ...................................................................155
Oslo tingrett - TOSLO-2007-179477.........................................................................156
Oslo tingrett - TOSLO-2008-38324...........................................................................157
Haugaland tingrett - THAUG-2007-103813 ..............................................................158
Oslo tingrett - TOSLO-2007-157198.........................................................................159
Oslo tingrett - TOSLO-2006-166439.........................................................................160
Kristiansand tingrett - TKISA-2007-143419 .............................................................161
Hadeland og Land tingrett - THADE-2007-158367 ..................................................162
Oslo tingrett - TOSLO-2007-90516...........................................................................163
Drammen tingrett - TDRAM-2007-63586.................................................................164
Sandefjord tingrett - TSAFO-2007-54360 .................................................................165
Halden tingrett - THALD-2007-25484 ......................................................................166
Oslo tingrett - TOSLO-2007-47529...........................................................................167
Oslo tingrett - TOSLO-2006-87196...........................................................................168
Oslo tingrett - TOSLO-2006-93111...........................................................................169
Oslo tingrett - TOSLO-2006-48694...........................................................................170
Oslo tingrett - TOSLO-2006-18814...........................................................................171
Larvik tingrett - TLARV-2005-181388 .....................................................................172
Oslo tingrett - TOSLO-2006-16771...........................................................................173
Oslo tingrett - TOSLO-2005-99279...........................................................................174
Side 4
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Noregs Høgsteretts ankeutval - Orskurd.
2012-12-19
HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921
Sivilprosess. Ankefrist.
Ankende parts advokat hadde kvittert for mottak av tingrettens
dom 9 dager etter at den kom til hans kontor. Med unntak for én
dag hadde han ikke gitt opplysninger om forhold som kunne gi
grunnlag for fristutsettelse. Ankeutvalget kom til at anken var
fremsatt for sent. Da lagmannsretten ut fra sitt resultat i
fristspørsmålet ikke hadde vurdert spørsmålet om oppfriskning,
ble dens kjennelse opphevet.
Sarpsborg tingrett - Borgarting lagmannsrett LB-2012-81875 Høgsterett HR-2012-2383-U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke
over orskurd.
Jens Ole Løkkeberg (advokat Thormod Bjerkholt) mot Raymon
Olav Rognli, Heidi Karine Mathisen og Protector Forsikring
ASA (advokat Thomas Myran).
Matningsdal, Utgård og Bårdsen.
HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921
Side 5
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Norges Høyesterett - Dom.
2010-11-01
HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305
Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Prisavslag.
Avhendingsloven § 4-12. Eierseksjonsloven § 23.
Det ble etter overtakelsen av en leilighet konstatert rotteangrep i
seksjonens gulv- og veggkonstruksjoner som følge av
mangelfulle moderniseringsarbeider og leiligheten ble etter hvert
ubeboelig. Saken gjaldt krav om prisavslag etter
avhendingsloven ved mangel i et fellesareal som direkte berører
en eierseksjon i et boligsameie. Høyesterett kom til at
gulvkonstruksjonen var et fellesområde som i forhold til
avhendingsloven måtte anses forbundet med bruksenheten og
dermed var en del av denne. Sameiets betaling for
utbedringsarbeider hindret ikke at kjøperen kunne kreve
kostnadene dekket under eierskifteforsikringen.
Misligholdsansvaret ble ikke redusert av at kjøperen hadde fått
hjelp og støtte fra tredjepart til mangelutbedring. Sameiet hadde
ved betalingen heller ikke fått kjøperens krav overdratt til seg.
Oslo tingrett TOSLO-2007-187156 - Borgarting lagmannsrett
LB-2009-26827 - Høyesterett HR-2010-1848-A, (sak nr.
2010/778), sivil sak, anke over dom.
Protector Forsikring ASA, Julie Storlie (advokat Per M. Ristvedt)
mot Kristin Moseby (advokat Thor Tidemann Bjønnes - til
prøve).
Matheson, Tønder, Bårdsen, Normann, Matningsdal.
HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305
Side 6
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Norges Høyesterett - HR-2010-940-A - Rt-2010-664
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Norges Høyesterett - Dom.
2010-06-01
HR-2010-940-A - Rt-2010-664
Obligasjonsrett. Regress. Foreldelse.
Saken gjaldt regressansvar for et pengekrav som følge av mangel
ved en bolig. En boligkjøper oppdaget mangler ved en bolig og
fremmet krav om prisavslag overfor selger. Kravet kunne vært
fremmet som et direktekrav overfor selgers hjemmelsmann.
Høyesteretts flertall kom til at når kjøper velger å fremme krav
overfor sin kontraktspart var dette samme krav som kunne rettes
mot tidligere salgsledd, jf. avhendingslova § 4-16, og
tilleggsfristen i foreldelsesloven § 8 fikk anvendelse.
Boligselgeren hadde derfor rett til regress fra sin hjemmelsmann.
Dissens 4-1.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2008-195191 - Borgarting
lagmannsrett LB-2009-50358 - Høyesterett HR-2010-940-A,
(sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom.
Tarald Johan Skagefoss (advokat Geir Knutsen - til prøve) mot
Rolf Arild Rufsvoll og Protector Forsikring ASA (advokat Anne
Cathrine Røed).
Stabel, Falkanger, Støle, Bruzelius. Dissens: Utgård.
HR-2010-940-A - Rt-2010-664
Side 7
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2010-41-U - Rt-2010-14
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse.
2010-01-08
HR-2010-41-U - Rt-2010-14
Sivilprosess. Tvisteloven. Sakskostnader.
Saken gjaldt særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i dom fra
lagmannsretten. Ankende part hadde vunnet saken jf. tvisteloven
§ 20-2 første ledd, jf. annet ledd, men motparten hadde likevel
blitt fritatt for kostnadsansvar etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
Høyesteretts ankeutvalg kom til at drøftelsen av
sakskostnadsspørsmålet ikke var tilstrekkelig bred og dette
gjorde at saken ikke var opplyst nok til at utvalget kunne treffe
ny avgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Lagmannsrettens
sakskostnadsavgjørelse ble derfor opphevet.
Stjør-og Verdal tingrett TVERD-2009-36615 - Frostating
lagmannsrett LF-2009-115248 - Høyesterett HR-2010-41-U, (sak
nr. 2009/2085), sivil sak, anke over kjennelse.
Jon Peder Lien, Linda Basso (advokat Stig Rune Østgaard) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud).
Gjølstad, Coward og Bruzelius.
HR-2010-41-U - Rt-2010-14
Side 8
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-2008-387-U - Rt-2008-315
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse.
2008-02-26
HR-2008-387-U - Rt-2008-315
Sivilprosess. Tvistemålsloven. Saksomkostninger.
Tvistemålsloven § 172.
Saken gjaldt et videre kjæremål over lagmannsrettens avgjørelse
av saksomkostningsspørsmålet i sak etter avhendingslova.
Kjæremålsutvalget kom til at det var en saksbehandlingsfeil når
lagmannsretten feilaktig viste til at det for forliksrådet var
enighet om at det ikke forelå noe økonomisk tap. Utvalget fant at
saksbehandlingsfeilen kunne ha hatt betydning for
lagmannsrettens resultat og opphevet derfor kjennelsen.
Jæren tingrett TJARE-2006-140806 - Gulating lagmannsrett LG2007-99619 - Høyesterett HR-2008-387-U, (sak nr. 2008/95),
sivil sak, kjæremål.
Kitty Andrea Helmersen Rugsveen (advokat Jarbjørg Grøtte) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Bjørn Kvernberg) og Focus
Eiendomsmegling AS (advokat Ole S. Bratteli).
Schei, Tjomsland og Tønder.
HR-2008-387-U - Rt-2008-315
Side 9
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2013-138655
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2014-03-10
LA-2013-138655
Kjøp av fast eiendom. Mangler. Prisavslag. Avhendingsloven §
3-9 2. punktum.
Tingretten kom til at det forelå mangler ved salg av
boligeiendom som var solgt «som den er», og at eiendommen var
i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å
regne med, jf. avhendingsloven § 3-9 2. punktum. Dette ga
grunnlag for et prisavslag på kr 250.000,-. Lagmannsretten
forkastet forsikringsselskapets anke.
Kristiansand tingrett TKISA-2012-183755 - Agder lagmannsrett
LA-2013-138655 (13-138655ASD-ALAG).
Protector Forsikring ASA (Advokat Thomas Myran) mot Trine
Hansson Vang og Frode Vang (for begge: Advokat Kjell
Bentestuen).
Lagdommer Paal Christian Aartun. Lagdommer Ivar Danielsen.
Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem.
LA-2013-138655
Side 10
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2013-189919
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Kjennelse
2014-02-11
LA-2013-189919
Oppfriskning. Ankefrist. Tvisteloven § 16-13.
Anke fra forsikringsselskap i dom etter avhendingsloven ble
avvist som for sent fremsatt. Dommen ble vedtatt forkynt 4.
oktober 2013, 7 dager etter at den var kommet til advokatens
kontor på grunn av reisefravær. Anke ble fremsatt 4. november
2013. Oppfriskning ble ikke gitt. Det ble lagt vekt på
tvistesummens verdi, motpartens interesse i å få saken avsluttet,
og at den private part på selgersiden neppe ville bli skadelidende
i nevneverdig grad.
Kristiansand tingrett TKISA-2013-39507 - Agder lagmannsrett
LA-2013-189919 (13-189919ASD-ALAG).
Ankende parter: Hans Christian Johannessen, Protector
Forsikring ASA og Marianne Stavø Johannessen (for alle:
Advokat Ninja Helen Roede) mot Ingrid Øvland og Reidar
Øvland (for begge: (Advokat Øystein Erik Krabberød
v/advokatfullmektig Olaf Vaboen).
Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge
Nordén. Lagdommer Helge Nilsen.
LA-2013-189919
Side 11
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2013-124589
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2014-01-28
LA-2013-124589
Kjøpsrett. Fast eiendom. Mangel. Prisavslag. Ekte hussopp.
Avhendingsloven § 3-9.
Selger og forsikringsselskap ble i tingretten frifunnet for krav om
prisavslag/erstatning etter at det ble avdekket omfattende angrep
av ekte hussopp i eldre murbygning. Lagmannsretten kom i
motsetning til tingretten til at eiendommen var i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, slik at det
forelå en mangel etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Det
ble særlig lagt vekt på at angrepet av ekte hussopp var svært
omfattende, og at det ikke lot seg avdekke uten inngrep i
bygningsstrukturen. Det ble også lagt vekt på at selger hadde
unnlatt å opplyse om tidligere taklekkasje og soppangrep. Selv
om dette etter omstendighetene ikke ble vurdert som eget
ansvarsgrunnlag etter avhendingsloven § 3-7, ble det tillagt vekt i
totalvurderingen av om det forelå en mangel etter
avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Kjøper ble tilkjent
prisavslag. Sakskostnader ble ikke tilkjent. Dissens.
Aust-Agder tingrett TAUAG-2012-150626 - Agder lagmannsrett
LA-2013-124589 (13-124589ASD-ALAG).
Erna Siv Blanco og Eric Blanco (for begge: Advokat Daniel
Løstegaard Olsen) mot Kirsten Kvannes, Inger Kvannes, Karin
Eline Egeberg, Protector Forsikring ASA og Jon Kvannes (for
alle: Advokat Ragnhild Krefting Kullerud).
Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Marianne
Linnestad. Lagdommer Anne-Kristine Hagli.
LA-2013-124589
Side 12
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2013-73811
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2013-10-11
LA-2013-73811
Eiendomsrett. Kjøp av fast eiendom. Prisavslag.
Krav om prisavslag etter avhendingsloven § 3-9. Anken
forkastet.
Aust-Agder tingrett TAUAG-2012-142108 - Agder lagmannsrett
LA-2013-73811 (13-073811ASD-ALAG).
Geir Inge Krosshøl (Advokat Anders Folkman) mot Protector
Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik
v/Advokatfullmektig Carl Christian Thon Våge Nordengen).
Lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth.
Lagdommer Paal Christian Aartun.
LA-2013-73811
Side 13
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2012-96883
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Orskurd.
2012-06-25
LA-2012-96883
Sivilprosess. Sakskostnader. Tvistelova § 20-2 og § 20-3.
Særskild anke over sakskostnadsavgjerda i sak etter
avhendingslova. Hovudtyngda av dei reelle tvistepunkta i saka
galdt tilhøve der saksøkjaren fekk medhald, men det tilkjende
prisavslaget innebar ein reduksjon av påstandsbeløpet med 45
prosent. Det var då feil rettsbruk at tingretten hadde avgjort
sakskostnadsspørsmålet etter tvistelova § 20-2 og ikkje § 20-3.
Vist til Rt-2011-1164.
Nedre Telemark tingrett TNETE-2011-143313 - Agder
lagmannsrett LA-2012-96883 (12-096883ASK-ALAG).
Protector Forsikring ASA (advokat Cecilie Gretha Westby) mot
Ellen-Karine Rosland Prestesæther og Thomas Prestesæther (for
begge: advokat Elin Folseraas).
Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Lagdommer Øistein Langbakk.
Lagdommer Ivar Danielsen.
LA-2012-96883
Side 14
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2011-136576 - RG-2012-59
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2012-01-10
LA-2011-136576 - RG-2012-59
Kjøpsrett. Fast eiendom. Reklamasjon. Utbedringsrett.
Avhendingsloven § 4-10 og 4-14.
Mangel ved salg av fast eiendom. Spesifisert reklamasjon ett år
etter nøytral reklamasjon var ikke fremsatt for sent.
Lagmannsretten la vekt på at kjøper ikke hadde oversikt over
manglenes omfang før drøyt to måneder før spesifisert
reklamasjon ble sendt. Selgers rettingsadgang etter § 4-10 var
tapt ved passivitet.
Tønsberg tingrett TTONS-2011-15986 - Agder lagmannsrett LA2011-136576 (11-136576ASD-ALAG).
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) og Elfi Hamrell
(advokat Sindre Stave) mot Hanna Marie Bjerke (advokat
Torstein Bjørkgård).
Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Anders Bahr.
Lagdommer Nils Ole Simonsen.
LA-2011-136576 - RG-2012-59
Side 15
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2011-79383
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2012-01-05
LA-2011-79383
Fast eiendom. Mangler. Avhendingslova.
Saken gjelder prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom.
[Sammendrag er hentet fra avgjørelsens innledning, Lovdatas
anm.]
Nedre Telemark tingrett TNETE-2010-174503 - Agder
lagmannsrett LA-2011-79383 (11-079383ASD-ALAG).
Protector Forsikring ASA, Jan Inge Sæteren og Kristin Vik (for
alle: Advokat Thomas Myran) mot Espen Schmitz og Charlotte
Therese Aasland (for begge: Advokat Andreas Gundersen Aven).
Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Lagdommer Marianne
Linnestad. Lagdommer Rune Jensen.
LA-2011-79383
Side 16
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2008-72460
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2011-07-01
LA-2008-72460
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9. Krypkjeller. Råteskader.
Soppangrep. Rotteangrep.
Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning ved salg av bolig
oppført ca. 1900. Boligen hadde krypkjeller som ikke lot seg
inspisere, og det ble avdekket betydelige råteskader og
soppskader. Det ble også avdekket rotteangrep. Boligen ble solgt
"i den stand den var ved kjøpers besiktigelse", jf.
avhendingsloven § 3-9. Krav om prisavslag og erstatning førte
ikke frem. Det var ikke gitt uriktige eller mangelfulle
opplysninger om eiendommen, jf. avhendingsloven § 3-7 og § 38. Boligen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene
ellers. Det ble blant annet lagt vekt på at tomteverdien
representerte en betydelig del av kjøpesummen, og at kjøper,
som var bygningskyndig, var den nærmeste til å bære risikoen
for skjulte feil og mangler ved boligen.
Sandefjord tingrett TSAFO-2007-22341 - Agder lagmannsrett
LA-2008-72460 (08-072460ASD-ALAG).
Morten Erling Pindsle (Advokat John Magne Hammervoll) mot
Oddvar Jørgen Amundsen, Protector Forsikring ASA og Ruth
Amundsen (Advokat Arne Meidell).
Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge
Nordén. Lagdommer Rune Bård Hansen. Meddommere:
Byggmester/taktsmann Bjørn Trygve Akerholdt. Byggmester
Einar Johan Bjune.
LA-2008-72460
Side 17
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2010-168761
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2011-05-25
LA-2010-168761
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova).
Saken gjelder krav om prisavslag for mangler etter kjøp av
boligeiendom. Det er tvist om mangler ved avløpssystemet kan
gjøres gjeldende etter avhendingsloven § 3-9, 2. punktum og om
selger uansett har ansvar som følge av mangelfulle eller uriktige
opplysninger, jf avhendingslovens § 3-7 og § 3-8. Lagmannretten
la til grunn på samme måte som tingretten, at avløpsledningen
var ufagmessig og uforsvarlig lagt, og at dette er utført på et
senere tidspunkt enn da huset ble oppført. Lagmannsretten kom
til at selger både har holdt tilbake opplysninger om eiendommen
og forklart seg uriktig om avløpsystemets tilstand, og om at de
har utført arbeider på dette. Avløpsystemet er en av
kjernefunksjonene i en boligeiendom og dets tilstand er klart av
betydning for hvilken interesse kjøper har for eiendommen og
hvilken pris kjøper ville betale. Lagmannsretten er av den
oppfatning at kjøper må akseptere at det rimeligste alternativet
for istandsetting velges dersom dette gir en tilfredsstillende
løsning. Denne løsningen innebærer ikke noen teknisk vesentlig
oppgradering i forhold til den forventede standard fra 1963, men
vil i alle fall ha en vesentlig lengre levetid og være et verdipluss
for eiendommen. Etter en skjønnsmessig vurdering er
lagmannsretten kommet til at fradraget i prisavslaget på grunn av
fordelen ved å få et nytt anlegg fremfor et 60 år gammelt, settes
til kr. 10.000,-. Etter dette blir prisavslaget satt til kr. 103.000,-.
som også omfatter kostnadene ved nødvendig midlertidig
utbedring.
Larvik tingrett TLARV-2010-80857 - Agder lagmannsrett LA2010-168761 (10-168761ASD-ALAG). Anke til Høyesterett
over sakskostnader forkastet, HR-2011-1543-U. Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2011-1544-U.
Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind
Kvanvik), Anna Hoang (Advokat Marianne Langrind Kvanvik),
Nha Hoang To (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot
Delwar Safar Said (Advokat Morten Hassum).
Lagdommer Erland Henrichsen. Lagdommer Hanne Helle
Arnesen. Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem.
LA-2010-168761
Side 18
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2010-81021
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2010-12-14
LA-2010-81021
Avhending av fast eiendom. Reklamasjon.
Kjøperen av en eiendom som var markedsført som 3-mannsbolig,
søkte etter overtakelsen i januar 2005 om kommunal tillatelse til
ombyggings- og utbedringsarbeider. Han fikk avslag og ble
sommeren 2006 kjent med at dette var fordi eiendommen ikke
tilfredsstilte krav til 3-mannsbolig. Uenighet om kjøperen etter
avslaget hadde tatt opp dette med eiendomsmegleren i form av
muntlig reklamasjon. Han fikk senere godkjennelse bare som 2mannsbolig. Ved ombyggingsarbeidene oppdaget kjøperen
høsten 2007 deretter at det var brannskader i taket. Skriftlig
reklamasjon på gal godkjenningsangivelse og på brannskadene
ble sendt i november 2007 med krav om erstatning. Avgjort med
rettskraftig virkning i tingretten at kravene mot selger og
forsikringsselskap ikke var foreldet eter foreldelsesloven, og at
kravet knyttet til brannskaden var i behold. Lagmannsretten kom,
i motsetning til tingretten, til at megleren skulle ha oppfattet
kjøpers henvendelse høsten 2006 som en fristavbrytende nøytral
reklamasjon, jf. avhendingslova § 4-19 første ledd. Når
imidlertid kjøperen deretter lot det gå 16 måneder uten noen
oppfølging, var reklamasjonsretten i utgangspunktet falt bort på
grunn av passivitet. Reklamasjonsretten var ikke likevel i behold
på grunn av lang saksbehandlingstid hos forsikringsselskapet
eller på grunn av grov uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side,
jf. avhendingslova § 4-19 tredje ledd. De opplysningene som var
tilgjengelig for eiendomsmegleren på salgstidspunktet, syntes å
bekrefte at eiendommen var en godkjent 3-mannsbolig.
Sandefjord tingrett TSAFO-2009-98168 - Agder lagmannsrett
LA-2010-81021 (10-081021ASD-ALAG). Anke til Høyesterett
ikke tillatt fremmet, HR-2011-681-U.
Osman Rexha (Advokat Knut Aaby) mot Protector Forsikring
ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik).
Kst. lagdommer Dag Bjørvik. Lagdommer Rune Jensen.
Lagdommer Espen Ødegaard.
LA-2010-81021
Side 19
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2010-35943
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2010-09-10
LA-2010-35943
Naborett. Erstatning. Grannelova.
Spørsmål om objektivt ansvar etter naboloven § 9, jf. § 5 for et
selskap som kjøpte en eiendom for gjennomføring av et
utviklingsprosjekt. Eiendommen og prosjektet ble senere
overdratt til et datterselskap. Underveis oppstod skade på
naboeiendom ved utbedringsarbeid i kjeller. Lagmannsretten fant
det ikke bevist at selskapets rådighet over og tilknytning til
eiendommen var gått over til datterselskapet før skaden oppsto.
Selskapets registrering som ansvarlig tiltakshaver tilsa
tilknytning også til skadepotensialet, slik at erstatningsansvar
forelå.
Kristiansand tingrett TKISA-2009-112745 - Agder lagmannsrett
LA-2010-35943 (10-035943ASD-ALAG). Anke til Høyesterett
nektet fremmet, HR-2010-2000-U.
Protector Eiendom AS (Advokat Arvid Kjærvik) mot Daglig
leder Dag Reinhardt Hammersmark og John Kjetil Støle
(Advokat Yngve Andersen).
Lagdommer Espen Ødegaard. Kst. lagdommer Jan Helliesen.
Ekstraordinær lagdommer Lars Andreas Christensen.
LA-2010-35943
Side 20
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2010-8282
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2010-06-14
LA-2010-8282
Eiendoms- og bruksrett. Heving. Avhendingsloven § 4-12, § 413, § 4-14.
Saken gjelder krav om heving, subisidiært prisavslag/erstatning
etter kjøp av boligeiendom. Støyplager. Reklamert for sent (8
måneder), eiendom solgt "som den er", selger har ikke
misligholdt sin opplysningsplikt. Anken forkastet.
Kristiansand tingrett TKISA-2009-87929 - Agder lagmannsrett
LA-2010-8282 (10-008282ASD-ALAG).
Rune Jørgensen og Sirpa Marjaana Viena Jørgensen (Advokat
Jens Arne Mosland) mot Frøydis Aamland og Protector
Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik).
Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth. Kst.
lagdommer Jan Helliesen.
LA-2010-8282
Side 21
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2010-74348
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Kjennelse.
2010-06-14
LA-2010-74348
Sakskostnader. Tvisteloven § 20-4.
Anke over tingrettens avgjørelse av sakskostnader. Saksøkerne
fikk medhold av betydning i tingretten, men begge parter måtte
bære egne kostnader. Motparten påstod seg i anken tilkjent
erstatning etter tvisteloven § 20-4, fordi han tidlig i konflikten
hadde fremsatt og opprettholdt forlikstilbud tilsvarende beløpet
som saksøker ble tilkjent i tingretten. Lagmannsretten fant ikke §
20-4 anvendelig siden ankende part, til tross for forlikstilbud,
hadde bestridt alle krav da tvisten ble reist. Tingrettens
avgjørelse opprettholdt.
Kristiansand tingrett TKISA-2009-190426 - Agder lagmannsrett
LA-2010-74348 (10-074348ASK-ALAG).
Nina Elisabeth Sandvik, Protector Forsikring ASA og Jan Erling
Jørgensen Hageland (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot
Katrine Vassbakk Brovold og Erik Babinski (Advokat Geir
Skivik).
Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen.
Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik.
LA-2010-74348
Side 22
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2009-193589
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2010-04-20
LA-2009-193589
Mangler ved kjøp av fast eiendom. Hevning og erstatning.
Avhendingsloven § 3-7, §, 3-8, § 3-9.
Det ble påvist mangler i form av lekkasjer i taket, forskrifts- og
kapasitetsmangler ved avløpet og en ytterkledning som var satt
opp uten underluftning etter kjøp av fast eiendom. Det ble også
påvist råteskader i stubbloft og kjeller og forskriftmangler ved
deler av pipeløpet. Huset ble solgt som rehabilitert eldre bolig.
Selgeren var tømrerkyndig og hadde selv utført det meste av
rehabilitetrsingsarbeidene. Kjøpers krav på hevning og erstatning
førte frem.
Larvik tingrett TLARV-2009-47211 - Agder lagmannsrett LA2009-193589 (09-193589ASD-ALAG).
Stian Johannessen og Ida Camilla Skjønhaug (Advokat Helge
Haatveit) mot Bjørn Martin Krokvik og Protector Forsikring
ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokat Fabian
Skaane).
Lagmann Reidun Wallevik. Kst. lagdommer Jan Helliesen.
Lagdomar Asbjørn Nes Hansen.
LA-2009-193589
Side 23
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2009-76163
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2009-12-07
LA-2009-76163
Avhendingslova § 4-19 første ledd. Reklamasjon. Mangel.
Kjøper av en boligeiendom solgt «som den er» reklamerte over at
det var mindre plass til parkering på eiendommen enn angitt i
salgsdokumentasjonen. Lagmannsretten var enig i at reklamasjon
3,5 måneder etter at forholdet ble oppdaget, var foretatt innen
rimelig tid, jf. avhendingslova § 4-19 (1). Vektlagt bl.a. at
selgeren var å klandre for ikke å ha oppdaget uriktige
opplysninger i tide. Kjøper måtte kunne stole på selgers
opplysninger. Feilen var ikke åpenbar for kjøper, og ga ikke
grunn til nærmere undersøkelser. Feilen ansett som en mangel
med betydning for avtaleinngåelsen, jf. § 3-8, og tingrettens
prisavslag på kr 200.000 ble opprettholdt.
Bergen tingrett TGULA-2009-52112 - Agder lagmannsrett LA2009-76163 (09-076163ASD-ALAG).
Ida Marie Elstad, Erik Dagfinn Elstad og Protector Forsikring
ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/adv. Fabian
Skaane) mot Kjetil Børnes og Alice Kathrine Seim (Advokat
Christian Schadenberg Mathiassen v/adv.flm. Christian Skoge).
Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdommer Hanne Helle Arnesen.
Kst. sorenskriver Gunnar Rode Torvund.
LA-2009-76163
Side 24
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2008-163369
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2009-03-23
LA-2008-163369
Kjøp av fast eiendom. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-7, § 3-8,
§ 3-9 og § 3-10.
Saken gjelder krav på prisavslag og erstatning etter
avhendingsloven.
Aust-Agder tingrett TAUAG-2008-41595 - Agder lagmannsrett
LA-2008-163369 (08-163369ASD-ALAG).
Eli-Ann Aasbø Evensen og Håvard Evensen (Advokat Magne
Olsen) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Claus Listerud).
Kst. lagdommer Jan Helliesen. Lagdommer Nils Ole Simonsen.
Ekstraordinær lagdommer Arne Christiansen.
LA-2008-163369
Side 25
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2008-94529
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2009-02-27
LA-2008-94529
Sivil sak. Avhendingsloven. Eierskifteforsikring.
Eierskifteforsikringsselskap gjorde forgjeves gjeldene at det ikke
kunne gjøres ansvarlig fordi selger og kjøper hadde inngått
særskilt avtale etter at kjøpsavtalen var inngått. Selgers ansvar
for den mangel som det dreide seg om var da regulert i denne
avtalen. I tillegg noen spørsmål i forbindelse med ansvarets
omfang.
Nedre Telemark tingrett TNETE-2007-172738 - Agder
lagmannsrett LA-2008-94529 (08-094529ASD-ALAG).
Protector Forsikring ASA (Advokat Finn Jakob Enger) mot
Snefrid Bukkøy og Atle Lindvig Pedersen (Advokat Andreas
Gundersen Aven).
Lagdommer Ivar Danielsen. Lagdommer Nils Ole Simonsen.
Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik.
LA-2008-94529
Side 26
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2008-28825
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2008-09-23
LA-2008-28825
Avhendingsloven § 3-9. Vel ett år etter kjøpet av en eldre bolig,
ble det avdekket setnings- og utglidningsskader på en
forstøtningsmur på eiendommen og fuktskader i kjelleren.
Eiendommen var solgt «som den er». Krav om prisavslag og
erstatning førte ikke frem.
Boligkjøperens krav på erstatning og prisavslag for fuktskader i
kjelleren og setningskader på en forstøtningsmur på
eiendommen, førte frem i tingretten. Lagmannsretten kom til et
annet resultat. Forstøtningsmuren var anlagt for vel 40 år siden.
Det ble lagt til grunn at det med årene vil oppstå sprekker og
utglidninger som følge av frostsprengning, telehiv ol på murer av
denne type. Såkalte «kald-murer» har en viss levetid, og skadene
kunne ikke tilskrives konstruksjonsfeil eller annen sannsynlig
ansvarutløsende mangel. Fukt- og råteproblemene i kjelleren
skyldtes konstruksjonsmessige svakheter som var varslet og som
måtte forventes på grunn av boligens alder og tilstand.
Aust-Agder tingrett TAUAG-2007-93349 - Agder lagmannsrett
LA-2008-28825 (08-028825ASD-ALAG). Anke til Høyesterett
nektet fremmet, HR-2008-2112-U
Protector Forsikring ASA (Advokat Bjørn Kvernberg) mot Tom
Rune Gjetmundsen (Advokat Per-Jakob Ali Haakstad).
Lagdommer Erik Holth. Kst. lagdommer Jan Helliesen.
Tingrettsdommer Robert Versland.
LA-2008-28825
Side 27
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2008-3975
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom
2008-07-14
LA-2008-3975
Eiendom. Uriktige opplysninger. Avhendingsloven § 3-8 og § 39.
Saken gjelder krav om erstatning/prisavslag for mangler ved kjøp
av boligeiendom.
Sandefjord tingrett TSAFO-2007-54360 - Agder lagmannsrett
LA-2008-3975. (08-003975ASI-ALAG).
Protector Forsikring ASA (Advokat Jørgen Brendryen) mot
Håkon Borud og Nina-Margrethe Andresen Borud (Advokat
Bjørn Bydal).
Lagdommer Ivar Danielsen. Lagdommer Erik Holth. Lagdommer
Rune Jensen.
LA-2008-3975
Side 28
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2007-149363
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2008-06-09
LA-2007-149363
Sivil sak. Mangler ved kjøp av bolig. Prisavslag. Drenering.
Fukstskader i kjeller. Avhendingslova § 3-9 2. punktum.
Saken gjaldt krav om prisavslag på grunn av mangler ved kjøp av
bolig. Kjøper gjorde gjeldende at boligen hadde mangelfull
drenering og omfattende fuktskader i kjeller og krevde prisavslag
begrenset oppad til kr. 176.000. Kjøper ble tilkjent prisavslag
med kr. 90.000 for manglefull drenering. Ved beregningen ble
det gjort fradrag for forlenget levetid. Fuktskadene i kjelleren ble
ikke ansett å ligge utenfor det kjøper måtte være forberedt på
etter selgers opplysninger, og ga ikke grunnlag for prisavslag.
Nordre Vestfold tingrett TNOVE-2007-22322 - Agder
lagmannsrett LA-2007-149363. (07-149363ASI-ALAG).
Eivind Menes, Protector Forsikring ASA og Guro Knutsdatter
Menes (Advokat Arne Meidell) mot Andre Sten (Advokat Kai
Frobøse Moss).
Lagdommer Torgeir Lilleland. Lagdommer Espen Ødegaard.
Ekstraordinær lagdommer Steinar Thomassen.
LA-2007-149363
Side 29
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2007-191511
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2008-04-23
LA-2007-191511
Avhendingsloven. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-7 og § 3-8.
Krav om prisavslag/erstatning etter avhendingsloven.
Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom som frifant selger fra
kjøpers krav på prisavslag/erstaning for 40 år gammel fyrkjele.
Lagmannsretten fant ikke bevismessig dekning for at selgeren
ikke hadde overholdt sin opplysningsprlikt etter avhendingsloven
§ 3-7 og § 3-8.
Tønsberg tingrett TTONS-2007-91881 - Agder lagmannsrett LA2007-191511. (07-191511ASI-ALAG).
Torbjørn Bakken (Advokat Halstein Sigbjørn Sjølie) mot
Protector Forsikring ASA og Harald Terje Hammersland
(Advokat Gry Sjølie).
Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Anders Bahr.
Ekstraordinær lagdommer Hans Kristian Thorbjørnsen.
LA-2007-191511
Side 30
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Agder lagmannsrett - LA-2007-95989
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Agder lagmannsrett - Dom.
2007-11-20
LA-2007-95989
Sivil sak. Avhendingslova. Salg av bolig. Prisavslag.
Avhendingslova § 3-9 2. punktum, § 3-8, § 4-12 annet ledd.
Saken gjaldt krav om prisavslag på grunn av mangler ved kjøp av
bolig. Kjøpesummen var kr. 1.540.000. Det var omfattende
råteskader i husets primærkonstuksjoner, som besto av innkledde
tømmervegger. Retten fant at det ikke var gitt uriktige
opplysninger etter avhendingslova § 3-8, men at eiendommen var
i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadd grunn til å regne med,
slik at det forelå mangel etter § 3-9 annet ledd. Prisavslaget ble
satt til kr. 500.000.
Kristiansand tingrett TKISA-2006-72486 - Agder lagmannsrett
LA-2007-95989. (07-095989ASI-ALAG).
Protector Forsikring ASA og Ellen Skaare (Advokat Trond
Werner Lunde) mot Petter Vikenes (Advokat Geir Skivik).
Lagdommer Torgeir Lilleland. Lagdommer Anders Bahr.
Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Meddommere: Byggmester
Kai Sigurd Kristiansen. Byggmester Egil Kristiansen.
LA-2007-95989
Side 31
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-32177
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-11-17
LB-2014-32177
Eiendomsrett. Mangel. Prisavslag. Avhendingslova.
En kjøper rettet en rekke krav om prisavslag/erstatning overfor
tidligere selger, jf. avhendingslova § 4-16. Det ble prinsipalt
anført at det forelå uriktige/manglende opplysninger, subsidiært
at det forelå mangel etter § 3-9, 2. punktum. I tingretten ble
selgeren frifunnet fullt ut. Lagmannsretten gav kjøperen medhold
i fem av syv krav. Uttalelser om innvirkningskriteriet i
avhendingslova § 3-7 og § 3-8, nærmere bestemt om hva som
kan være generelt kjøpsmotiverende ved kjøp av særlig kostbare
eiendommer.
Oslo tingrett TOSLO-2013-103935 - Borgarting lagmannsrett
LB-2014-32177 (14-032177ASD-BORG/01).
Hans Kristian Skarpholt, Annicken Skarpholt (for begge:
advokatfullmektig Torstein Bø, advokat Hans Kristian Skarpholt)
mot Protector Forsikring ASA, Bergliot M Hagen (for begge:
advokat Tommy Ravndal).
Lagdommer Kyrre Grimstad, konstituert lagdommer Thomas
Christian Poulsen, ekstraordinær lagdommer Regine Ramm
Bjerke.
LB-2014-32177
Side 32
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-4258
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-10-31
LB-2014-4258
Skadeserstatningsloven. Erstatning. Bolig. Eiendomsmeglerloven
§ 6-3 og § 6-7.
Meglers ansvar ved avhending av bolig. Lagmannsretten fant at
megler hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved ikke å
opplyse om at det i lengre tid hadde ligget en død person i et rom
i boligen. Kjøper fikk medhold i kravet på erstatning.
Oslo tingrett TOSLO-2013-40379 - Borgarting lagmannsrett LB2014-4258 (14-004258ASD-BORG/03).
Key Property AS (advokat Are Lövenörn Svendsen) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Gro Mølleskog Schjetne).
Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, lagdommer Ida Skirstad Pollen,
ekstraordinær lagdommer Helge Monstad.
LB-2014-4258
Side 33
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-179660
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-10-23
LB-2013-179660
Erstatning/prisavslag. Eiendom. Avhendingslova § 3-9.
Kjøperne hadde reist krav om erstatning/prisavslag for feil og
mangler ved bolig. Det var særlig anført mangler ved
dreneringen av eiendommen. Lagmannsretten kom til at
eiendommen ikke var i dårligere stand enn det kjøperne hadde
grunn til å regne med etter avhendingsloven § 3-9 2. punktum.
Oslo tingrett TOSLO-2012-191221 - Borgarting lagmannsrett
LB-2013-179660 (13-179660ASD-BORG/01).
Marita Iren Hongseth (advokat Terje Skåland), Dan Inge Fjærvik
(advokat Terje Skåland) mot Protector Forsikring ASA (advokat
Carl Christian Thon Våge Nordengen), Håkon Mikal Holth
(advokat Carl Christian Thon Våge Nordengen).
Lagdommer Hedda Remen. Lagdommer Anne M. Samuelson.
Tingrettsdommer Sissel Rostad.
LB-2013-179660
Side 34
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-169872
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-09-15
LB-2013-169872
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-15. Skadeserstatningsloven § 5-1
Tvangsfullbyrdelse. Skadeserstatning. Eiendomsmeglerfirma
som var medhjelper ved tvangssalg ble holdt ansvarlig for
panthavers tap ved at at det måtte gis prisavslag for vannskade
forårsaket av at vannet til eiendommen ikke var frakoplet.
Uttalelser om betydningen av at eiendommen ikke var
«fraveket».
Oslo tingrett TOSLO-2012-202804 - Borgarting lagmannsrett
LB-2013-169872 (13-169872ASD-BORG/01).
Hallingdal Eiendomsmegling AS (advokat Marianne Langrind
Kvanvik), Protector Forsikring ASA (advokat Marianne
Langrind Kvanvik) mot Dnb Boligkreditt AS (advokat Hanne
Riksheim).
Lagdommer Petter Chr. Sogn, lagdommer Sidsel B. Lindseth,
ekstraordinær lagdommer Egil Folke Moe.
LB-2013-169872
Side 35
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2014-66243
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
2014-07-11
LB-2014-66243
Tvisteloven § 20-8. Sakskostnader. Krav til begrunnelse.
Dissens.
Tingretten hadde korrekt avgjort sakskostnadsspørsmålet på
grunnlag av tvisteloven § 20-2. Det var anket særskilt over
avgjørelsen, jf tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Lagmannsretten
kom til at tingretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse
for at unntaksregelen i tredje ledd ikke kom til anvendelse.
Halden tingrett THALD-2013-137028 - Borgarting lagmannsrett
LB-2014-66243 (14-066243ASK-BORG/04). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2014-1809-U.
Selvstendig næringsdrivende Inger-Marie Bragvin (advokat
Thorild Cathrine Staal Engebretsen) mot Protector Forsikring
ASA (advokat Carl Christian Thon Våge Nordengen).
Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen, lagmann Espen Bergh,
lagdommer Dag A. Minsaas.
LB-2014-66243
Side 36
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-122742
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-06-23
LB-2013-122742
Prisavslag og erstatning. Avhendingsloven § 4-12, jf. § 3-9, § 3-7
og § 3-8.
Kjøper ble gitt prisavslag og erstatning for mangelfull flislegging
av vegger i et bad i eldre bygård. Flisleggingen av gulvet ble ikke
ansett mangelfull. Det var grunn til å bebreide selger for ikke å
ha gitt opplysning om at arbeidet var utført av en person som
sannsynligvis var ufaglært.
Oslo tingrett TOSLO-2012-162141 - Borgarting lagmannsrett
LB-2013-122742 (13-122742ASD-BORG/01).
Helge Hovland og Elisabeth Kammen Andersen
(advokatfullmektig Tine Beate Eriksen, advokat Geir Arne
Nærø) mot Protector Forsikring ASA (advokat Ragnhild Krefting
Kullerud).
Lagdommer Anne Austbø, lagdommer Petter Chr. Sogn,
lagdommer Kyrre Grimstad.
LB-2013-122742
Side 37
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2013-7951
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-02-28
LB-2013-7951
Prisavslag. Manglende opplysninger, avhendingsloven § 3-7.
«As is» / «som den er» avhendingsloven § 3-9.
Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingsloven.
Eiendommen ble solgt «som den er». Lagmannsretten kom
likevel til at det var grunnlag for prisavslag for manglende
opplysninger om råteskader, jf. avhl. § 3-9, i tillegg til allerede
tilkjent prisavslag fra tingretten. (Sammendrag ved Lovdata)
Fredrikstad tingrett TFRED-2012-58579 - Borgarting
lagmannsrett LB-2013-7951 (13-007951ASD-BORG/03).
Tanya Nicol Høili mot Protector Forsikring ASA (advokat
Marianne Langrind Kvanvik).
Lagdommer Carl August Heilmann, lagdommer Ole Nyfløt,
lagdommer Anne Ellen Fossum.
LB-2013-7951
Side 38
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-114605
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2014-01-29
LB-2012-114605
Avhendingsloven § 3-8, § 4-10, § 4-12. Prisavslag. Bortfall.
Retting.
Krav om prisavslag etter kjøp av leilighet i borettslag. I selgers
egenerklæringsskjema ble det gitt uriktige opplysninger om et
vanskelig naboforhold. Opplysningene ga inntrykk av at naboen
hadde flyttet - hvilket hun ikke hadde. Hun ble imidlertid kastet
ut noe senere. Lagmannsretten fant at kjøpers krav om priavslag
bortfalt etter at naboen ikke lenger bodde i gården.
Oslo tingrett TOSLO-2011-139848 - Borgarting lagmannsrett
LB-2012-114605 (12-114605ASD-BORG/03). Anke til
Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2014-728-U.
A, Protector Forsikring ASA (for begge: advokat Sindre Stave)
mot B (advokat Silje Susanne Nesteng Andresen).
Lagdommer Vincent Galtung, lagdommer Tone Aasgaard,
tingrettsdommer Nils Ole Bay.
LB-2012-114605
Side 39
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2013-12-03
LB-2012-73859
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova).
Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av leilighet mengder
av brune pelsbiller. Lagmannsretten la til grunn at selger hadde
kjent til at det var larver i leiligheten, og at dette utløste
opplysningsplikten etter avhendingslova § 3-7. Som følge av
usikkerhet knytte til hvorvidt problemt lot seg løse, ble prisavslag
utmålt forholdsmessig etter avhendingslova § 4-12 første ledd.
Oslo tingrett TOSLO-2011-136968 - Borgarting lagmannsrett
LB-2012-73859 (12-073859ASD-BORG/02).
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave), Anne Gro
Johansen (advokat Sindre Stave) mot Ann-Iren Finstad (advokat
Geir Arne Nærø).
Lagmann Cecilie Østensen Berglund, lagdommer Bjørn E.
Engstrøm, ekstraordinær lagdommer Peter Christian Meyer.
LB-2012-73859
Side 40
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-197040
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2013-09-23
LB-2012-197040
Avhendingsloven § 3-9. Tilbud om retting. Forskriftsmangel.
Sakskostnader.
Saken gjaldt en rekke mangelsspørsmål ved as is-kjøp av
leilighet. For to mangler som var erkjent av selger, fant
lagmannsretten at det ikke var gitt et tilstrekkelig konkret tilbud
om retting. Krav om prisavslag var i behold. Det ble også tilkjent
prisavslag for en forskriftsmangel og erstatning for tapte
leieinntekter. Totalt fikk kjøper 210 000 kroner mer enn for
tingretten. Sakskostnader ikke tilkjent. Ingen av partene ble
ansett for å ha vunnet fullt ut eller i det vesentlige, og det var
heller ingen av dem som hadde fått medhold av betydning.
Oslo tingrett TOSLO-2011-198531 - Borgarting lagmannsrett
LB-2012-197040 (12-197040ASD-BORG/03). Anke til
Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2013-2559-U.
Lars Ola Andersson (advokat Glenn Ulrik Halvorsen), Malin
Theres Andersson (advokat Glenn Ulrik Halvorsen) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Ragnhild Krefting Kullerud).
Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, lagdommer Harald G. Nyhus,
lagdommer Elin Holmedal.
LB-2012-197040
Side 41
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-32998
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2013-09-16
LB-2012-32998
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-8 og § 4-19. Rt-2011-1768.
Boligrett. Avhending. Selgers forsikringsselskap nektet kjøper av
bolig erstatning pga. for sen reklamasjon. Lagmannsretten fant at
det var reklamert i tide. En undersøkelsesrapport, innhentet i
annen sammenheng, ble ikke ansett å ha gitt kjøper tilstrekkelig
innsikt i de forhold som representerte avtalebruddet.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2011-75387 - Borgarting
lagmannsrett LB-2012-32998 (12-032998ASD-BORG/01). Anke
til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2013-2363-U.
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot Hilde
Elisabeth Person (advokat Geir Knutsen).
Lagdommer Petter Chr. Sogn, lagmann Ellen Mo, ekstraordinær
lagdommer Rakel Surlien.
LB-2012-32998
Side 42
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-197722
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2013-06-20
LB-2011-197722
Kjøpsrett. Avhendingsloven. Opplysningsplikt.
Vesentlighetskravet
Krav om prisavslag etter kjøp av rekkehus bygd i 1974, ikke gitt
medhold. Selgerne hadde ikke gitt mangelfulle opplysninger. På
tross av noen feil var eiendommen ikke i vesentlig dårligere
stand enn man kunne forvente. Avhendingsloven § 3-7 og § 3-9,
2. punktum.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2011-12677 - Borgarting
lagmannsrett LB-2011-197722 (11-197722ASD-BORG/03).
Janne Tuft og Andreas Tuft (advokat Steinar Jacob Thomassen)
mot Protector Forsikring ASA, Silje Margareta Molander og Stig
Aspaker (advokat Ninja Helen Roede) (advokat Marianne
Langrind Kvanvik).
Lagdommer Sveinung Koslung. Tingrettsdommer Kari
Willoughby. Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen.
Meddommere: byggmester Tommy Bråten, takstmann Christian
Tangen.
LB-2011-197722
Side 43
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-119854 - RG-2013-770
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2013-06-17
LB-2012-119854 - RG-2013-770
Kjøpsrett. Fast eiendom. Avhendingsloven § 3-7 og § 3-8.
Kjøpere av to eierseksjoner på Ullern i Oslo gjorde forgjeves
gjeldende at manglende eller feilaktig opplysning om hvor
grensen mot naboen gikk, og dermed hvem som eide
trevegetasjon og plenareal langs grensen, representerte mangel
ved eiendommene, jf. avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Påståtte
offentligrettslige mangler, jf. § 3-2 var enten klarert forut for
salget, eller var rettet under marsjen, jf. også § 4-10. Tingrettens
saksomkostningsavgjørelse ble opphevet etter tvisteloven § 20-2
tredje ledd bokstav a, fordi rydding og tilsåing av stripearealet på
naboens grunn langs grensen, og plassering av sameiets
postkasser på dette arealet, kunne gi et feilaktig inntrykk av hvor
nabogrensen gikk, og av hvem som hadde råderetten over de
aktuelle trærne.
Oslo tingrett TOSLO-2011-189963 - Borgarting lagmannsrett
LB-2012-119854 (12-119854ASD-BORG/01).
Espen Grimstvedt og Tone Ingeborg Løveid (advokat Håkon
Ustaheim) mot Niels Monrad-Hansen (advokat Sindre Stave),
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) og Anders
Hokholt (advokat).
Kst. lagdommer Halvor Aas. Lagdommer Ragnar Vik.
Ekstraordinær lagdommer Dag Stousland. Meddommere:
pedagogisk leder Ingeborg Svendsen. Siviløkonom Svein
Årsvoll.
LB-2012-119854 - RG-2013-770
Side 44
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-129231
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-12-17
LB-2011-129231
Avhendingsloven § 3-7 og § 3-9. Råteskader i tak- og
veggkonstruksjoner.
Bolighus oppført 1908 var solgt i den stand det var ved kjøpers
besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Huset var dårlig
vedlikeholdt over tid, og det var i salgsprospektet og taksten
opplyst om at eiendommen trengte omfattende rehabilitering. Til
tross for at det etter overtakelsen ble avdekket omfattende
råteskade i tak- og veggkonstruksjonene, kom lagmannsretten til
at eiendommen ikke var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne
hadde grunn til å regne med. Kjøperne fikk heller ikke medhold i
at eiendommen hadde mangel etter avhendingsloven § 3-7.
Selger, som på salgstidspunktet var 89 år gammel, hadde ikke
positiv kunnskap om råteskadene, og etter lagmannsrettens syn
hadde hun rimelig grunn til å være uvitende om mangelen da
eiendommen ble overdratt til kjøperne. Heller ikke andre som
selger måtte identifiseres med, slik som eiendomsmegleren og
takstmannen som utarbeidet verditaksten over eiendommen,
kunne anses for å ha opprådt sterkt klanderverdig ved unnlatelsen
av å opplyse om råteskadene. Kjøpernes anke over tingrettens
dom ble etter dette forkastet, og kjøperne måtte erstatte
eierskifteforsikringsselskapets sakskostnader for lagmannsretten.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2010-143394 - Borgarting
lagmannsrett LB-2011-129231 (11-129231ASD-BORG/02).
Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2013-553-U.
Ellen Beate Løvseth Mjaaland (advokat Amund Berthelsen
Erdal), Henrik Mjaaland (advokat Amund Berthelsen Erdal) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Karoline Winnæss).
Lagdommer Tine Kari Nordengen. Lagmann Anne Lise
Rønneberg. Ekstraordinær lagdommer Stein Schjølberg.
Meddommere: Takstingeniør Espen Fuglesang.
Tømrermester/takstmann Nils-Erik Christiansen.
LB-2011-129231
Side 45
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-105198
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-12-04
LB-2011-105198
Fast eiendom. Mangelsansvar. Avhendingsloven § 3-7, § 4-12 og
§ 4-14.
Brudd på opplysningsplikten etter avhendingsloven § 3-7. Selger
av leilighet i et lite boligsameie hadde unnlatt å opplyse om
vannlekkasjer. Kjøperne fikk tilkjent prisavslag samt erstatning
for utgifter til takstmann.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2010-127853 - Borgarting
lagmannsrett LB-2011-105198 (11-105198ASD-BORG/03).
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot Kåre
Espen Myhre (advokat Jon Schultz), Inger Lise Winjevoll
(advokat Jon Schultz).
Lagmann Erik Melander. Lagdommer Anne Magnus.
Lagdommer Eyvin Sivertsen.
LB-2011-105198
Side 46
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-201999
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-10-31
LB-2011-201999
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova).
Mangelskrav ved salg av fast eiendom. Lagmannsretten fant, i
motsetning til tingretten, at det ikke var reklamert for sent, og at
det forelå krav på prisavslag. Konkret vurdering av en rekke
utbedringskrav.
Drammen tingrett TDRAM-2011-76317 - Borgarting
lagmannsrett LB-2011-201999 (11-201999ASD-BORG/01).
Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2013-184-U.
Lise Irene Austad Evje (advokat Vigdis Knutsen Magistad), Stig
Rugeldal (advokat Vigdis Knutsen Magistad) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Sindre Stave), Jette Varming (advokat
Sindre Stave), Jan Varming (advokat Sindre Stave).
Lagdommer Jørgen F. Brunsvig. Lagdommer Sidsel B. Lindseth.
Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun.
LB-2011-201999
Side 47
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-155051 - RG-2012-1479
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
2012-10-17
LB-2012-155051 - RG-2012-1479
Sivilprosess. Krav til tilsvar. Tilbakevisning. Fraværsdom.
Tvisteloven § 9-3.
I likhet med tingretten fant lagmannsretten at tilsvaret til
stevningen oppfylte kravene i § 9-3 annet ledd. At tilsvaret ikke
hadde innhold som nevnt i punktene i tredje ledd, ga ikke
grunnlag for å tilbakevise tilsvaret og avsi fraværsdom. I
motsetning til annet ledd, fastsetter tredje ledd hva tilsvaret «bør»
angi. Det fremgår av forarbeidene at lovgivers forutsetning er at
retten, istedenfor å tilbakevise et slikt tilsvar, skal sørge for at
punktene i tredje ledd klargjøres i rettsmøte eller i prosesskriv.
Eiker, Modum og Sigdal tingrett TEMSI-2012-38011 Borgarting lagmannsrett LB-2012-155051 (12-155051ASKBORG/04).
Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran) mot Per
Eddie Moljord
Lagdommer Arild Kjerschow. Lagdommer Anne Austbø.
Lagdommer Per Racin Fosmark.
LB-2012-155051 - RG-2012-1479
Side 48
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-60280 - RG-2012-1279
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-09-10
LB-2011-60280 - RG-2012-1279
Kjøpsrett. Fast eiendom. Feste. Uriktige opplysninger.
Prisavslag. Avhendingsloven § 3-8 og § 4-12.
Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at to
huskjøpere hadde rett til prisavslag etter kjøp av fast eiendom, da
selgerne hadde gitt uriktige opplysninger om innløsningssum for
festetomt.
Eiker, Modum og Sigdal tingrett TEMSI-2010-152567 Borgarting lagmannsrett LB-2011-60280 (11-060280ASDBORG/03). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-20122184-U.
Belinda Jonsås (advokat Torstein Burkeland), Jan Erik Johansen
(advokat Torstein Burkeland) mot Protector Forsikring ASA
(advokat Sindre Stave).
Lagmann Eirik Akerlie. Lagdommer Anne Ellen Fossum.
Lagdommer Anne M. Samuelson.
LB-2011-60280 - RG-2012-1279
Side 49
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-46273
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-08-30
LB-2011-46273
Avhendingslova. Mangel ved fast eiendom. Erstatningsansvar.
I tingretten ble kjøperne tilkjent prisavslag og erstatning for tap
som følge av mangel ved boligeiendom. Erstatningen omfattet
utgifter til takstmann og advokat samt felles kostnader til sameiet
og ekstra renteutgifter til mellomfinansieringslån av ny bolig og
lån på tidligere bolig som følge av at salget av tidligere bolig ble
forsinket på grunn av mangelen. Lagmannsretten forkastet
forsikringsselskapets anke over tilkjent erstatning. Renteutgiftene
ble sidestilt med utgifter til erstatningsbolig og dekket etter § 7-1
andre ledd bokstav b, jf. konverteringsregelen i tredje ledd.
Oslo tingrett TOSLO-2010-104401 - Borgarting lagmannsrett
LB-2011-46273 (11-046273ASD-BORG/02).
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot Arild
Jaabæk (advokat Glenn Ulrik Halvorsen), Randi Melhus
(advokat Glenn Ulrik Halvorsen).
Lagdommer Tone Aasgaard. Lagdommer Kristel Heyerdahl.
Tingrettsdommer Johan Kr. Øydegard.
LB-2011-46273
Side 50
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-81835
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
2012-07-27
LB-2012-81835
Sakskostnader i sak om skjønnsmessig prisavslag/erstatning etter
avhendingsloven.
Sakskostnader i sak om prisavslag/ erstatning etter
avhendingsloven. Tingretten tilkjente prisavslag og erstatning
med tilsammen 218 750 kroner, mens det var argumentert for
inntil 750 000 kroner. Påstand var ikke konkretisert, men overlatt
til rettens skjønn. Saksøkerne ble tilkjent sakskostnader idet
tingretten fant at de hadde vunnet saken i det vesentlige. Anken
forkastet. Mye av tyngdepunktet i saken gjaldt om det forelå
mangler som ga grunnlag for prisavslag/erstatning idet motparten
hadde lagt ned påstand om frifinnelse. Retten var også invitert til
et reelt skjønn, jf HR-2011-1880-U.
Sarpsborg tingrett TSARP-2011-148012 - Borgarting
lagmannsrett LB-2012-81835 (12-081835ASK-BORG/04).
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave), Tor Egil
Brusevold (advokat Sindre Stave) og Heidi Margrethe Brusevold
(advokat Sindre Stave) mot Silje Elvemo Jakobsen (advokat
Thormod Bjerkholt) og Jørn Anders Grønodd (advokat Thormod
Bjerkholt).
Lagdommer Ragnar Eldøy. Lagmann Siri Berg Paulsen.
Lagdommer Einar Kaspersen.
LB-2012-81835
Side 51
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-61224 - RG-2012-756
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-05-24
LB-2011-61224 - RG-2012-756
Kjøpsrett. Fast eiendom. «Som den er». Prisavslag.
Avhendingsloven § 3-9.
Et hus fra 1954 var solgt «som det er», angitt som
«oppussingsobjekt», og med opplysning i selgerens
egenerklæring om «dårlig vanntrykk» og generell informasjon i
boligsalgsrapporten om aldring av vannrør av jern. Det viste seg
at vanntilførselen var så dårlig at utskiftning av
tilførselsledningen var nødvendig for at huset skulle bli beboelig.
Det forelå mangel etter avhendingsloven § 3-9 første punktum,
jf. § 3-7, og kjøperen hadde krav på prisavslag, i utgangspunktet
tilsvarende utbedringskostnadene, jf. § 4-12 annet ledd. Det
måtte imidlertid gjøres et betydelig fradrag for standardhevning i
form av sparte vedlikeholdskostnader i fremtiden, da
kontraktsmessig levering innebar påregnelig utskiftning av
tilførselsledningen innen relativt kort tid.
Drammen tingrett TDRAM-2010-103004 - Borgarting
lagmannsrett LB-2011-61224 (11-061224ASD-BORG/02).
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot Claes
Hirth (advokat Christian Borger Østlie).
Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Sissel R. Langseth. Kst.
lagdommer Joakim Bakke-Nielsen.
LB-2011-61224 - RG-2012-756
Side 52
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2011-25147
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-03-26
LB-2011-25147
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova). Mangel. Erstatning. Reklamasjon. Passivitet.
Avsavnsrenter
Krav om prisavslag og erstatning som følge av mangler ved fast
eiendom. I tingretten ble kjøperne av en fast eiendom tilkjent
prisavslag og erstatning som følge av fuktskader i taket. Selgers
forsikringsselskap ble frifunnet for krav knyttet til fuktskader i
veggene fordi tingretten anså skadene i veggen for å være en
annen skade enn takskadene og kom til at det var reklamert for
sent. Lagmannsretten kom til at skadene i veggen hadde samme
årsak som takskadene og kjøper ble tilkjent prisavslag også for
disse. Det forelå opplysningsvikt fra selgers side etter
avhendingsloven § 3-7. Kravet var ikke tapt som følge av for sen
reklamasjon eller passivitet. Det ble gjort et mindre
levetidsfradrag. Kjøperne ble tilkjent avsavnsrenter på
prisavslaget, men beløpet ble redusert fordi kjøperne hadde hatt
foranledning til avdekke omfanget av skadene og fremme et
spesifisert krav på et mye tidligere tidspunkt.
Oslo tingrett TOSLO-2010-63438 - Borgarting lagmannsrett LB2011-25147 (11-025147ASD-BORG/01).
Heidi Brautaset (advokat Kristian Huser), Clemens Saers
(advokat Kristian Huser) mot Protector Forsikring ASA (advokat
Marianne Langrind Kvanvik).
Lagdommer Kristel Heyerdahl. Lagdommer Mary-Ann Hedlund.
Konstituert lagdommer Eyvin Sivertsen. Meddommere:
Byggmester/takstmann Andreas Henning Andenæs, Daglig leder
Kåre Palmar Kvalsund.
LB-2011-25147
Side 53
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-44072
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
2012-03-21
LB-2012-44072
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova.
Anke avvist på grunn av manglende rettsgebyrinnbetaling.
Fredrikstad tingrett TFRED-2011-90760 - Borgarting
lagmannsrett LB-2012-44072 (12-044072ASD-BORG/02).
Kim Arnstein Borg, Rikke Bering Rasmussen mot Simon Ileby
(advokat Ninja Helen Roede), Protector Forsikring ASA
(advokat Ninja Helen Roede), Kari Wenche Ileby (advokat Ninja
Helen Roede).
Lagdommer Rakel Surlien. Lagdommer Svein Kristensen.
Lagdommer Espen Lindbøl.
LB-2012-44072
Side 54
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-200899
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-03-09
LB-2010-200899
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom avhendingslova § 3-1, § 3-7, § 4-14, § 4-5. Kontrollansvar.
Prisavslag og erstatning etter avhendingsloven etter kjøp av
boligeiendom. Eiendommen viste seg ikke å være i samsvar med
de opplysninger som var gitt i takst og egenerklæring. Kjøper
tilkjent prisavslag og erstatning.
Follo tingrett TFOLL-2009-156277 - Borgarting lagmannsrett
LB-2010-200899 (10-200899ASD-BORG/03).
Christina Mjellem (advokat Tor Kielland), Sven Didrik Fladberg
(advokat Tor Kielland) mot Maj Elin Storeide (advokat Fabian
Christian Voss Skaane), Fredrik Lööf (advokat Fabian Christian
Voss Skaane), Protector Forsikring ASA (advokat Fabian
Christian Voss Skaane).
Lagdommer Einar Kaspersen. Lagdommer Anne Ellen Fossum.
Tingrettsdommer Trine Standal. Meddommere: Takstmann og
byggmester Ole Leisterud Olsen, takstmann og murmester Lasse
Evensen.
LB-2010-200899
Side 55
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-170792
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2012-02-20
LB-2010-170792
Krav om prisavslag og erstatning for mangel etter kjøp av fast
eiendom. Skjult mangel. Kontrollansvar. Avhendingslova § 3-7,
§ 3-8, § 3-9, § 4-12, § 4-14.
Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter
avhendingslova. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til
at kjøper av en leilighet i et boligsameie hadde krav på prisavslag
etter avhendingslova § 3-9 for at leiligheten hadde mangler på
grunn av fuktskader. Lagmannsretten kom også til at problemer
med skadedyr og brudd på branntekniske krav var vesentlige
mangler ved leiligheten. Lagmannsretten satte prisavslaget noe
lavere enn tingretten etter en konkret vurdering av hvilken
utbedringsmetode som var nødvendig. Det ble også gitt
prisavslag for et bodareal som feilaktig var oppgitt som en del av
leiligheten ved salget. Lagmannsretten kom som tingretten at
kjøperens tap skyldtes mangler som hadde vært skjult også for
selger, og tilkjente ikke erstatning.
Oslo tingrett TOSLO-2009-202775 - Borgarting lagmannsrett
LB-2010-170792 (10-170792ASD-BORG/01).
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot Lena
Mari Olsson (advokat Christina Malene Ribsskog Moestue)
Lagdommer Egil F. Jensen. Lagdommer Kristel Heyerdahl.
Meddommere: Murmester/takstmann Birger Olsen.
Takstingeniør Espen Fuglesang.
LB-2010-170792
Side 56
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-2389 - RG-2011-1099
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2011-10-12
LB-2010-2389 - RG-2011-1099
Eierskifteforsikring. Informasjonsplikt. Forsikringsavtaleloven §
2-1.
Vilkårene for en eierskifteforsikring ble endret i
forsikringstagerens favør i tiden mellom utløpet av
megleroppdraget og senere fornyelse av dette. Lagmannsretten
fant at forsikringsavtalen ikke var bortfalt og senere fornyet i og
med fornyelsen av megleroppdraget. Forsikringsselskapet hadde
imidlertid forsømt sin informasjonsplikt ved at forsikringstageren
ikke var blitt orientert om adgangen til å si opp forsikringen og
tegne ny forsikring med gunstigere vilkår. Forsikringstager
kunne da påberope seg de nye gunstigere vilkår.
Oslo tingrett TOSLO-2009-59099 - Borgarting lagmannsrett LB2010-2389 (10-002389ASD-BORG/02). Anke til Høyesterett
nektet fremmet, HR-2012-70-U.
Protector Forsikring ASA (Advokat Nils Henrik Varmann
Jørgensen) mot Elinor Ugland Fleischer Vågsmyr og Oscar
Fleischer (begge representert ved Advokat Per Christian GrantCarlsen, Advokat Lage Sverdrup-Thygeson).
Lagdommer Sissel R. Langseth, lagdommer Tonje Vang,
ekstraordinær lagdommer Dag Stousland.
LB-2010-2389 - RG-2011-1099
Side 57
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2010-202938
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2011-10-06
LB-2010-202938
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom avhendingslova.
Krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12 annet ledd, jf §
3-9, 2. setning førte ikke frem. Det forelå ikke et utvilsomt
vesentlig misforhold mellom eiendommens tilstand og det
kjøperne kunne regne med. Uttalelser om årsak til inntrengning
av vann.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2010-38723 - Borgarting
lagmannsrett LB-2010-202938 (10-202938ASD-BORG/01).
Protector Forsikring ASA (Advokat Tommy Ravndal) mot
Magne Asbjørn Ramlo (Advokat Pål Skarnes Jensen), Tordis
Westre Hjelmeland (Advokat Pål Skarnes Jensen).
Lagdommer Egil F. Jensen. Lagdommer Magne Spilde. Eks.ord.
lagdommer Svein Dahl.
LB-2010-202938
Side 58
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-127970
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2010-03-08
LB-2009-127970
Fast eiendom. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-9 og § 4-12 nr. 2.
Forsikringsselskap ble i lagmannsretten dømt til å betale
prisavslag tilsvarende de faktiske utgifter til utbedring av
råteskader i yttervegg og bærende konstruksjoner samt skader i
bad. Det var ikke grunnlag for å gjøre fradrag for
standardhevning. Nye påstandsgrunnlag under prosedyren ble
ikke tillatt behandlet.
Drammen tingrett TDRAM-2008-195324 - Borgarting
lagmannsrett LB-2009-127970 (09-127970ASD-BORG/03).
Jahn Stenseth Nielsen (Advokat Hans Vilhelm Haug), Idun
Brænden Stenseth (Advokat Hans Vilhelm Haug) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Fabian Skaane).
Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius. Lagdommer Anne
Magnus. Tingrettsdommer Hugo Abelseth. Meddommere:
Takstmann Karl Erik Pettersen. Faglig leder Kåre Solberg.
LB-2009-127970
Side 59
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-26827
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2010-03-01
LB-2009-26827
Avhendingsloven § 4-14. Avhendingsloven § 4-12.
Kjøper oppdaget kort tid etter overtakelse av leilighet at det var
rotter i leiligheten. Det var en rehabilitering foretatt av selger
som var hovedårsaken til at rottene hadde tilgang inn. Kjøper ble
tilkjent prisavslag og erstatning. Kjøper kan holde seg til selger
for prisavslag uavhengig av om deler av
rehabiliteringskostnadene skulle dekkes av sameiet og hører
under sameiets ansvar.
Oslo tingrett TOSLO-2007-187156 - Borgarting lagmannsrett
LB-2009-26827 (09-026827ASD-BORG/02). Anke til
Høyesterett fremmet til behandling, deretter forkastet, se dom
HR-2010-1848-A.
Protector Forsikring ASA (Advokat Arne Meidell), Julie
Elisabeth Lindman Storlie (Advokat Arne Meidell) mot Kristin
Moseby (Advokat Thor Tidemann Bjønnes).
Lagdommer Anne Ellen Fossum. Konstituert lagdommer HansPetter Jahre. Tilkalt dommer tingrettsdommer Finn Kløvstad.
LB-2009-26827
Side 60
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-83588
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2009-12-18
LB-2009-83588
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-8 og § 3-9.
Krav om prisavslag pga mangel etter avhendingsloven § 3-8 og §
3-9. Opplysninger i prospektet ga inntrykk av at hele badet var
renovert, mens det fremgikk av selgers egenerklæring og takst at
gulvet var av eldre dato. Lagt vekt på at det ut fra den samlede
informasjonen ikke var gitt uriktige opplysninger. Prisavslag på
grunn av underdimensjonering av bjelkelag i etasjeskille under
bad ble gitt i medhold av § 3-9. Utbedringskostnadene ble antatt
å beløpe seg til vel 3% av kjøpesummen. Lagt vekt på mangelens
alvorlige karakter.
Follo tingrett TFOLL-2008-171444 - Borgarting lagmannsrett
LB-2009-83588 (09-083588ASD-BORG/02).
Ankende parter: Rolf Kristian Medbøe og Tone Torgersen
Medbøe (Advokat Arne Johan Almeland). Ankemotparter:
Protector Forsikring ASA, Glenn Tommy Walmann og Elisabeth
Walmann (Advokat Fabian Skaane).
Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Anne-Mette Dyrnes.
Ekstraordinær lagdommer Rolf Nielsen.
LB-2009-83588
Side 61
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-50358
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2009-10-12
LB-2009-50358
Kontraktsforhold. Lov om foreldelse av fordringer
(foreldelsesloven).
Foreldelse av regresskrav. Lagmannsretten fant, som tingretten,
at bestemmelsen om foreldelse av regresskrav i foreldelsesloven
§ 8 får anvendelse på regresskrav mellom selger og selgers
hjemmelsmann som følge av kjøpsrettslige mangler ved
overdragelse av fast eiendom.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2008-195191 - Borgarting
lagmannsrett LB-2009-50358 (09-050358ASD-BORG/01). Anke
til Høyesterett fremmet til behandling, deretter forkastet, se dom
HR-2010-940-A.
Tarald Johan Skagefoss (Advokat Geir Knutsen) mot Rolf Arild
Rufsvoll (Advokat Arne Meidell), Protector Forsikring ASA
(Advokat Arne Meidell).
Lagdommer Regine Ramm Bjerke. Lagdommer Brit Seim Jahre.
Tilkalt dommer, sorenskriver Jostein W. Rovik.
LB-2009-50358
Side 62
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-38874
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2009-07-03
LB-2009-38874
Reklamasjonsfristen etter avhendelsesloven § 4-19.
Etter å ha kjøpt boligeiendom i 2005, oppdaget kjøper vannskade
i huset julaften 2007. Skriftlig reklamasjon ble sendt selger 14.
mai 2008. Lagmannsretten fant det ut fra sakens bevis ikke
sannsynliggjort at kjøper hadde reklamert på et tidligere
tidspunkt. Reklamasjon burde vært sendt senest februar 2008, da
skadens totale omfang og kostnader ved utbedring var ferdig
utredet.
Drammen tingrett TDRAM-2008-152024 - Borgarting
lagmannsrett LB-2009-38874 (09-038874ASD-BORG/02).
Marianne Olsson (Advokat Dag Stadheim, Advokatfullmektig
Øystein Myre Bremset), Eirik Andre Jensen (Advokat Dag
Stadheim, Advokatfullmektig Øystein Myre Bremset) mot
Protector (Advokat Marianne Langrind Kvanvik,
Advokatfullmektig Fabian Christian V. Skaane), Ingunn Lenæs
(Advokat Marianne Langrind Kvanvik, Advokatfullmektig
Fabian Christian V. Skaane), Tom Olof Olsson (Advokat
Marianne Langrind Kvanvik, Advokatfullmektig Fabian
Christian V. Skaane).
Lagmann Anne Lise Rønneberg. Lagdommer Agnar A. Nilsen jr.
Dommer Leif Villars-Dahl.
LB-2009-38874
Side 63
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-2906
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2009-07-02
LB-2009-2906
Avhendingsloven § 3-9, 2. punktum. Omfattende råte- og
soppskader.
Eiendom solgt «som den er» ble ansett å være i vesentlig
dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med, jf
avhendingsloven § 3-9, 2. punktum. De meget omfattende råteog soppskadene ble ikke ansett påregnelige selv om det var gitt
opplysninger om fukt og dårlig ventilasjon og mulig mangelfull
drenering.
Drammen tingrett TDRAM-2008-68078 - Borgarting
lagmannsrett LB-2009-2906 (09-002906ASD-BORG/03).
Protector Forsikring ASA (Advokat Joachim Dahl Wogstad
Skjelsbæk) mot Roger Torsteinsen (Advokat Vigdis Knutsen
Magistad), Anne Mette Nistad (Advokat Vigdis Knutsen
Magistad).
Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Bjørn Engstrøm.
Sorenskriver Jostein W. Rovik.
LB-2009-2906
Side 64
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-143915 - RG-2009-691
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2009-05-26
LB-2008-143915 - RG-2009-691
Avhendingslova § 3-9, § 3-7, § 3-8.
Krav om prisavslag og erstatning etter avhendingsloven førte
ikke frem. Spørsmålet var hvilke forventninger en kjøper kan ha
ved kjøp av et hus fra 1919 solgt «som det er». Lagmannsretten
la stor vekt på posten «fradrag for slit og elde» i taksten og av
selgers oppfordring til kjøper om å foreta nærmere
undersøkelser.
Heggen og Frøland tingrett THEGG-2007-168563 - Borgarting
lagmannsrett LB-2008-143915 (08-143915ASD-BORG/02).
Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2009-1550-U.
Hans Christian Sundfør Pettersen (Advokat John Kåre Stenwig),
Lars Birger Frihagen (Advokat John Kåre Stenwig) mot
Protector Forsikring ASA (Advokat Arild Hølland), Magny
Kristin Bjørk (Advokat Arild Hølland).
Lagdommer Petter Chr. Sogn. Lagdommer Elin Holmedal.
Ekstraordinær lagdommer Trygve Schiøll.
LB-2008-143915 - RG-2009-691
Side 65
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-120611
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2009-05-11
LB-2008-120611
Tvist mellom to forsikringsselskap om hvorvidt det var reklamert
for sent. Avhendingslova § 4-19.
En huskjøper reklamerte på feil og mangler overfor selgeren som
hadde eierskifteforsikring. Da det var mindre enn fem år siden
huset ble solgt forrige gang, var retten til å reklamere overfor
første selger i behold. Denne selger hadde også
eierskifteforsikring. Protector Forsikring ASA mente at det andre
selskapet, ACE European Group Ltd., hadde reklamert for sent
slik at ACE og ikke Protector måtte dekke tapet. Lagmannsretten
kom etter en konkret bevisvurdering at Protector hadde reklamert
i tide overfor ACE. Innsigelsen om at det var reklamert for sent,
var dessuten fremsatt for sent.
Follo tingrett TFOLL-2006-58542 - Borgarting lagmannsrett LB2008-120611 (08-120611ASD-BORG/02).
Ace European Group Limited (Advokat Joakim Ulltveit-Moe)
mot Protector Forsikring ASA (Advokat Nils Henrik Varmann
Jørgensen).
Lagdommer Vincent Galtung. Lagdommer Ragnhild Dæhlin.
Ekstraordinær lagdommer Birgit Jonsgaard Berg.
LB-2008-120611
Side 66
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2009-6455
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse.
2009-01-30
LB-2009-6455
Tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.
Sakskostnader. Spørsmål om saken om prisavslag / erstatning
etter avhendingsloven var vunnet fullt ut eller i det vesentlige, jf
tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Selv om differansen
mellom påstanden og det fastsatte prisavslag var stor, begrenset
oppad til 600.000, mens saksøker ble tilkjent 225.000 kroner, ble
saken ansett vunnet i det vesentlige hovedsaklig fordi saksøker
hadde fått medhold i det grunnleggende mangelskravet.
Drammen tingrett TDRAM-2008-8083 - Borgarting lagmannsrett
LB-2009-6455 (09-006455ASK-BORG/04).
Protector Forsikring ASA (Advokat Gro Mølleskog Schjetne),
Triztan Gyldenløwe Vindtorn (Advokat Gro Mølleskog Schjetne)
mot Shikha Verma (Advokat Vigdis Knutsen Magistad), Shashi
Verma (Advokat Vigdis Knutsen Magistad).
Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Bjørn Engstrøm.
Lagdommer Vincent Galtung.
LB-2009-6455
Side 67
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-52299
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-12-19
LB-2008-52299
Fordringsrett. Salg av fast eiendom. Prisavslag.
Kjøper ble tilkjent prisavslag på kr 100.000 etter kjøp av en
mindre leilighet for kr 1.280.000. Leiligheten var solgt som en
leilighet med to soverom. Det minste soverommet, som var
bygget om fra en utebod, tilfredstilte ikke volumkravet til rom
for varig opphold. Lagmannsretten fant at det ikke var i strid med
NS-3940 å medregne rommet i boligarealet, men at kjøper
likevel måtte anses å ha fått uriktige opplysninger etter
avhendingsloven § 3-8.
Drammen tingrett TDRAM-2007-102134 - Borgarting
lagmannsrett LB-2008-52299 (08-052299ASD-BORG/03).
Protector Forsikring ASA (Advokat Rune Tveit) mot Jon Tore
Strandrud (Advokat Henning Michael Heitmann), Tina Elisabeth
Strandrud (Advokat Henning Michael Heitmann).
Lagmann Ola Dahl. Lagdommer Regine Ramm Bjerke.
Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius.
LB-2008-52299
Side 68
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-82516
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-11-24
LB-2008-82516
Forsikringsrett. Avtalerett. Avhendingsloven § 3-9.
Saken gjelder spørsmålet om selger eller det forsikringsselskap
som har tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salg av
bolig er ansvarlig for mangler ved eiendommen. Partene var
enige om at det forelå forskriftsrettslige mangler i henhold til
avhendingsloven § 3-9. Selskapet avviste kravet fra kjøperne
med henvisning til at det etter vilkårene ikke var ansvarlig for
mangler som kjøperne hadde kjennskap til før risikoen for
eiendommen. Kravet ble også avvist med henvisning til at selger
ved avtale hadde forpliktet seg til å fremskaffe ferdigattest og
viste til at slike forpliktelser ikke var dekningsmessige. Kjøperne
hadde fått medhold i tingretten. Lagmannsretten kom til at
forsikringsselskapet måtte frifinnes.
Oslo tingrett TOSLO-2007-172099 - Borgarting lagmannsrett
LB-2008-82516 (08-082516ASD-BORG/03). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2009-380-U.
Protector Forsikring ASA (Advokat Rune Tveit) mot Vegar
Bryhni (Advokat Knut Gillesen), Kine Wagtskjold Drange
(Advokat Knut Gillesen), Helge Drange (Advokat Knut
Gillesen).
Lagdommer Karin Stang. Kst lagdommer Hanne Signe Nymoen.
Ekstraordinær lagdommer Ola R. Melheim.
LB-2008-82516
Side 69
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-16045
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-11-10
LB-2008-16045
Avhendingsloven § 3-9.
Saken gjelder spørsmål om prisavslag og erstatning etter
avhendingsloven, herunder spørsmål om det foreligger mangler
ved hytteeiendom som er solgt som den er (as is). (Sammendrag
er utdrag fra avgjørelsen.)
Oslo tingrett TOSLO-2007-104426 - Borgarting lagmannsrett
LB-2008-16045 (08-016045ASI-BORG/03). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2009-312-U. Anke til
Høyesterett over sakskostnadsavgjørelse forkastet, HR-2009313-U.
Protector Forsikring ASA (Advokat Cecilie Gretha Westby),
Reidun Larsson (Advokat Cecilie Gretha Westby) mot Tore Ivar
Slettemoen (Advokat Carl Arthur Christiansen).
Lagdommer Karin Stang. Kst. lagdommer Anders Blix
Gundersen. Kst lagdommer Hanne Signe Nymoen.
Meddommere: Byggmester Tom Leierdal Hansen. Bygg- og
tømrermester Øivind Fjeld.
LB-2008-16045
Side 70
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-53496
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-10-20
LB-2008-53496
Eiendommen solgt «som han er». Mangel - avhendingsloven § 39, 1. punktum jf. § 3-7.
Saken gjelder krav om heving og erstatning på grunn av høy
konsentrasjon av radon i inneluften i en bolig som er solgt som
den er.
Moss tingrett TMOSS-2007-105708 - Borgarting lagmannsrett
LB-2008-53496 (08-053496ASD-BORG/01).
Mette Thams Aasgaard (Advokat Finn Jakob Enger), Reidar
Aasgaard (Advokat Finn Jakob Enger), Protector Forsikring ASA
(Advokat Finn Jakob Enger) mot Vegar Berg (Advokat Per Arne
Tandberg), Anne Merethe Vennesland (Advokat Per Arne
Tandberg).
Lagdommer Peter L. Bernhardt. Lagdommer Rakel Surlien. Kst.
lagdommer Erik Bratterud.
LB-2008-53496
Side 71
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-410
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-09-26
LB-2008-410
Avhendingsloven § 4-14, § 4-5 og § 7-1. Erstatning. Nytteverdi.
Hevingsoppgjør. Restitusjon av ytelser.
Kjøperne ble tilkjent erstatning, herunder erstatning for tapt
prisstigning. Påkostninger/ investeringer foretatt av kjøperne ble
erstattet etter alminnelige berikelsesgrunnsetninger. Det ble ikke
gjort fradrag for kjøpernes nytteverdi ved å bo i huset. Uttalelser
om forholdet mellom forsinkelsesrenter på kjøpesummen og
erstatning for tapt prisstigning.
Halden tingrett THALD-2007-25484 - Borgarting lagmannsrett
LB-2008-410 (08-000410ASI-BORG/02). Anke til Høyesterett
nektet fremmet, HR-2008-2202-U.
Ørnulf Aamot (Advokat Line Næshagen), Kari Elisabeth
Halvorsen Aamot (Advokat Line Næshagen), Protector
Forsikring ASA (Advokat Line Næshagen) mot Unni Helen Vik
(Advokat Christina Malene Ribsskog Moestue), Arne Håkon Vik
(Advokat Christina Malene Ribsskog Moestue).
Lagdommer Sveinung Koslung. Lagdommer Anne M.
Samuelson. Tilkalt dommer, tingrettsdommer Inger-Marie
Landfald.
LB-2008-410
Side 72
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2008-43692
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2008-09-15
LB-2008-43692
Prisavslag. Reklamasjon. Avhendingsloven § 4-19 første ledd.
Spørsmålet et krav om prisavslag for mangler ved fast eiendom
var fremsatt i tide. Kjøperne av en leilighet hadde i forbindelse
med kontraktsinngåelsen fått en tilstandsrapport for heisen i
gården. Under henvisning til denne rapporten var det i prospektet
opplyst at det ville koste ca. kr 100.000 å utbedre mangler ved
heisen. Etter innflytting fikk de en ny tilstandsrapport, som på
ulike punkter avvek fra den tidligere rapporten. Foranlediget av
den nye rapporten innhentet de et pristilbud over hva det ville
koste å utbedre manglene. Dette tilbudet forelå først tre måneder
etter at kjøperen hadde mottatt den andre rapporten, og
konkluderte med at det ville koste ca. 600.000 å utbedre
manglene. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at
reklamasjonsfristen først begynte å løpe da kjøperne mottok
pristilbudet og at kjøpernes reklamasjon 11 uker senere var
fremsatt i tide.
Oslo tingrett TOSLO-2007-90516 - Borgarting lagmannsrett LB2008-43692 (08-043692ASD-BORG/01).
Protector Forsikring ASA og Tone Bergesens Stiftelse (Advokat
Gro Mølleskog Schjetne) mot Rolf Marius Barstad og Bente
Eger (Advokat Toril Løken Sandvik).
Lagdommer Harald G. Nyhus. Lagmann Wilhelm Omsted.
Lagdommer Espen Bergh.
LB-2008-43692
Side 73
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-186809
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2008-09-15
LB-2007-186809
Kjøp av hytteeiendom. «As is» salg. Avhendingsloven § 3-9.
Kjøpere av 40 år gammel hytte fikk ikke medhold i at råteskader
i bjelkelag og stubbloft under hytta, som hadde krypkjeller som
ikke kunne inspiseres, var større mangler enn det de hadde grunn
til å regne med, jf. avhendingsloven § 3-9.
Hallingdal tingrett THALL-2007-44620 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-186809 (07-186809ASI-BORG/01).
Ingrid Lillan Forsberg Roede og Jens Frølich Roede (Advokat
Finn Leonthin) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Rune
Tveit v/advokatfullmektig Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk).
Lagmann Jan Martin Flod. Lagdommer Rakel Surlien.
Ekstraordinær lagdommer Svein Dahl.
LB-2007-186809
Side 74
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-17193
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2008-07-01
LB-2007-17193
Obligasjonsrett. Salg av fast eiendom. Mangel. Prisavslag.
Avtalerett.
Kjøperne av en boligeiendom bygget i 1921 reklamerte over at
eiendommen ikke hadde ny drenering. Eiendommen var kjøpt
som den var, jf. avhendingsloven § 3-9. Kjøperne fikk ikke
medhold i at selger hadde tilbakeholdt eller gitt uriktige
opplysninger om dreneringen. Uenighet om når bindende avtale
var inngått. Lagmannsretten tok ikke stilling til om selger hadde
gitt uriktige opplysninger om dreneringen etter at bindende avtale
måtte anses inngått.
Oslo tingrett TOSLO-2005-185430 - Borgarting lagmannsrett
LB-2007-17193 (07-017193ASI-BORG/03). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2008-1488-U.
Jørn Eugen Erling Gjelstad og Trine Ditlevsen (Advokat Per
Harald Gjerstad) mot Olaf Henning Thommessen, Vendela Maria
Kirsebom Thommessen og Protector Forsikring AS.
Lagdommer Regine Ramm Bjerke, lagdommer Tone Aasgaard
og ekstraordinær lagdommer Ola R. Melheim.
LB-2007-17193
Side 75
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-167772
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-05-05
LB-2007-167772
Mangler ved salg av fast eiendom. Prisavslag. Avhendingslova §
3-1, § 3-9 og § 4-12.
Lagmannsretten la etter en konkret bevisvurdering til grunn at
selgeren hadde risikoen for skjulte feil og mangler som var
forårsaket av fukt. Bygningen var revet og ved beregningen av
prisavslagets størrelse ble det tatt utgangspunkt i anslåtte
kostnader til nybygg, men det ble gjort et vesentlig fradrag for
standardheving.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2007-7430 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-167772 (07-167772ASI-BORG/01). Anke
til Høyesterett nektet fremmet, HR-2008-1362-U.
Rolf Bull, Eva Ann-Mari Bull, Protector Forsikring ASA
(Advokat Trond Werner Lunde advokatfull mot Rolf Standal,
Kristin Skarbø (Advokat Per Albert Sætersdal).
Lagdommer Mary-Ann Hedlund. Lagdommer Dag A. Minsaas.
Tilkalt dommer, sorenskriver Ståle Hovden.Meddommere: Byggog tømrermester Øivind Fjeld. Takstmann / ing. Bjørn
Christopher Heidenreich Raa.
LB-2007-167772
Side 76
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-120680
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-03-05
LB-2007-120680
Mangler ved huskjøp. Avhendingslova § 3-9.
Kjøperne kjøpte et hus oppført i 1962, men hvor enkelte rom som
tidligere var boder, i 1996 var blitt bygget om til beboelsesrom.
Rommene var i den sammenheng blitt isolert fra innsiden, og det
oppstod fukt og råte som følge av kondens. Det var også
fuktproblemer i en ytre bod og et soverom. Huset var ikke i
vesentlig dårligere stand enn hva kjøperne hadde grunn til å
regne med. Huset var solgt «som det er». Isolasjonsmåten var
standard byggeskikk i 1962, og kjøperne, som hadde kjøpt huset
usett, kunne ikke regne med noen annen utførelsesmåte. Lekkasje
i ytre bod og det ene soverommet var ikke tilstrekkelig til at
mangelen var vesentlig.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2006-186557 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-120680 (07-120680ASI-BORG/01).
Per Sverre Schjeldsøe (Advokat Finn Leonthin), Tonje Cecilie
Østre (Advokat Finn Leonthin) mot Protector Forsikring ASA
(Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen), Bente Elisabeth
Biering (Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen).
Lagdommer Ellen Mo. Lagdommer Svein Kristensen.
Ekstraordinær lagdommer Hilde Wiesener Haga.
LB-2007-120680
Side 77
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-25380
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2008-03-03
LB-2007-25380
Kjøp av fast eiendom. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-9 og § 37.
Saken gjelder krav om prisavslag for mangler ved kjøp av
boligeiendom som var solgt «som den er», jf. avhendingsloven §
3-9. Det var tvist om manglende pipehatt, ventilasjonsvifte og
fall på bad. Lagmannsretten kom til at ingen av de påberopte
grunnlag kunne føre frem, jf. avhendingsloven § 3-7.
Asker og Bærum tingrett TAHER-2006-105224 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-25380 (07-025380ASI-BORG/01).
Anette Mahle Gisle (Advokat Kjell Weiss-Andersen), Pål Gisle
(Advokat Kjell Weiss-Andersen) mot Protector Forsikring ASA
(advokat Rune Tveit) (Advokat Rune Tveit).
Lagdommer Dag Stousland. Lagdommer Tone Aasgaard.
Ekstraordinær lagdommer Karl Sundt-Ohlsen.
LB-2007-25380
Side 78
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-58249
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom.
2008-02-12
LB-2007-58249
Avhendingsloven § 3-7 og § 4-12.
Selger hadde i egenerklæringsskjema utarbeidet i forbindelse
med tegning av eierskifteforsikring opplyst at «vei er regulert inn
på oversiden av eiendommen, se salgsoppgave». Ved en
forglemmelse var denne reguleringsplanen ikke omtalt i
salgsoppgaven. Eiendommen ble senere solgt til 3,1 millioner
kroner, uten at kjøperne var kjent med reguleringsplanen.
Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det var gitt
mangelfulle opplysninger som hadde virket inn på avtalen.
Lagmannsretten fastsatte prisavslaget til 225 000 kroner.
Drammen tingrett TDRAM-2006-104134 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-58249 (07-058249ASI-BORG/03).
I. Anke: Protector Forsikring (Advokat Petter Albrektsen),
Johnny Horn (Advokat Petter Albrektsen), Kari-Ann Snesrud
(Advokat Petter Albrektsen) mot Kristin Lødrup Choi
(Advokatfullmektig André Michaelsen, Advokat Tom Rune
Lian), Kyung Un Choi (Advokatfullmektig André Michaelsen)
(Advokat Tom Rune Lian). II. Aksessorisk motanke: Kristin
Lødrup Choi (Advokatfullmektig André Michaelsen, Advokat
Tom Rune Lian), Kyung Un Choi (Advokatfullmektig André
Michaelsen, Advokat Tom Rune Lian) mot Protector Forsikring
(Advokat Petter Albrektsen), Johnny Horn (Advokat Petter
Albrektsen), Kari-Ann Snesrud (Advokat Petter Albrektsen).
Lagdommer Eirik Akerlie. Lagdommer Arild Kjerschow.
Tingrettsdommer Ellen Meinich Martens.
LB-2007-58249
Side 79
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-180985
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
2007-12-18
LB-2007-180985
Sivilprosess. Saksomkostninger.
Kjæremål over omkostningsavgjørelse. Krav om erstatning og
prisavslag ved kjøp av en bolig hadde bare ført frem i
tvistepunkter av liten betydning. Tingretten hadde ikke tilkjent
saksomkostninger, jf. hovedregelen i tvistemålsloven § 174
første ledd. Tingretten fant at unntaksbestemmelsen i
tvistemålsloven § 174 annet ledd ikke burde få anvendelse, og la
vekt på at det hadde vært nødvendig for saksøkerne å gå til sak
for å få dekket den delen av kravet som vant frem.
Lagmannsretten forkastet kjæremålet. Tingrettens
omkostningsavgjørelse bygget ikke på en uriktig
bevisbedømmelse og var ikke i strid med loven. Den
skjønnsmessige vurderingen av om unntaksbestemmlsen burde
benyttes var ikke vilkårlig eller klart urimelig.
Oslo tingrett TOSLO-2007-47529 - Borgarting lagmannsrett LB2007-180985. (07-180985KSI-BORG/04).
Siri Elisabeth Henriksen, Protector Forsikring ASA, Alf Gunnar
Andersen (Advokat Claus Listerud) mot Unn Trude Nicolaysen,
Just Ebbesen (Advokat John Magne Hammervoll).
Lagdommer Regine Ramm Bjerke. Lagmann Anders Bøhn.
Lagdommer Petter Chr. Sogn.
LB-2007-180985
Side 80
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2007-29517
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2007-09-24
LB-2007-29517
Eiendomskjøp. Avhendingslova § 3-9, jf. § 3-7 og § 3-8.
Kort tid etter overtakelse av boligeiendom var det et kraftig
regnvær. Det rant vann inn i gang, bad og soverom.
Vanninntrengningen skyldtes sannsynligvis sprekkdannelser i
takshingelen. Undersøkelser på loftet viste at det hadde vært
mindre lekkasjer tidligere, likevel ikke med lekkasjer ned i
beboelsesrom. Eiendommen var solgt med forbehold etter
avhendingslova § 3-9. Lagmannsretten fant at det ikke forelå
mangel. Det var i prospektet gjort oppmerksom på at
takshingelen var 29 år gammel og at shingels levetid var 20-30
år. Retten la til grunn at selger måtte kjenne til tidligere lekkasjer
og at kjøperne hadde grunn til å regne med å få opplysningene,
men fant at de manglende opplysningene ikke hadde virket inn
på avtalen, jf. avhendingslova § 3-7. Eiendommen ble heller ikke
ansett å være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde
grunn til å regne med, jf avhendingslova § 3-9, 2. punktum.
Hallingdal tingrett THALL-2006-94794 - Borgarting
lagmannsrett LB-2007-29517 (07-029517ASI-BORG/03).
Protector Forsikring ASA (Advokat Nils Henrik Varmann
Jørgensen), Per Torseth (Advokat Nils Henrik Varmann
Jørgensen) mot Trond Blyverket, Elisabeth Røte (Advokat Per
Engebreth Askilsrud).
Lagdommer Eirik Akerlie. Lagdommer Arild Kjerschow.
Tingrettsdommer Janne Tennøe. Fagkyndige meddommere:
Takstmann Kåre Ivar Kinnebergbråten. Takstmann Kari Helene
Sæther.
LB-2007-29517
Side 81
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2006-75433
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Dom
2007-08-13
LB-2006-75433
Avhendingsloven § 3-7 og § 3-9.
I tvist om prisavslag ved salg av boligeiendom kom
lagmannsretten til at kjøperne verken kunne gjøre krav gjeldende
etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-9. Dissens. Selger hadde
forsømt sin informasjonsplikt etter § 3-7, men lagmannsrettens
flertall kom til at forsømmelsen ikke hadde virket på avtalen.
Flertallet kom videre til at eiendommen ikke var i vesentlig
dårligere stand enn enn kjøperne hadde grunn til å forvente, jf §
3-9.
Oslo tingrett TOSLO-2005-99279 - Borgarting lagmannsrett LB2006-75433.
Geir Olav Fuglem (Advokat Håvard Ramstad), Janne E.
Reseland (Advokat Håvard Ramstad) mot Jan Birger Jansen
(Advokat Arne Meidell), Protector Forsikring ASA (Advokat
Arne Meidell).
Lagdommer Jørgen F. Brunsvig. Kst. lagdommer Ingvild
Mestad. Ekstraordinær lagdommer Ola R. Melheim.
LB-2006-75433
Side 82
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Borgarting lagmannsrett - LB-2006-92759
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse.
2006-07-06
LB-2006-92759
Sivilprosess. Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig.
Saksøkerne i søksmål etter avhendingsloven begjærte oppnevnt
sakkyndig, bl.a. for å redusere de omkostninger som ellers ville
påløpe til fagkyndige meddommere og privatengasjerte
sakkyndige. Tingretten avslo begjæringen. Lagmannsretten
stadfestet under tvil tingrettens beslutning under henvisning til at
en rettsoppnevnt sakkyndig ikke hadde kompetanse til å vurdere
sakens rettslige spørsmål. Bruk av fagkyndige meddommere,
som kunne avgjøre spørsmålene i samarbeid med fagdommeren,
syntes å være å foretrekke.
Drammen tingrett TDRAM-2005-179936 - Borgarting
lagmannsrett LB-2006-92759.
Asbjørn Staib (Advokat Jan T. Engdal Normann), Trude
Norheim Staib (Advokat Jan T. Engdal Normann) mot Protector
Forsikring ASA (Advokat Thalina Kofoed), Johnny Ivar
Gulliksrud (Advokat Leif Ericsson).
Lagdommer Agnar A. Nilsen jr. Lagdommer Ragnhild Noer.
Lagdommer Sissel R. Langseth.
LB-2006-92759
Side 83
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2014-8649
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2014-10-21
LE-2014-8649
Mangler ved bolig. Avhendingsloven § 3-9, § 3-7, § 3-8, § 4-19,
§ 4-12.
Boligeiendom oppført i 1926 ble solgt «i den stand den var ved
kjøpers besiktigelse» etter avhendingsloven § 3-9. Kjøper krevde
kjøpekontrakten hevet på grunn av omfattende mangler ved
boligen, herunder fundamentering, bærekonstruksjon,
takkonstruksjon, undertak, vinduer, piper, vannkvalitet, det
elektriske anlegget mv. Lagmannsretten kom i motsetning til
tingretten til at det ikke forelå grunnlag for heving, men kjøper
ble tilkjent prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene for en
rekke mangler ved boligen. Selgeren hadde ikke gitt
opplysninger om flere forhold som selgeren kjente til og som
kjøperen hadde grunn til å regne med å få, samt gitt uriktige
opplysninger om ett forhold. Det var ikke reklamert for sent.
Gjøvik tingrett TGJOV-2013-55175 - Eidsivating lagmannsrett
LE-2014-8649 (14-008649ASD-ELAG/).
Protector Forsikring ASA, Janne Annie Maria Solhaug, Anders
Fallang Myrum (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot
Dag Arild Hansen, Ingrid Hoff (advokat Andreas Gundersen
Aven).
Lagdommer Dagny Raa, lagdommer Bodil Thorp Myhre, tilkalt
dommer, tingrettsdommer Maria Engøy Duna. Meddommere:
Adm. dir. (Takstingeniør) Espen Fuglesang, ingeniør Takstmann
Hans Olav Lie.
LE-2014-8649
Side 84
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2012-104130
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2013-01-14
LE-2012-104130
Mangler ved bolig. Avhendingsloven § 3-9.
Spørsmål om det forelå mangler ved en bolig. Lagmannsretten
kom, som tingretten, til at det ikke forelå mangler. Ved
vurderingen etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum ble det
lagt særlig vekt på boligens alder og tilstand ved kjøpet, og at
fuktproblemene i stor grad måtte anses som forutberegnelige.
Hedemarken tingrett THEDM-2011-176524 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2012-104130 (12-104130ASD-ELAG/).
Wiviann Edvardsdal (Advokat Thor Dyre Østby) mot Ole
Morten Myhr, Protector Forsikring ASA, Liv Marie Myhr
(Advokat Marianne Langrind Kvanvik).
Kst. lagdommer Henning Jakobsen. Lagdommer Kjersti Lund.
Ekstraordinær lagdommer Berit Haga.
LE-2012-104130
Side 85
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2012-27971
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2012-06-11
LE-2012-27971
Avhendingslova § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10.
Kjøper av leilighet m/garasjeplass «som den er» fikk ikke
medhold i at problemer med inn- og utkjøring fra garasje kunne
påberopes som grunnlag for prisavslag etter avhendingsloven §
3-7 eller § 3-8. Uansett hadde kjøper vært på visning og sett hvor
trang garasjen var uten å foreta nærmere undersøkelser.
Nedre Romerike tingrett TNERO-2011-48298 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2012-27971 (12-027971ASD-ELAG/).
Andreas Møller mot Protector Forsikring ASA, Lena Viktoria
Janzso (Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen).
Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, lagdommer Reidar Vigen,
ekstraordinær lagdommer Elling Follestad.
LE-2012-27971
Side 86
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2011-69996
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2011-11-07
LE-2011-69996
Solgt «som han er». Avhendingsloven, tvisteloven § 3-8.
Enebolig med to krypkjellere, hvorav en ikke kunne inspiseres,
solgt «som han er» for 820.000 kroner. Både tingretten og
lagmannsretten kom til at det ikke forelå mangel etter verken § 37, § 3-8 eller § 3-9 annet punktum. En skadetakst vedr. lukt var
ikke lagt fram i salgsdokumentene, men kun henvist til. Denne sa
imidlertid ikke mer enn hva som fulgte av boligsalgsrapporten,
og fraværet av skadetaksten hadde derfor ikke innvirkning på
kjøpet. Slett advokatarbeid, lagmannsretten gjorde tapende part
oppmerksom på tvisteloven § 3-8.
Glåmdal tingrett TGLOM-2010-197813 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2011-69996 (11-069996ASD-ELAG/).
Wenche Lysen (Advokat Frode Fugelsnes) mot Britt Marta
Sundell, Protector Forsikring ASA, Lill Irene Sundell, Anne
Torgunn Sundell (Advokat Sindre Stave).
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, tingrettsdommer Ellen Nyhus,
kst lagdommer Tone Haave. Meddommere: Sivilingeniør Johan
Solli, sivilingeniør/takstmann Erik Alhaug.
LE-2011-69996
Side 87
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2011-27327
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2011-11-07
LE-2011-27327
Kjøp av fast eiendom. Opplysningsplikt. Prisavslag. Heving.
Avhendingsloven § 3-7.
Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at kjøper av
bolig ikke hadde blitt informert av eiendomsmegleren om at det
var besluttet bygd ny firefelts motorvei som ville gå 70 meter fra
huset, og at dette utgjorde en mangel etter avhendingsloven § 37. Kjøperne ble tilkjent prisavslag på kr 200 000. Krav på heving
ble ikke tatt til følge.
Hedemarken tingrett THEDM-2010-128408 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2011-27327 (11-027327ASD-ELAG/). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2012-102-U.
Birgit Olafsen Paalsrud, Jo-Inge Paalsrud (Advokat William
Gelber Bugge) mot Protector Forsikring ASA, Lars Anders Holm
(Advokat Thomas Myran).
Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, ekstraordinær lagdommer Anne
Marie Stoltz, lagdommer Berit Haga.
LE-2011-27327
Side 88
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2010-150837
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2011-03-28
LE-2010-150837
Drenering. Reklamert etter utbedring. Avhendingsloven § 4-19.
Saken gjaldt krav fra kjøper om prisavslag for manglende
(mangelfull) drenering rundt boligeiendom. Kjøper utbedret
mangelen før han reklamerte. Kravet ble dermed ansett bortfalt,
jf. avhendingsloven § 4-19.
Hedemarken tingrett THEDM-2010-29974 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2010-150837 (10-150837ASD-ELAG/). Anke
til Høyesterett nektet fremmet, HR-2011-1132-U.
Protector Forsikring ASA (Advokat Tommy Ravndal) mot Per
Robert Nilsson (Advokat Lars Marius Holm).
Lagdommer Kjell Eriksfallet, lagdommer Fridtjof Mohr,
lagdommer Kjersti Lund.
LE-2010-150837
Side 89
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2010-64606
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2010-10-12
LE-2010-64606
Heving nektet, prisavslag. Avhendingsloven § 3-9.
Heving nektet, men gitt prisavslag med 110.000 kroner, noe mer
enn tilkjent i tingretten. Flere mangler etter avhendingsloven § 39 annet punktum. Kjøper fikk ikke dekket utgifter til
skadetakstrapporter som var betalt av kjøpers forsikringsselskap
med endelig virkning. Uttalt at forsikringsselskapet ikke var gjort
til part. Uttalt at utgifter til skadetakstrapporter o.l. ellers kan
dekkes som del av et prisavslag, jf. avhendingsloven § 4-12, og
at man ikke må veien om erstatning, jf. avhendingsloven § 4-14.
Glåmdal tingrett TGLOM-2009-111575 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2010-64606. (10-064606ASD-ELAG/).
Gunnar Brevik (Advokat Andreas Gundersen Aven) mot
Protector Forsikring ASA, Stian Bergseteren (Advokat Claus
Listerud).
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk. Lagdommer Sverre Nyhus.
Ekstraordinær lagdommer Jan Erik Aarsland Olsson. Fagkyndige
meddommere: Byg.ing/takstmann Jan Egil Sibbern,
sivilingeniør/Takstmann Erik Alhaug.
LE-2010-64606
Side 90
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2008-125931
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse
2008-09-05
LE-2008-125931
Sakskostnader
Etter anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse fant
lagmannsretten at det forelå feil rettsanvendelse og
saksbehandlingsfeil. Lagmannsretten traff ny avgjørelse om
sakskostnader for tingretten.
Glåmdal tingrett TGLOM-2008-32022 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2008-125931. (08-125931ASK-ELAG/).
Protector Forsikring ASA (Advokat Arild Hølland) mot Christian
Sjøli (Advokat Harald Breivik).
Lagdommer Fritz Borgenholt, lagdommer Ørnulf Røhnebæk,
lagdommer Sverre Nyhus.
LE-2008-125931
Side 91
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-136645
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Dom
2008-01-30
LE-2007-136645
Avhendingsloven, vesentlig mangel, drenering, fuktskade.
Prisavslag på kr 650000 tilkjent kjøper av frittstående enebolig
som følge av gjennomgående dreneringssvikt og følgeskader.
Boligen var oppført i 1984 og solgt i 2005. Dreneringen var
mangelfullt lagt allerede ved byggingen. Fuktskader var oppstått
over lengre tid før kjøper overtok. På grunn av spesielle
tomteforhold var utbedringskostnader høyere enn ordinært.
Tingretten hadde kommet til at kjøper utfra en kost/nytte
vurdering skulle valgt en annen, rimerligere, innvendig
utbedringsmetode. Lagmannsretten var ikke enig i dette, konkret
vurdering. Drøfting av vesentlighetskravet i avhendingsloven §
3-9 og standardhevingsfradraget når drenering svikter etter vel 20
år.
Hedemarken tingrett THEDM-2006-169725 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2007-136645. (07-136645ASI-ELAG/).
Kjersti Natvig Husum Pedersen, Ronny Pedersen (Advokat Jens
Bjarne Grønland) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Finn
Jakob Enger). Protector Forsikring ASA (Advokat Finn Jakob
Enger) mot Kjersti Natvig Husum Pedersen, Ronny Pedersen
(Advokat Jens Bjarne Grønland).
Kst lagdommer Maria Engøy Duna, Lagdommer Fridtjof Mohr,
Tingrettsdommer Mari Bø Haugstad. Meddommere: VVSingeniør Inge Engh-Halstvedt, Teknisk sjef Olav Andreassen.
LE-2007-136645
Side 92
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2008-4893
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse
2008-01-15
LE-2008-4893
Tvistemålsloven § 174 første og annet ledd.
Særskilt kjæremål over saksomkostningsavgjørelsen, hvor
lagmannsrettens kompetanse er begrenset. Lagmannsretten fant
ikke at tingretten hadde foretatt en uriktig lovanvendelse ved å
bruke unntaksbestemmelsen i tvml. § 174, annet ledd.
Kjæremotpartene hadde fått medhold i de viktigste og
vesentligste kravene, som også hadde vært de mest
arbeidsbelastende. Fremlagte beregninger for å begrunne et
maksimumsbeløp, måtte betraktes som et hjelpemiddel for
skjønnsutøvelsen og ikke som uttrykk for et bestemt krav.
Nedre Romerike tingrett TNERO-2007-81439 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2008-4893. (08-004893KSI-ELAG/).
Protector Forsikring ASA (Advokat Rune Tveit) mot Søren
Kretzschmar, Jenny Ceder (Advokat Christian Lundin v/
Advokatfullmektig Katrine Hellum Øren).
Lagdommer Kjell Eriksfallet, lagdommer Fritz Borgenholt, kst.
lagdommer Maria Engøy Duna.
LE-2008-4893
Side 93
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-80744
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Feilregistrert avgjørelse
2007-05-29
LE-2007-80744
Saksomkostninger. Tvistemålsloven § 172 første ledd.
Kjæremål over tingrettens saksomkostningsavgjørelse ble
forkastet. Lagmannsretten la til grunn at det var korrekt å avgjøre
saksomkostningene etter tvistemålsloven § 172 første ledd, da
kjæremotparten for tingretten hadde påstått at kravet skulle
fastsettes etter rettens skjønn. Saken var fullstendig vunnet selv
om kravet ikke var fastsatt i samsvar med påstandens
maksimumsbeløp.
Hedemarken tingrett THEDM-2006-165841 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2007-80744.
Protector Forsikring ASA, Eva Sigmond dødsbo (Advokat
Christian Angell Røkke) mot Vilde Olaug Olsen, Jørn Schumann
(Advokat Jarle Stig Edler). Prosessvarslet: Hedmark Eiendom
AS Avd Hamar (Advokat Jon Syse).
Kst. lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik, lagdommer Berit
Haga, lagdommer Vegard Sunde.
LE-2007-80744
Side 94
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Eidsivating lagmannsrett - LE-2007-68413
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse
2007-05-09
LE-2007-68413
Tvistemålsloven § 72 annet ledd (innbyrdes avhengige
prosessfeller), domstolloven § 153 første ledd (oppreisning).
Husselger og forsikringsselskap ble dømt i forliksrådet i sak om
mangler, bare forsikringsselskapet anket dommen (tok ut
stevning). Etter utløpet av rettsmiddelfristen gjorde selger
gjeldende at anken også skulle komme henne til gode, i det de
var innbyrdes avhengige prosessfeller, jf.tvml. § 72 annet ledd.
Ikke tatt til følge av verken tingrett eller lagmannsrett. Heller
ikke oppreisningsbegjæring imøtekommet.
Hedemarken tingrett THEDM-2006-184323 - Eidsivating
lagmannsrett LE-2007-68413.
Protector Forsikring ASA, Kari Stensrud (Advokat Cecilie
Gretha Westby, Protector Forsikring ASA) mot Trond Waagan,
Nina Elisabeth Hellerud (Advokat Steffen Brandstad).
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, lagdommer Kjell Eriksfallet,
lagdommer Berit Haga.
LE-2007-68413
Side 95
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-196561
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2014-06-24
LF-2013-196561
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova § 3-9, § 4-12.
Tvist om skadebildets alvorlighetsgrad i sak om prisavslag og
erstatning etter avhendingsloven. En fylling under en enebolig
var dårlig utført. Deler av fyllingsfronten var ikke i stand til å ta
imot trykket fra bakenforliggende masser. Fyllingen sviktet
under deler av huset. Ved fastsettelse av prisavslaget, la
lagmannsretten til grunn at ringmuren mot sør og mot øst måtte
bindes opp i peler, og at store deler av gulvet måtte rives og
bygges opp på nytt.
Sunnmøre tingrett TSUMO-2011-196869 - Frostating
lagmannsrett LF-2013-196561 (13-196561ASD-FROS).
Ole Steffen Lofnes og Siv Pedersen Lofnes (for disse: advokat
Håkon Sætre Rasmussen) mot Pamela Riise Loe, Vidar Loe og
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave).
Lagdommer Ivar Sølberg, lagdommer Roger Faanes, lagdommer
Ole Johan Lund. Meddommere: dr.ing. Arne Instanes,
sivilingeniør Steinar Hermann.
LF-2013-196561
Side 96
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-187289
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2014-05-28
LF-2013-187289
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova § 3-9, § 3-7, § 3-8, § 412, § 4-14.
Prisavslag pga. dårlig fall på badegulv. Tingrettens dom endret.
Kjøper hadde krav på prisavslag som følge av selgers
mangelfulle opplysninger. Mangelen ikke vesentlig, idet kjøper
ikke hadde krav på utbedring i form av riving og oppbygging av
nytt bad. Kjøper måtte akseptere at gulvet ble rettet opp ved at
det ble lagt nytt flisgulv oppå eksisterende. Erstatning gitt for
takstutgifter til avdekking av mangelen. Ikke erstatning for
indirekte tap i form av tapt utleie av underetasjen.
Romsdal tingrett TROMS-2013-54137 - Frostating lagmannsrett
LF-2013-187289 (13-187289ASD-FROS).
Protector Forsikring ASA (advokat Carl Christian Thon Våge
Nordengen) mot Terje Sylte (advokat Sverre Larhammer) og
Therese Furland (advokat Sverre Larhammer).
Lagdommer Sissel Endresen. Lagdommer Sverre Erik Jebens.
Ekstraordinær lagdommer Guri Grønflaten.
LF-2013-187289
Side 97
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-211320
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2014-05-27
LF-2013-211320
Avhendingslova § 4-12. Avhending av boligeiendom. Mangler.
Prisavslag.
En bolig oppført i 1987 hadde mangel ved fundamenteringen.
Det var benyttet masser/subbus som innholdt snø og is og ikke
var komprimert. Massene sank sammen, slik at det dannet seg
hulrom. Innsprøyting av skum ble ikke ansett som
tilfredsstillende utbedring. Huseierne fikk prisavslag basert på
riving av betonggulv, etterfylling og komprimering av masser, og
legging av nye gulv i husets første etasje.
Inntrøndelag tingrett TINTR-2012-32026 - Frostating
lagmannsrett LF-2013-211320 (13-211320ASD-FROS).
Odd-Arne Finvik Haugdal (advokat Stein Bjørnar Dahl) og Tove
Mette Guldahl (advokat Stein Bjørnar Dahl) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen) og
Odd Erik Holmstrand (advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen).
Lagdommer Mats Stensrud. Lagdommer Sissel Endresen.
Ekstraordinær lagdommer Guri Grønflaten. Meddommere:
byggmester Odd Terje Furunes. Taksting. Byggmester Sverre
Kvaløsæter.
LF-2013-211320
Side 98
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-161252
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2014-05-19
LF-2013-161252
Avhending av boligeiendom. Prisavslag. Avhendingslova § 3-7,
§ 3-8 og § 3-9.
Saken gjelder krav om prisavslag for en rekke påståtte mangler
ved en privat boligeiendom. Lagmannsretten gav kjøperne
medhold i en av disse; mangler ved garasje. (Sammendrag ved
Lovdata.)
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2013-11948 - Frostating
lagmannsrett LF-2013-161252 (13-161252ASD-FROS).
Kjetil Ståle Hanssen (advokat Knut Georg Fallrø), Kirsten Bakke
(advokat Knut Georg Fallrø) mot Eirik Botolf Bredesen (advokat
Thomas Myran), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas
Myran), Marie Bredesen (advokat Thomas Myran)
Lagdommer Roger Faanes, lagdommer Jon Kapelrud,
ekstraordinær lagdommer Roald M. Engeness.
LF-2013-161252
Side 99
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2013-22137
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2013-11-11
LF-2013-22137
Eiendomsrett. Bruksrett. Avhendingslova.
Lagmannsretten kom til at det forelå mangel etter
avhendingslova § 3-9 annet punktum ved et bolighus som var
solgt som «det er». Eiendommen hadde muggsopp. Kostnadene
ved utbedring ble som i tingretten satt til kr. 281 250.
Kjøpesummen var kr. 2 090 000.
Inntrøndelag tingrett TINTR-2012-77745 - Frostating
lagmannsrett LF-2013-22137 (13-022137ASD-FROS).
Protector Forsikring ASA (advokat Tommy Ravndal), Astrid
Jenny Marie Nordtømme (advokat Tommy Ravndal) mot Magne
Steiner Malmo (advokat Rolf Christensen), Hilde Kristin Aalberg
Malmo (advokat Rolf Christensen).
Lagdommer Roger Faanes, lagdommer Sissel Endresen,
ekstraordinær lagdommer Roald M. Engeness.
LF-2013-22137
Side 100
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2012-174632
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2013-05-28
LF-2012-174632
Avhendingsloven § 3-9, § 3-7 og § 3-8, jf. § 4-12 og § 4-14.
Prisavslag. Erstatning. Råteskader.
En huskjøper nådde ikke fram med krav om prisavslag og
erstatning for påstått mangel i form av råteskade.
Lagmannsretten kom til at selgers opplysningsplikt etter
avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 var oppfylt. Eiendommen var
heller ikke i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde
grunn til å regne med, jf. § 3-9 andre punktum.
Utbedringskostnadene ble beregnet til ca. 2,5 % av
kjøpesummen.
Romsdal tingrett TROMS-2012-31736 - Frostating lagmannsrett
LF-2012-174632 (12-174632ASD-FROS).
Ann-Helen Myrvang Rausand (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave).
Lagdommer Arne K. Uggerud. Lagdommer Ivar Sølberg.
Ekstraordinær lagdommer Ingolv Joa. Meddommere:
Fagkonsulent/takstmann Svein Arne Nesje, takstingeniør Espen
Fuglesang.
LF-2012-174632
Side 101
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2011-100994
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2012-04-11
LF-2011-100994
Erstatning og prisavslag ved huskjøp. Avhendingsloven § 3-7, §
3-8 og § 3-9.
Husselger frifunnet for krav om erstatning og prisavslag. Megler
hadde ved en feil bare lagt ved prospektet reguleringsplanen med
vedtekter, som åpnet for anlegg av støyskjerming på den solgte
eiendommen. Plankartet, der plassering og utforming av
skjermingen ble uteglemt. En dommer fant at dette ikke utgjorde
en mangel, en annen fant at det ikke var noe verdidifferanse. En
dommer fant at det forelå en mangel og at det burde tilkjennes
prisavslag.
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2010-189104 - Frostating
lagmannsrett LF-2011-100994 (11-100994ASD-FROS). Anke til
Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2012-1579-U.
Jon Olav Bjørhusdal (Advokat Per Wold) mot Protector
Forsikring ASA, Sverre August Iversen og Hjørdis Iversen (for
alle: Advokat Ninja Roede).
Lagdommer Hans Christian Hoff. Lagdommer Knut Røstum.
Førstelagmann Aage Rundberget.
LF-2011-100994
Side 102
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2011-167266
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2012-03-20
LF-2011-167266
Avtalerett. Avtaleloven § 36. Avhendingsloven.
Kjøper og selger av en leilighet inngikk avtale om at selger
skulle tilbakebetale 225 000 kroner til kjøper pga. mangler.
Senere reklamerte selger på nytt, og gjorde gjeldende at det
forelå nye og mer omfattende mangler. Lagmansretten kom, som
tingretten, til at avtalen innebar at kjøper ikke kunne gjøre
ytterligere mangelsbeføyelser gjeldende. Kjøper fikk i
lagmannsretten medhold i avtalerevisjon etter avtaleloven § 36
på ett punkt. Dette medførte at selger/hennes forsikringsselskap
ble dømt til å betale 100 000 kroner til kjøper, utover de 225 000
kroner som var betalt i henhold til avtalen. Bakgrunnen var at
selskapet før avtaleinngåelsen ikke hadde oversendt til kjøper en
tilleggsrapport hvor selskapet ble anbefalt å øke erstatningen.
Nordmøre tingrett TNOMO-2011-15609 - Frostating
lagmannsrett LF-2011-167266 (11-167266ASD-FROS). Anke til
Høyesterett vedr. sakskostnader nektet fremmet, HR-2012-1186U.
Thomas Rønninghaug (Advokat Andreas Gundersen Aven) mot
Protector Forsikring ASA og Marianne Westerlund (for begge:
Advokat Elin Cecilie Nesheim-Kristensen).
Lagdommer Ivar Sølberg. Lagdommer Marit Forsnes. Lagmann
Kari Lynne.
LF-2011-167266
Side 103
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2011-126996
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2012-02-06
LF-2011-126996
Avhendingsloven § 3-9 og § 3-10. Avhendingsloven § 4-12.
Eldre boligeiendom solgt «som den er». I motsetning til
tingretten kom lagmannsretten til at det forelå en vesentlig
mangel. I forbindelse med rehabiliteringen av huset ble det
avdekket omfattende skader etter angrep av borebiller. Dette lå
utenfor det kjøperne hadde grunn til å regne med. Det ble tilkjent
et forholdsmessig prisavslag.
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2010-150422 - Frostating
lagmannsrett LF-2011-126996 (11-126996ASD-FROS).
Kjell Arne Aanonli og Heidi Catharina Fredriksen (for begge:
Advokat Stig Rune Østgaard) mot Protector Forsikring ASA
(Advokat Tommy Ravndal).
Lagdommer Knut Røstum. Førstelagmann Aage Rundberget.
Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel.
LF-2011-126996
Side 104
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2010-110746
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2010-12-20
LF-2010-110746
Avhendingslova § 3-9. Kontraksrett. Salg av fast eiendom.
Mangler.
Tomannsbolig fra 1920-årene ble solgt for 4,6 mill kr, ca
650.000 kr over prisantydning. Eiendommen ble avertert som
renoveringsobjekt og solgt «as is». Kjøperen fikk likevel et
prisavslag på 275.000 kr fordi huskassen var i vesentlig dårligere
stand enn han hadde grunn til å regne med.
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2010-27250 - Frostating
lagmannsrett LF-2010-110746. (10-110746ASD-FROS).
Kjetil Bjørvik (Advokat Jørn Rune Eldevik) mot Protector
Forsikring ASA (Advokatfullmektig Tommy Ravndal, advokat
Marianne Langrind Kvanvik).
Lagdommer Mats Stensrud. Lagdommer Ole Johan Lund.
Ekstraordinær lagdommer Guri Grønflaten.
LF-2010-110746
Side 105
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2010-129239
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Kjennelse
2010-08-25
LF-2010-129239
Sivilprosess. Sakskostnadsavgjørelse påanket. Tvisteloven § 20-9
tredje ledd.
Særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble
forkastet.
Fosen tingrett TFOSN-2009-70 - Frostating lagmannsrett LF2010-129239. (10-129239ASK-FROS).
Protector Forsikring ASA og Anita Myhre (Advokatfullmektig
Tommy Ravndal, advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot
Bjørn Melum og Silje Støkkan Leirvik (Advokat Knut Georg
Fallrø).
Lagdommer Arve Rosvold Alver. Konstituert lagdommer Marit
Forsnes. Lagdommer Knut Røstum.
LF-2010-129239
Side 106
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2009-115248
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2009-11-10
LF-2009-115248
Eiendoms- og bruksrett. Sakskostnader. Avhendingslova § 3-8, §
3-9 og § 4-12 samt tvisteloven § 20-2.
Nyrenovert dusjbad var ikke membrantettet og fukt trengte inn i
gipsplater mv bak veggflisene. At smøremembran manglet ble
imidlertid ikke avdekket før dagen før ankeforhandlingen. Kjøper
fikk i lagmannsretten 60% prisavslag regnet ut fra full
renoveringskostnad. Ble ikke tilkjent saksomkostninger da han til
tross for sterk oppfordring hadde unnlatt å bringe faktum på det
rene.
Stjør- og Verdal tingrett TVERD-2009-36615 - Frostating
lagmannsrett LF-2009-115248. (09-115248ASD-FROS). Anket
til Høyesterett over sakskostnader, se kjennelse HR-2010-41-U.
Jon Peder Lien og Linda Basso (Advokat Stig Rune Østgaard)
mot Protector Forsikring ASA (Advokat Claus Listerud,
advokatfullmektig Eric Augustin Krogh).
Lagmann Aage Rundberget, lagdommer Arve Rosvold Alver,
ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel.
LF-2009-115248
Side 107
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2009-108902
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Kjennelse
2009-07-09
LF-2009-108902
Sivilprosess. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister
(tvisteloven) § 20-9. Sakskostnader.
I sak etter avhendingsloven fikk ikke saksøker i tingretten
medhold i hevingskravet. Det subsidiære prisavslagskravet ble
halvert. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at
saken for tingretten ikke var vunnet i det vesentliste, jf NOU
2001:32 side 928.
Nordmøre tingrett TNOMO-2008-191634 - Frostating
lagmannsrett LF-2009-108902. (09-108902ASK-FROS).
Britt Ellen Hasselø Olsen og Protector Forsikring ASA
(Advokatfullmektig Ninja Helen Roede, Advokat Marianne
Langrind Kvanvik) mot Al Karin Digernes og Ivar Andresen
(Advokat Christian Christiansen jr.).
Lagdommer Kari Lynne, lagmann Aage Rundberget, lagdommer
Sissel Endresen.
LF-2009-108902
Side 108
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2008-45135
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom
2008-08-26
LF-2008-45135
Saken gjelder krav om prisavslag etter avhendingsloven § 3-9.
Fukt i gulv og oppover vegger i flislagt bad ble ikke ansett som
mangel. Leiligheten var fra 1972 og trengte generelt oppussing.
Flisleggingen av badet var skjedd før selger kjøpte leilgheten i
1995. Leiligheten var ikke i vesentlig dårligere stand enn det
kjøperen hadde grunn til å forvente.
Trondheim tingrett TTRON-2007-146742 - Frostating
lagmannsrett LF-2008-45135. (08-045135ASD-FROS).
Ingjerd Lisbeth Aasen (Advokat Inge Erlend Grøndalen) mot
Protector Forsikring ASA (Advokat Arne Meidell).
Lagdommer Kari Lynne, lagmann Aage Rundberget,
ekstraordinær lagdommer Guri Grønflaten.
LF-2008-45135
Side 109
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2007-179233
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom.
2008-05-07
LF-2007-179233
Avhendingslova § 3-9. Plan- og bygningsloven § 87. Våtrom.
Eiendom, solgt «som den er», ble ansett å ha mangler i henhold
til avhendingslova § 3-9 bl.a. fordi en monteringsfeil hadde
medført skader på membran på baderom. Bruk av opprinnelig
rørinstallasjon ved ombygging av badet i 1999/2000 ble ikke
ansett å være i strid med plan- og bygningsloven § 87, jf. teknisk
forskrift av 22. januar 1997 nr. 33, og innebar således ingen
mangel. Kjøperne ble tilkjent prisavslag, men måtte akseptere at
dette ble fastsatt til utgiftene ved lokal utbedring og ikke til
utgiftene ved full renovering av badet. Ved fastsettelsen av
prisavslaget ble det tatt hensyn til at lokal utbedring innebar en
viss risiko for senere skader og at dette samt annen utførelse med
hensyn til flislegging ville få negativ virkning på eiendommens
salgsverdi. Kjøperne ble i tillegg tilkjent erstatning for utgiftene
forbundet med å avklare manglenes omfang.
Inderøy tingrett TINDE-2007-43321 - Frostating lagmannsrett
LF-2007-179233. (07-179233ASI-FROS).
Protector Forsikring ASA, Knut Harald Holberg og Gerd Brunes
Holberg (Advokat Claus Listerud) mot Terje Skjelstad og Evy
Skjelstad (Advokat Knut Eirik Ertsaas).
Lagdommer Roger Faanes, lagdommer Ivar Sølberg, kst.lagmann
Gunnar Greger Hagen.
LF-2007-179233
Side 110
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2007-106310
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom.
2008-01-09
LF-2007-106310
Forsikringsavtaleloven § 4-1, § 4-2, § 4-14, § 7-6.
Avhendingsloven § 3-7, § 3-9, § 4-13
Huskjøper fikk i sak mot selger og forsikringsselskapet som
hadde tegnet eierskifteforsinkring medhold i at det forelå
mangler, blant annet ekte hussopp og andre sopp- og
muggangrep, som ga grunnlag for heving av kjøpet, til tross for
at eiendommen var solgt «som den er». Manglene var vesentlige
og selger hadde ikke oppfylt sin opplysningsplikt.
Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at kjøper hadde
opptrådt svikaktig da eierskifteforsikringen ble tegnet. Selger
måtte imidlertid tåle avkorting med 1/3. Avkortingen kunne
gjøres gjeldende også overfor kjøper.
Fosen tingrett TFOSN-2006-126420 - Frostating lagmannsrett
LF-2007-106310. (07-106310ASI-FROS 07-106313ASI-FROS).
Protector Forsikring ASA (advokat Advokatfirmaet Grette DA)
(Advokat Petter Albrektsen) mot Tove Helen Jacobsen (Advokat
Bjørn Berge), Gunn Vallernes (Advokat Trond Olsen Aspaas).
Lagdommer Kari Lynne. Lagdommer Randi Grøndalen.
Kst.lagdommer Tom Sørum.
LF-2007-106310
Side 111
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Frostating lagmannsrett - LF-2007-120880
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Frostating lagmannsrett - Dom.
2007-11-16
LF-2007-120880
Boligsalg. Avhendingslova § 3-8, § 3-9, § 4-12.
Kjøperne av leilighet i eldre bygård fremmet krav om prisavslag,
kr. 95.000, og erstatning, kr. 32.000, på grunn av fuktskader,
herunder råte, i baderom som var renovert i 1990. I
tilstandsrapport for våtrom som kjøperne hadde innhentet før
overdragelsen, var baderommet gitt tilstandsgrad 2. Rapporten
var basert på undersøkelsesnivå 1 (laveste detaljeringsnivå) etter
NS-3424. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at det
ikke var gitt uriktige opplysninger i tilstandsrapporten og at
leiligheten ikke var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne
hadde grunn til å regne med.
Trondheim tingrett TTRON-2007-30354 - Frostating
lagmannsrett LF-2007-120880. (07-120880ASI-FROS).
Lars Hilde (Advokatfullmektig Marianne Blåka) (Advokat Claus
Listerud), Protector Forsikring ASA (Advokat Merete
Christensen Bernau) (Advokatfullmektig Marianne Blåka), Liv
Trondsetås (Advokatfullmektig Marianne Blåka) mot Evy Skare,
Geir Martin Elnan (begge ved Advokatfullmektig Mona Beate
Olsen) (Advokat Olav Magnus Hohle).
Førstelagmann Kjell Buer. Lagdommer Roger Faanes.
Lagdommer Hans O. Kveli.
LF-2007-120880
Side 112
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2012-60867
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2012-10-31
LG-2012-60867
Avhending. Manglende opplysninger om eiendommen. Mangler.
Kloakkanlegg. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-7.
Selgere av boligeiendom dømt til å betale kr 75 000 i prisavslag.
Råd fra rørlegger til selger 6 år før salget av boligen innebar at
selgerne måtte forstå at et eldre kloakkanlegg var i så dårlig stand
at det måtte skifte ut snarlig. Dette var en opplysning om forhold
ved eiendommen som kjøperne hadde grunn til å regne med å få.
Det virket inn på avtalen at slik opplysning ikke var gitt.
Reduksjon for nytt for gammelt.
Bergen tingrett TBERG-2011-147303 - Gulating lagmannsrett
LG-2012-60867 (12-060867ASD-GULA/AVD1).
Øystein Tenfjord Engelsen og Agnete Svendsen (for disse:
advokat Jostein Sundvor) mot Lars Bjørndal, Stine Morbech og
Protector Forsikring ASA (for disse: advokat Marianne Langrind
Kvanvik).
Lagmann Martin Tenold. Tingrettsdommer Walter Høivik.
Lagdommer Fredrik Staff.
LG-2012-60867
Side 113
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2012-30278
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Beslutning
2012-03-14
LG-2012-30278
Eiendomskjøp. Prisavslag. Nektet fremmet.
Saken gjelder prisavslag på kr 115.000 i medhold av
avhendingsloven § 3-9, jf § 4-12. Lagmannsretten fant at verken
hensynet til sakens karakter, partenes behov for overprøving,
forhold ved avgjørelsen eller saksbehandlingen, eller andre
forhold tilsier at det gis samtykke til at anken blir fremmet for
lagmannsretten, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd. Samtykke til
at anken fremmes gis derfor ikke.
Bergen tingrett TBERG-2011-97651 - Gulating lagmannsrett
LG-2012-30278 (12-030278ASD-GULA/AVD1).
Protector Forsikring ASA og Grethe Fossmark (for disse:
advokat Thomas Myran) mot Kristine Strat Børmo og Sigurd
Børmo (for disse: advokat Andreas Gundersen Aven).
Lagdommer Bjørn Lillebergen. Lagmann Martin Tenold.
Lagdommer Håvard Romarheim.
LG-2012-30278
Side 114
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2011-48963
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2012-01-20
LG-2011-48963
Kjøpsrett. Leilighet. Mangel. Avhendingsloven § 3-9, § 3-7 og §
3-8.
Saken gjelder krav om prisavslag, samt erstatning for kostnader, i
forbindelse med påstått mangel ved kjøpt leilighet ved at
soverom i underetasje var ikke godkjent. Lagmannsretten fant at
kjøper hadde fått uriktige opplysinger om leiligheten. Det
forbeholdet som fremgikk av prospektet var ikke tilstrekkelig
spesifikt til at det gav kjøper et forsvarlig varsel om at han ikke
kunne stole på det entydige inntrykket han var gitt av at
leiligheten hadde et regulært soverom. Mangelen ville hatt
innvirkning på kjøpet. Lagmannsretten fant at det forelå mangel i
samsvar med § 3-8 første ledd. Dissens mht prisavslaget på kr
200.000. (Sammendrag ved Lovdata.)
Bergen tingrett TBERG-2010-98173 - Gulating lagmannsrett
LG-2011-48963 (11-048963ASD-GULA/AVD1). Anket til
Høyesterett; Lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 4,
oppheves, se HR-2012-960-U.
Bernt Brosing (advokat Erik Johan Mjell) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Claus Listerud).
Lagdommer Stig Sjong. Lagdommer Nils Skaar. Lagdommer
Ole-Arne Linga.
LG-2011-48963
Side 115
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2010-178817
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2011-11-02
LG-2010-178817
Avhendingslova. Mangel. Reklamasjon.
Krav fra kjøper av eldre enebolig etter påviste fuktskader, førte
ikke frem. Skadene ble oppdaget tre år etter overtakelse. Kjøper
hadde ikke undersøkt eiendommen, men i motsetning til
tingretten kom lagmannsretten til at det likevel var reklamert i
tide siden en undersøkelse ikke ville ha avdekket skaden.
Opplysninger gitt av selger var for vage til at de kunne gi
grunnlag for ansvar etter avhendingsloven § 3-8. Det var heller
ikke grunnlag for ansvar etter § 3-9 og anken ble forkastet.
Stavanger tingrett TSTAV-2009-192158 - Gulating lagmannsrett
LG-2010-178817 (10-178817ASD-GULA/AVD1). Anke til
Høyesterett nektet fremmet, HR-2012-93-U.
Morten Cruys Magnus Sagen (advokat Harald Øglænd) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad
Skjelsbæk).
Lagdommer Jarle Golten Smørdal. Lagdommer Rolf Strøm.
Ekstraordinær lagdommer Walter Wangberg.
LG-2010-178817
Side 116
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2011-18899
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Kjennelse
2011-03-31
LG-2011-18899
Sakskostnader. Opphevelse. Tvl § 29-21 annet ledd bokstav c.
Tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble etter særskilt anke
opphevet fordi tingretten, som hadde avgjort spørsmålet etter
hovedregelen i tvl § 20-2 (1) ikke hadde vurdert forholdet til
unntaksbestemmelsen i § 20-2 (3).
Stavanger tingrett TSTAV-2010-78077 - Gulating lagmannsrett
LG-2011-18899 (11-018899ASK-GULA/AVD1).
Anja Krause og Heiko Hauschultz (for begge: advokat Øystein
Hus) mot Protector Forsikring ASA (advokatfullmektig Mathias
Sejersted Bødtker, advokat Claus Listerud).
Lagmann Martin Tenold. Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen.
Lagdommer Ole-Arne Linga.
LG-2011-18899
Side 117
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2008-64744
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2009-01-09
LG-2008-64744
Prisavslag. Drenering. Avhendingsloven § 3-7, § 3-9, § 4-12, §
4-14. Eierseksjonsloven § 23.
Lagmannsretten fant, som tingretten, sannsynlighetsovervekt for
at selger kjente til fuktproblemene i kjelleren. Problemene besto i
vanninnsig pga drenering som lå høyere enn kjellergulvet.
Erstatning satt til 300.000 kr. (Sammendrag ved Lovdata.)
Stavanger tingrett TSTAV-2007-107926 - Gulating lagmannsrett
LG-2008-64744 (08-064744ASD-GULA/AVD1).
Protector Forsikring ASA (advokat Bjørn Kvernberg) mot Vidar
Ødegaard (advokat Erling Moss).
Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer Rannveig
Sjøvoll, sorenskrivar Klaus Skjeldal.
LG-2008-64744
Side 118
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2007-147165
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2008-04-04
LG-2007-147165
Avhendingloven § 3-9. Mangel, undersøkelsesplikt. Huskjøp.
Vesentlighetsvurdering.
I salgsprospekt opplyst at badet var oppusset av tidligere eier.
Pga manglende membran oppstod betydelige vannskader. I
fremlagt besiktigelsesrapport var nedtegnet at membran var
montert på badet. Omstendighetene ved salget og opplysninger
gitt tilsa ikke at kjøper kunne pålegges en ekstra
undersøkelsesplikt. Prisavslag/erstatning tilkjent.
Jæren tingrett TJARE-2006-127705 - Gulating lagmannsrett LG2007-147165 (07-147165ASI-GULA/AVD1).
Protector Forsikring ASA, Mads Ringen og Åse-Lill Ringen (for
alle: advokatfullmektig Paula Katrina Alford Kyllo, advokat
Bjørn Kvernberg) mot Tore Årsvold (advokat Eyolf Lund).
Lagdommer Daniel Lunde, lagmann Martin Tenold, lagdommer
Ole-Arne Linga.
LG-2007-147165
Side 119
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2007-82454 - RG-2008-837
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Dom
2008-03-04
LG-2007-82454 - RG-2008-837
Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Avhendingssloven § 4-12.
Krav om prisavslag ved mangler ved bolig. Kort tid etter
overtagelsen oppdaget kjøperne omfattende mangler ved boligen,
blant annet råte og soppskader. Bolighuset var i realiteten
ubeboelig og partenes sakkyndige anbefalte riving av huset og
oppføring av nytt. Eiendommen lå i LNF-område, men kjøperen
hadde fått dispensasjon fra forbudet mot å oppføre nytt bolighus.
Forsikringsselskapets anførsel om at prisavslaget måtte beregens
etter avhendingsloven § 4-12 første ledd førte ikke frem.
Eiendommens markedsverdi i mangelfull stand lot seg ikke
bestemme på en tilstrekkelig betryggende måte. Prisavslaget ble
satt til utbedringskostandene etter fradrag for standardhevning,
og begrenset til forsikringssummen, kr 2 mill. Tingrettens dom
ble stadfestet. Kjøperne tilkjent fulle saksomkostninger for begge
instanser.
Jæren tingrett TJARE-2006-134168 - Gulating lagmannsrett LG2007-82454 (07-082454ASI-GULA/AVD2).
Protector Forsikring ASA (advokat Ingebjørg Kristine Voster)
mot Torbjørn Breivik og Anikken Hauge Breivik (for begge:
advokat Vigdis Knutsen Magistad).
Lagdommer Margareth Christophersen, lagdommer Rune Voll,
kst tingrettsdommer Nini Ring.
LG-2007-82454 - RG-2008-837
Side 120
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Gulating lagmannsrett - LG-2007-99619
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Gulating lagmannsrett - Kjennelse
2007-11-20
LG-2007-99619
Tvistemålsloven § 172.
Lagmannsretten opphevet tingrettens saksomkostningsavgjørelse
pga at tvml. § 172 annet ledd var feilanvendt. Lagmannsretten
fant tingrettens premisser tilstrekkelige klare til at
lagmannsretten selv kunne avgjøre saksomkostningsspørsmålet.
Jæren tingrett TJARE-2006-140806 - Gulating lagmannsrett LG2007-99619 (07-099619KSI-GULA/AVD2). Påkjært til
Høyesterett; lagmannsrettens kjennelse opphevet og saken
hjemvist til fortsatt behandling i lagmannsrettene, HR-2008-387U.
I Kjæremål: Protector Forsikring ASA (advokatfullmektig
Morten Cruys Magnus Sagen) mot Kitty Andrea Helmersen
Rugsveen (advokat Jarbjørg Grøtte). II Kjæremål: Focus
Eiendomsmegling AS (advokat Ole S. Bratteli) mot Kitty Andrea
Helmersen Rugsveen (advokat Jarbjørg Grøtte).
Lagdommer Jon Atle Njøsen, lagdommer Stig Sjong, lagdommer
Nina Cath Noss.
LG-2007-99619
Side 121
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2014-168205
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse
2014-11-24
LH-2014-168205
Eiendoms- og bruksrett. Avvisning av anke. Avhendingslova.
Saken gjelder begjæring om avvisning av anke, grunnet i at
kravet i anken er annet enn det som er avgjort i tingrettens dom.
For tingretten hadde ankende parter fremmet krav om erstatning
for mangler etter kjøp av bolig. I anken ble det fremmet krav om
prisavslag for samme mangler. Lagmannsretten tok ikke stilling
til om anken opprettholdt samme krav, jf. tvisteloven § 29-4 idet
lagmannsretten fant at tungtveiende hensyn tilsier at kravet
tillates behandlet, jf. tvisteloven § 29-4 bokstav d).
Hammerfest tingrett THAFE-2013-32830 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2014-168205 (14-168205ASD-HALO).
Kim Elisabeth Selnes, Espen Johnsen (for begge: advokat Tom
Bertil Eriksen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Thomas
Myran).
Lagdommer Brynhild Salomonsen, lagdommer Aksel-Bernhard
Berggren, lagdommer Synnøve Nordnes.
LH-2014-168205
Side 122
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2013-211282
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Beslutning
2014-07-07
LH-2013-211282
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova § 3-8, § 3-9, § 4-12.
Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av bolig.
Eiendommen var solgt i den stand den var ved kjøpers
besiktigelse. Eiendomsmegleren ga kjøper uriktig opplysning om
at det påhvilte eiendommen en fem års garanti fra utbygger.
Lagmannsretten kom til at den uriktige opplysningen hadde
innvirket på avtalen, og tilkjente kjøper prisavslag. I tillegg ble
kjøper tilkjent prisavslag for feil ved baderomsvarmen. Feilen
oppsto etter at kjøper hadde besiktiget eiendommen, men før hun
overtok den. Påberopt mangel vedrørende luftlekkasjer førte ikke
fram.
Hammerfest tingrett THAFE-2013-46785 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2013-211282 (13-211282ASD-HALO).
Marianne Sylvi Jane Husebye (advokat Sigurd Vestrheim) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave), Geir Otto
Olsen (advokat Sindre Stave), Caroline Henriette Vandersmissen
Lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Lagdommer Synnøve
Nordnes. Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan.
LH-2013-211282
Side 123
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2013-6044
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom
2013-06-24
LH-2013-6044
Bolig. Prisavslag. Mangler. Avhendingsloven.
Saken gjelder krav om prisavslag ved kjøp av bolig.
Lagmannsretten kom, som tingretten, til at det ikke var
sannsynliggjort at eiendommen hadde mangler etter
avhendingsloven og anken ble forkastet. (Sammendrag ved
Lovdata.)
Nord-Troms tingrett TNHER-2012-36359 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2013-6044 (13-006044ASD-HALO).
Arne Christian Garden (advokat Andreas Gundersen Aven) mot
Tom Ivar Mathisen, Protector Forsikring ASA, Lene Jensen
(advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen for alle disse).
Lagdommer Tonje Fisknes, lagdommer Stig-Ole Haug,
sorenskriver Rolf Eidissen.
LH-2013-6044
Side 124
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2011-161205
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom
2012-02-06
LH-2011-161205
Eiendoms- og bruksrett. Vesentlighetsvurderingen.
Standardhevingsfradrag. Passivitet. Lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova - avhl.). Avhendingsloven § 3-9 annet
punktum.
Krav og prisavslag og erstatning ved kjøp av fast eiendom førte
frem. Lagmannsretten fant, i motsetning til tingretten,at det
forelå konstrukssjonsfeil ved dreneringen som gjorde
eiendommen i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne hadde
grunn til å regne med. Dreneringen var 22 år gammel på
kjøpstidspunktet. Ved vurderingen av hva kjøper hadde grunn til
å forvente, måtte det imidlertid legges vesentlig vekt på at
utbedringen av dreneringen, ble vesentlig vanskeliggjort som
følge av konstrukssjonsfeilen. Av samme grunn var det derfor
heller ikke rimelig å gjøre et fullt ut forholdsmessig fradrag for
forventet gjenstående levetid ved utmålingen av prisavslaget, da
den fordel kjøperne hadde av utbedringen ikke tilsvarte
utbedringskostnadene. Passivitetsanførsel førte ikke frem.
Nord-Troms tingrett TNHER-2011-10332 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2011-161205 (11-161205ASD-HALO).
Anne Helena Kettunen Præbel og Kim Præbel (Advokat Brynjar
Østgård for begge) mot Protector Forsikring ASA og Agnes
Sofie Larsen Fagerhaug (Advokat Thomas Myran for begge)
Kst. lagdommer Nina Sollie. Lagdommer Tonje Fisknes.
Lagdommer Stig-Ole Haug.
LH-2011-161205
Side 125
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2009-105785
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom.
2009-11-20
LH-2009-105785
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-9 2. punktum.
Krav om prisavslag etter kjøp av boligeiendom. Kjøper fikk
medhold i at lekkasje fra stakeluke og feil ved kjølerom
representerte en mangel. 30 år gammel drenering ikke ansett
mangelfull. Mangel ved sluk i badgolv burde vært oppdaget ved
befaring før kjøpet.
Ofoten tingrett TOFOT-2008-171392 - Hålogaland lagmannsrett
LH-2009-105785 (09-105785ASD-HALO).
Protector Forsikring ASA (Advokat Fabian Christian V. Skaane)
mot Kjersti Simonsen Aasberg og Torben Andre Aasberg
(Advokat Svein B. Johannessen Maude).
Lagdommer Synnøve Nordnes. Lagdommer Vidar Stensland.
Tingrettsdommer Ingrid Stigum. Meddommere: Sivilingeniør
Odd Henry Pedersen. Byggmester Ingbjørn Moan.
LH-2009-105785
Side 126
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-188096
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom.
2008-04-30
LH-2007-188096
Avhendingsloven § 3-7 og § 3-9 2. punktum.
Spørsmål om kjøper av eldre bolighus hadde rett til prisavslag
pga. av mindre råteskade. Lagmannsretten kom - i motsetning til
tingretten - til at det ikke forelå mangel med grunnlag i
manglende opplysninger etter avhendingsloven § 3-7.
Takstmannen hadde ikke utvist grov uaktsomhet ved utarbeidelse
av boligsalgsrapport. Ut fra salgsmaterialet mv. var boligen
heller ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn
til å regne med, jf. avhl. § 3-9 2. punktum.
Trondenes tingrett TTRES-2007-84888 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2007-188096 (07-188096ASI-HALO).
Tor Jørgensen (Advokat Claus Listerud) og Protector Forsikring
ASA (Advokat Claus Listerud) mot Cato Hundal (Advokat
Snorre Knutsen Halland).
Lagdommer Stig-Ole Haug, Lagdommer Aksel-Bernhard
Berggren, Tingrettsdommer Ingar Engelund.
LH-2007-188096
Side 127
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-150901
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom.
2008-02-12
LH-2007-150901
Avhendingsloven § 3-9 2. punktum.
Etter overtakelsen av en eiendom solgt «som den er» gjorde
kjøperne flere forhold gjeldende som mangler etter
avhendingsloven § 3-9 2. punktum. Lagmannsretten fant at
kjøperne hadde rett til prisavslag tilsvarende
utbedringskostnadene for mangelfull krypkjeller. For øvrig ble
selger frifunnet.
Nord-Troms tingrett TNHER-2006-118506 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2007-150901 (07-150901ASI-HALO).
I Anke. Ankende part: Protector Forsikring ASA, Fritz Sigfred
Hansen (Advokat Christian Angell Røkke). Ankemotpart: Frede
Bratland Ousland, Tone-Mette Johansen (Advokat Asbjørn
Erlend Krantz). II Motanke. Ankende part: Frede Bratland
Ousland, Tone-Mette Johansen (Advokat Asbjørn Erlend
Krantz). Ankemotpart: Protector Forsikring ASA, Fritz Sigfred
Hansen (Advokat Christian Angell Røkke).
Lagdommer Tonje Fisknes. Kst. lagdommer Vibeke Løvold.
Sorenskriver Harald Jølle.
LH-2007-150901
Side 128
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-54174
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom.
2007-10-16
LH-2007-54174
Salg av boligeiendom. Utmåling av prisavslag.
Erkjent at selger hadde ansvar etter avhendingsloven § 3-9 for
problem med mus og lekkasjer på bad. Uenighet om utmålingen
av prisavslag. Lagmannsretten var enig i det tingretten hadde lagt
til grunn som nødvendige utbedringstiltak, men det ble gjort et
fradrag i utbedringskostnadene for badet med grunnlag i
standardheving. Prisavslaget ble fastsatt til utbedringskostnadene
etter avhendingsloven § 4-12 (2).
Trondenes tingrett TTRES-2006-150962 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2007-54174 (07-054174ASI-HALO).
Ankende part Laila Edvardsen, Roar Edvardsen, Protector
Forsikring ASA (Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen).
Ankemotpart Bjørnar Jensen (Advokat Svein Kristian
Wikstrøm).
Lagdommer Stig-Ole Haug, lagdommer Monica Hansen Nylund,
ekstraordinær lagdommer Anders Stilloff.
LH-2007-54174
Side 129
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hålogaland lagmannsrett - LH-2007-46126
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hålogaland lagmannsrett - Dom.
2007-06-21
LH-2007-46126
Kjøpsrett, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9.
Enebolig fra 1980 ble solgt med «as is»-klausul. Etter
overtakelsen ble det oppdaget råteskader i veggene i et dusjhjørne på badet. Kjøperne fikk ikke medhold i at boligen hadde
mangel. Med de opplysninger som forut for kjøpet var gitt om
oppussingen av badet, var det ikke upåregnelig at det kunne
foreligge skjulte skader. Selgeren hadde etter omstendighetene
ikke gitt feile eller mangelfulle opplysninger om badet, og
boligen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøperne
hadde grunn til å regne med.
Nord-Troms tingrett TNHER-2006-84392 - Hålogaland
lagmannsrett LH-2007-46126.
Monika Strøm og Espen Simonsen (Advokat Tore Leiros) mot
Protector Forsikring ASA (Advokat Trond Werner Lunde)
(Advokatfullmektig Einar Bratteng).
Lagdommer Monica Hansen Nylund, lagdommer Anders
Haugestad, ekstraordinær lagdommer Bård Gaarder.
LH-2007-46126
Side 130
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2014-27326
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2014-07-01
TOSLO-2014-27326
Eiendoms- og bruksrett. Mangler ved aksjeleilighet.
Avhendingslova § 3-7, § 3-8 og § 3-9.
Kjøper av en leilighet i Oslo anla søksmål mot selger med krav
om prisavslag og erstatning for mangler ved leiligheten.
Søksmålet førte delvis frem og kjøper ble tilkjent erstatning på
kr. 100 000,- som følge av uriktige opplysninger om tidligere
muggsopp og sameiets økonomi, jf. avhendingslova § 3-8.
Leiligheten var solgt med «solgt som den er»-klausul og retten
fant det klart at grensen til «i vesentleg ringare stand» etter
avhendingslova § 3-9 ikke var nådd. Ettersom at ingen av partene
vant saken ble saksomkostninger ikke tilkjent. (Sammendrag ved
Lovdata.)
Oslo tingrett TOSLO-2014-27326 (14-027326TVI-OTIR/07).
Eva Karine Løchstøer (advokat Espen Ulland) mot Linda
Furuseth Hansen (advokat Fabian Christian Voss Skaane),
Protector Forsikring ASA (advokat Fabian Christian Voss
Skaane), Kristian Bustgaard Hansen (advokat Fabian Christian
Voss Skaane).
Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.
TOSLO-2014-27326
Side 131
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Halden tingrett - THALD-2013-137028
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Halden tingrett - Dom
2014-02-18
THALD-2013-137028
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova.
Saken omhandlet især såkalt klassifiseringfeil (uegentlig
arealsvikt). Retten kom til at klassifisering av et areal beror på
skjønn og er avhengig av bruken av det enkelte rom. Kjøpet av
eiendommen var ikke beheftet med en mangel, og kravet om
prisavslag ble derfor ikke tatt til følge.
Halden tingrett THALD-2013-137028 (13-137028TVI-HALD).
Sakskostnadsavgjørelsen anket til Borgarting lagmannsrett LB2014-66243.
Selvstendig næringsdrivende Inger-Marie Bragvin (advokat
Thorild Cathrine Staal Engebretsen) mot Protector Forsikring
ASA (advokat Carl Christian Thon Våge Nordengen) (advokat
Merete Christensen Bernau).
Dommerfullmektig Ole-Marius Hillestad.
THALD-2013-137028
Side 132
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO-2012-192084
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Sør-Trøndelag tingrett - Dom
2014-01-03
TSTRO-2012-192084
Kontrollansvar, sakskostnadsansvaret, prisavslag.
Avhendingslova § 4-12, og § 4-14.
Krav på prisavslag og erstatning for parafinoljelekkasje.
Spørsmål om hva som var akseptabel utbedringsmåte. Retten
kom til at riving av tilbygg var nødvendig. Krav på erstatning for
utgifter til sakkyndige kan fremmes enten som en del av
kontrollansvaret eller som en del av sakskostnadsoppgaven.
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2012-192084 (12-192084TVISTRO).
Terje Utstrand (advokat Ane Larsdatter Fladvad), Tove Iren
Langfjord (advokat Ane Larsdatter Fladvad) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Ragnhild Krefting Kullerud), Inger
Solfrid Fjorden (advokat Ragnhild Krefting Kullerud), May
Anita Ulfsnes (advokat Ragnhild Krefting Kullerud).
Tingrettsdommer Rune Lium.
TSTRO-2012-192084
Side 133
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Asker og Bærum tingrett - TAHER-2012-202814
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Asker og Bærum tingrett - Dom.
2013-06-26
TAHER-2012-202814
Boligkjøp. Prisavslag. Erstatning. «As is». Avhendingsloven § 37, § 3-8, § 3-9.
Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning for mangler som
saksøkerne mente heftet ved ved en bolig. De saksøkte hadde før
salget tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA
(Protector), og Protector er derfor også saksøkt i saken.
[Sammendraget er hentet fra sakens innledning.]
Asker og Bærum tingrett TAHER-2012-202814 (12-202814TVIAHER/1).
Birgit Strømme og Helge Strømme (begge v/advokat Jostein
Grosås) mot Per Daniel Norberg, Ping Luo Norberg og Protector
Forsikring ASA (advokat Marianne Langrind Kvanvik
v/advokatfullmektig Carl Christian Thon Våge Nordengen).
Tingrettsdommer Mads Magnussen.
TAHER-2012-202814
Side 134
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Halden tingrett - THALD-2012-10
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Halden tingrett - Dom
2013-06-05
THALD-2012-10
Fast eiendom. Prisavslag. Avhendingslova § 3-7, § 4-12
Småkravsprosess. Vannskade som følge av utett bad. Misligholdt
opplysningsplikt ledet til prisavslag.
Halden tingrett THALD-2012-10 (13-000010TVI-HALD).
Protector Forsikring ASA (advokat Gro Mølleskog Schjetne) mot
Linda Cathrine Johansen (advokat Thormod Bjerkholt).
Dommerfullmektig Ole-Marius Hillestad.
THALD-2012-10
Side 135
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2012-188651
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2013-05-24
TOSLO-2012-188651
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom § 37.
Kjøperne av en eldre seksjonsleilighet på Oslo vestkant med et
bad som ble etablert i slutten av 1990-tallet vant frem med sitt
krav på prisavslag på grunn av fukt og konstruksjonsfeil, men det
ble gjort fradrag for fordel ved forlenget brukstid ved utbedring
av badet.
Oslo tingrett TOSLO-2012-188651 (12-188651TVI-OTIR/08).
Linn-Mari Wiberg og Bård Kvamme (for begge: advokat Øystein
Thomassen Landmark v/advokatfullmektig Lisa Røisland
Normann) mot Knut Ørjan Aandahl, Tale Damli Aaberge og
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave).
Tingrettsdommer Torjus Gard.
TOSLO-2012-188651
Side 136
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Nord-Gudbrandsdal tingrett - TNOGU-2012-114944
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Nord-Gudbrandsdal tingrett - Dom
2013-03-06
TNOGU-2012-114944
Avhl. § 3-9. Avhl. § 3-7. Råteskader. Prisavslag. Erstatning.
Saken gjaldt spørsmål om en bolig hadde mangler etter avhl. § 37 og 3-9 annet punktum. Retten kom til at boligen ikke hadde
vesentlige mangler. Uttalelser om forhold som falt utenfor
saksøkers påstandsgrunnlag.
Nord-Gudbrandsdal tingrett TNOGU-2012-114944 (12114944TVI-NOGU).
Geir Kjartan Wangen og Kirsten Dina Leine (for begge advokat
Olav Trønnes) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Thomas
Myran).
Dommerfullmektig Tormod Kløve. Fagkyndige meddommere:
Johan Skikstein Solli, takstmann Per Erik Jakobsen.
TNOGU-2012-114944
Side 137
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO-2012-149871
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Sør-Trøndelag tingrett - Dom
2013-03-01
TSTRO-2012-149871
Avhendingslova § 3-9, prisavslag, mangel.
Avhendingsloven. Prisavslag. Retten kom til at skade på bad
innebar en mangel. Kvantitativt avvik på 5,05 %. Vurdering av
lokal eller total utbedring.
Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2012-149871 (12-149871TVISTRO).
Karianne Buer Søndenå (advokatfullmektig Siri Haugsøen Horn)
(advokat Øystein Thomassen Landmark) mot Tom Rune Aas
(advokat Stine Elisabeth Hjallum), Ellen Utgård Vang, Protector
Forsikring.
Tingrettsdommer Rune Lium.
TSTRO-2012-149871
Side 138
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2012-108815
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2013-01-30
TOSLO-2012-108815
Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom § 412.
Saksøkerne ble tilkjent 240 000 kroner i prisavslag for etter å ha
kjøpt en leilighet i Oslo som viste seg å være 9 kvm mindre enn
opplyst ved kjøpet. De saksøkte fikk ikke medhold i at det skulle
gjøres fradrag for tomtekostnadene ved utmålingen av
prisavslaget.
Oslo tingrett TOSLO-2012-108815 (12-108815TVI-OTIR/03).
Claes Harald Bendiksen og Lin Signe Muus Bendiksen (for
begge: Advokat Finn Linde Eriksen) mot Protector Forsikring
ASA og Charlotte Maria Brindem-Maribø (for begge: Advokat
Ragnhild Krefting Kullerud).
Dommerfullmektig Lise Klaveness.
TOSLO-2012-108815
Side 139
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Stavanger tingrett - TSTAV-2012-46991
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Stavanger tingrett - Dom
2012-07-16
TSTAV-2012-46991
Erstatning. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-9 2. punktum jf. §
4-12.
Krav om prisavslag på grunn av fuktskader i bolig. Etter en
helhetsvurdering av utbedringskostnadenes størrelse, i forhold til
kjøpesummen og andre forhold, fant retten at eiendommen ikke
var i vesentlig ringere stand enn saksøkerne hadde grunn til å
regne med, jf. avhendingsloven § 3-9 2. punktum. De forhold ved
«tilhøva elles» som trakk i retning av at avviket var vesentlig,
var, i lys av utbedringskostnadenes beskjedne andel av
kjøpesummen, ikke tilstrekkelige til å begrunne at
vesentlighetskravet var oppfylt. (Sammendrag ved Lovdata.)
Stavanger tingrett TSTAV-2012-46991 (12-046991TVI-STAV).
Roar Kvame, Marie Johansen Kvame (for begge: advokat
Øystein Thomassen Landmark v/advokatfullmektig Celine
Løyning Aasheim) mot Trond Egil Watland, Bodil Nesvik,
Protector Forsikring ASA (for alle: advokat Ragnhild Krefting).
Dommerfullmektig Jørgen Sætrum.
TSTAV-2012-46991
Side 140
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2012-56237
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2012-06-13
TOSLO-2012-56237
Kontraktsforhold. Avtaleloven. Eiendoms- og bruksrett. Lov om
avhending av fast eigedom (avhendingslova).
Kjøper av leilighet fikk medhold i krav om prisavslag som følge
av lekkasje der vann fra en terrasse trengte inn i etasjen under i
leiligheten, jf. avhendingsloven § 3-7. Retten fant at det dreide
seg om en omstendighet selger måtte kjenne til og som kjøper
hadde grunn til å regne med å få. Til tross for at prisavslaget ble
satt lavt, fant retten det mest sannsynlig at den manglende
opplysningen hadde innvirket på avtalen.
Oslo tingrett TOSLO-2012-56237 (12-056237TVI-OTIR/08).
Gunnar Skoglund, Aina Skoglund (for begge: Advokat Thomas
Nygaard v/Advokatfullmektig Lars Grøndal), mot Aslak
Krogness Haanshuus (Advokat Ninja Helen Roede, Advokat
Marianne Langrind Kvanvik v/Advokatfullmektig Karoline
Winnæss), Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne
Langrind Kvanvik v/Advokatfullmektig Karoline Winnæss).
Tingrettsdommer Per Gammelgård.
TOSLO-2012-56237
Side 141
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2011-99163
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2012-03-21
TOSLO-2011-99163
Krav om prisavslag og erstatning. Avhendingsloven § 4-19,
bustadoppføringsloven § 30.
Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning fra kjøperne av
tre eierseksjoner i Ryghs vei 3 i Oslo. Kravene har sine grunnlag
i påstander om mangler ved en av enkeltseksjonene, samt ved
seksjonenes fellesareal. (Sammendraget er hentet fra sakens
innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2011-99163 (11-099163TVI-OTIR/05).
Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener, Pål Frimann Nordgreen
og Carl Erik Steen (alle v/advokat Ole Rasmus Asbjørnsen) mot
Gianni Pietro Pracek Protector Forsikring ASA (begge v/advokat
Tommy Ravndal) og BN Bank ASA (advokat Harald Kornelius
Strømstad).
Tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen.
TOSLO-2011-99163
Side 142
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2011-141927
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2012-03-15
TOSLO-2011-141927
Mangel ved bolig. Reklamasjonsfrist.
Boligkjøperne krevde prisavslag for mangelfull varme- og
lydisolering, samt erstatning for kostnader til sakkyndig bistand.
Retten kom til at boligen var mangelfullt varmeisolert og at dette
utgjorde en mangel etter avhl. § 3-9 annet punktum. Kravet
knyttet til manglende lydisolering førte ikke frem, idet retten
kom til at kjøperne hadde reklamert for sent.
Oslo tingrett TOSLO-2011-141927 (11-141927TVI-OTIR/07).
Trond Friise, Cecilie Heltberg (for begge: Advokat Ole-Johnny
Yggeseth) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Claus
Listerud, v/Advokatfullmektig Mathias Sejersted Bødtker).
Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen.
TOSLO-2011-141927
Side 143
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2011-149054
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2012-03-07
TOSLO-2011-149054
Avhendingsloven § 3-7, § 3-10.
Saken gjelder kjøpers krav om erstatning eller prisavslag etter
avhendingsloven ved salg av bolig. (Sammendraget er hentet fra
sakens innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2011-149054 (11-149054TVI-OTIR/05).
André Holø Adolfsen (advokat Liv Zimmermann
v/advokatfullmektig Sigurd Vestrheim) mot Vibeke Simensen,
Thor Henrik Aagaard Thorsen og Protector Forsikring ASA
(advokat Claus Listerud v/advokatfullmektig Mathias Sejersted
Bødtker).
Tingrettsdommer Christian Bommen.
TOSLO-2011-149054
Side 144
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2010-116025
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2012-02-10
TOSLO-2010-116025
Eiendomstvist.
Saken gjelder en fullendt søksmålssirkel hvor hovedkravet i er et
ansvarsforsikringsselskap direktekrav mot en eiendomsmekler og
hans forsikringsselskap. Ifølge ansvarsforsikringselskapet har
mekler opptrådt uaktsomt ved å unnlate å gi relevante
opplysninger til kjøper av eiendommen. Mekler og hans
forsikringsselskap har på sin side fremmet et regresskrav mot
selger, som igjen har fremmet et regresskrav mot
ansvarsforsikringsselskapet.
Oslo tingrett TOSLO-2010-116025 (10-116025TVI-OTIR/05).
Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot advokat
John Jonassen, Chartis Europe filial av utenlandsk foretak
(advokat Ivar Holst), advokat Dag Robertsen AS (advokat Ivar
Holst).
Dommerfullmektig Amund Hol Steinsvik.
TOSLO-2010-116025
Side 145
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2011-43498
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2011-05-31
TOSLO-2011-43498
Avhendingslova § 3-9 jf. § 3-7 og § 3-8, avhendingslova § 4-12.
Saken gjelder krav om prisavslag etter avhendingsloven på grunn
av setningsskader som medfører skjevheter på 12 til 14 cm på
gulvet. (Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2011-43498 (11-043498TVI-OTIR/07).
Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud
v/advokatfullmektig Mathias Sejersted Bødtker) mot Stig Ove
Gravdal (advokat Sigmund Simonsen).
Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.
TOSLO-2011-43498
Side 146
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Tønsberg tingrett - TTONS-2009-148729-2
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Tønsberg tingrett - Dom
2010-10-12
TTONS-2009-148729-2
Mangler ved fast eiendom. Eiendoms- og bruksrett.
Avhendingslova § 3-9.
Gammel bygning fra 1700-tallet markedsført som «vesentlig
oppgradert for ca 3 år siden. Nytt elektrisk anlegg og
røropplegg» og «modernisert og betydelig påkostet de senere år».
Store isproblemer på taket og rørlekkasjer etter ufagmessig
rørarbeide ga grunnlag for prisavslag. Selger ble identifisert med
eiendomsmegler som burde fått mistanke om uregelmessigheter
hvis hun hadde sjekket formaliteter hos kommunen. Eier av
naboeiendom prinsipalt ansvarlig for mangler knyttet til utebod.
Tønsberg tingrett TTONS-2009-148729-2 (09-148729TVITONS).
Sivilarkitekt Magne Hjeltnes mot Protector Forsikring ASA
(Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokatfullmektig
Tommy Ravndal).
Tingrettsdommer Didrik Behrens.
TTONS-2009-148729-2
Side 147
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Bergen tingrett - TBERG-2010-30245
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Bergen tingrett - Dom.
2010-09.27
TBERG-2010-30245
Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 412, § 4-14.
Saksøker krevde kr 315.000 i prisavslag og erstatning for
mangler ved eiendom, men fikk ikke medhold av tingretten.
(Sammendrag ved Lovdata.)
Bergen tingrett TBERG-2010-30245 (10-030245TVI-BBYR/02).
Anke direkte til Høyesterett nektet fremmet, jf. HR-2010-2178U.
Inger Lise Espeland (advokat Aksel Kayser) mot Protector
Forsikring ASA (advokat Marianne Langrind Kvanvik
v/advokatfullmektig Marianne Blåka).
Dommerfullmektig Marianne Overå m/spes. fullmakt.
TBERG-2010-30245
Side 148
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Larvik tingrett - TLARV-2010-80857
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Larvik tingrett - Dom.
2010-09-15
TLARV-2010-80857
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingsloven § 3-9.
Kjøp av fast eiendom. Avløpsrøret fra boligen til septiktank viste
seg å være ufagmessig lagt. Dette ble ansett for å utgjøre et
vesentlig avvik fra det kjøper kunne forvente etter
avhendingsloven § 3-9. Kjøper ble tilkjent prisavslag med kr
180.000.
Larvik tingrett TLARV-2010-80857 (10-080857TVI-LARV).
Anket til Agder lagmannsrett LA-2010-168761 (10-168761ASDALAG).
Delwar Safar Said (advokat Morten Hassum) mot Protector
Forsikring ASA, Anna Hoang og Nha Hoang To (alle ved
advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokatfullmektig
Tommy Ravndal).
Dommerfullmektig Andreas Hobæk.
TLARV-2010-80857
Side 149
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Aust-Agder tingrett - TAUAG-2010-30409
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Aust-Agder tingrett - Dom.
2010-09-01
TAUAG-2010-30409
Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova § 3-9, § 4-12.
Avhendingsloven. Utmåling av prisavslag og standardfradrag.
Aust-Agder tingrett TAUAG-2010-30409 (10-030409TVIAUAG).
Hans Petter Knatterud Pedersen (advokat Magne Olsen) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Marianne Langrind Kvanvik
v/advokatfullmektig Marianne Blåka, advokat Normann Torrey
Anderson).
Dommerfullmektig Ronny Christian Håkonsen.
TAUAG-2010-30409
Side 150
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2009-202775
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2010-07-29
TOSLO-2009-202775
Avhendingslova § 3-1, § 3-7, § 3-8 og § 3-9.
Saken gjelder krav på prisavslag og erstatning etter
avhendingslova på grunn av feil og mangler ved leilighet. Til
tross for as is-forbehold la retten til grunn at leiligheten led av
mangler som tilsa et prisavslag på 1 160 000,- kroner.
(Sammendrag ved Lovdata)
Oslo tingrett TOSLO-2009-202775 (09-202775TVI-OTIR/01).
Anket til Borgarting lagmannsrett LB-2010-170792.
Lena Mari Olsson (Advokat Christina Malene Ribsskog
Moestue) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Claus
Listerud).
Tingrettsdommer Axel Slettebøe. Meddommere: Tømrermester
Ivar Leif Spolen Nilsen. Byggmester Thorleif Andresen.
TOSLO-2009-202775
Side 151
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Tønsberg tingrett - TTONS-2009-148729-1
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Tønsberg tingrett - Dom.
2009-12-08
TTONS-2009-148729-1
Mangler ved fast eiendom. Avhendingsloven § 4-19.
Del-dom i sak ang. mangler ved fast eiendom. Retten kom frem
til at kjøper av eiendom ikke hadde tapt sine mangelsbeføyelser
på grunn av passivitet. (Sammendrag ved Lovdata.)
Tønsberg tingrett TTONS-2009-148729-1 (09-148729TVITONS). Del-dom.
Magne Hjeltnes mot Protector Forsikring ASA (Advokat
Marianne Langrind Kvanvik v/advokatfullmektig Tommy
Ravndal).
Tingrettsdommer Didrik Behrens.
TTONS-2009-148729-1
Side 152
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Sandefjord tingrett - TSAFO-2008-169092
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Sandefjord tingrett - Dom.
2009-01-26
TSAFO-2008-169092
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 4-12.
Saken gjelder krav om prisavslag/erstatning i forbindelse med
kjøp av fast eiendom. (Sammendraget er hentet fra sakens
innledning.)
Sandefjord tingrett TSAFO-2008-169092 (08-169092TVISAFO).
Lars Erik Hoem Høier og Renate Høier (begge ved advokat
Kolbjørn Andersen) mot Aud Synnøve Ous og Protector
Forsikring ASA (begge ved advokat Marianne Langrind Kvanvik
v/advokatfullmektig Fabian Christian V. Skaane).
Tingrettsdommer Peter Bugge Hjorth.
TSAFO-2008-169092
Side 153
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2007-187156
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-10-31
TOSLO-2007-187156
Avhendingsloven § 3-9 annet ledd.
Rotteplager. Lyder og lukt fra rotter konstatert kort tid etter
overdragelsen av eierseksjon i hus bygget i 1892. Kjøperen
tilkjent prisavslag for utbedringskostnader i forbindelse med
riving og gjenoppbygging av golv og vegger. Krav om erstatning
for husleie og reise i anledning erstatningsbolig avslått.
Oslo tingrett TOSLO-2007-187156 (07-187156TVI-OTIR/05).
Anket til Borgarting lagmannsrett LB-2009-26827.
Kristin Moseby (advokat Thor Tidemann Bjønnes) mot Protector
Forsikring ASA og Julie Elisabeth Lindman Storlie (begge ved
advokat Gro Mølleskog Schjetne).
Tingrettsdommer Helge Monstad.
TOSLO-2007-187156
Side 154
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Tønsberg tingrett - TTONS-2008-19515
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Tønsberg tingrett - Dom.
2008-09-30
TTONS-2008-19515
Eiendom. Avhending. Mangler. Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, §
3-9.
Tvist om mangler ved fast eiendom.
Tønsberg tingrett TTONS-2008-19515 (08-019515TVI-TONS).
Protector Forsikring ASA (advokat Gro Mølleskog Schjetne) mot
Gro Brotangen Dahl og Stein Helge Dahl (begge v/advokat Bjørn
Bydal) mot Ragnhild Melø (advokat Christina Malene Ribsskog
Moestue).
Tingrettsdommer Siw Morrow.
TTONS-2008-19515
Side 155
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2007-179477
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-09-19
TOSLO-2007-179477
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 4-12, § 4-14.
Avhendingsloven - krav om prisavslag og erstatning.
Oslo tingrett TOSLO-2007-179477 (07-179477TVI-OTIR/02).
Anke over saksomkostningsavgjørelsen, se Borgarting
lagmannsrett LB-2008-170785.
Tom Jensen (advokat Espen Ulland) og Pål Rykhus mot
Protector Forsikring ASA, Frode Solvang og Aina Svendsen (alle
ved advokat Petter Albrektsen).
Tingrettsdommer Leiv Robberstad.
TOSLO-2007-179477
Side 156
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2008-38324
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-08-29
TOSLO-2008-38324
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 4-12, § 4-14.
Saken gjelder tvist om prisavslag og erstatning på grunn av
mangler ved en boligeiendom. (Sammendraget er hentet fra
sakens innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2008-38324. (08-038324TVI-OTIR/10).
Johan Kahrs og Joyce Emily Battersby (begge ved aadvokat
Lillann Vera Cranner Norseng) mot Øystein Rangnes, Astrid
Charlotte Seeberg og Protector Forsikring ASA (alle ved advokat
Arild Hølland).
Dommerfullmektig Eirik Aass.
TOSLO-2008-38324
Side 157
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Haugaland tingrett - THAUG-2007-103813
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Haugaland tingrett - Dom.
2008-05-26
THAUG-2007-103813
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8.
Saken gjelder krav om prisavslag for påståtte mangler ved kjøp
av leilighet i Hansastø 20 i Haugesund. (Sammendraget er hentet
fra sakens innledning.)
Haugaland tingrett THAUG-2007-103813. (07-103813TVIHAUG).
Anne Synnøve Nordbø og Arne Severin Nordbø (begge ved
advokat Jens Otto Haugland) mot Protector Forsikring ASA
(advokat Ingebjørg Kristine Voster).
Dommerfullmektig Ben Einar Grindhaug. Meddommere: Avd.
leder Kristian Ingvar Hauge, byggmester Leiv Narve Nilsen.
THAUG-2007-103813
Side 158
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2007-157198
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-03-07
TOSLO-2007-157198
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9.
Saken gjelder mangel ved salg av bolig.
Oslo tingrett TOSLO-2007-157198. (07-157198TVI-OTIR/06.)
Henrik Nicolai Thoresen og Eva Thoresen (begge ved advokat
Geir Sigurd Dahlskås) mot Protector Forsikring ASA (advokat
Jacob Bjønness-Jacobsen v/advokatfullmektig Jon Andreas
Nordsjø).
Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud.
TOSLO-2007-157198
Side 159
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-166439
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-02-11
TOSLO-2006-166439
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 4-13 første ledd, § 4-14
første ledd, § 4-12 annet ledd.
Saken gjelder avhending av andelsleilighet i borettslag. Saksøker
har fremmet krav om heving av kjøpet og erstatning for tap han
har lidt som følge av kjøpet. De saksøkte avviser kravene og har
fremmet subsidiært regressøksmål mot borettslaget med krav om
erstatning for deres eventuelle ansvar under hovedsøksmålet.
(Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2006-166439. (06-166439TVI-OTIR/03.)
Sebastian Myhre (advokat Knut Bachke v/advokatfullmektig Ida
Flaatten) mot Protector Forsikring ASA (advokat Line
Næshagen), Borettslaget Langesgate 4-6 v/ styrets formann
(advokat Wiggo Wollbråten v/advokatfullmektig Tina Berg),
Raymond Andre Hansen Orfjell og Roger Myrvold (begge ved
advokat Line Næshagen). Regressaksøkt: Borettslaget
Langesgate 4-6 v/ styrets formann (advokatfullmektig Tina
Berg).
Dommerfullmektig Jo Kyrre Grimstad.
TOSLO-2006-166439
Side 160
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Kristiansand tingrett - TKISA-2007-143419
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Kristiansand tingrett - Dom.
2008-02-08
TKISA-2007-143419
Avhendingsloven § 3-9.
Saken gjelder krav om prisavslag for vanninntrengning i
underetasje i bolig kjøpt «som den er», jf. avhendingsloven § 39. (Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Kristiansand tingrett TKISA-2007-143419. (07-143419TVIKISA/05.),
Jorunn Beate Lillebø Lande og Steinar Lande (begge ved
advokat Per Ove Tønnessen) mot Protector Forsikring ASA
(advokat Marianne Blåka).
Dommerfullmektig Eirik Tertnes.
TKISA-2007-143419
Side 161
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Hadeland og Land tingrett - THADE-2007-158367
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Hadeland og Land tingrett - Dom.
2008-02-06
THADE-2007-158367
Avhendingsloven § 3-9.
Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning på grunnlag av
bygningsmessige mangler ved en fritidseiendom som er solgt
«som den er», jf. avhendingsloven § 3-9 2. punktum.
Hadeland og Land tingrett THADE-2007-158367. (07158367TVI-HADE.)
Reidun Månum (advokat Sjur Lohne) mot Protector Forsikring
ASA (advokat Merete Christensen Bernau v/advokatfullmektig
Espen Auberg).
Tingrettsdommer Ingjerd Thune.
THADE-2007-158367
Side 162
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2007-90516
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2008-01-14
TOSLO-2007-90516
Fast eiendom. Mangel. Prisavslag. Avhendingslova § 3-8 og § 412.
Saken gjelder: Krav om prisavslag for mangler ved fast eiendom.
Retten fant at det forelå mangel som følge av uriktige
opplysninger angående oppgraderingskostnader til heis, jf avhl. §
3-8, i et salgsprospekt. Videre fant retten at det var reklamert i
tide og at det derfor var grunnlag for prisavslag, jf avhl § 4-12.
(Sammendrag ved Lovdata).
Oslo tingrett TOSLO-2007-90516. (07-090516TVI-OTIR/04).
Rolf Marius Barstad og Bente Eger (begge representert
v/Advokat Toril Løken Sandvik) mot Tone Bergesens Stiftelse
og Protector Forsikring ASA (begge representert ved Protector
Forsikring ASA v/Advokat Merete Christensen Bernau og
advokat Advokatfullmektig Inger-Line Dingstad).
Dommerfullmektig Kari-Grethe Stave.
TOSLO-2007-90516
Side 163
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Drammen tingrett - TDRAM-2007-63586
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Drammen tingrett - Dom.
2007-12-10
TDRAM-2007-63586
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9.
Saken gjelder krav om heving av kjøp av fast eiendom mv.
(Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Drammen tingrett TDRAM-2007-63586. (07-063586TVIDRAM.)
Orhan Emeci og Havva Emeci (begge ved advokat Pål Skarnes
Jensen) mot Odd Hylland, Eila Suzanne Boyle og Protector
Forsikring ASA (alle ved advokat Randi Rebecca Almlid
v/advokatfullmektig Christian Baklund),
Dommerfullmektig Chirsti Erichsen m.alm.flm.
TDRAM-2007-63586
Side 164
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Sandefjord tingrett - TSAFO-2007-54360
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Sandefjord tingrett - Dom.
2007-11-26
TSAFO-2007-54360
Avhendingsloven § 3-8, § 3-9, § 4-8, § 4-14, § 4-12.
Saka gjeld krav om prisavslag/erstatning for manglar ved
bustadeigedom. (Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Sandefjord tingrett TSAFO-2007-54360. (07-054360TVISAFO).
Nina-Margrethe Andresen Borud (advokat Bjørn Bydal) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Brendryen).
Dommerfullmektig Kaja Breivik Furuseth. Fagkyndige
meddommere: Byggmester Erik Krister, eiendomsmegler
Arnfinn Halvor Sørhaug.
TSAFO-2007-54360
Side 165
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Halden tingrett - THALD-2007-25484
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Halden tingrett - Dom
2007-10-15
THALD-2007-25484
Avhendingsloven § 3-9 og § 3-8. «As-is»-klausul. Heving.
Erstatning. Ansvarsbegrensning
Saksøker krevde heving av avtale om kjøp av boligeiendom på
grunn av fukt, muggsopp, varmelekkasje, manglende ventilasjon,
skjevheter og svikt i gulv mv. Retten fant at manglene var såvidt
mange og omfattende at vilkårene for heving av kjøpet var
oppfylt. Saksøker ble i tillegg tilkjent erstatning på kroner 905
670. Eierskifteforsikringsselskapets ansvarsbegrensning kunne
ikke gjøres gjeldende.
Halden tingrett THALD-2007-25484 (07-025484TVI-HALD).
Anket til Borgarting lagmannsrett, LB-2008-410.
Unni Helen Vik og Arne Håkon Vik (begge representert ved
Advokat Jon Heli Gudbrandsen) mot Protector Forsikring ASA,
Ørnulf Aamot og Kari Elisabeth Halvorsen Aamot (alle
representert ved Advokat Line Næshagen).
Tingrettsdommer Helen Sæter. Meddommere: Byggmester Jon
Arne Roer og Sivilingeniør Ole Øyvind Moen.
THALD-2007-25484
Side 166
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2007-47529
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2007-10-04
TOSLO-2007-47529
Avhendingsloven § 4-12, § 3-9, § 3-7, tvistemålsloven § 174.
Saken gjelder krav om prisavslag for påståtte mangler på en solgt
boligeiendom, jfr. avhendingsloven § 4-12, § 3-9 og § 3-7.
Nærmere bestemt gjelder saken spørsmålet om hvorvidt tidligere
forekomst av kakelakker i boligen er å anse som en slik mangel
som etter avhendingsloven kan gi rett på prisavslag, samt
hvorvidt en fuktskade i vegg i underetasje gir krav på prisavslag.
(Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)
Oslo tingrett TOSLO-2007-47529 (07-047529TVI-OTIR/03).
Saksomkostningsavgjørelsen påkjært til Borgarting lagmannsrett,
LB-2007-180985.
Unn Trude Nicolaysen og Just Ebbesen (begge ved advokat John
Magne Hammervoll) mot Siri Elisabeth Henriksen, Alf Gunnar
Andersen og Protector Forsikring ASA (alle ved advokat Claus
Listerud).
Tingrettsdommer Kim Heger.
TOSLO-2007-47529
Side 167
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-87196
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2006-12-14
TOSLO-2006-87196
Avhendingsloven § 3-9, § 3-7 og § 3-8.
Anførsel om mangler ved kjøp av eierseksjon, manglende bestod
i fuktskader på loft og baderom og mangelfull lydisolering.
Oslo tingrett TOSLO-2006-87196.
Kari Middelthon (Advokat René Ibsen) mot Gørill Birgitte
Amundsen og Protector Forsikring ASA (Advokat Claus
Listerud).
Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.
TOSLO-2006-87196
Side 168
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-93111
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2006-11-22
TOSLO-2006-93111
Prisavslag etter avhendingsloven § 3-9 2. punktum.
Saken gjelder prisavslag etter kjøp av fast eiendom. For
tingretten har saksøkte erkjent at veggene på badet utgjør en
vesentlig mangel som gir grunnlag for prisavslag. De
gjenværende tvistetema er da om også gulvet på badet og gulvet
på kjøkkenet gir grunnlag for prisavslag; prisavslagets størrelse;
og saksomkostningskravet.
Oslo tingrett TOSLO-2006-93111.
Kristina Erlingsdatter Diseth (Advokat Torkild Korsnes v/
Advokatfullmektig Lars Østby-Deglum) mot Svein Arild
Skåland, Protector Forsikring ASA (Advokat Ragnar Wiik v/
Advokatfullmektig Mette Gro Eriksen).
Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum.
TOSLO-2006-93111
Side 169
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-48694
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2006-06-15
TOSLO-2006-48694
Avhendingsloven § 3-9.
Saken gjelder prisavslag og erstatning etter salg av enebolig.
(Sammendrag er utdrag fra avgjørelsen.)
Oslo tingrett TOSLO-2006-48694.
Kjell-Erik Jenssen, Mette Linge (Advokat Anne Aanensen) mot
Bente Gyp Wilhelmsen, Tove Lill Schultz, Protector Forsikring
ASA (Advokat Petter Albrektsen).
Tingrettsdommer Christofer Heffermehl.
TOSLO-2006-48694
Side 170
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-18814
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2006-05-23
TOSLO-2006-18814
Fast eiendom. Avhending. Opplysningssvikt. Prisavslag.
Avendingslova § 3-8.
Tvist etter avhending av fast eiendom. Kjøper krevde prisavslag
da en opplysning om mulighet for leie av carport viste seg å være
leie av parkeringsplass under åpen himmel. Retten fant at det
objektivt sett forelå en opplysningssvikt, men at denne ikke
hadde innvirket på avtalen. Saksøkte ble frifunnet.
Oslo tingrett TOSLO-2006-18814.
Protector Forsikring ASA (Advokatfullmektig Bente Vangdal)
(Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot Thomas Lorck
(Advokat Ivar Hillestad).
Dommerfullmektig Ragnar Lindefjeld.
TOSLO-2006-18814
Side 171
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Larvik tingrett - TLARV-2005-181388
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Larvik tingrett - Dom.
2006-05-05
TLARV-2005-181388
Avhendingsloven § 3-9 jf. § 3-7 og § 3-8.
Kjøper krevet oprisavslag på grunn av mangel ved eiendommen
ved at det kort etter ovetagelsen ble oppdaget maur i boligen.
Ikke medhold da selger hadde opplyst om at det hadde vært
maur, og hvilke tiltak som var gjort, og hadde fått bekreftelsen
fra vedkommende som hadde sanert mot maur at problemet var
løst.
Larvik tingrett TLARV-2005-181388.
Frank Roger Løvaas (advokat Anders E. Heimdal
v/advokatfullmektig Anne Christine Lorck Heimdal) mot
Protector Forsikring ASA og Anfinn Jahren Sjøblom (Advokat
Nils Henrik Varmann Jørgensen).
Tingrettsdommer Randi Carlstedt.
TLARV-2005-181388
Side 172
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2006-16771
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom
2006-04-20
TOSLO-2006-16771
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8 jf. § 3-9.
Saken gjelder krav om prisavslag på grunn av mangler etter kjøp
av boligeiendom. (Sammendrag er utdrag fra avgjørelsen.)
Oslo tingrett TOSLO-2006-16771.
Ansar Iqbal (Advokat Erling Rein) mot Protector Forsikring
ASA (Advokat Arne Meidell).
Tingrettsdommer Axel Slettebøe.
TOSLO-2006-16771
Side 173
Utskrift fra Lovdata - 04.12.2014 08:22
Oslo tingrett - TOSLO-2005-99279
Instans
Dato
Publisert
Stikkord
Sammendrag
Saksgang
Parter
Forfatter
Oslo tingrett - Dom.
2006-03-21
TOSLO-2005-99279
Avhendingsloven § 3-7, § 3-8, § 3-9. Prisavslag.
Saken gjelder spørsmål om prisavslag etter kjøp av fast eiendom
solgt «som han er». Kjøperne gjorde gjeldende at mangler ved en
nedgravd oljetank på tomten måtte være kjøpers ansvar. Anførte
grunnlag var avhendingslovens § 3-7, § 3-8, og § 3-9, 2. pkt.
Kjøperne fikk ikke medhold i sine krav i det retten verken fant
det godtgjort at det forelå opplysningssvikt eller at eiendommen
var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å
regne med.
Oslo tingrett TOSLO-2005-99279. Anket til Borgarting
lagmannsrett, LB-2006-75433 (tingrettens dom, domsslutningen
pkt 1 stadfestet).
Janne E. Reseland (Advokat Vegard Øien), Geir Olav Fuglem
(Advokat Vegard Øien) mot Protector Forsikring ASA (Advokat
Arne Meidell), Jan Birger Jansen (Advokat Arne Meidell).
Dommerfullmektig Ragnar Lindefjeld.
TOSLO-2005-99279
Side 174

similar documents