Slide 1 - Akademiet

Report
Valg av programfag for
studiespesialiserende
utdanningsprogram
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Vitnemål og kompetansebevis
• Vitnemål får du etter tre år
med VGS. Alle fag må være
fullført og bestått.
• Kompetansebevis får du hvis du har IV
eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller
mangler fag.
• Kompetansebevis gir deg ikke adgang til
universiteter og høyskoler.
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Generell og spesiell
studiekompetanse
• Generell studiekompetanse:
• Alle som har fullført og bestått tre år får generell
studiekompetanse. Alle studier krever minimum
dette.
• Spesiell studiekompetanse:
• Noen studier krever realfag som
matematikk, fysikk eller kjemi.
• Andre kan ha krav om minste karakter i fag, for
eksempel minst karakteren 3 i Norsk hovedmål,
eller 4 i Matte.
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Spesiell studiekompetanse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arkitekt NTNU: (R1+R2) og FYS1.
Ingeniør: (R1+R2) og FYS1. NTNU krever minst
karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2).
Medisin, tannlege, farmasi, human ernæring:
R1/(S1 + S2) og FYS1 og (KJE1+2)
Tannpleier: R1/(S1 + S2) eller FYS1 eller KJE1
Veterinær: R1/(S1 + S2) og (KJE1+2)
Noen informatikkfag UiO: (R1+R2) og FYS1.
Realfag: R1/(S1 + S2) og enten (R1+R2) eller (FYS1+2) eller (KJE1+2)
eller (BIO1+2)
Økonomiske fag på universiteter: R1/(S1 + S2)
Noen studier har opptaksprøver som for eksempel politi,
kunsthøyskoler og arkitekt UiO. Andre kan kreve praksis som for
eksempel hotell på UiS.
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Førstegangsvitnemål
• Ikke brukt mer enn 3 år på VGS.
Unntak: Sykdom, militærtjeneste, folkehøgskole, omvalg.
• Du konkurrerer i denne kvoten til og med det året du fyller 21 år.
• 50% av studieplassene er forbeholdt disse.
• Kun originalvitnemålet fra VGS. Ingen endringer tillatt unntatt
medhold i klage.
• Kan kun utstedes én gang per person.
Tar du nye fag etter Vg3 skal disse dokumenteres på
kompetansebevis hvis de utløser realfagspoeng eller dekker
spesielle opptakskrav. Hvis ikke skal de føres på vitnemålet. I begge
tilfellene har du ikke lenger et førstegangsvitnemål.
• Du kan konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål og ordinær
kvote samtidig.
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Valg av programfag
• VG2: Du skal velge fire fag, der
ett av dem må være matte.
• VG3: Du skal velge tre fag
• Du må fortsette med minst to av fagene fra
VG2 (fordypning). Disse to fagene MÅ være fra
samme programområde (Språk, samfunnsfag
og økonomi eller Realfag).
• Det tredje faget kan velges fritt (også fra Vg2).
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Valg av programfag
forts.
• Har du hatt fordypning i engelsk eller norsk på
ungdomsskolen, MÅ du ha spansk på VG3.
Du kan da ikke få
fordypning i fag
fra blokk 1
(se blokkskjema).
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Realfag- og språkpoeng
• Alle 5 timers realfag gir 0,5 poeng.
• R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng.
• Alle språk (unntatt engelsk)
gir 0,5 eller 1 poeng.
• Poengene blir lagt til karaktersnittet ditt, etter at du har ganget med 10.
• For eksempel: 4 i alle fag, gir 4 * 10 = 40
karakterpoeng.
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Matte studiespesialiserende + toppidrett
Høyere utdanning
Høyere utdanning
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse
• Spesiell studiekompetanse *)
R2
Vg3
Vg2
Vg1
realfaglig
matte (140t)
2P
2T
R1
praktisk
matte (84t)
teoretisk
matte (84 t)
realfaglig
matte (140t)
1P
1T
praktisk
matte (140t)
teoretisk
matte(140t)
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
S2
samfunnsfaglig matte
(140t)
S1
samfunnsfaglig matte
(140t)
X
teoretisk
matte (84t)
Programfag
Fellesfag
Programfagtilbudet Vg2 og Vg3 2015-2017
Programområde for realfag
• Matematikk R1, R2, S1, S2, X
• Fysikk 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Biologi 1 og 2
• Geofag 1 og 2
• Teknologi og forskningslære 1 og 2
Les mer om fagene på:
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
• Internasjonal engelsk (Vg2)
• Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)
• Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)
• Politikk og menneskerettigheter (Vg3)
• Sosialkunnskap (Vg3)
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Samfunnsøkonomi 1 og 2
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Rettslære 1 og 2
• Medier og informasjonskunnskap 1 og 2
• Historie og filosofi 1 og 2
• Psykologi 1 og 2
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Blokkskjema 2015-2016
Blokk 1
Blokk 2
Blokk 3
Blokk 4
Biologi 1
Kjemi 1
Fysikk 1
Matte R1
Geofag 1
X-matte
Internasjonal engelsk
Matte S1
Teknologi og
forskningslære 1
Historie og filosofi 1
Rettslære 1
Matte 2P
Markedsføring 1
Psykologi 1
Samfunnsøkonomi 1
Sosiologi og
sosialantropologi
Økonomistyring
Medie og
informasjonskunnskap 1
OBS!! Spansk VG3
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Lenker til læreplaner mv
• Læreplaner realfag Vg2
• Læreplaner språk, samfunnsfag og økonomi Vg2
• vilbli.no - realfag
• vilbli.no - språk samfunnsfag og økonomi
• Samordna opptak
• Samordna opptak poenggrenser 2014
• Antall elever på ulike programfag nasjonalt
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
Presentasjon av fagene
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

similar documents