Forsidetittel

Report
Digital postkasse:
Få med innbyggerne!
Felles innbyggerrettet kommunikasjon
fra offentlige avsendere
Desember 2014
Felles budskap
• Innbyggerne kan nå begynne å motta post digitalt fra det offentlige. Det er
viktig at alle offentlige virksomheter gir utvetydige og enhetlige budskap om
dette til innbyggerne.
• Virksomhetenes primære oppgave er å lede innbyggerne til www.norge.no
for å opprette postkasse og for mer informasjon. Digitale bannere sender
innbyggeren direkte til riktig side på Norge.no.
• Budskapene om den digitale postkassen bør være likelydende fra Difi og
avsendervirksomhetene. Difi tilbyr både tekst og grafisk materiell som kan
brukes i virksomhetens kanaler
Direktoratet for forvaltning og IKT
Målgruppe
Målgruppen for digital postkasse er alle
innbyggere over 15 år som har
fødselsnummer eller D-nummer.
I første omgang er digitalt aktive innbyggere
den primære målgruppen. Dette er personer
som allerede benytter offentlige tjenester på
nett og som er vant til å logge inn med IDporten.
Direktoratet for forvaltning og IKT
Ønsket handling
Innbygger skal opprette seg postkasse hos
en e-Boks eller Digipost. Informasjon på
norge.no hjelper innbygger til å ta foreta et
valg.
Standard: norge.no/velgpostkasse
Bokmål: norge.no/nb/velgpostkasse
Nynorsk: noreg.no/nn/velpostkasse
Engelsk: norway.no/en/choosemailbox
Direktoratet for forvaltning og IKT
Virksomhetens rolle
Difi har utarbeidet veiledningsmateriale for innbyggere. Derfor anbefaler vi
virksomhetene å kanalisere brukerne til Difis informasjonssider på Norge.no
Offentlige virksomheter bør:
Fylle postkassen med innhold og send mest mulig post digitalt
Oppfordre virksomhetens brukere til å velge digital postkasse
Anbefale den digitale postkassen ved alle naturlige anledninger
Direktoratet for forvaltning og IKT
Hovedbudskap
Opprett digital postkasse hos e-Boks eller Digipost og motta post fra det
offentlige digitalt. Les mer på www.norge.no
Når du velger digital postkasse bidrar du til at det offentlige bruker
fellesskapets penger mer effektivt samtidig som du sparer miljøet.
Når du oppretter en digital postkasse, vil du automatisk og gradvis få post fra
det offentlige i denne.
Direktoratet for forvaltning og IKT
Andre momenter
Med en digital postkasse får du ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen
post fra det offentlige når du har bruk for det
Du kan trygt og enkelt motta og lagre personlig informasjon i din digitale
postkasse.
Du får tilgang til posten din fra det offentlige ved å logge inn med ID-porten.
Du får tilgang til posten din og arkivet ditt via en PC, nettbrett eller
smarttelefon der du er når du har behov for det.
Hvis du ikke ønsker digital post fra det offentlige kan du reservere deg på
norge.no.
Direktoratet for forvaltning og IKT
Informasjon og hjelp
Innbygger kan få hjelp og veiledning på www.norge.no med å:
Velge digital postkasse
Bruke ID-porten.
Reservere seg.
Innbygger får også hjelp
og veiledning ved å ringe
brukerstøtte på grønt
nummer 800 30 300.
Direktoratet for forvaltning og IKT

similar documents