Program og informasjon om seminaret

Report
SEMINAR:
Trasoppklinikken
inviterer allmennleger,
psykiatere, psykologer/
psykologspesialister
og helsefagpersonell
med interesse for
rusmedisin til
seminar fre. 31. okt. på
Radisson Blu
Plaza hotel, Oslo
Understanding
Addictive
Behavior
FOREDRAGSHOLDER:
LANCE DODES
Professor emeritus Lance Dodes underviser ved Boston Psychoanalytic Institute.
Dodes er pensjonert fra sin stilling ved Harvard Medical School. Han har hatt flere
direktørstillinger ved velkjente amerikanske institusjoner. Han er formann i «The
Psychology of Addiction» som arrangeres årlig av the American Psychoanalytic
Association. Professor Dodes har mottatt æresbevisninger fra blant andre
Harvard Medical School og American Academy of Addiction Psychiatry. Han har
skrevet flere vitenskapelige artikler og lærebøker om avhengighetslidelse og to
banebrytende bøker: “The Heart of Addiction” (HarperCollins, 2002) og “Breaking
Addiction (HarperCollins, 2011). Han har nylig gitt ut boken “The Sober Truth” med
et kritisk blikk på den amerikanske, kommersielle rusrehabiliteringen.
MØTELEDERE:
ASLE ENGER
Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.
Han har frem til 2006 arbeidet ved medisinsk/infeksjonsmedisinsk avdeling på
Ahus. Han har mange års erfaring som overlege på avgiftningsenhetene ved Oslo
Universitetssykehus, Ullevål, samt nyåpnede rusakuttmottaket på Aker sykehus.
I dag er han ansatt som klinikkoverlege ved Trasoppklinikken.
SHAHRAM SHAYGANI
Spesialist i psykiatri og utdannet psykoanalytiker.
Han arbeidet med alvorlige psykiske lidelser frem til 2005, og var i flere år ansatt
ved Avdeling Avgiftning Narkotika ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. I dag er
han ansatt som overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Trasoppklinikken.
Shaygani har undervist og holdt kurs for helsepersonell om rusrelaterte temaer
siden 2005.
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
•
•
•
•
•
•
31. oktober 2014 fra kl 0830-1530
Radisson Blu Plaza hotel, Oslo
Kurset vil foregå på engelsk
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 2750,Påmeldingsfrist 3.10.2014
Påmelding til
[email protected]
eller på tlf: 23 34 82 00
PROGRAM 31. OKTOBER 2014
08.30 - 08.45
Ankomst/registrering/kaffe/te
08.45 - 09.00
Introduction
09:00
Non-psychological views
a. Physical addiction
b. Neurobiological theory
c. Genetics
09:30
The psychology of addiction
a. Historical views
b. A new theory of addiction
c. Addiction and Compulsion
d. Implications for treatment
10.50 - 11.00
Pause m/ servering
11:00
Specific addictions
a. Compulsive gambling
b. Sexual addiction
11:30
The 12-Step method
a. Scientific studies
b. Psychology of the 12-step
approach
12:00 - 13.00
Lunch
13:00 - 13.30
When abuse is not addiction
13:30 - 14.00
Treatment of couples
14.00 - 14.10
Pause m/ servering
14:10 - 14.30
Cases
15:00 - 15.30
Panel discussion, Lance Dodes,
Asle Enger, Shahram Shaygani
15.30
Slutt
KURS GODKJENNINGER
DNLF (Den norske legeforening):
Allemennmedisin: godkjennes med
6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri: godkjennes med 6 timer som
valgfritt kurs for leger i spesialisering
og spesialistenes etterutdanning.
Seminaret er søkt godkjent av
NPF (Norsk psykologforening) og
NSF (Norsk sykepleierforbund).
TRASOPPKLINIKKEN
- er en stiftelse som inngår i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling innenfor
Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er
alkohol- og medikamentavhengige/
blandingsmisbrukere og deres familier/
pårørende. Klinikken har poliklinikk med
vurderingskompetanse, dagbehandling,
døgnavdeling med 6 avgiftningsplasser
og 29 døgnplasser. Henvisning til
behandling via fastlege eller annen
henvisende instans.
Trasoppklinikken
Trasoppterrassen 25,
0672 Oslo - 23 34 82 00
www.trasoppklinikken.no

similar documents