Prisliste Utlån Bedriftskunder

Report
Prislisten er sist oppdatert: 13.10.2014
Prisliste utlån Firmakunder
Kreditter
PRODUKT
ETTERSKUDDSVIS
RENTE P.A.
PROVISJON
Byggelån *
Industri­ og
forretningsbyggelån
Pris på forespørsel
+ 1/4 %
Kassekreditt **
Ordinær kassekreditt
9,0 %
+ 1/4 %
Tilleggsbevilgning
9,0 %
+ 5/8 %
Overtrekk
18,0 %
­
Ordinær kreditt
5,70 %
­
Overtrekk som for
ordinært kassekreditt.
­
­
Overtrekksrente
Overtrekksrente på alle
konti
18,0 %
­
Kapitalisering av renter
Debetrenter og
provisjon kapitaliseres
hvert kvartal for
byggelån, kassekreditt
og driftskreditt til
landbruket.
Overtrekksrente på
innskuddskonti
kapitaliseres hvert
kvartal.
­
­
Driftskreditt til
landbruket ***
* Effektiv rente er avhengig av utnyttelsesgraden.
** Effektiv rente fra 10,11%, etableringsgebyret ikke medregnet.
*** Effektiv rente fra 5,82 %, etableringsgebyret ikke medregnet.
Gjelsbrevlån
NOMINELL RENTE P.A.
EFFEKTIV RENTE UTEN
GEBYR
Innen 60 % av takst
fra 3,60 %
fra 3,66 %
Utover 60 % av takst
Avhengig av sikkerhet
­
Innen 60 % av takst
Avhengig av sikkerhet
­
Utover 60 av takst
Avhengig av sikkerhet
­
Innen 60 % av takst
fra 3,60 %
fra 3,66 %
Utover 60 % av takst
Avhengig av sikkerhet
­
Lån til
næringsvirksomhet *
Pris på forespørsel
­
Lån med Nibor­rente
**
Margin etter avtale
­
Lån med pant innen
65% av verdi
Pris på forespørsel
­
Hvis sikkerhet i
gårdsbruk, kombinert
bolig­/forretningsbygg
eller industribygg,
fastsettes renten ut fra
vilkårene nevnt
overfor.
­
­
Fastrentelån
Fastrentelån 3 år / 5 år
Pris på forespørsel
­
Valutalån
Valutalån
Pris på forespørsel
­
PRODUKT
Lån med pant i
gårdsbruk med bolig
Lån med pant i
jordbruksareal/
driftsbygning
Lån med pant i
kombinert bolig­
/forretningsbygg
Lån med nærings­/
forretningsvirksomhet*
Lån med pant i
motorvogn /
driftstilbehør mm.
Oppgitt effektiv rente er beregnet uten etableringsgebyr, da virkningen av
etableringsgebyret vil gi forskjellige utslag etter lånets løpetid.
* Lån innvilges med rente avhengig av vurdert risiko, sikkerhet, soliditet, tilbakebetalingsevne, etc.
** Kan gis til større kunder/lån etter nærmere avtale
Gebyrer
PRODUKT
Etableringsgebyr/
Diskonteringsgebyr
PRIS
Kassekreditt/Driftskreditt
min. kr. 1 000,­
Tilleggskreditt > 1mnd.
min. kr. 1 000,­
Byggelån
min. kr. 1 500,­
Gjeldsbrevslån
min. kr. 1 500,­
Garantier
kr. 1 000,­
Valutalån
kr. 3 000,­
Valutalån, endring
kr. 1 000,­
Depotgebyr
For lån/kreditter/garantier med
sikkerhet kommer i tillegg til
ordinært etableringsgebyr.
kr. 500,­
Terminutsettelsesgebyr
Gebyr for terminutsettelse e.l.
kr. 100,­ pr.lån/kreditt
Purregebyr
1. gangs varsel etter 14 dager.
kr. 64,­
Inkassovarsel etter 32 dager.
kr. 64,­
MERK! Renten beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres ved hvert forfall. Alle nominelle rentesatser for gjeldsbrevlån er oppgitt med
utgangspunkt i månedlige terminlengde. hvis en velger å betale med en annen hyppighet vil den nominelle rentesatsen bli omregnet slik at
den samme effektive renten opprettholdes.

similar documents