Hva er læring?

Report
Effektiv læring
Læringsstøttesenteret
Emma Arthur
'Den mest vidunderlige gleden er gleden av å forstå.’
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
I dag
• Informasjon du trenger for å studere effektivt
på universitetet
• Lære om læring
• Læringsstiler
• Tidsplanlegging
Hvorfor er du her på UiS?
• Jeg elsker de fagene jeg skal studere.
• Jeg er flink i de fagene jeg skal studere.
• Jeg må ha en bachelorgrad for å få den jobben jeg
ønsker.
• Jeg ønsker å utvide mine kulturelle erfaringer, sosiale
erfaringer og livserfaringer.
• Jeg hadde ikke peiling hva jeg ønsket å gjøre, så
valgte jeg dette.
• Jeg kunne ikke få en jobb.
Veldig viktig å vite!
Hva er forventet av meg som student?udent?
Diskuter
?
http://www.freepik.com
?
forstår systemet*
Ansvar for egen
læring
Kjøp bøkene
kan jobbe med andre
Hva er forventet av meg
som student?
levere oppgaver i tide og
være forberedt til eksamen
selvmotivert
organisert
Hva har du allerede lært om systemet?
Fortell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Its: learning – du trenger å bruke dette!
Finn ut om dine rettigheter.
Bruk din studentrepresentant.
Bruk andre personer som er her for å hjelpe deg:
studentveileder, sosionom, prest, psykolog.
Plagiering er juks.
Hva kan du forvente av foreleseren din?
Bruk biblioteket.
Bruk LSS tidlig.
http://student.no/wp-content/uploads/2011/01/Dine-rettigheter-Student-2010-WEB.pdf
Velg ordene du forbinder med ‘ansvar
for egen læring’
Frihet til å gjøre hva jeg vil
å gjøre min egen suksess få indre hjelp
Å ha kontroll
Isolasjon
Mindre veiledning
Mer Ansvar
Gode studieteknikker
Driver med min egen faginteresse Nytelse
Fritid
Arbeid i mitt eget tempo
Bruk tiden min til hva jeg vil
Hva vet du om hvordan du lærer best?
1 Tenk tilbake til en tid da du fant noe lett eller morsomt å lære.
Dette kan ha vært noe på skolen, på jobb eller hjemme. Hva
gjorde dette til en så god opplevelse for deg? Var det
undervisning eller instruksjonene du fikk? Var det din tilnærming
til oppgaven?
2 Tenk så på en gang læring var vanskelig eller ubehagelig. Hva
skjedde den gangen det var annerledes? Hva gjorde opplevelsen
vanskelig eller ubehagelig? Hva kunne ha gjort det bedre?
3 Se nøye på svarene du har angitt for de to første spørsmålene.
Hva kan du lære av disse erfaringene? Hvordan kan dette påvirke
måten du takler læring på høyskole eller universitet?
Hva vet forskning om læring?
Effektiv læring er viktig.
Hva er det studenter gjør som ikke er effektivt?
Dårlige strategier
Her er noen dårlige strategier som studenter bruker.
• Venter til de siste to ukene før eksamen med å gå gjennom
stoffet. X
• Leser hele boken, markerer og skriver ikke notater. X
• Studerer samtidig som de ser på Facebook. X
• Forbereder seg ikke til undervisning eller gruppearbeid. X
• De går ikke på undervisningen. X
• Prøver å bare huske informasjon uten å virkelig forstå det. X
osv…
Hva er den viktigste faktoren i læring?
•
•
•
•
•
Motivasjon og lærelyst.
Fokus på stoffet mens du studerer.
Bruk din egen læringsstil.
Hvor mye tid du bruker til å studere.
Hva du tenker på og hvordan du tenker mens du
studerer.
Hva er det ekspertstudentene gjør?
‘I følge Ivar Bråten og Bodil Stokke Olaussen har
ekspertstudenter et variert utvalg av strategier, de har
høy metakognitiv kompetanse, og er motiverte for å
lære.’
Bråten og Alaussen, 1999, s. 14
motivasjon
motivasjon
motivasjon
motivasjon
motivasjon
motivasjon
Hva og hvordan du tenker er mest viktig
• Metakognitiv tenkning gir bedre læring
(Metakognisjon)
• Denne tenkningen innebærer aktiv kontroll over
tankeprosesser som er involvert i læring.
• "tenker tenkning"
Metakognitiv kunnskap involverer beslutninger
som hjelper deg med, for eksempel,
• å være klar over hva du vet og ikke vet om et tema.
• å være oppmerksom på strategier for å forbedre
læring.
• å vurdere vanskelighetsgraden av en oppgave.
• å vurdere hva slags type oppgave det er.
• evaluering av ulike strategier for å håndtere en
oppgave. Hvilke strategier er best?
Læringsstrategier gir deg mulighet for bedre
metakognitiv tenkning.
Spørsmål som hjelper metakognitiv tenkning
•
•
•
•
•
•
•
•
Har jeg gjort dette før?
Hvordan taklet jeg det?
Hva var lett?
Hva var vanskelig?
Hva lærte jeg?
Hva må jeg gjøre for å utføre denne oppgaven?
Hvordan skal jeg takle det?
Bør jeg takle det på samme måte som før?
Kritisk tenkning (1)
Kritisk tenkning innebærer: (blant annet)
•
•
•
•
•
å vurdere
å forsvare
å kritisere
å evaluere
å analysere
Blooms taksonomi
Kilde: Mosjoen vgs.
Eksempler - spørsmål knyttet til tenkning fra
Blooms taksonomi (1)
Analyse-spørsmål
Studenter trenger å sammenligne, sammenstille,
identifisere, kategorisere osv.
Eksempler:
• Hva skiller replikeringsprosesser for RNA og DNAvirus?
• Hvilke likheter og ulikheter er det mellom sopp og
planter?
Dyp Læring
vs. Overflatisk læring
• Forståelse av hva du
trenger å lære for å
takle spørsmål til
eksamen.
• Du ser sammenheng
mellom kunnskap og
kan kombinere hva du
vet for å skape noe nytt.
• Pugging av fakta for å
huske.
• Det gir ikke en hel
oversikt av kunnskap du
trenger for å takle
kompliserte problemer.
Hva er læring?
•
•
•
•
•
Læring er en prosess som gjør informasjon til kunnskap.
Læring begynner med kommunikasjon.
Det er ikke noe som skjer med deg. Det er noe du gjør.
Læring er en biologisk prosess, det skjer i hjernen din.
Vi lærer noe nytt ved å generere nye forbindelser og nye
proteiner i hjernen (Mandeville, 2002, Kempermann, 2002;).
• Hjernen er et fysiologisk organ som
krever samme vedlikehold som
resten av kroppen.
Kilde: http://www.smc.edu/cpr/TheBiologyofLearning.pdf bildet: www.brainmuseum.org
Hva vet du om læring?
Hva vet du om læring?
Hva vet du om læring?
God søvn
http://www.freepik.com
Mat og drikke
http://www.freepik.com
Trening og Naturlig lys
http://www.freepik.com
Læring (1)
Lærekurven
Læring (2)
Repetisjon er læring
Ditt korttidsminne er begrenset. Du må bruke øvelse og
utdypningsteknikker så snart som mulig etter forelesninger eller
lesing.
Å repetere med variasjon er viktig.
1.
2.
3.
4.
Lag spørsmål mens du leser.
Lag et hjernekart.
Ta opp hva du har skrevet på tankekart
Test deg selv og andre.
Bruk alle sansene!
Læring (3)
• Pugging av fakta er ikke det samme som
læring.
• Kunnskap er konstruert av deg;
det er ikke delt ut av foreleseren.
• Kunnskap kan manipuleres, brukes i nye
situasjoner, og brukes i problemløsning.
• Meningsfylt læring er knyttet til tidligere
kunnskap og integrert med tidligere læring.
Din læringsstil
Alle har en foretrukket læringsstil.
Hva er din?
Ta VARK-testen
Hva testen forteller deg:
• Hvis du har et høyt antall av bokstaven V, betyr
det at du foretrekker å lære visuelt.
• Hvis du har et høyt antall av bokstaven A, betyr
det at du foretrekker å lære auditivt.
• Hvis du har et høyt antall av bokstaven K, betyr
det at du foretrekker å lære på en kinestetisk
måte.
• Hvis du har et høyt antall av bokstaven R, betyr
det at du foretrekker å lære ved å lese og skrive.
• Du har kanskje nesten like mange av alle
bokstavene. I så fall betyr det at du er fleksibel og
lærer ved å bruke en blanding av de forskjellige
læringsstilene.
Youtube eller DVD
Flere Intelligenser
Mnenomics
Flashcards
Grafisk objekter
Visuell person
Ta bilder
Visualisering
Visu
Hva annet?
Plakater
Lag en
plakat
Ta aktive
pauser
Bruk ’lek’ for
å unngå stress og
for kreativitet
Bruk rollespill
Kinestetisk
person
Studer mens du
er aktiv
Bruk kroppen
mens du
diskuterer
Hva annet?
Kutt opp
ting og omorganisere
Lag en
sang
Mnenomics
Velg tekst å lese
høyt mens
du leser
Forklar til noen
andre
Auditiv
person
Ta opp notatene
på
diktafon eller
mobil å lytte
Hva annet?
Bruk stemme
på PC
TaDiskuter
opp
i
undervisning
grupper
Planlegging
Hvorfor planlegge?
•
•
•
•
•
Du får oversikt, vet som skal gjøres når
Tiden ”forsvinner” ofte hvis man ikke planlegger
God planlegging frigjør tid
Planlegging sikrer jevn progresjon frem mot eksamen
Mindre stress
Hva trenger du for å planlegge effektivt?
• Semesterplan
• Ukeplan
• Huskeliste for hver dag eller dagbok
Ukeplan
Huskeliste, dagbok
eller mobil
Teknologi som kan hjelpe deg
• Google calendar
https://www.google.com/calendar/render?pli=1
• Make flashcards http://www.flashcardmachine.com/
• Mindmapping på PC and app Xmind http://www.xmind.net/
Positiv tenkning
• Tror på deg selv.
• Visualisere suksess.
• Bruk ‘Goal Mapping’
- Hva er målet mitt?
- Når trenger jeg å nåle målet mitt?
- Hvordan skal jeg gjøre det?
- Hvem skal hjelpe meg?
Kilder
Bilder fra http://www.freepik.com/

similar documents